جریان شناسی بهائیت - قسمت دوم (دفتر ۳۵ پرسش ها و پاسخ ها) ۱۳۹۲/۵/۷ - ۳۰۹۶ بازدید

جریان شناسی بهائیت - قسمت دوم (دفتر ۳۵ پرسش ها و پاسخ ها)
بخش
دوم :


جمهورى اسلامى و بهائیت

 


انقلاب اسلامى و بهائیت

پرسش ۱۱ . انقلاب
اسلامى چه تحوّلى در وضعیت بهائیان داخل ایران به وجود آورد؟

پیروزى شکوهمند انقلاب
اسلامى ایران و شکل گیرى نظامى مردمى بر اساس آموزه&#۸۲۰۲;&#۸۲۰۲;هاى اصیل اسلامى، بزرگترین
ضربه به فرقه بهائیت و مدافعان داخلى و خارجى آن بود که توانست با اقدامات فکرى و
فرهنگى بسیار ارزشمند خود، علاوه بر رهایى جامعه مسلمان ایران و جهان اسلام از
عقاید گمراه کننده و نقشه&#۸۲۰۲;هاى شوم این فرقه، چالش&#۸۲۰۲;هاى اساسى فرا روى اهداف و
برنامه&#۸۲۰۲;استعمارى آن ایجاد نماید. در یک دسته بندى مهمترین پیامدهاى انقلاب اسلامى
بر وضعیت بهائیان داخل کشور عبارتند از:

۱. گرایش عده زیادى از
بهائیان به اسلام

پس از پیروزى انقلاب
اسلامى تعداد بسیارى از بهائیان که از اقشار محروم و بى&#۸۲۰۲;اطلاع از ماهیت این فرقه
بودند، متوجه فریبکارى سران این فرقه شده، دست از بهائیت کشیدند و با ایجاد تسهیلات
لازم ازطرف نظام جمهورى اسلامى به سوى مساجد حرکت کرده و به صورت دسته جمعى و
خانوادگى به دامان پاک اسلام بازگشتند. عده&#۸۲۰۲;اى از آنان هم ضمن راه اندازى جنبشى با
عنوان جنبش آزادى بخش بهائیان ایران (جابا) با انتشار نشریه&#۸۲۰۲;اى با نام «احرار» در
سال ۱۳۵۸ به مخالفت علنى با سیستم بهائیت پرداختند.

جنبش مذکور ضمن انتقاد
از تشکیلات بهائیت قبل از انقلاب، از همه کسانى که در دوران شاه براى بیگانگان
جاسوسى کرده و در پست&#۸۲۰۲;هاى حساس آب به آسیاب دشمنان ایران ریخته&#۸۲۰۲;اند، انتقاد نمود.[۱]

اصولاً جاسوسى و خیانت
به آب و خاک و خدمت به بیگانگان، «صفت مشترک» همه بهائیان است و این امر چه در
گذشته و چه در حال، روشن و مستند و اثبات شده مى&#۸۲۰۲;باشد. این تنها حسین فردوست نیست
که اعلام مى&#۸۲۰۲;کند «بهائى&#۸۲۰۲;هایى که من دیده&#۸۲۰۲;ام واقعا احساس ایرانیت نداشتند و این
کاملاً محسوس بود و طبعاً این افراد جاسوس&#۸۲۰۲;هاى بالفطره بودند»[۲]
بلکه تمام کسانى که همچون او با این عناصر حشر و نشر، مراوده و تعامل داشته&#۸۲۰۲;اند بر
این واقعیت تلخ صحه مى&#۸۲۰۲;گذارند. همین صفت و خصیصه مشترک است که بهائیان را به صورت
ابزارهاى کارآمد به بهره&#۸۲۰۲;بردارى سازمان&#۸۲۰۲;هاى جاسوسى انگلیس و اسرائیل و آمریکا
مى&#۸۲۰۲;رساند و زمانى هم که این جاسوسان بالفطره به دام نیروهاى امنیتى ما گرفتار
مى&#۸۲۰۲;آیند و پس از محاکمه در دادگاه&#۸۲۰۲;هاى انقلاب به اعدام محکوم مى&#۸۲۰۲;شوند ناله&#۸۲۰۲;هاى حقوق
بشرى دشمنان بشریت از گلوها بالا مى&#۸۲۰۲;آید و خود را به حمایت از این جاسوسان و
خیانت&#۸۲۰۲;کاران به استقلال و تمامیت ارضى ایران موظف مى&#۸۲۰۲;دانند!

۲. فقدان رسمیت

قبل از انقلاب اسلامى
مردم مسلمان ایران به بهائیان به عنوان یک فرقه ضاله ضداسلام و ضد ملیت
مى&#۸۲۰۲;نگریستند؛ این طرز تلقى بعد از انقلاب نیز نه تنها تغییر نکرد، بلکه با توجه به
افشاى اسناد خیانت، جاسوسى و توطئه&#۸۲۰۲;هاى شوم این حزب سیاسى وابسته به بیگانگان بر
علیه ملت مسلمان ایران، شدت نیز یافت و موجب گردید تا نظام مردمى و اسلامى به وجود
آمده بعد از انقلاب هیچ&#۸۲۰۲;گونه رسمیتى براى آنان قائل نشود و هرگونه فعالیت تشکیلاتى
بهائیت ممنوع اعلام گردید.

۳. از دست دادن حمایت
دولتى

پس از پیروزى انقلاب
اسلامى و سقوط رژیم وابسته پهلوى، این فرقه به یکباره تمام پشتوانه&#۸۲۰۲;هاى سابق خود را
در داخل کشور از دست داد و راه&#۸۲۰۲;هاى سیطره بهائیت بر تشکیلات دولتى نیز مسدود گردید
و از فعالیت این جریان منحط جلوگیرى به عمل آمد؛ به صورت منطقى نظام اسلامى
نمى&#۸۲۰۲;توانست مثل زمان&#۸۲۰۲;هاى گذشته با بذل و بخشش به آنها پست و مقام داده و دست عوامل
نفوذى اسرائیل و بیگانگان را در جاسوسى، کارشکنى و ایجاد اخلال و انحراف در بدنه
اجرایى نظام اسلامى باز گذارد. از این رو مشاغل حساس و غیر حساس دولتى و بعضاً غیر
دولتى، که در رژیم پهلوى به فراوانى در اختیار آنان قرارداده شده بود از آنان باز
پس گرفته شد، از کلیه مراکز نظامى، فرهنگى و هنرى اخراج شدند، از ورود افراد وابسته
به این فرقه به مراکز آموزش عالى جلوگیرى شد و آنان که در این مراکز بودند، اخراج
شدند. چرا که تجربه گذشتگان نشان داده بود که وقتى آنان در محیط&#۸۲۰۲;هاى آموزشى و
فرهنگى، ادارى و سیاسى قرار مى&#۸۲۰۲;گیرند، به علت وابستگى به تشکیلات بهائى از آن در
جهت تبلیغ و ترویج بهائیت، ضربه زدن به دین مبین اسلام و منافع ملى، تأمین اهداف و
مقاصد شوم اربابان خویش و استعمارگران، نهایت بهره&#۸۲۰۲;بردارى را مى&#۸۲۰۲;نمایند. از لحاظ
اعتقادى و اخلاقى هم اختلاف زیادى بین موازین اخلاقى و اعتقادى آنان و مسلمانان
وجود دارد و این خود مى&#۸۲۰۲;تواند یکى دیگر از عوامل طرد آنان از موسسات عمومى و دولتى
باشد. همچنین از اشتغال آنان به تعدادى شغل آزاد مشخص هم که با طهارت و نجاست
ارتباط داشته و با شرع مقدس اسلام مغایر بود، جلوگیرى شد.[۳]

