تفسیر آیات برگزیده - جلد دوم ۱۳۹۵/۵/۲۰ - ۳۱ بازدید

مجموعه پیش روى شما برگزیده اى از جلسات تفسیرى است که توسط حجه الاسلام والمسلمین علیرضا مستشارى در ماه مبارک رمضان، در دانشگاه ها ارائه شده است و پس از پیاده شدن نوارها، توسط ایشان و صاحبان اندیشه و قلم، بازپژوهى شده است.

تفسیر آیات برگزیده (جلد دوم) - قسمت یکم
تفسیر آیات برگزیده (جلد دوم) - قسمت دومپرسش ها و پاسخ ها ـ دفتر سى و هفتم
تفسیر آیات برگزیده  (جلد دوم)
پرسش ها و پاسخ هاى قرآنى

نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها
معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ
سرشناسه: مستشارى، علیرضا ، ۱۳۴۷ -
عنوان و نام پدیدآور: تفسیر آیات برگزیده (پرسش ها و پاسخ هاى قرآنى) / علیرضا مستشارى؛ تنظیم و نظارت: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ.
مشخصات نشر: قم: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهرى: ۲ جلد؛ ج ۱ ـ ۳۱۲ ص؛ ج ۲ ـ ۲۷۶ ص.
فروست: پرسش ها و پاسخ ها؛ دفتر سى و هفتم.
شابک: دوره: ۰۰۰/۷۰ ریال: ۸-۲۵۱-۵۳۱-۹۶۴-۹۷۸؛
ج.۱: ۰۰۰/۳۷ ریال: ۵-۲۴۹-۵۳۱-۹۶۴-۹۷۸؛ ج.۲: ۰۰۰/۳۳ ریال: ۱-۲۵۰-۵۳۱-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسى: فیپا
یادداشت: کتابنامه.
موضوع: قرآن -- پرسش ها و پاسخ ها
شناسه افزوده: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ.
شناسه افزوده: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف
رده بندى کنگره: ۱۳۸۸ ۷ت۴۷م/۲/۶۵BP
رده بندى دیویى: ۱۰۷۶/۲۹۷
شماره کتابشناسى ملى: ۱۹۴۰۳۸۲
پرسش ها و پاسخ ها: دفتر سى و هفتم ـ تفسیر آیات برگزیده (جلد دوم)
تنظیم و نظارت: ··· نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها
معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ
مؤلف: ··· علیرضا مستشارى
تایپ و صفحه آرایى: ··· طالب بخشایش
انتشارات: ··· دفتر نشر معارف
نوبت چاپ: ··· سوم، پاییز ۱۳۸۹
تیراژ: ··· ۰۰۰/۵ جلد
قیمت: ··· ۳۳۰۰ تومان
شابک: ··· ۱-۲۵۰-۵۳۱-۹۶۴-۹۷۸ (دوره ۸-۲۵۱-۵۳۱-۹۶۴-۹۷۸)
«کلیه حقوق براى ناشر محفوظ است»
مراکز پخش:
۱. قم: معاونت مطالعات راهبردى نهاد، تلفن ۲۹۰۴۴۴۰
۲. قم: خیابان شهدا، کوچه ۳۲، پلاک ۳، تلفن و نمابر: ۷۷۴۴۶۱۶
۳. فروشگاه ۱ قم: خ شهدا، روبه روى دفتر رهبرى، تلفن۷۷۳۵۴۵۱ نمابر ۷۷۴۲۷۵۷
۴. فروشگاه ۲ تهران: خ انقلاب، چهار راه کالج، جنب بانک ملت، پ ۷۱۵، تلفن ۸۸۹۱۱۲۱۲ نمابر ۸۸۸۰۹۳۸۶
نشانى اینترنت: www.nashremaaref.ir - پست الکترونیک: info@porseman.org

فهرست مطالب
پیشگفتار··· ۱۳
جزء ۱۶ (سوره طه، آیه ۴۵)··· ۱۷
ترس پیامبران علیهم السلام
پرسش . در بعضى از آیات به ترس برخى از پیامبران اشاره شده و در آیات دیگر از آرامش و عدم ترس آنها سخن به میان آمده است؛ چگونه این آیات با یکدیگر سازگارند؟
جزء ۱۷ (سوره انبیاء، آیه ۶۳ - ۶۲)··· ۲۵
دروغ گویى حضرت ابراهیم علیه السلام
پرسش . آیا حضرت ابراهیم علیه السلام که به قول قرآن براى ما اسوه است، در موضوع شکستن بت ها و واقعه دیدن ستاره و خورشید، دروغ نگفت؟
جزء ۱۷ (سوره انبیاء، آیه ۸۷)··· ۳۳
عصمت پیامبران
پرسش . در قرآن آمده که مثلاً حضرت آدم یا موسى یا یونس و یا دیگر پیامبران، برخى دستورات خداوند را اجرا نکردند و خداوند آنها را مجازات کرد؛ ولى باز هم ما مى گوییم که همه پیامبران معصومند!
