جاهل قاصر ۱۳۹۲/۵/۱۹ - ۲۷ بازدید

جاهل بر دو گونه است: قاصر و مقصر ؛ جاهل قاصر کسی است که پیام الهی به او نرسیده و زمینه ای برای بیداری او فراهم نگردیده است. مجازات این افراد در حد عقل و درک آنهاست؛ یعنی ، این که اگر دینی هم در کار نباشد، عقل می گوید ظلم بد است و عدل خوب است و ... به هر اندازه که فرد قاصر به مفاد احکام روشن عقل خود عمل کرده باشد، مأجور و در صورت مخالفت مجازات می گردد؛ ولی جاهل مقصر کسی است که جاهل بوده ولی امکان یادگیری و شرایط آن را داشته است. مانند کسی که در کنار مسجد است ولی نماز و احکام دیگر خود را بلد نیست و برای یادگیری آن نیز حرکت نمی کند، چنین فردی دارای مجازات است.
جاهل بر دو گونه است: قاصر و مقصر ؛ جاهل قاصر کسی است که پیام الهی به او نرسیده و زمینه ای برای بیداری او فراهم نگردیده است. مجازات این افراد در حد عقل و درک آنهاست؛ یعنی ، این که اگر دینی هم در کار نباشد، عقل می گوید ظلم بد است و عدل خوب است و ... به هر اندازه که فرد قاصر به مفاد احکام روشن عقل خود عمل کرده باشد، مأجور و در صورت مخالفت مجازات می گردد؛ ولی جاهل مقصر کسی است که جاهل بوده ولی امکان یادگیری و شرایط آن را داشته است. مانند کسی که در کنار مسجد است ولی نماز و احکام دیگر خود را بلد نیست و برای یادگیری آن نیز حرکت نمی کند، چنین فردی دارای مجازات است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.