۴. آسیب دیدن تشکیلات
بهائیت

طبق اسناد به دست آمده
از لانه جاسوسى آمریکا، با برچیده شدن رژیم منحوس پهلوى فرقه بهائیت با شدیدترین
بحران در طول حیات یکصد و سى ساله&#۸۲۰۲;اش روبرو گردید و مشکلات متعددى براى فرقه مذکور
به وجود آمد و به تبع از دست دادن پشتوانه قوى دولتى، این تشکیلات منظم نیز به شدت
آسیب دید و به قول سخنگوى بهائیان، به حال مرگ افتادند: «تاریخ: ۲۰ ژوئن ۷۹، جناب
رابرت پرایور... کارمند سفارت را مطلع گردانید که یکى از ۹ نفر از «مردان متفکر»
جامعه بهائیت براى بحث در مورد اعمال اخیر رژیم جدید ایران، سرى به او زده است.
سخنگوى بهائى گفت که جامعه، احساس مى&#۸۲۰۲;کند که از جهات ادارى، اجتماعى و مالى در حال
مرگ است و با بدترین بحران در تاریخ ۱۲۸ ساله&#۸۲۰۲;اش مواجه شده است».[۴]

همچنین به دلیل محرز
شدن جاسوسى عده&#۸۲۰۲;اى از سران تشکیلات در شهرهاى مختلف کشور و نیز کمک به تثبیت نظام
شاهنشاهى و نیز حیف و میل اموال مسلمین و سرازیر کردن بیت المال به جیب
صهیونیست&#۸۲۰۲;ها، تعدادى از آنان دستگیر و پس از محاکمه توسط دادگاه&#۸۲۰۲;هاى انقلاب اسلامى
به حبس&#۸۲۰۲;هاى متفاوت و اعدام محکوم شدند. بهائیان تا سال ۱۳۶۲ کماکان به طور مخفیانه
به فعالیت&#۸۲۰۲;هاى تشکیلاتى خود ادامه مى&#۸۲۰۲;دادند. در این سال دادستان کل کشور با انتشار
نامه رسمى، هرگونه فعالیت تشکیلاتى بهائیت در ایران را ممنوع اعلام نمود. على رغم
ممنوعیت فعالیت تشکیلاتى، سران این فرقه ضاله به دنبال تعقیب اهداف شوم اربابان
خویش و براى تداوم سلطه و سیطره بر پیروان خود در ایران تلاش نمود تا با پنهان کارى
به راه اندازى تشکیلات جدید در سطح محدود اقدام نماید.

تشکیلات بهائیت در
ایران :

همانگونه که گذشت مرکز
هدایت و رهبرى فرقه بهائیت در اسرائیل است. در زمان قبل از انقلاب یک محفل نه نفرى
ملى در تهران، کل تشکیلات بهائیت ایران را هدایت مى&#۸۲۰۲;کرد. در کنار آن محافل محلى بود
که هر کدام به بخش مختلفى تقسیم مى&#۸۲۰۲;شدند. بعد از انقلاب این تشکیلات تغییر کرد؛ به
دستور بیت&#۸۲۰۲;العدل یک هیئت سه نفره به نام هیئت خادمین در تهران - که در نزد بهائیان
به یاران ملى معروف است - به همراه هیئت&#۸۲۰۲;هاى خادمین محلى در استان&#۸۲۰۲;ها و شهرستان&#۸۲۰۲;ها
کار هدایت و رهبرى تشکیلات فرقه بهائیت را دنبال نمودند. هیئت خادمین استان&#۸۲۰۲;ها و
شهرستان&#۸۲۰۲;ها توسط رابطى با مرکزیت بهائیت در تهران در ارتباط هستند و هر کدام از
هیئت&#۸۲۰۲;هاى خادمین توسط چندین هیئت دیگر یارى داده مى&#۸۲۰۲;شوند و خانواده&#۸۲۰۲;ها نیز در
تشکیلات بهائیت جایگاه خود را داشته و نقش مؤثرى در هدایت فرزندان و اعضاء خانواده
که براساس دستورالعمل تشکیلات اجراشود، دارند. هر خانواده و هر فردى باید با (محفل
محلى) در تماس باشد. بعد محفل&#۸۲۰۲;هاى محلى دسته بندى مى&#۸۲۰۲;شود و از چند شهر همه به یک
رئیس مى&#۸۲۰۲;رسند. رئیس استانشان یک نفر از آن هیئت سه نفرى است. او هر گزارشى که داشته
باشد را به محفل ملى مى&#۸۲۰۲;دهد و اطلاعات توسط این نماینده&#۸۲۰۲;ها در محفل ملى جمع شده و
از آنجا به بیت&#۸۲۰۲;العدل (اسرائیل) مى&#۸۲۰۲;فرستند.[۵]

۵. فرار و مهاجرت
عناصر بهائى

با آغاز تحرک و خیزش
انقلابى مردم مسلمان ایران به رهبرى حضرت امام خمینى(ره) سران و بزرگ سرمایه داران
بهائى، سرمایه&#۸۲۰۲;هاى کشور را از ایران خارج کرده، یکى پس از دیگرى از ایران گریختند.
این گریز با پیروزى انقلاب اسلامى در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پس از آن اوج گرفت.[۶]

بسیارى از بهائیان
سال&#۸۲۰۲;هاى آغازین انقلاب خود را به صورت غیرقانونى و به شیوه «قاچاق» و از طریق پول
به افرادى که در نوار مرزى ترکیه و ایران و یا نوار مرزى ایران و پاکستان و بنادر
متروکه دریاى عمان زندگى مى&#۸۲۰۲;کردند، به خارج از حوزه اقتدار جمهورى اسلامى رساندند و
از کشورهاى انگلیس، آمریکا، فرانسه کانادا و...، درخواست پناهندگى کردند و بلافاصله
از سوى دولت&#۸۲۰۲;هاى مذکور، به عنوان پناهنده سیاسى پذیرفته مى&#۸۲۰۲;شدند.

همچنین بر اساس «شماره
تسجیلى» که براى هر بهائى صادر مى&#۸۲۰۲;شود و به تأیید «بیت&#۸۲۰۲;العدل حیفا» مى&#۸۲۰۲;رسد، کلیه
بهائیان ایران - در هر جاى جهان که باشند - مى&#۸۲۰۲;توانند از دادگاه&#۸۲۰۲;هاى دولت&#۸۲۰۲;هاى
بسیارى از کشورهاى جهان از انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه گرفته تا
قبرس و چک و اسلواکى و مجارستان درخواست پناهندگى کنند و دادگاه&#۸۲۰۲;هاى تمام این
کشورها براساس یک توافق محرمانه فوراً به فرد تقاضا کننده، پناهندگى مى&#۸۲۰۲;دهند و حتى
مخارج بین راه او را نیز پرداخت مى&#۸۲۰۲;کنند.[۷]

۶. تغییر نوع
فعالیت&#۸۲۰۲;ها

پس از پیروزى انقلاب
اسلامى بهائیان فعالیت&#۸۲۰۲;هاى خود را مخفى&#۸۲۰۲;تر و مرموزانه&#۸۲۰۲;تر تداوم بخشیدند و با توجه
به وابستگى و سرسپردگى آنان به دشمنان خونخوار و کینه توز اسلام همچون آمریکا،
انگلیس و اسرائیل، مورد حمایت&#۸۲۰۲;هاى گسترده سیاسى و تبلیغاتى و اقتصادى آنان قرار
گرفته و به گمراه&#۸۲۰۲;سازى و انحطاط آفرینى پرداختند. و از طرف دیگر نقش ستون پنجم و
جاسوسان مورد اعتماد را براى کشورهاى استعمارى غرب به ویژه آمریکا ایفا نمودند. این
فعالیت&#۸۲۰۲;ها همچنان استمرار یافته است و هم اینک این جمعیت بیگانه پرست در عرصه&#۸۲۰۲;هاى
فکرى و سیاسى - چه به صورت تلاش&#۸۲۰۲;هاى تبلیغى و فرهنگى و چه به شکل تفرقه&#۸۲۰۲;افکنى و
جاسوسى براى دشمنان - به تلاش&#۸۲۰۲;هاى مرموز و ویرانگر خود ادامه مى&#۸۲۰۲;دهد.[۸]

