تفسیر امام حسن عسکری و کتاب فقه رضوی ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ - ۷۶۷ بازدید

نظر مبارک معظم له در مورد تفسیر شیریف امام حسن عسکری علیه السلام و کتاب شریف فقه رضوی علیه السلام چیست؟ آیا شهادت ثالثه در تشهد که در مصباح شیخ و فقه رضوی و فقه جامع فارسی مجلسی اول و مستدرک الوسائل آمده که از بعض روایات صریحه در این باب و از عمومات أدله ی برداشت می شود استحباب دارد؟

در باره دو کتاب تفسیر امام حسن عسگری و فقه الرضا از آنجا که انتساب این دو کتاب به امام معصوم محل بحث است به همین جهت نگاه ما به کتبی از این قبیل باید محتوایی باشد و در صورتی که مفاد روایات آن مطابق با اصول پذیرفته شده نزد شیعه و مطابق با دیگر روایات باشد قابل اخذ است چنانکه بعضی مطالب آن می تواند مبین دیگر روایات باشد ویا مستحبات و مکروهاتی که در فقه الرضا آمده از باب تسامح در ادله سنن قابل استناد است ولی در صورتی که روایتی از آن مخالف با دیگر روایات باشد نمی توان این دو کتاب را بر دیگر روایات ترجیح داد چون انتساب آن به معصوم ثابت نیست در خصوص شهادت ثالثه در تشهد نماز در مصباح شیخ روایتی در این باره نیافتیم که مربوط به شهادت ثالثه در تشهد باشد  روایت فقه الرضا هم روایت بودن آن ثابت نیست در مستدرک نیز روایت خاص به تشهد نیافتیم و اگر باشد همان روایت فقه الرضا است که نقل شده قابل ذکر است روایتی در احتجاج طبرسی نقل شده که در کتب بعدی نیز نقل شده که به صورت مطلق آمده هر کس بگوید اشهد ان محمدا رسول الله علی امیر المومنین را نیز به آن اضافه کند لکن فقها در خصوص تشهد فتوایی مبنی بر این که شهادت ثالثه گفته شود نداریم و از آنجا که در تشهد های مروی نیز روایتی نداریم که شهادت ثالثه در آن ذکر شده باشد وفقه الرضا نیز روایت بودن آن ثابت نیست بنا بر این بهتر است که به همان شکلی که در روایات آمده عمل شود به ویژه آن که در کلمات فقها نیز فتوایی مبنی بر جواز نیافتیم بلکه بر خی همچون امام خمینی تصریح کرده اند به این که تشهد به شکل متعارف خوانده شود .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید