تفاوت وعده و وعید ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ - ۱۷۰۱ بازدید

وعده با وعید چه تفاوتی می کند؟

تفاوت وعده با وعید:1)وعددر وعدۀ خیر و شرّ بکار می­رود ولىوعید و ایعاد فقط در وعده شرّ استعمال می­شود.[1] 2) فرق دیگری که بین وعد و وعید وجود دارد این است که خُلف وعد، قبیح است و صدور آن از خداوند محال است[2]، ولی خُلف وعید در مواردی، نه تنها قبیح نیست بلکه حُسن هم دارد چون این کار او اظهار کرم است.[3] 3) وعده از راه تفضّل خداوند بر بندگان است نه استحقاق بندگان، زیرا مؤمن هر چه ایمانش کاملتر باشد و اعمال صالحه او زیادتر باشد، نمی­تواند شکر کوچکترین نعمت های الهى را اداء نماید تا مستحق دریافت آن وعدها گردد، ولی وعید از راه استحقاق عباد است و خداوند زائد بر استحقاق، کسی را عذاب نمى کند، بلکه چه بسا عفو نموده و گذشت مى کند.[4]--------------------------------------------- .[1] ابن منظور، محمدبن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1414، ج 3، ص 463 .[2] طیّب، سید عبد الحسین؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام، 1378 ش، چاپ دوم ج 10، ص360 .[3] أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 299 .[4] أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 275

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.