نسخه آزمایشی

تقلید از میت ۱۳۹۰/۳/۳۱ - ۱۲۳۷ بازدید

T}همه مراجع (به جز صافى):{T تقلید نا بالغ ممیز صحیح است؛ لذا مى‏توانید بر تقلید امام خمینى باقى بمانید.V}خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س ۴۲؛ تبریزى، التعلیقه على منهاج الصالحین، م ۵؛ سیستانى، المسائل المنتخبه، م ۱۰؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام، مکارم، نورى و وحید.{V
T}آیت الله صافى: {Tاگر علم به تقلید صحیح داشته باشید بقا بر تقلید بعید نیست؛ اما اصالة الصحة در تقلید نابالغ جارى نیست‏
T}تبصره ۱.{T در فرض یاد شده بقا بر تقلید در صورتى است که شخص بداند تقلیدش در آن دوران (سیزده سالگى) درست انجام گرفته است.

همه مراجع (به جز صافى):

تقلید نا بالغ ممیز صحیح است؛ لذا مى‏توانید بر تقلید امام خمینى باقى بمانید.خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س ۴۲؛ تبریزى، التعلیقه على منهاج الصالحین، م ۵؛ سیستانى، المسائل المنتخبه، م ۱۰؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام، مکارم، نورى و وحید.

آیت الله صافى:

اگر علم به تقلید صحیح داشته باشید بقا بر تقلید بعید نیست؛ اما اصالة الصحة در تقلید نابالغ جارى نیست‏

تبصره ۱.

در فرض یاد شده بقا بر تقلید در صورتى است که شخص بداند تقلیدش در آن دوران (سیزده سالگى) درست انجام گرفته است.

تبصره ۲.

پاسخ یاد شده بر اساس اصل درستى بقا بر تقلید میت است؛ وگرنه چنانچه مجتهد میت اعلم باشد، طبق فتواى برخى مراجع، بقا واجب است. (رک: عنوان بقا بر تقلید میت اعلم). (احکام بلوغ و تقلید، سید مجتبی حسینی، کد: ۴۴/۵۰۰۰۱۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب