ثواب اعمال در مقایسه با یکدیگر ۱۳۹۱/۱۰/۲ - ۱۸ بازدید

در این باره باید به چند نکته توجه داشت:
۱. باید توجه داشت که ثواب دو گونه است؛
الف. ثواب حقیقی
ب. ثواب حکمی
توضیح مطلب آن که برخی ا عمال آثار تکوینی برای فرد دارد و قابلییتی در فرد ایجاد می کند که منشاء آثار در دنیا و آخرت می باشد. مانند آثار شهادت و خون شهید. اما گاهی برخی از اعمال به تفضل الهی اعتبار ثواب شهید به او داده می شود و هم طراز می شود مانند اینکه روایت شده: H}«من مات علی حب محمد و ال محمد مات شهیداً»{H؛ «هر کس بر محبت محمد و آل محمد(ص) بمیرد، شهید از دنیا رفته است»،V}(بحار، ج ۲۷، ص ۲۳۳، ب ۱۳){V .
در این باره باید به چند نکته توجه داشت:
۱. باید توجه داشت که ثواب دو گونه است؛
الف. ثواب حقیقی
ب. ثواب حکمی
توضیح مطلب آن که برخی ا عمال آثار تکوینی برای فرد دارد و قابلییتی در فرد ایجاد می کند که منشاء آثار در دنیا و آخرت می باشد. مانند آثار شهادت و خون شهید. اما گاهی برخی از اعمال به تفضل الهی اعتبار ثواب شهید به او داده می شود و هم طراز می شود مانند اینکه روایت شده: «من مات علی حب محمد و ال محمد مات شهیداً»؛ «هر کس بر محبت محمد و آل محمد(ص) بمیرد، شهید از دنیا رفته است»،(بحار، ج ۲۷، ص ۲۳۳، ب ۱۳) .
البته اعتبار ثواب حکمی نیز گزاف و ناچیز نیست بلکه بیان گر هم سانی با آن عمل حقیقی می باشد و آثار معنوی و اجتماعی آن را نیز دارا می باشد.
۲. تأثیرگذاری اعمال در روحیه معنوی انسان و آثار اجتماعی آن متفاوت است. لذا طبقه بندی ثواب اعمال غیر قابل انکار است. گاهی اهمیت یک عمل را می توان از مقایسه پاداش آن عمل با اعمال دیگر مشخص کرد. به طور مثال، از امام صادق(ع) روایت شده: «قضاء حاجأ المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشراً»؛ «برآوردن نیاز مؤمن از طواف [خانه خدا] برتر است. و همین گونه شمرد تا ده طواف»، (حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۹، نامه ۴۲، ح ۱).
این گونه روایات اهمیت کارهای اجتماعی و رفع نیاز مردم را برجسته می کنند.
هم چنین گاهی اثر معنوی یک رفتار بسیار عمیق است مانند شرکت در مجالس امام حسین(ع) و گریه برای مظلومیت آن حضرت، که موجب تلطیف روحیه بسیاری و توبه بسیاری شده است و اصلاح فرد و اصلاحات در جامعه را به ارمغان آورده است. لذا در روایات از ثواب آن معادل با هزار حج یاد شده است و اهمیت آن برجسته شده است، (بحار، ج ۲۷، ص ۲۳۳، ب ۱۳)
۳. گاهی برخی روایات ثواب اعمال، جهت نهادینه کردن یک هنجار و رفتار دینی در جامعه می باشد و منظور از عدد هزار و غیره کنایه از زیادی ثواب می باشد.
۴. باید دانست انجام هر کار نیکی از جهت کمیت و کیفیت دارای مراتب و شرایط است. و ثوابی که ذکر شده برای کسانی است که با اخلاص و شرایط کامل اعمال را انجام داده باشند و به تناسب دیگران نیز بهره مند می شوند.
۵. البته باید دانست ثواب هیچ عمل مستحبی نمی تواند جانشین عمل واجب شود. لذا اگر روایت شده باشد که ثواب روزه عید غدیر ثواب شصت سال روزه را دارد، (حر عاملی، وسائل شیعه، ج ۱۰، ص ۴۴۲) نشانه فراوانی ثواب است نه جایگزینی یک روزه مستحبی به جای شصت سال روزه واجب باشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.