توحید افعالی و اعمال زشت ۱۳۹۲/۴/۲۸ - ۲۵ بازدید

حیثیّت وجودی همه افعال از جانب خداست امّا حیثیّت عدمی آنها استناد به علّت اخیر دارد.مثلاً دروغ از آن جهت که صوت است هم فعل ماست هم فعل خدا، امّا عدم انطباق آن با واقعیّت ، که امر عدمی است مربوط به خدا نمی شود. همجنس بازی نیز از آن جهت که فعل است مستند به خداست امّا عدم هماهنگی آن با نظام تکوین ، از جانب انسان است. عناوین کارهای گناه نیز از همین جهت عدمی آنها انتزاع می شود.البته توجّه شود که حیث عدمی امور حتّی معلول علّت اخیر هم نیست ؛ بلکه حیث عدمی علّت اخیر ، علّت آن امر عدمی است ؛ یعنی صدور گناه از کسی حکایت از نبود کمالی در آن کس دارد.

حیثیّت وجودی همه افعال از جانب خداست امّا حیثیّت عدمی آنها استناد به علّت اخیر دارد.مثلاً دروغ از آن جهت که صوت است هم فعل ماست هم فعل خدا، امّا عدم انطباق آن با واقعیّت ، که امر عدمی است مربوط به خدا نمی شود. همجنس بازی نیز از آن جهت که فعل است مستند به خداست امّا عدم هماهنگی آن با نظام تکوین ، از جانب انسان است. عناوین کارهای گناه نیز از همین جهت عدمی آنها انتزاع می شود.البته توجّه شود که حیث عدمی امور حتّی معلول علّت اخیر هم نیست ؛ بلکه حیث عدمی علّت اخیر ، علّت آن امر عدمی است ؛ یعنی صدور گناه از کسی حکایت از نبود کمالی در آن کس دارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.