تقوای سیاسی- تقوای اقتصادی ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۲ بازدید

قلمرو و مصادیق تقوای سیاسی و تقوای اقتصادی را با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه امروز تبیین نمایید؟

تقوای سیاسی و تقوای اقتصادی همه عرصه های سیاستگذاری ، تصمیم گیری و هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، موضع گیری ها ، عملکردها و نظارت ها و... را در بر می گیرد. در حقیقت تقوای سیاسی و اقتصادی همه سطوح مدیریتی و حاکمیتی جامعه را شامل می شود.از مصادیق تقوای سیاسی می توان به رعایت تقوا در سیاستگذاری و تصمیم گیری های کلان در عرصه سیاست داخلی و اداره کشور و سیاست خارجی و روابط با سایر کشورها ، ترجیح منافع ملی و عمومی بر منافع حزبی و گروهی، عمل به وعده ها و مسئولیت ها، به کار بستن تمام توان و ظرفیت برای اصلاح امور ، امانت دانستن مسئولیت در رده های مختلف، دقت در هزینه بیت المال و نظارت لازم بر آن، رعایت عدل و انصاف در اظهار نظرها، نقد و ارزیابی ها و... اشاره کرد.از مصادیق تقوای اقتصادی می توان به محور قرار دادن تقوا در برنامه ریزی اقتصادی، دغدغه لازم نسبت به هزینه منابع، نظارت مستمر در امور مالی، اولویت دادن به عدالت اقتصادی و رفع محرومیت و حمایت ویژه از اقشار آسیب پذیر ، توجه به عدالت مالیاتی و هزینه دقیق آن در موارد لازم ، بستن گلوگاههای فساد و مقابله و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی،پرهیز از اشرافیت، مراقبت از سوء استفاده و رانت خواری اطرافیان و... اشاره نمود.
همچنین ر.ک:
۱. کتاب «تقوای اقتصادی در آیات و روایات» به قلم حجت الاسلام ماندگاری.
۲. تقوای سیاسی، جاسم ریحانی، ماهنامه کیهان فرهنگی. شماره ۱۷۰

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.