توانایی های انسان ۱۳۸۸/۰۲/۰۳ - ۲۱۸۹ بازدید

آیا انسان چنین تواناییهایی دارد که کارهای دیوید کاپرفیلد را انجام دهد و تنها این تواناییها به خاطر شعبده بازی است؟

درویشان و مرتاضان در سراسر جهان چنین کارهایى انجام مى دهند و هیچ اختصاصى به پیروان یک دین و مذهب ندارد و حتى ارتباطى به عقیده به خدایى ندارد. هر کس مى تواند با ریاضت هاى طولانى و آموزش هاى لازم چنین کارهایى را انجام دهد ضمن آنکه برخی از این کارها حالت تردستی دارد وفرد شعبده باز از ادوات واسباب خاصی بهره میگییرد وبییندگان را فریب میدهد این کار نیازی به ریاضتهایی روحی ندارد وبا آموزش های خاص در مورد سرعت عمل وبا تهیه ابزارهای خاص صورت میگیرد که اگراین ابزارها از فرد گرفته شود دیگر توانایی ندارد آن تردستی را انجام دهد وبر خی با ریاضتهای روحی وارتباط با اجنه ومانند آن صورت میگیرد . چنان چه هم اکنون در هندوستان مرتاضان کارهایى شگفت آور انجام مى دهند ولى این نوع ریاضت ها از نظر شرع مقدس اسلام حرام بوده و موجب خروج انسان از حد اعتدال مى گردد. بلى ریاضت هاى مشروع براى خودسازى و تقرب یافتن به خدا در دین وجود دارد که مرحله نخست آن پرهیز از محرمات و عمل به واجبات است و اگر کسى جدا پى گیر مطلب باشد توانایى هایى در او ایجاد مى شود فوق آنچه دراویش بدان مى بالند. همانند خبر از آینده و یا تصرف در طبیعت و ... (براى توضیح بیشتر در این موارد به کتاب «نشان از بى نشان ها» مراجعه فرمایید).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.