توسعه و فساد غرب ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۵۶ بازدید

با توجه به پیشرفت های عملی در آمریکا چرا می گویند در آن جا فساد زیاداست؟ فساد باید مانع پیشرفت شود و نباید آنها این گونه پیشرفت کنند؟

وجود فساد هر چند زیانبار است اما به این معنا نیست که جلوی هر نوع رشد و ترقی به ویژه در امور مادی را بگیرد. در مورد آمریکا باید توجه داشت که آنان با وجود سرمایه های زیاد بزرگترین مغزهای جهانی را خرید و به استخدام خود در آورده اند. از طرف دیگر باید پرسید اگر در آمریکا با آن همه سرمایه ها و مغزهای متفکر جهان این فسادها نمی بود چه وضعیتی وجود داشت؟ الان متفکرین بزرگی در آمریکا سقوط حتمی آمریکا را به خاطر گسترش بی بندو باری و فقدان مناسبات صحیح انسانی پیش بینی می کنند. بنابراین وجود این مفاسد در آن جا آثار زیانبار خود را گذاشته و روز به روز ویرانگری های آن آشکارتر می شود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.