تکامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است؟ ۱۳۹۱/۷/۱۵

تکامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است؟
با نظر و تأمل در قرآن کریم پی می‌بریم که توجیه آن براساس تکامل تاریخ به شیوۀ انسانی ـ فطری است. از منظر قرآن کریم از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر و بی‌امان میان گروه حق و باطل برپا بوده است. قرآن با اشاره به مبارزۀ افرادی از طراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمد(ع) و پیروان مؤمن آن‌ها از سویی، و گروهی دیگر از طراز نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم بر تکامل تاریخی فطری عملاً صحه گذاشته که در این نبرد و ستیزها گاهی حق و گاهی باطل پیروز شده است، ولی البته این پیروزی و شکست‌ها بستگی به یک سلسله عوامل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی داشته است.
تکامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است؟
با نظر و تأمل در قرآن کریم پی می‌بریم که توجیه آن براساس تکامل تاریخ به شیوۀ انسانی ـ فطری است. از منظر قرآن کریم از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر و بی‌امان میان گروه حق و باطل برپا بوده است. قرآن با اشاره به مبارزۀ افرادی از طراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمد(ع) و پیروان مؤمن آن‌ها از سویی، و گروهی دیگر از طراز نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم بر تکامل تاریخی فطری عملاً صحه گذاشته که در این نبرد و ستیزها گاهی حق و گاهی باطل پیروز شده است، ولی البته این پیروزی و شکست‌ها بستگی به یک سلسله عوامل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی داشته است.
از‌نظر قرآن، جهاد مستمر پیش‌برنده‌ای که از فجر تاریخ وجود داشته و دارد ماهیت معنوی و انسانی دارد، نه مادی و طبقاتی.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.