توجه در نماز ۱۳۹۱/۸/۱۰

آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بیانگر توحید افعالى و عبادى است و اعتقاد به تاثیر گذارى در نظام هستى را براى غیر خدا نفى مى کند و این مفهوم بزرگ را در خود دارد که در نظامى بزرگ همراه با مجموعه اى از خدا خواهان این سخن را ابراز مى کند.اما این که اگر کسى در حین گفتن این آیه شریفه حواسش به چیز دیگرى غیر خداى تعالى باشد، مشرک به شمار نمى رود بلکه اگر انسان در زمانى که این ذکر را مى گوید دیگران را مانند خداى تعالى موثر در وجود بداند و شریک در اداره نظام هستى، در این صورت او مشرک است حتى اگر در نماز نباشد و حتى اگر مشغول به این ذکر نباشد.پس ثمره این عقیده به ایاک نعبد و ایاک نستعین ،باید ب
آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بیانگر توحید افعالى و عبادى است و اعتقاد به تاثیر گذارى در نظام هستى را براى غیر خدا نفى مى کند و این مفهوم بزرگ را در خود دارد که در نظامى بزرگ همراه با مجموعه اى از خدا خواهان این سخن را ابراز مى کند.
اما این که اگر کسى در حین گفتن این آیه شریفه حواسش به چیز دیگرى غیر خداى تعالى باشد، مشرک به شمار نمى رود بلکه اگر انسان در زمانى که این ذکر را مى گوید دیگران را مانند خداى تعالى موثر در وجود بداند و شریک در اداره نظام هستى، در این صورت او مشرک است حتى اگر در نماز نباشد و حتى اگر مشغول به این ذکر نباشد.
پس ثمره این عقیده به ایاک نعبد و ایاک نستعین ،باید بندگى خالصانه و استمداد از خدا در همه مسائل باشد و هرگونه حاکمیت غیر خدا نفى شودو همه نفع ها و ضررها تحت اراده خدا بشمار آمده و جزبه خداى تعالى به دیگرى چشم امید نخواهد داشت. این اجمالى از مفهوم بلند آیه شریفه است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۳۰/۳۱۰۰۲۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.