جبر و اختیار و اسلام موروثی ۱۳۹۱/۸/۲۷

مختار بودن انسان از بدیهیات است و هر انسان با رجوع به وجدان خود این حقیقت را درک می کند
P}اینکه گویی این کنم یا آن کنم{E}خود دلیل اختیار است ای صنم{P
مختار بودن انسان از بدیهیات است و هر انسان با رجوع به وجدان خود این حقیقت را درک می کند
اینکه گویی این کنم یا آن کنم     خود دلیل اختیار است ای صنم
همینکه شما الان می توانید اراده کنید و بقیه جواب را نخوانید یا اراده کرده و بخوانید بیانگر اختیار است و حتی با نگاهی سطحی به قرآن کریم در می یابیم که به نظر قرآن انسان موجودی مختار است, اصولا آْمدن پیامبران و نزول کتب آسمانی و ثواب و عقاب بدون آنکه انسان مختار باشد کاری بیهوده است و اگر هم می بینیم در طول تاریخ افراد یا گروه های قائل به جبر شده اند بخاطر شبهاتی بوده که برای آنها در مقابل این امر بدیهی پیش آمده و چون نتوانسته اند به جواب درست آن شبهات برسند تن به سلب اختیار از انسان داده اند, که اگر این شبهات نبود آنها هم به اقتضاء وجدان و عقل حکم به اختیار انسان کردند.
اگر خواستار مطالعه تفصیلی در این زمینه هستید می توانید به این منابع مراجعه فرمایید:
۱. خیر الاثر در رد جبر و اختیار, استاد حسن زاده آملی
۲. انسان و سرنوشت, استاد مطهری
۳. سعادت قرآن, استاد مصباح یزدی بحث" اختیار"
۴. آموزش کلام اسلامی, سعیدی مهر
۵. تفسیر المیزان جلد ۱، ذیل آیه ۲۶ و ۲۷ سوره بقره.
اما اینکه چرا فرزند مسلمان ملحق به مسلمان و بچه کافر ملحق به کافر می شود و این مسئله مستلزم جبر و سلب اختیار است یا خیر.
در رابطه با قسمت اول این سئوال باید توجه داشت که این یک حکم فرعی فقهی است و ما به اقتضاء عدالت و حکمت خداوند معتقدیم که تمام احکام خداوند متعال دارای ملاک و مصلحت است و هیچ حکمی بدون ملاک و مصلحت جعل نشده چون مستلزم لغویت است و از حکیم مطلق لغو صادر نمی شود ولو اینکه عقل در مصادیق قادر به تشخیص مصلحتوملاک آن حکم نباشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.