 


مقابله با بهائیت

پرسش ۱۲ . چرا با وجود
حمایت شدید استکبار از فرقه بهائیت و خیانت آن به ملت ایران و تلاش براى فریب قشر
جوانان، به صورت قاطع با این فرقه برخورد نمى&#۸۲۰۲;شود؟

على&#۸۲۰۲;رغم این که در
برخى جاها به نظرمى رسد آنگونه که لازم است به موضوع بهائیت توجه جدى نمى&#۸۲۰۲;شود، اما
تاکنون اقدامات مناسب و زیربنایى در جهت مقابله و جلوگیرى از ترویج افکار مخرب این
جریان انحرافى انجام شده است به عنوان نمونه:

یکم. فقدان
رسمیت

براساس آموزه&#۸۲۰۲;هاى دین
مبین اسلام و اصول قانون اساسى، فرقه بهائیت «ضاله» شناخته شده و رسمیت ندارد از
این رو در انجام امور مربوط به مذهب و مرام خویش و یا تبلیغ عقاید و اعتقادات خود
آزادى ندارد و بسیارى از حقوق و امتیازاتى که در مورد سایر ادیان رسمى وجود دارد در
مورد این فرقه وجود ندارد؛ به عنوان نمونه نمى&#۸۲۰۲;توانند دفاتر ازدواج و طلاق براساس
تعالیم خودشان داشته باشند، یا قواعد ارثى را غیر از قواعد رسمى کشور اجرا کنند، یا
مدارس بهائى تأسیس نمایند. همچنین براساس ماده ۱۴ قانون استخدام کشورى، از استخدام
افراد این فرقه و امثال آن در دستگاه&#۸۲۰۲;هاى دولتى جلوگیرى مى&#۸۲۰۲;شود. همچنین بند ۳۴ ماده
۸ قانون رسیدگى به تخلفات ادارى (مصوّب ۷/۹/۱۳۷۲)، (عضویت در یکى از فرقه&#۸۲۰۲;هاى ضالّه
که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند» در ردیف تخلفات ادارى به شمار آورده است.[۹]
حال آن که در این قبیل امور و احوال شخصیه و در تعلمیات دینى، سایر ادیان و مذاهب
رسمى آزاد هستند. ممکن است از دیدگاه برخى این محدودیت براى فرقه&#۸۲۰۲;هاى ضالّه در ظاهر
با اصول بین&#۸۲۰۲;المللى حقوق بشر مخالف به شمار آید، اما بند۳ ماده۱۸ میثاق بین&#۸۲۰۲;المللى
حقوق&#۸۲۰۲;مدنى و سیاسى(مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) مجمع&#۸۲۰۲;عمومى سازمان ملل&#۸۲۰۲;متحد چنین مقرر
مى&#۸۲۰۲;دارد: «آزادى ابراز مذهب یا معتقدات را نمى&#۸۲۰۲;توان تابع محدودیت&#۸۲۰۲;هایى نمود، مگر
آنچه منحصراً به موجب قانون پیش&#۸۲۰۲;بینى شده و براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا
اخلاق عمومى یا حقوق و آزادى&#۸۲۰۲;هاى اساسى دیگران ضرورت داشته باشد».[۱۰]

با توجه به این که
قوانین مذکور براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومى و حقوق و آزادى&#۸۲۰۲;هاى
اساسى دیگران پیش&#۸۲۰۲;بینى شده، مى&#۸۲۰۲;توان ممنوعیت استخدام برخى از فرقه&#۸۲۰۲;هاى ضالّه در
دستگاه&#۸۲۰۲;هاى دولتى را تبیین نمود و آنها را به مصلحت جامعه پنداشت. در حقیقت دلیل
اصلى محرومیت فرقه بهائیت از چنین حقوقى به ماهیت اصلى این فرقه که تشکیلاتى سیاسى
و نفوذى از سوى بیگانگان براى ایجاد تفرقه، جاسوسى و خیانت در کشورمان است،
برمى&#۸۲۰۲;گردد. به صورت منطقى یک تشکیلات جاسوسى نمى&#۸۲۰۲;تواند توقع برخوردارى مساوى از
حقوق و آزادى&#۸۲۰۲;هایى که در یک جامعه براى شهروندان آن وجود دارد، داشته باشد.

دکتر محمدجواد
لاریجانى رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در توضیح نحوه تعامل جمهورى اسلامى ایران
با بهائیان معتقد است: «بهائى&#۸۲۰۲;ها جزء اقلیت&#۸۲۰۲;هاى مذهبى در کشور محسوب نمى&#۸۲۰۲;شوند زیرا
در قانون اساسى در خصوص اقلیت&#۸۲۰۲;ها به تفضیل شرح داده شده است. سیاست و تمهیداتى که
جمهورى اسلامى در قبال آنها اتخاذ کرده بر اساس تعهدات شهروندى است زیرا آنها جزء
شهروندان این کشور محسوب مى&#۸۲۰۲;شدند و به حکومت نیز اذعان دارند. حکومت نیز مسئول است
حقوق اولیه آنها را چون امنیت شغلى، زندگى، تحصیل، املاک، ازداواج و... را تأمین
نماید. اما آنها نیز حق تبلیغ و تشکیل مجالس تبلیغى فرقه خود را ندارند و
نمى&#۸۲۰۲;توانند کتاب، نشریه و یا جزوه چاپ کنند همچنین حق تأسیس مدرسه خاصى را هم
ندارند... سیاست جمهورى اسلامى در قبال بهائى&#۸۲۰۲;ها سیاست صحیحى است؛ همانطور که
بهائى&#۸۲۰۲;ها انتظار دارند دولت ایران به تعهدات خود عمل کند، آنها نیز باید به قوانین
کشور احترام گذاشته و به تعهدات خود نسبت به قوانین و مردم این کشور عمل نمایند»[۱۱].

دوم. رأفت
اسلامى، حقوق شهروندى

براساس اصول اسلامى،
انسانى و قانون اساسى جمهورى اسلامى،[۱۲]
افراد این قبیل فرقه&#۸۲۰۲;ها، على رغم فساد عقیده و رسمیت نداشتن از یکسرى حقوق مانند حق
حیات، تأمین امنیت، شغل، مسکن، آموزش و پرورش رایگان، تأمین اجتماعى، دادخواهى، حق
انتخاب وکیل و نظایر آن، برخوردارند[۱۳]
که این خود بیانگر اوج رأفت، تسامح و سعه&#۸۲۰۲;صدر نظام اسلامى
در برخورد با این فرقه ضاله استعمارى است. البته برخوردارى از این حقوق تا زمانى
است که مرتکب جرایم قانونى و اخلال در نظم و امنیت جامعه نشده&#۸۲۰۲;اند و یا اقدام به
توطئه&#۸۲۰۲;چینى بر علیه مذهب و نظام اسلامى نشده&#۸۲۰۲;اند.

