تلاوت قرآن به عربی ۱۳۹۱/۵/۲۴ - ۱۱ بازدید

ما دو وظیفه داریم ،یکی خواندن قرآن که کلماتش نور است وهر کس به اندازه خودش بهره مند می شود،ووظیفه دیگر تلاش برای فهم معانی آن ،مانند اینکه نماز می خوانیم ولی از محتوی آن آگاه نیستیم لکن این عدم شناخت ،مجوز ترک نماز نمی شود،بنابر این خواندن قرآن ونگاه به خطوط آن اثر خاص خود را دارد ویک ساعت هم نشینی با گل وعطر سبب خوشبو شدن می شودولو حقیقت گل را درک نکنیم.برای هر فرد مؤمنی لازم است که از قانون اساسی دینش اطلاع کامل داشته باشد ونمیتواند نسبت به برنامه زندگی خود بی تفاوت باشد،در نتیجه باید قدم به قدم پیش رفت ،ابتدا قرائت ظاهری ،آنگاه فهم ترجمه کلمات،سپس تفسیر ودرک محتوی عمیق آیات.موفق باشید.
ما دو وظیفه داریم ،یکی خواندن قرآن که کلماتش نور است وهر کس به اندازه خودش بهره مند می شود،ووظیفه دیگر تلاش برای فهم معانی آن ،مانند اینکه نماز می خوانیم ولی از محتوی آن آگاه نیستیم لکن این عدم شناخت ،مجوز ترک نماز نمی شود،بنابر این خواندن قرآن ونگاه به خطوط آن اثر خاص خود را دارد ویک ساعت هم نشینی با گل وعطر سبب خوشبو شدن می شودولو حقیقت گل را درک نکنیم.برای هر فرد مؤمنی لازم است که از قانون اساسی دینش اطلاع کامل داشته باشد ونمیتواند نسبت به برنامه زندگی خود بی تفاوت باشد،در نتیجه باید قدم به قدم پیش رفت ،ابتدا قرائت ظاهری ،آنگاه فهم ترجمه کلمات،سپس تفسیر ودرک محتوی عمیق آیات.موفق باشید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۷/۱۰۰۱۲۱۰۹۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.