جزء ۱۷ (سوره حج، آیه ۵۲)··· ۴۵
آیات شیطانى و افسانه غرانیق
پرسش . سوژه کتاب آیات شیطانى که سلمان رشدى آن را نوشت، چیست و چرا نام کتاب خود را آیات شیطانى گذاشت؟
جزء ۱۸ (سوره نور، آیه ۳۱ - ۳۰)··· ۵۱
نگاه به نامحرم
پرسش ۱ . حد نگاه به نامحرم چیست؟
پرسش ۲ . چه اشکالى دارد که جوانان به یکدیگر نگاه کنند و لذت ببرند؟
جزء ۱۸ (سوره نور، آیه ۳۱)··· ۵۷
حجاب
پرسش ۱ . آیا براى حجاب و پوشاندن موى خانم ها، آیه اى در قرآن وجود دارد؟
پرسش ۲ . فلسفه حجاب خانم ها چیست؟
پرسش ۳ . مى گویند دستور حجاب براى زمانى بود که زنان مسلمان با کنیزان اشتباه گرفته نشوند و امروزه، این فلسفه وجود ندارد؛ آیا این ادعا درست است؟
پرسش ۴ . پوشش کامل براى زن، چه پوششى است؟
پرسش ۵ . آرایش تا چه حدى براى خانم ها جایز است؟
پرسش ۶ . چرا حجاب بر مرد واجب نشده است؟
پرسش ۷ . چرا بانوان در نماز باید حجاب داشته باشند؛ مگر خداوند نامحرم است؟
پرسش ۸ . آیا جلوگیرى از بى حجابى، واجب و وظیفه حکومت اسلامى است یا صرفا یک مسئله اخلاقى و شخصى است؟
جزء ۱۸ (سوره نور، آیه ۶۱)··· ۷۹
استثناء حق مالکیت انسان
پرسش ۱ . آیا واقعیت دارد که در قرآن آمده که رفتن سریخچال خانه خویشاوندان و غذاخوردن بدون اجازه آنها اشکالى ندارد؟ آیا این کار، حرام و مخالف ادب نیست؟
پرسش ۲ . آیا مى شود انسان از خانه پدرش، چیزى غیرخوردنى، بدون اجازه ببرد؟
جزء ۱۹ (سوره نمل، آیه ۱۷)··· ۸۵
چند سؤال درباره جن
پرسش ۱ . آیا اصل جن واقعیت دارد؟
پرسش ۲ . آیا جن تکلیف دارد؟
پرسش ۳ . جوهر وجودى جن از چیست؟
پرسش ۴ . آیا جن ها، مؤمن و کافر دارند؟
پرسش ۵ . آیا جن ها، زن و مرد دارند؟
پرسش ۶ . قدرت جن ها به چه اندازه است؟
پرسش ۷ . آیا ازدواج انسان با جن، ممکن است؟
پرسش ۸ . آیا ابلیس از فرشتگان است یا از جنیان؟
جزء ۲۰ (سوره قصص، آیه ۲۳)··· ۹۳
رابطه دختر و پسر
پرسش ۱ . نظر اسلام و قرآن درباره رابطه دختر و پسر چیست؟
پرسش ۲ . آیا در این زمان نیز رابطه سالم ممکن است؟
جزء ۲۰ (سوره قصص، آیه ۲۸ - ۲۶)··· ۱۰۹
خواستگارى و مهریه
پرسش ۱ . آیا خواستگارى دختر یا خانواده او از پسر جایز است؟
پرسش ۲ . به نظر اسلام، مهریه چقدر باید باشد؟
جزء ۲۰ (سوره قصص، آیه ۵۹)··· ۱۱۵
پیامبران خاورمیانه
پرسش ۱ . چرا بیشتر پیامبرانى که در قرآن نام برده شده اند، از منطقه خاورمیانه هستند؟
پرسش ۲ . آیا در غرب، پیامبرى ظهور کرده است؟
پرسش ۳ . چرا در قرآن نام تعداد کمى از پیامبران آمده است؟
جزء ۲۱ (سوره عنکبوت، آیه ۴۸)··· ۱۲۳
خط نوشتن پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله
پرسش ۱ . آیا واقعیت دارد که پیامبر اسلام، سواد خواندن و نوشتن نداشت؟
پرسش ۲ . اگر این امر واقعیت دارد، دلیل آن چیست؟
پرسش ۳ . نامه هاى پیامبر و همچنین آیات قرآن را چه کسى مى نوشت؟
پرسش ۴ . اگر واقعا پیامبر خط نمى نوشت، چرا در آخر عمر شریف خود فرمود: قلم و دوات بیاورید؛ چیزى بنویسم؛ تا هرگز گمراه نشوید؟
جزء ۲۲ (سوره احزاب، آیه ۳۲)··· ۱۳۳
آوازه خوانى زن
پرسش . آیا آوازه خوانى زن در صورتى که مردان نامحرم صداى او را بشنوند، جایز است؟
جزء ۲۲ (سوره احزاب، آیه ۳۸ - ۳۷)··· ۱۳۹
عشق پیامبر به زینب!!