چنانکه دادستان کل
کشور طى نامه&#۸۲۰۲;اى به وزیر اطلاعات با اشاره به اصل بیستم قانون اساسى مبنى بر حقوق
شهروندى همه افراد ملت و نیز اصل بیست و سوم قانون اساسى مبنى بر آزادى افراد براى
داشتن هر عقیده&#۸۲۰۲;اى اظهار مى&#۸۲۰۲;دارد: «داشتن یک عقیده و مرام، آزاد ولى اعلان و ابراز
آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان&#۸۲۰۲;سازى و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگرى و
تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود.» از این منظر؛ «اساساً اشخاص
حقیقى و حقوقى رسمیت داده شده در قانون اساسى و قوانین عادى در فعالیت&#۸۲۰۲;هاى موصوف
آزادى عمل دارند اما مبادرت به هرگونه فعالیتى چه در قالب فردى، جمعى یا تشکیلاتى،
اگر امنیت ملى و تمامیت ارضى کشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بدیهى است که حاکمیت
از اقتدار خود در جهت تأمین مصالح عمومى و منافع ملى استفاده خواهد نمود و برخورد
مقتضى را با خاطیان خواهد داشت».[۱۴]
از این رو در مواردى که اعضاى این فرقه اقدامات غیر قانونى بر علیه نظام و جامعه
اسلامى مرتکب شوند، دستگاه&#۸۲۰۲;هاى اطلاعاتى و امنیتى و محاکم قضایى رسیدگى و با
متخلفان برخورد مى&#۸۲۰۲;نمایند. بدیهى است این موضوع اختصاص به بهائیان نداشته و پیرامون
سایر متخلفان و قانون&#۸۲۰۲;شکنان از هر دین و آئینى اجرا مى&#۸۲۰۲;گردد.

سوم. راهکار
اساسى

پیروزى شکوهمند انقلاب
اسلامى ایران، تثبیت&#۸۲۰۲;تداوم و کارآمدى آن در ابعاد مختلف، بزرگترین ضربه به این فرقه
ضاله و مدافعان داخلى و خارجى آن مى&#۸۲۰۲;باشد و توانسته با اقدامات فکرى و فرهنگى مناسب
جامعه مسلمان ایران را از عقاید انحرافى و گمراه کننده و نقشه&#۸۲۰۲;هاى شوم این فرقه
رهایى بخشیده و خدمت بسیار ارزشمندى در جهت مقابله با توطئه&#۸۲۰۲;هاى شوم این فرقه به
شیعیان و جهان اسلام عرضه نماید.

در زمینه مقابله با
تبلیغات مخرب و شبهه افکنى&#۸۲۰۲;هاى گسترده بهائیت در سطح اینترنت و جامعه نیز با ایجاد
پایگاه&#۸۲۰۲;هاى اینترنتى[۱۵]
و انتشار کتاب و مقالات علمى و مستند به شبهه سازى&#۸۲۰۲;هاى این فرقه ضاله پاسخ داده و
توطئه&#۸۲۰۲;هاى شوم آن را در جهت اغفال و جذب جوانان خنثى سازند. مجموعه این اقدامات سبب
گردیده تا این فرقه ضاله سیاسى نفوذ و کارآیى مؤثرى نه تنها براى نسل امروز و فرداى
مردم مسلمان و آگاه ایران نداشته باشد، بلکه میان خود بهائى&#۸۲۰۲;ها نیز از جاذبه چندانى
برخوردار نیست. چنانکه شاهد گسترش بیدارى و بازگشت بسیارى از آنان به دین مبین
اسلام مى&#۸۲۰۲;باشیم.

 


مظلوم نمایى

پرسش ۱۳ . علت این همه
مظلوم نمایى بهائیان در داخل و خارج کشور و حمایت بى&#۸۲۰۲;وقفه قدرت&#۸۲۰۲;هاى استکبارى و
مجامع بین&#۸۲۰۲;المللى از این فرقه چیست؟

شکست مفتضحانه فرقه
بهائیت با پیروزى انقلاب اسلامى و از دست رفتن اهداف و جایگاهى که بواسطه نفوذ در
دولت پهلوى و حمایت&#۸۲۰۲;هاى بیگانگان از آن برخوردار بودند، موجب گردید تا بهائیت در
مقابل جمهورى اسلامى از موضع مظلومیت نمایى وارد گردیده و در این راستا به هرگونه
روشى تمسک جوید. این ترفند که همواره یکى از اهرم&#۸۲۰۲;هاى قوى تشکیلات بهائیت براى حفظ
و صیانت از خود و همچنین جلب ترحم و احیاناً کسب حمایت عمومى، است در موارد بسیارى
به گونه&#۸۲۰۲;اى با دروغ پردازى، انکار حقایق و واقعیات همراه است که نقل آن در نشریات
بهائى و رسانه&#۸۲۰۲;هاى جهانى، چیزى جز دست&#۸۲۰۲;کم گرفتن شعور و عقلانیت مخاطبان نمى&#۸۲۰۲;باشد.

دلایل مظلوم نمایى :

مهمترین دلایل طرح
مظلومیت بهائى&#۸۲۰۲;ها که از سابقه&#۸۲۰۲;اى دیرین در نزد سردمداران این فرقه برخوردار بوده و
تشکیلات کنونى آن نیز اصرار دارد تا جامعه بهائیت ایران با مظلوم نمایى و تمسک به
حربه&#۸۲۰۲;هاى دروغین توجه جهانیان را به وضع خود معطوف دارند، عبارتند از:

۱. تخریب وجهه اسلام و
انقلاب اسلامى،

۲. سرپوش گذاشتن بر
ضعف&#۸۲۰۲;هاى عمیق عقیدتى،

۳. توجیه جنایات و
خیانت&#۸۲۰۲;هاى خود در ایران و جهان اسلام،

۴. جذب نیرو و جلب
توجه جهانیان و امکانات مختلف مجامع بین&#۸۲۰۲;المللى،

۵. تحت فشار قرار دادن
جمهورى اسلامى.

در ادامه به تبیین
نمونه&#۸۲۰۲;هایى از این شگرد مضحک مى&#۸۲۰۲;پردازیم:

مظلوم نمایى و
شانتاژهاى ماهرانه :

از دیدگاه فضل اللّه&#۸۲۰۲;
مهتدى معروف به صبحى که به مدت دوازده ساله نزد عبدالبهاء به عنوان مبلغ زبر دست
بهائیت ونویسنده مکاتبات وى اقامت داشته و از نزدیک شاهد عینى عملکرد رهبرى
بهائى&#۸۲۰۲;گرى بوده و پس از کشف حقیقت و تحول عقیدتى به افشاى ماهیت این فرقه ضاله
پرداخت[۱۶]،
در خاطرات خویش پیرامون مهارت خاص بهائیان در شانتاژ، جوسازى و فضاسازى مظلوم
نمایانه مى&#۸۲۰۲;نویسد: «هر تبهکارى و آشوب از آنها [بهائیان] سر مى&#۸۲۰۲;زند و چون کسى از
آنها بیزارى جست ناله ستمدیدگى بلند مى&#۸۲۰۲;کنند و داد و فریاد به راه مى&#۸۲۰۲;اندازند که اى
مردم جهان! ما در ایران آزادى نداریم. ما مى&#۸۲۰۲;خواهیم دشمنى و بدخواهى را از بیخ و بن
براندازیم. ما مى&#۸۲۰۲;گوییم مردم خاور و باختر از هر نژاد و کیش باید برابر و برادر
باشند. ما مردم جهان را به این چیزها مى&#۸۲۰۲;خوانیم ولى ایرانیان نمى&#۸۲۰۲;خواهند که ما این
روش را داشته باشیم و مى&#۸۲۰۲;خواهند رستگاران را به هم بزنند.»

