تقابل اکنکار با اسلام ۱۳۹۰/۶/۶ - ۱۲ بازدید

با وجود تناقضات فراوان و بی بدیل عقیدتی و عملی این جریان عرفان‌نما، چندین ویژگی این شبه آیین را متمایز کرده است و همین امر باعث شده است که عده‌ای به دنبال القاء این مطلب باشند که این فرقه، با دین اسلام و فرهنگ اسلامی – ایرانی مردم ایران سازگار می‌باشد.
نزدیک‌انگاری این شبه آیین به ادیان یکی از وجوهی است که این فرقه از آن بهره می‌جوید. همچنین استفاده از ملیت‌ها و شخصیت‌های مقبول تاریخ جهان این شبه آیین را از دیگر شبه آیین‌ها جدا می‌کند. استفاده از خرافه‌های مقبول و نیز واژه‌سازی‌های جدید و معادل انگاری‌های دیگر اکنکار را از دیگر جنبش‌ها جدا می‌کند.
با وجود تناقضات فراوان و بی بدیل عقیدتی و عملی این جریان عرفان‌نما، چندین ویژگی این شبه آیین را متمایز کرده است و همین امر باعث شده است که عده‌ای به دنبال القاء این مطلب باشند که این فرقه، با دین اسلام و فرهنگ اسلامی – ایرانی مردم ایران سازگار می‌باشد.
نزدیک‌انگاری این شبه آیین به ادیان یکی از وجوهی است که این فرقه از آن بهره می‌جوید. همچنین استفاده از ملیت‌ها و شخصیت‌های مقبول تاریخ جهان این شبه آیین را از دیگر شبه آیین‌ها جدا می‌کند. استفاده از خرافه‌های مقبول و نیز واژه‌سازی‌های جدید و معادل انگاری‌های دیگر اکنکار را از دیگر جنبش‌ها جدا می‌کند.
یکی دیگر از خصیصه‌های اکنکار در کشور ما، سعی اکنکار بر اسلامیزه شدن و ایرانیزه شدن است. اکنکار بسیار تلاش دارد تا به نوعی خود را مقابل اسلام قرار ندهد و استفاده از برخی آموزه‌های اسلام را در همین راستا انجام می‌دهد. استفاده از شخصیت‌های ایرانی اسلامی نیز در همین راستا قابل تحلیل است. افرادی چون مولانا، حافظ و شمس جزو ماهانتاهای اکنکار محسوب می شوند.
ناگفته پیداست در افتادن اکنکار با نظام عقیدتی اسلام آنچنان روشن است که بسیاری از اکیست‌ها برای نجات از این تقابل به توجیه‌ها و تفسیرهای جدیدی از اکنکار دست زده اند که از اصل اکنکار جدا شده‌اند. در واقع اکنکار سعی دارد در قواره یک دین جدید ظاهر شود، لذا گرویدن به آن به نوعی خروج از دین محسوب می شود.

نوشته شده توسط: عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.