پرسش . آیا درست است که قرآن در این آیه مى گوید: پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله از زینب همسر زید که زن پسرخوانده پیامبر صلى الله علیه و آله بود، خوشش آمده و عاشق او شده بود؛ ولى آن را در دل خود پنهان مى کرد و خداوند گفت: «وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللّه مُبْدِیهِ»؛ «در دل خود، چیزى را پنهان مى کنى که خداوند آن را آشکار مى سازد»؟
جزء ۲۲ (سوره احزاب، آیه ۵۰)··· ۱۴۵
تعدد زوجات پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله
پرسش ۱ . علت تعدد زوجات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله چه بود؟
پرسش ۲ . آیا سایر مسلمانان نیز مى توانند نُه همسر اختیار کنند؟
پرسش ۳ . آیا درست است که پیامبر صلى الله علیه و آله از هر زنى خوشش مى آمد، بر او حلال مى شد؟
جزء ۲۲ (سوره احزاب، آیه ۵۷)··· ۱۵۵
لعن و سلام
پرسش ۱ . چرا ما در شعارهایمان از مرگ، مانند «مرگ بر آمریکا» استفاده مى کنیم؟
پرسش ۲ . چرا ما برخى مخالفان را لعن مى کنیم؟ آیا اینها موجب نمى شود که آنها هم به ما ناسزا بگویند و اختلافات بیشتر شود؟
جزء ۲۲ (سوره احزاب، آیه ۷۲)··· ۱۶۳
معناى عرضه امانت بر انسان
پرسش ۱ . آن امانت که خداوند بر انسان عرضه کرد، چه بود؟
پرسش ۲ . چرا بعد از آن که انسان آن بار امانت را پذیرفت، نسبت ظلوم و جهول به او داده شد؟
جزء ۲۲ (سوره فاطر، آیه ۸)··· ۱۶۹
مشیت الهى در هدایت و گمراهى
پرسش . در قرآن، آیات متعددى داریم که مى گویند: خداوند، هر کس را بخواهد، گمراه مى کند و هر کس را بخواهد، هدایت مى کند و یا هر کس را بخواهد، عزت مى دهد و هر کس را بخواهد، خوار مى کند؛ آیا این، جبر نیست؟
جزء ۲۲ (سوره فاطر، آیه ۱۸)··· ۱۷۵
نماز قضاى پدر
پرسش ۱ . فقها مى گویند: نماز قضاى پدر، بر پسر بزرگ، واجب است؛ آیا این حکم، منافات با آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» ندارد؟ چرا باید گناه و تکلیف پدر را پسر بزرگ بر دوش بکشد؟
پرسش ۲ . چرا این مسئله بر بقیه فرزندان (پسر و دختر) یا بر همه به صورت مشترک، واجب نشده است؟
پرسش ۳ . چرا انجام نماز و روزه قضاى مادر، بر فرزندان، واجب نشده است؟
جزء ۲۳ (سوره یس، آیه ۸۱)··· ۱۸۱
معاد جسمانى یا روحانى
پرسش ۱ . معاد در روز قیامت، آیا جسمانى است یا روحانى؟
پرسش ۲ . اگر معاد جسمانى است، چه پاسخى براى شبهه آکل و مأکول دارید؟
جزء ۲۴ (سوره فصلت، آیات ۱۱ - ۹)··· ۱۸۹
آفرینش زمین و آسمان
پرسش ۱ . چرا خداوند، آسمان ها و زمین را در شش شبانه روز خلق کرد؛ مگر این طور نیست که قدرت خداوند، بى نهایت است و هر چه اراده کند، انجام مى شود؛ «چون به چیزى اراده فرماید، این بس که مى گوید: «باش» پس [بى درنگ] موجود مى شود»؟
پرسش ۲ . خداوند در سوره فصلت، خلقت آسمان و زمین را در هشت روز و در همین سوره، مى فرماید: «آن گاه نظم هفت آسمان را در دو روز استوار فرمود و در هر آسمانى [نظم] امرش را وحى فرمود که مجموعا، هشت روز مى شود» در حالى که در سوره «ق»، مى فرماید: «و در حقیقت، آسمان ها و زمین و آن چه را که میان آن دو است، در شش هنگام آفریدیم و احساس ماندگى نکردیم»؛ حال پرسش این جاست که کدام یک از هشت روز یا شش روز درست است؟
