جایگاه شریعت در منظر ابن عربی ۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آشنایان با متون عرفان های کاذب نیک می دانند که در این مکاتب انسان ها اگر چه به معنویت دعوت میشوند اما به بی دینی فراخوانده میشوند. در معنویت های جدید ادعا میشود بدون دین وشریعت الهی هم میتوان زندگی معنوی را تجربه کرد و در نتیجه طعم سعادت و تکامل را چشید.
آشنایان با متون عرفان های کاذب نیک می دانند که در این مکاتب انسان ها اگر چه به معنویت دعوت میشوند اما به بی دینی فراخوانده میشوند. در معنویت های جدید ادعا میشود بدون دین وشریعت الهی هم میتوان زندگی معنوی را تجربه کرد و در نتیجه طعم سعادت و تکامل را چشید.
ابن عربی -که در متون عرفانی جایگاه رفیعی دارد- در باره جایگاه شریعت در سلوک معنوی میگوید: بدان که من در مکر الاهی و چگونگی در امان ماندن از این مکر دقت کردم، چاره ای به نظرم نرسید جز آنکه باید دست به دامن شریعت زد؛ بنابراین اگر خداوند کسی را بخواهد به سوی خیر و سعادت هدایت کند و از گرفتاریهای مکر در امان بدارد، کاری میکند که او هیچگاه میزان شریعت را از دست نگذارد... هیچ بنده ای نباید از این میزان غفلت کند... هرکه بخواهد از مکر حق ایمن بماند، باید میزان شریعت را از دست ندهد؛ میزانی که آن را از پیامبر به ارث برده و فرا گرفته است. پس هر چه از طرف خدا دریافت کند آن یافته ها را در این میزان بگذارد؛ اگر با میزان شرع پذیرفته شد آن را داشته باشد و گرنه ترکش کند.
ابن عربی سفارش میکند که حتی باید دریافت های غیبی و الهامات معنوی را نیز با میزان شریعت سنجید. او میگوید: اهل اللّه در این مورد اختلاف ندارند. بسیاری از بزرگان حوزه کشف و شهود گرفتار آشفتگی شده، از نظر تشخیص حالات خود دچار پیچیدگیهای مکر میگردند و لذا باید میزان شریعت را از دست نگذارند.
ابن عربی حتی پا را فراتر گذاشته می گوید:”. حقیقت عین شریعت است وی تصریح می کند: هر که از شریعت فاصله بگیرد، اگر تا آسمان هم بالا رفته باشد به چیزی از حقیقت دست نخواهد یافت!... حقیقت عین شریعت است. شریعت مانند جسم و روح است که جسمش احکام است و روحش حقیقت”

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.