صبحى براى بیان
دغل&#۸۲۰۲;کارى و نیرنگ&#۸۲۰۲;سازى بهائیان شاهد غیرقابل انکارى ارائه مى&#۸۲۰۲;دهد؛ عدم تعلق خاطر
بهائیان و رهبران آن به ایران و ایرانیان از اینجا مشخص مى&#۸۲۰۲;شود که على رغم ارسال
مبالغ سرسام آور پول به شوقى افندى از ایران، «در این سال&#۸۲۰۲;ها چندین بار مردم برخى
از ده&#۸۲۰۲;ها و شهرها دچار زمین لرزه و سیلاب و دیگر آسیب&#۸۲۰۲;ها شدند و نیکخواهان جهان
کمک&#۸۲۰۲;ها کردند. آیا شنیدید که شوقى دست کم ده لیره بدهد و با بینوایان همراهى کند؟
کسى نیست به این مرد بگوید تو که دم از این سخن مى&#۸۲۰۲;زنى: «که اى اهل عالم همه بار یک
دارید و برگ یک شاخسار»، چرا کوتاهى کردى و از پول گزافى که هر  سال با نیرنگ و
افسون از کیسه مردم نادان این آب خاک در مى&#۸۲۰۲;یارى اندکى از آن را بخشش نکردى؟».

در جایى دیگر از
نوشته&#۸۲۰۲;هاى صبحى مى&#۸۲۰۲;خوانیم: «بسیار پیش آمده است که در شهرى یا در دهى میان دو نفر
بر سر یک کار کوچک جنگى در گرفته و یکى از آنها در زد و خورد سرش شکسته، بى&#۸۲۰۲;درنگ
نزد او رفته و عکسى از او برداشته و در روزنامه&#۸۲۰۲;هاى جهان پخش کرده که اى مردم! بر
ستمدیدگى ما دلسوزى کنید و ببینید چگونه در برابر یک کار کوچک، یک مسلمان سر یک
بهائى را مى&#۸۲۰۲;شکند. سپس مى&#۸۲۰۲;گویند این که چیزى نیست در فلان شهر در نیمه شب به خانه
یکى از هم کیشان ما ریختند و همه را از زن و مرد کشتند و یک تن را به جا نگذاشتند
هر چند کودک شیرخوارى بود، باور نمى&#۸۲۰۲;کنید این هم عکس آنها. آن وقت یک عکس درست
مى&#۸۲۰۲;کنند که سه چهار نفر زن و مرد لخت بر روى زمین افتاده و یک سر بریده کودک هم در
دست یک نفر است که نشان بیننده مى&#۸۲۰۲;دهد! این عکس را به همه روزنامه&#۸۲۰۲;هاى جهان مى&#۸۲۰۲;دهند
و چاپ مى&#۸۲۰۲;کنند و آبروى کشورى را مى&#۸۲۰۲;برند که صدگونه سود از آنجا مى&#۸۲۰۲;برند و هزار  جور
نادرستى مى&#۸۲۰۲;کنند.»

دسیسه، جوسازى و سوء
استفاده از ناآگاهى مردم، شگرد همیشگى این فرقه بوده و هست. این دسیسه&#۸۲۰۲;بازى و
شانتاژهاى زیرکانه را در اغلب قضایا مى&#۸۲۰۲;توان دید: «اینها با دست&#۸۲۰۲;هاى نهانى آشوب&#۸۲۰۲;ها
به پا مى&#۸۲۰۲;کنند و کارهاى زشت مى&#۸۲۰۲;نمایند و مردم ساده را برمى&#۸۲۰۲;انگیزند تا شورشى به راه
بیندازند آن گاه به بیگانگان بگویند ببینید این مسلمانان به ما چه مى&#۸۲۰۲;کنند. ما در
این کشور از دست اینها روز خوش و آسایش نداریم. اى سروران جهان به داد ما برسید و
به فرمانروایان ما بگویید مگر ما نباید آزادانه زندگى کنیم؟».[۱۷]

اتهام نقض حقوق بشر :

پس از پیروزى انقلاب
اسلامى به دلیل محرز شدن جاسوسى عده&#۸۲۰۲;اى از سران تشکیلات در شهرهاى مختلف کشور به
عنوان ستون پنجم بیگانگان در جنگ عراق علیه ایران و نیز کمک به تثبیت نظام شاهنشاهى
و نیز حیف و میل اموال مسلمین و سرازیر کردن بیت&#۸۲۰۲;المال به جیب صهیونیست&#۸۲۰۲;ها، تعدادى
از آنان دستگیر و پس از محاکمه توسط دادگاه&#۸۲۰۲;هاى انقلاب اسلامى به تناسب جرم و
خیانت، به حبس&#۸۲۰۲;هاى متفاوت و اعدام محکوم شدند. در مقابل این احکام، دولت آمریکا که
در حقیقت حامى اصلى آنان به حساب مى&#۸۲۰۲;آمد، عکس&#۸۲۰۲;العمل نشان داد و رونالد ریگان رئیس
جمهور وقت آمریکا به این احکام اعتراض نمود.

در پاسخ آن، حضرت
امام(ره) طى بیاناتى مهم مى&#۸۲۰۲;فرمایند: «صحبت رئیس جمهور آمریکا را ملاحظه کردید که
ایشان از همه دنیا استمداد کردند براى این که این بهائى که در ایران هستند و
مظلومند و جاسوس هم نیستند و به جز مراسم مذهبى به کار دیگر اشتغال ندارند و ایران
براى همین که این&#۸۲۰۲;ها مراسم مذهبى&#۸۲۰۲;شان را به جا مى&#۸۲۰۲;آورند ۲۲ نفرشان را محکوم به قتل
کرده&#۸۲۰۲;اند؛ ایشان از همه دنیا استمداد کرده که اینها که جاسوس نیستند،... از آن طرف
وقتى که حزب توده را مى&#۸۲۰۲;گیرند، شوروى صدایش بلند مى&#۸۲۰۲;شود که یک عده مردم بى&#۸۲۰۲;گناهى که
با جمهورى اسلامى هم موافق بودند، پشتیبان بودند، جمهورى اسلامى را هم این&#۸۲۰۲;ها مثل
دیگران همراهى کردند و حالا هم همین طور هستند، دولت ایران بیخودى آمده است اینها
را گرفته و حبس کرده. از آن طرف هم آقاى ریگان مى&#۸۲۰۲;گوید که این بهائى&#۸۲۰۲;ها بیچاره&#۸۲۰۲;ها
مردم آرام ساکتى مشغول عبادت هستند، جهات مذهبى خودشان را به جا مى&#۸۲۰۲;آورند و ایران
براى خاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند. اگر اینها جاسوس
نیستند شما صدایتان درنمى&#۸۲۰۲;آمد. شما براى خاطر این که اینها دسته&#۸۲۰۲;اى هستند که به نفع
شما هستند. والا... آمریکا را مى&#۸۲۰۲;شناسیم که انسان دوستى&#۸۲۰۲;اش گل نکرده است که حالا
براى خاطر ۲۲ نفر بهائى که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، براى انسان دوستى یک
وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینها
برسید... لکن ما به شما بگوییم نه حزب توده را به واسطه حزب توده بودنش و نه بهائى
را به واسطه بهائى بودنش این محاکم ما محاکمه کردند و حکم به حبس دادند. اینها
مسائل دارند. حزب توده را خودشان آمدند همه حرفهایشان را زدند و سابقه دارند. اینها
بهائى&#۸۲۰۲;ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند. یک حزبى که در سابق انگلستان پشتیبانى آنها
را مى&#۸۲۰۲;کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانى مى&#۸۲۰۲;کند. اینها هم جاسوسند مثل آنها. اگر
جاسوس نباشند خوب بسیارى از مردم دیگر هم هستند که اینها انحرافات عقیدتى دارند،
کمونیست هستند، چیزهاى دیگر هستند. لکن مردم و محاکم ما به واسطه کمونیست بودن آنها
یا انحراف عقیده داشتن آنها را نگرفتند و حبس بکنند... مسئله این است که طرفدار
این&#۸۲۰۲;ها شما آقاى ریگان هستید... و این دلیل بر این است که این&#۸۲۰۲;ها یک وضع خاصى دارند
که آن&#۸۲۰۲;ها به این&#۸۲۰۲;ها نفع مى&#۸۲۰۲;رسانند و این&#۸۲۰۲;ها نفع مى&#۸۲۰۲;رسانند؛ نفع رساندن این&#۸۲۰۲;ها غیر
از این مى&#۸۲۰۲;تواند باشد که اخبار ما را به آن&#۸۲۰۲;ها بدهند، جاسوسى بکنند بین ملت ایران و
دولت ایران با آن&#۸۲۰۲;ها...».[۱۸]

