جادوگری در همه ادیان حرام بوده حتی در یهودیت !!! ۱۳۹۰/۴/۱۲ - ۲۱ بازدید


پاسخ:

پاسخ:
سنت جادوگری از سنت های کهن است که در رویارویی با آیین های توحیدی ریشه دارد. در قران این عمل مذمت شده و در روایات شیعی در مرتبه انکار خدا از آن یاد شده است. جادوگری در مسیحیت، نوعی کفر تلقی گردیده و در متون کهن یهود از آن به نوعی بت پرستی یاد شده است و چنان وانمود شده که هدف اساسی بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل به نقل متون مقدس یهود، مبارزه با این مرام خطرناک بوده است به گونه ای که در تلمود، گنجینه دینی کهن یهود، جادوگر مجرم و محکوم است؛ زیرا که از اوامر تورات می¬گذرد در حالیکه شعبده باز با وجودی که تایید نمی¬شود مجرم نیست۱ و بدین سان هر نوع سحر و جادو و فالگیری به شدت تقییح و محکوم شده است۲ تا جایی که جادوگری را از اعمال مخصوص بت پرستان ذکرکرده است. ۳ این عمل هرچند واقعی است (می¬تواند واقع شود)؛ اما بهره¬ای از حقیقت (اثر تربیتی و تعالی بخش) ندارد. سحر نوعی از تصرفات غیر عادی را با خود دارد و ورود به دنیایی ناشناخته و جدید محسوب می¬شود؛ در عین حال نباید از نظر دور داشت که هر گونه ورود به دنیای ناشناخته، رشد دهنده و تعالی بخش نیست و گویای گام برداشتن در مسیر رستگاری نخواهد بود؛ همان طور که در زندگی دنیوی هم چندان کارگشا و راهگشا نیست؛ چنان که دون خوان استاد کاستاندا که تمام حرفش در کارامدی جادو و جادوگری است، خود به این مهم اعتراف کرده است:
«[در زمان¬های گذشته]، پس از سال¬ها سر و کار داشتن با گیاهان اقتدار، بعضی توانستند به عمل دیدن (بصیرت درونی) دست یابند. البته بینندگانی که فقط می¬توانستند ببینند. آن¬ها با ناکامی روبه¬رو شدند و هنگامی که سرزمین شان مورد تاخت و تاز فاتحان قرار گرفت، آن¬ها نیز مانند هر آدم دیگری بی¬دفاع ماندند. این فاتحان، تمام دنیای تولتک ها را تصرف کردند و همه چیز را به خودشان اختصاص دادند.»۴

منابع به ترتیب:
۱.گنجینه از تلمود، آبراهام کهن، فریدون گرگانی ص۲۳۱
۲.خدا، جهان، انسان و ماشیح در آموزه¬های یهود، آبراهام کهن ، ترجمه فریدون گرگانی ص۲۳۲
۳. همان ص ۲۳۴
۴ـ آتش درون، کاستاندا، مهران کندری ص ۱۵

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.