تقدیر الهی ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ - ۱۵۰ بازدید

این آیات هرگز به معنای جبر نیست؛ توضیح آن که «عزت» به معنای خلل و نفوذناپذیری است و کاملاً بدیهی است که عزت به طور مطلق از آن خدا است. از طرف دیگر هر کس در راه خدا قدم بردارد و به او متصل شود، دارای پناهگاه محکمی می شود که دشمنان قدرت رسوخ در آن و شکست آن را ندارند. ازاین رو خداوند می فرماید: A}لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ{A؛ ( ۶۳:۸) . و اگر در جای دیگر آمده است: A}تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ{A؛ (۳:۲۶) ، ازاین رو است که از غیرطریق و راه خدا، نمی توان به چنان عزت و سربلندی دست یافت.

این آیات هرگز به معنای جبر نیست؛ توضیح آن که «عزت» به معنای خلل و نفوذناپذیری است و کاملاً بدیهی است که عزت به طور مطلق از آن خدا است. از طرف دیگر هر کس در راه خدا قدم بردارد و به او متصل شود، دارای پناهگاه محکمی می شود که دشمنان قدرت رسوخ در آن و شکست آن را ندارند. ازاین رو خداوند می فرماید: لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ؛ ( ۶۳:۸) . و اگر در جای دیگر آمده است: تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ؛ (۳:۲۶) ، ازاین رو است که از غیرطریق و راه خدا، نمی توان به چنان عزت و سربلندی دست یافت. بنابراین راه رسیدن به عزت - که همان ایمان و خداجویی است - با اراده انسان انجام می گیرد و ثمره آن این است که خداوند بنده مؤمن را عزت می بخشد. در مقابل نیز بشر با انتخاب خویش راه کفر و الحاد را برمی گزیند، که در مقابل این کار، خداوند او را ذلیل می سازد. بنابراین عزت و ذلت به دست خدا است؛ ولی گزینش راهی که ثمره آن عزت یا ذلت باشد به دست بنده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.