حمایت از خیانت و
جاسوسى :

پس از اثبات حقایق و
رسوائى عمال بیگانه، سران این فرقه نیز با مظلوم نمایى به پخش شایعات روى آورده و
از ایران به مجامع جهانى شکایت بردند. دولت&#۸۲۰۲;هاى غربى نیز با به کار گرفتن رسانه&#۸۲۰۲;هاى
تبلیغاتى خود با آنها همصدایى نموده و افرادى چون گالیندوپل و کاپیتورن به عنوان
نمایندگان «حقوق بشر» سازمان ملل متحد اعلام داشتند که بهائیان در ایران مورد آزار
قرار مى&#۸۲۰۲;گیرند. آنان اعدام چند نفر مجرم بهائى نظیر هویدا در آغاز انقلاب را مستمسک
قرار دادند؛ اما هرگز به مخاطبین خود و افکار عمومى جهان نگفتند که بهائیانى در
ایران بازداشت یا اعدام شدند که جنایات و فعالیت جاسوسى آنها و نیز تلاش آنان براى
حیف و میل اموال مسلمین و غارت بیت&#۸۲۰۲;المال، محرز شده بود.

چنانکه در پاسخ کانون
رهپویان وصال شیراز به نامه سرگشاده جامعه بهائى ایران به رئیس&#۸۲۰۲;جمهور مى&#۸۲۰۲;خوانیم:
«بهت و تعجب ما از نامه سرانتان به رئیس&#۸۲۰۲;جمهور زمانى به اوج خود میرسد که آنان از
۱۶۱ سال تحمل درد و رنج و تبعیضات سخن میرانند، و در جایى از نامه خود از قتل و
اعدام و حبس بى&#۸۲۰۲;حساب و کتاب بى&#۸۲۰۲;گناهانشان پس از انقلاب پرده&#۸۲۰۲;درى مى&#۸۲۰۲;کنند!! شاید
گذشت بیش از ۲۶ سال از انقلاب اسلامى ایران باعث فراموشى قسمتى از حقایق دوران
ستمشاهى براى نسل جدید و جوان جامعه ایرانیان بهائى شده باشد ولى تعجب ما از آن است
که این کلمات از زبان&#۸۲۰۲;هایى شنیده مى&#۸۲۰۲;شود که نامشان در تاریخ ثبت شده و گویا تاریخ
زندگانى خود را هم به فراموشى سپرده&#۸۲۰۲;اند!! ملت ایران هنوز جنایات بهائى معروف سپهبد
صنیعى، آجودان مخصوص شاه و وزیر جنگ وى را در قتل عام مسلمانان در تهران و شهرهاى
دیگر ایران فراموش نکرده&#۸۲۰۲;اند. امیر عباس هویدا، نخست وزیر بهائى رژیم سلطنتى که مدت
زمامداریش در دوران طاغوت از همه نخست وزیران دیگر طولانى&#۸۲۰۲;تر بود، لکه ننگ دیگرى در
تاریخ ماندگار ایران بود. شما سرلشگر ایادى پزشک مخصوص شاه، هوشنگ نهاوندى رئیس
دانشگاه تهران و شیراز، فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش، شاهقلى وزیر بهدارى، مهتدى
مسوول دفتر هویدا و صدها مقام سیاسى و نظامى دیگر این رژیم را که همگى متدین به
دیانت بهائى بودند فراموش کرده اید؟ هرگز! این ملت فراموش کنند که مقامات بهائى از
دبستان تا دانشگاه (وزیر آموزش و پرورش تا رئیس دانشگاه) براى تغییر عقاید حقه این
مردمان برنامه&#۸۲۰۲;ریزى کرده بودند و با تمام قواى نظامى رژیم پهلوى (از آجودان مخصوص
شاه تا وزیر جنگ) به جان و مال و ناموس این مردمان تجاوز کرده بودند، طورى که
سرلشکر فردوست، رئیس ساواک رژیم نیز در کتاب مشهور خاطراتش مى&#۸۲۰۲;نویسد: «بهائیانى را
که من دیدم واقعا احساس ایرانیت نداشتند و این کاملاً محسوس بود و طبعاً این افراد
جاسوس بالفطره هستند».

با همه اینها آیا باز
هم مردم ایران حق نداشتند این جانیان بالفطره را به مجازات خیانت&#۸۲۰۲;ها و جنایت&#۸۲۰۲;هایشان
برسانند؟! گرچه اکثر قریب به اتفاق آنان در اواخر حکومت ستمشاهى به همراه میلیاردها
میلیارد اموال و دارائى&#۸۲۰۲;هاى ملت مظلوم ایران به دامان اربابان آمریکائى و انگلیسى و
اسرائیلى خود پناه برده و فرارى شدند. چه بسیار هزینه&#۸۲۰۲;هاى کلان جنایات بزرگ بشرى
علیه ملل مظلوم عراق و فلسطین که توسط متمولین بهائى پرداخت گردید تا شاید چند
صباحى دیگر آنان را به رسمیت شناخته و از حقوق این مظلومان معصوم حمایت به عمل
آید!!... ببینید که با حمایت کورکورانه شما از بیت&#۸۲۰۲;العدل، در گسترش تبلیغات علیه
نظام ایران، اکنون ملت جمهورى اسلامى که راه خود را براى کسب علم و پیشرفت در علوم
جدید و مخصوصاً انرژى هسته&#۸۲۰۲;اى هموار کرده بود، در فشارهاى بین&#۸۲۰۲;المللى براى دست
کشیدن از این تکنولوژى قرار دادید. علمى که به اعتراف دانشمندان جهان مى&#۸۲۰۲;توانست
مقام ایران را تا ۵ کشور برتر علمى جهان بالا بیاورد. سر و صداهاى اخیر و مخصوصا
نامه مضحکى که در تمام ایران و جهان توزیع گردید فشارهاى سیاسى بر ایران را دو
چندان کرده طوریکه همگام با این نامه نخست&#۸۲۰۲;وزیر و وزیر خارجه کشور انگلستان اعلام
کردند که باید پرونده حقوق بشر ایران بررسى شود، و اسرائیل ایران را به حمله نظامى
تهدید نمود و آمریکا فشارهاى تبلیغاتى خود را بر مسئله انرژى هسته&#۸۲۰۲;اى ایران افزایش
داد. البته واضح و مبرهن است که همه اینها از قبل طراحى و برنامه&#۸۲۰۲;ریزى شده بود و
نامه مزبور نیز بخشى از سناریوى استکبار و استعمار جهانى بود و بیت&#۸۲۰۲;العدل نیز بار
دیگر به وظیفه وجودى خود عمل نمود[۱۹].

