جاودانگی انسان-قصص، آیه ۸۸ ۱۳۹۲/۶/۳

A}کل شی ء هالک الّا وجه{A نظر به زندگی دنیا دارد یعنی همه می میرند مگر خداوند بنابراین مربوط به زندگی آخرت نیست، بلکه در آخرت همه ابدی هستند حال یا در بهشت یا در جهنم. همچنین قرآن در آیه دیگر می فرماید: A}کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِکْرامِ {A؛ (۵۵:۲۷-۲۶) تمام کسانی که بر صفحه زمین هستند فانی می شوند و تنها ذات خداوند باقی می ماند V}(سوره رحمان، آیه ۲۶){V این آیه شریفه نیز اشاره به دگرگونی این جهان دارد و این که همه چیز غیر از خدا دچار تغییر و تحول و مرگ می شوند.
کل شی ء هالک الّا وجه نظر به زندگی دنیا دارد یعنی همه می میرند مگر خداوند بنابراین مربوط به زندگی آخرت نیست، بلکه در آخرت همه ابدی هستند حال یا در بهشت یا در جهنم. همچنین قرآن در آیه دیگر می فرماید: کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِکْرامِ ؛ (۵۵:۲۷-۲۶) تمام کسانی که بر صفحه زمین هستند فانی می شوند و تنها ذات خداوند باقی می ماند (سوره رحمان، آیه ۲۶) این آیه شریفه نیز اشاره به دگرگونی این جهان دارد و این که همه چیز غیر از خدا دچار تغییر و تحول و مرگ می شوند. البته از نگاه دیگر آیه مذکور مربوط به توحید می باشد که واجب الوجود در این عالم یکی بیش نیست.
برای اطلاع بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۱۶، ص ۱۹۰ - ۱۹۱ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۱/۸۷۳۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.