پرسش ۳ . خداوند، ابتدا آسمان ها را خلق کرد یا زمین را؟
جزء ۲۵ (سوره شورى، آیه ۲۳)··· ۱۹۷
مزد رسالت
پرسش ۱ . نزدیکان (قربا) پیامبر صلى الله علیه و آله، چه کسانى هستند؟
پرسش ۲ . نظر برادران اهل تسنن درباره این آیه چیست؟
جزء ۲۵ (سوره شورى، آیه ۲۳)··· ۲۰۷
مودّت قربى
پرسش . چگونه قابل تصور است که مزد رسالت خاتم پیامبران و کامل ترین دین، محبت اهل بیت او باشد؟ آیا این، یک حرف احساسى نیست؟
جزء ۲۵ (سوره زخرف، آیه ۳۳)··· ۲۱۱
خوشى کافران و گرفتارى مؤمنان
پرسش . چرا بیشتر مؤمنان در سختى و گرفتارى هستند و بیشتر کافران در آسایش و خوشى هستند؛ مقصود از این آیه چیست؟
جزء ۲۶ (سوره فتح، آیات ۲ - ۱)··· ۲۱۷
گناه پیامبر صلى الله علیه و آله
پرسش ۱ . در سوره فتح، قرآن به طور صریح و آشکار، از ذنب و گناه پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله یاد کرده است؛ چگونه این مطلب با عصمت پیامبر صلى الله علیه و آله، سازگار است؟
پرسش ۲ . آیه «وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کانَ تَوَّابا» در سوره نصر را چگونه معنا مى کنید؟
جزء ۲۷ (سوره ذاریات، آیه ۵۶)··· ۲۲۵
هدف از خلقت
پرسش . هدف خداوند از این که ما را خلق کرده، چه بود؟
جزء ۲۷ (سوره واقعه، آیه ۱۴ - ۱۰)··· ۲۳۱
«سابقون» در قرآن
پرسش . منظور از «السابقون» و اوصاف آنها در سوره واقعه چیست و چرا تعداد آنها در امت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نسبت به امت هاى قبل، کمتر است؟
جزء ۲۸ (سوره صف، آیه ۹)··· ۲۳۵
امام مهدى(عج) در قرآن
پرسش ۱ . آیا در قرآن براى ظهور امام مهدى(عج) و پیروزى نهایى مسلمانان آیه اى داریم؟
پرسش ۲ . اگر حضرت مهدى(عج) ظهور کند، با چه نوع اسلحه اى به مبارزه با ابرقدرت ها اقدام مى کند؟
جزء ۲۸ (سوره طلاق، آیه ۱)··· ۲۴۵
حق طلاق
پرسش . آیا درست که از نظر اسلام، حق طلاق در زندگى زناشویى، با مرد است و آیا این مسئله، ظلم به زن نیست؟
جزء ۲۹ (سوره انسان، آیه ۶)··· ۲۵۱
اهمیت و اثر اخلاص
پرسش . مگر چند قرص مختصر نان، چقدر قیمت داشت که خداوند به خاطر انفاق آن، یک سوره در شأن حضرت على علیه السلام و حضرت زهرا علیهاالسلام و امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نازل نمود؟
جزء ۲۹ (سوره انسان، آیه ۸)··· ۲۵۵
فضایل اهل بیت علیهم السلام
پرسش . درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام در سوره انسان و همچنین شأن نزول آن توضیح دهید.
جزء ۳۰ (سوره عبس، آیه ۳ - ۱)··· ۲۶۱
عَبس و تولّى
پرسش . چگونه آیه «عَبَس و تولّى» با شأن پیامبر صلى الله علیه و آله سازگار است؟
جزء ۳۰ (سوره قدر، آیه ۳)··· ۲۶۷
اختلاف افق و شب قدر
پرسش ۱ . معناى شب قدر چیست؟
پرسش ۲ . با توجه به اختلاف افق و حتى اختلاف شب و روز در برخى کشورها، چطور قابل تصور است که یک شب قدر وجود داشته باشد؟
کتابنامه··· ۲۷۳

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.