قطعنامه&#۸۲۰۲;هاى سیاسى :

در فاصله سال&#۸۲۰۲;هاى ۱۳۶۱
تا ۱۳۷۳ یعنى در طول دوازده سال، نمایندگان آمریکا شش قطعنامه به تصویب رساندند که
در آنها به جانبدارى و حمایت از بهائیت پرداخته و بنا به اعتراف بیل کلینتون رئیس
جمهور وقت آمریکا: «ایالات متحده مى&#۸۲۰۲;کوشد یک همکارى بین&#۸۲۰۲;المللى براى زیر فشار قرار
دادن حکومت اسلامى ایران به منظور رعایت حقوق اقلیت&#۸۲۰۲;هاى مذهبى به وجود آورد».[۲۰]

در سال&#۸۲۰۲;هاى بعد نیز
کشورهاى غربى با حمایت قاطع خود از بهائیت در پیش نویس قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل
علیه ایران[۲۱]،
بار دیگر  به منافع حاصل از وجود جاسوسان خود در کسوت بهائى اعتراف کردند. در
قطعنامه&#۸۲۰۲;اى که مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۱۳۷۵ تصویب کرد از دولت ایران خواست که
از اعمال تبعیض علیه بهائیان ایران خوددارى کند.

در نامه نمایندگان
آمریکا تأکید شده بود: «بهائیان ایران عاملى مهم در هرگونه روابط آینده آن کشور با
ایالات متحده است».[۲۲]

همچنین برایان کسیدى،
نماینده انگلیسى پارلمان اروپا پس از بازدید از ایران و بازگشت به لندن، از رفتار
با بهائیان انتقاد کرد و حمایت بین&#۸۲۰۲;المللى از بهائیان جاسوس در ایران را به نمایش
گذاشت.[۲۳]
علاوه بر آن موریس کاپیتورن - نماینده کمیسیون حقوق بشر - نیز در جریان بازدید از
ایران مدعى نقض حقوق بهائیان در ایران شد.[۲۴]
اخیراً نیز گروهى از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا در پیش نویس قطعنامه دولت
ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کرده و از باراک اوباما، رئیس جمهورى و هیلارى
کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا خواسته&#۸۲۰۲;اند که دولت ایران را محکوم کنند.[۲۵]

ریشه&#۸۲۰۲;یابى :

ریشه این شگرد
تبلیغاتى و صدور قطعنامه&#۸۲۰۲;هاى مکرر علیه جمهورى اسلامى ایران و حمایت دلسوزانه! و
بشردوستانه! از فرقه استعمارى بهائیت و دین و مذهب نامیدن آن و خواستار آزادى
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى گمراه&#۸۲۰۲;کننده و انحراف آفرین بهائیان ایران شدن، که از ابتداى پیروزى
انقلاب اسلامى تاکنون توسط آمریکا و بنگاه&#۸۲۰۲;هاى تبلیغاتى استکبار به شدت پیگیرى
مى&#۸۲۰۲;شود، به فلسفه تشکیل بهائیت و اهدافى که استعمار از شکل گیرى و ایجاد این فرقه
ضاله در کشور ما داشته و دارند بازمى&#۸۲۰۲;گردد. در حقیقت آن&#۸۲۰۲;چه هر روز درباره وضع
بهائیان ایران در غرب تکرار مى&#۸۲۰۲;شود به دلیل پیوندهاى استوار و نزدیک سران این فرقه
با نومحافظه&#۸۲۰۲;کاران و لابى صهیونیستى در دولت&#۸۲۰۲;هاى اروپاى غربى است که براى فشار بر
ایران از کاه کوه مى&#۸۲۰۲;سازند.[۲۶]

در این راستا بهائیت
با مظلوم&#۸۲۰۲;نمایى در جوامع و نهادهاى بین&#۸۲۰۲;المللى، در صدد بسترسازى براى فشارهاى مضاعف
قدرت&#۸۲۰۲;هاى استکبارى بر جمهورى اسلامى در جهت عقب نشینى از حقوق حقه ملت مسلمان و
آزادى&#۸۲۰۲;خواه ایران است. بعنوان نمونه وقتى جامعه بهائى نامه&#۸۲۰۲;اى به آقاى خاتمى (رئیس
جمهورى وقت ایران) مى&#۸۲۰۲;نویسند و تظلم خواهى مى&#۸۲۰۲;کنند، برخى سازمان&#۸۲۰۲;هاى بین&#۸۲۰۲;المللى، با
استناد به همین نامه، ایران را به نقض حقوق بشر محکوم مى&#۸۲۰۲;کنند. به گفته یکى از صاحب
نظران، این نامه در شرایطى - به صورت گسترده - توزیع شد که در کنار تهدید ایران به
وسیله اسرائیل، فشار آمریکا و اروپا بر ضد فعالیت&#۸۲۰۲;هاى هسته&#۸۲۰۲;اى ایران اوج گرفته و
آنها هر روز بخشى از جنگ روانى و تبلیغاتى خود را در این باره انجام مى&#۸۲۰۲;دهند، تا
جایى که تونى بلر و جک استراو، نخست وزیر و وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کردند که
پس از پرونده هسته&#۸۲۰۲;اى، پرونده حقوق بشر در ایران در دستور کار قرار مى&#۸۲۰۲;گیرد و در
این بین، جامعه بهائیان هم مورد استفاده ابزارى صهیونیسم&#۸۲۰۲;ها قرار گرفته است.[۲۷]

روشن است که در دنیاى
سیاست و جهان مبتنى بر اصالت سود، قدرت خارجى از هیچ فرد، گروه یا جریانى حمایت
نمى&#۸۲۰۲;کنند مگر آن که آن را در پیوند با خود و در راستاى منافع خویش بدانند. به راستى
صرف&#۸۲۰۲;نظر از نقض حقوق بشر در سطح کلان و گسترده به وسیله قدرت&#۸۲۰۲;هاى استکبارى در جهان
- از جمله جنایات غزه، عراق، افغانستان - و از جمله در ایران عصر پهلوى که جوانان
تحصیل&#۸۲۰۲;کرده و علما و اندیشمندان به جرم مبارزه براى آزادى کسب استقلال حفظ هویت ملى
و دینى خویش، به مسلخ فرستاده مى&#۸۲۰۲;شدند. و از قضا بهائیان نیز در اجراى آن فجایع نقش
داشتند، چگونه است که ملت ایران چندان حمایتى از سوى قدرت&#۸۲۰۲;هاى جهانى مدعى حقوق بشر
نمى&#۸۲۰۲;دیدند؟ و اکنون چگونه است که همان قدرت&#۸۲۰۲;ها از هیچ کوششى نه تنها براى رهایى
جاسوسان بهائى از زندان، که براى ترویج و تبلیغ آنها دریغ نمى&#۸۲۰۲;ورزند؟

پاسخ با توجه به ماهیت
نظام سلطه، و پیشینه و فلسفه وجودى این فرقه، ناگفته پیدا است.[۲۸]

 


خطر نفوذ مجدد بهائیان

پرسش ۱۴ . در مورد
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى کنونى بهائیان و شیوه&#۸۲۰۲;هایى که این فرقه در جهت تحقق اهداف بیگانگان در
ایران و سایر کشورهاى اسلامى در پیش گرفته توضیح دهید؟

خوشبختانه با شکل&#۸۲۰۲;گیرى
موج بیدارى اسلامى در جهان به دنبال انقلاب اسلامى، زمینه رشد این جریان انحرافى
وابسته به شدت کاهش یافته است؛ فضاى فکرى حاکم بر جهان اسلام، دیگر فضاى «جهل»،
«سازش» و «تقلید» از غرب نمى&#۸۲۰۲;باشد. بلکه فضاى «آگاهى»، «خودباورى»، «ایستادگى» و
«جهاد» فکرى و عملى در برابر امپریالیسم، صهیونیسم و جریان&#۸۲۰۲;هاى نفوذى ضاله و وابسته
است که عملاً فضا براى پذیرفتن سیستم&#۸۲۰۲;ها و ایدئولوژى&#۸۲۰۲;هاى وارداتى غربى تنگ شده،
دیگر شرایط چندان مناسبى براى تبلیغ بهائیت و نظایر آن وجود ندارد و با گسترش موج
بیدارى ملت&#۸۲۰۲;ها، وضع از این هم که هست برایشان بدتر مى&#۸۲۰۲;شود. ضمن اینکه، حمایت آشکار
قدرت&#۸۲۰۲;هاى استکبارى از این فرقه، هرگونه تردید نسبت به وابستگى آنها به نظام سلطه
جهانى را از ذهن&#۸۲۰۲;ها مى&#۸۲۰۲;زداید، که این نیز به ضرر آنها است.[۲۹]

از سوى دیگر تشکیلات
جهانى بهائیت - که مقرّ آن در اسرائیل (بیت&#۸۲۰۲;العدل حیفا) قرار دارد - با ناکامى&#۸۲۰۲;ها و
بحران&#۸۲۰۲;هاى شدید درونى مواجه گردیده است. نظیر:

۱. رشد بهائیان ارتدکس
که بیت&#۸۲۰۲;العدل را قبول ندارند و آن را بدلى مى&#۸۲۰۲;نامند و شعبه&#۸۲۰۲;هاى خود را هر روز در
کشورها زیادتر مى&#۸۲۰۲;کنند.

