ثقل اصغر و ثقل اکبر ۱۳۹۲/۴/۱۰ - ۱۹ بازدید

انسان کامل «قرآن مجسّم» است و قرآن، «انسان کامل مُدَوّن». لذا اگر بخواهیم قرآن را به صورت عینی در خارج مشاهده کنیم و ـ به عبارت دیگر ـ اگر قرآن بخواهد شکل و شمایل پیدا کند، می شود «معصوم و انسان کامل» و اگر بخواهیم انسان کامل را به نگارش درآوریم، می شود «قرآن». و لذا مقارن هم اند و هر کدام بیان دیگری. چنانچه مولی امیرالمؤمنین علی(ع) می فرماید: H}انا القرآن الناطق{Hمن قرآن ناطقم یا فرمودند: H}انا کلام الله الناطق{H؛ من کلام ناطق خدایم
انسان کامل «قرآن مجسّم» است و قرآن، «انسان کامل مُدَوّن». لذا اگر بخواهیم قرآن را به صورت عینی در خارج مشاهده کنیم و ـ به عبارت دیگر ـ اگر قرآن بخواهد شکل و شمایل پیدا کند، می شود «معصوم و انسان کامل» و اگر بخواهیم انسان کامل را به نگارش درآوریم، می شود «قرآن». و لذا مقارن هم اند و هر کدام بیان دیگری. چنانچه مولی امیرالمؤمنین علی(ع) می فرماید: انا القرآن الناطقمن قرآن ناطقم یا فرمودند: انا کلام الله الناطق؛ من کلام ناطق خدایم
امام سجاد(ع) نیز می فرماید: الامام یهدی الی القرآن و القرآن یهدی الی الامام؛ امام، هادی به سوی قرآن است و قرآن، هدایتگر به سوی امام» اما این که قرآن را «ثقل اکبر» نامیده اند، به علت این است که چون قرآن، پیغام محبوب و کلام حضرت حق است. معصوم در تلاوت قرآن، صاحب آن را می نگرد و از این طریق، به لقای پروردگار بار می یابد. عاشق عارف، همیشه نامه محبوب خویش را عزیز می شمارد و به بزرگی از آن یاد می کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.