۲. رشد بهائیان
روشنفکر که به مخالفت با بعضى تصمیمات بیت&#۸۲۰۲;العدل مى&#۸۲۰۲;پردازند و از دستورات او سرپیچى
مى&#۸۲۰۲;کنند و تن به سانسورها و تحریفات جدید آن نداده و براى خود تشکیلات جداگانه&#۸۲۰۲;اى
ایجاد کرده&#۸۲۰۲;اند.

۳. خروج بعضى بهائیان
از بهائیت به دین مبین و مترقى اسلام و اقدام به افشاگرى در مورد نقشه&#۸۲۰۲;هاى شوم
بیت&#۸۲۰۲;العدل و پرده&#۸۲۰۲;بردارى از تناقضات نظرى و عملى بهائیت.

۴. رشد سایت&#۸۲۰۲;هاى منتقد
بهائى در فضاى اینترنت که از نظر علمى اعتقادات بهائیت را به شدت به چالش کشیده و
نشان مى&#۸۲۰۲;دهد که طرفداران بهائیت هیچ&#۸۲۰۲;گونه پاسخ متین و قانع کننده&#۸۲۰۲;اى براى نقدها
ندارند.

۵. دروغ درآمدن
وعده&#۸۲۰۲;هایى که مؤسسان بهائیت در مورد ایران اسلامى مى&#۸۲۰۲;دادند.

۶. آگاه شدن تدریجى
افکار عمومى جهانى از ماهیت این فرقه ضاله استعمارى و واقعیت نداشتن شعارهاى
فریبنده وحدت عالم انسانى و تساوى حقوق مردان و زنان با آشکار شدن اختلافات بهاء و
ازل عباس و محمد على و فحاشى&#۸۲۰۲;ها و افشاگرى&#۸۲۰۲;هاى آنان علیه یکدیگر، عقل ستیزى و
تناقضات موجود در کتب و تحریفات بیت&#۸۲۰۲;العدل و موارد بسیار دیگر که تشکیلات بهائیت
براى پوشاندن آنها و مقابله با موج عظیم بیدارى اسلامى در جهان تلاش&#۸۲۰۲;هاى مضبوحانه
را آغاز نموده است و با تمسک به شیوه گوناگون و امکانات عظیم مالى و تبلیغاتى
صهیونیسم و استکبار جهانى، در صدد تبلیغ گسترده فرقه ضاله بهائیت و جذب نیرو در سطح
بین&#۸۲۰۲;المللى و داخل ایران باشند.

یکم. فعالیت
بهائیت در سطح جهانى

در شرایط حاضر با توجه
به جهت گیرى&#۸۲۰۲;ها و نوع برخوردها علاوه بر اسرائیل که مقر و تشکیلات جهانى بهائیان در
آن قرار دارد؛ آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، سوئد، استرالیا، سوئیس، کانادا،
انگلیس و اتریش به عنوان حامیان اصلى این فرقه ضالّه بوده و فعالیت&#۸۲۰۲;هاى گوناگون
بهائیت از این کشورها ساماندهى مى&#۸۲۰۲;شود. در ادامه به نمونه&#۸۲۰۲;هایى از این فعالیت&#۸۲۰۲;ها در
سطح جهانى مى&#۸۲۰۲;پردازیم:

۱. تبلیغ و مذهب سازى

فرقه ضاله بهائیت به
امر تبلیغات، اهمیت زیادى مى&#۸۲۰۲;دهد. در این راستا با توجه به نقش خاص و تعیین کننده
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى فرهنگى و تبلیغى در رشد و گسترش مذهب&#۸۲۰۲;هاى ساخته و پرداخته دست استعمار،
در شرایط کنونى شاهد حمایت&#۸۲۰۲;هاى مادى، تبلیغى و سیاسى بى&#۸۲۰۲;دریغ قدرت&#۸۲۰۲;هاى استکبارى از
فرقه ضاله بهائیت در جهت بسترسازى براى فعالیت&#۸۲۰۲;هاى این مذهب استعمار ساخته باشیم؛
تنها به عنوان نمونه در حال حاضر، ۴۰۰ پایگاه اینترنتى در جهان به تبلیغ مسلک
بهائیت مشغولند که بعضاً در پوشش عنوان مقدس «مهدویت» با ارائه اطلاعات وارونه و
غلط درباره امام زمان (عج) جستجوگران ناآگاه را به بیراهه کشانند.[۳۰]

از سوى دیگر بیت&#۸۲۰۲;العدل
حیفا، افزون بر میلیون&#۸۲۰۲;ها دلار هزینه براى خرید «فضا» و «وقت» از ماهواره&#۸۲۰۲;هاى
گوناگون و کمک&#۸۲۰۲;هاى چشمگیر به تلویزیون&#۸۲۰۲;هاى ماهواره&#۸۲۰۲;اى، مدتى است که تبلیغات
رذیلانه&#۸۲۰۲;اى را با هدف تخریب وجهه جمهورى اسلامى در دست اجرا دارد. علاوه بر این
رادیو بى&#۸۲۰۲;بى&#۸۲۰۲;سى[۳۱]،
رادیو فرانسه، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل نیز با تمام امکانات در اختیار این فرقه
صهیونیستى هستند و سعى مى&#۸۲۰۲;کنند این فرقه ضاله در رسانه&#۸۲۰۲;ها به عنوان یک مذهب و در
ردیف ادیان الاهى معرفى شود. تنها در یک نمونه برخى از کشورهاى اروپایى و آمریکایى،
اقدام به چاپ و انتشار یک سرى تمبر با نام معرفى ادیان الاهى کرده&#۸۲۰۲;اند که یکى از
تمبرها به فرقه ضالّه بهائیت اختصاص دارد. چاپ این تمبر نشانگر تلاش و شگردهاى
مختلف استکبار براى ترویج فرقه ضالّه بهائیت و مقابله با آیین مقدّس اسلام است.[۳۲]

در این راستا پس از
انقلاب اسلامى، آمریکا پناهگاه رسمى و جولانگاه شدید و آشکار این فرقه به عنوان
آلترناتیو تشیع در ایران گردید، به نحوى که آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; مصباح یزدى در بازگشت از سفر
آمریکا در دهه ۶۰ در سخنرانى خود در مؤسسه باقرالعلوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; قم گفتند: «آن
ایام در آمریکا کنفرانسى راجع به تشیع و انقلاب اسلامى ایران برگزار شده بود که همه
گردانندگان آن، حتى خدمتگزاران و چاى دهندگانش، بهائى بودند»[۳۳].

در کنار این قبیل
فعالیت&#۸۲۰۲;ها کلیه بهائیان موظف به تبلیغ بهائیت به هر شخصى و در هر شرایطى هستند.
تبلیغ در جوامع مختلف کاملاً سیستماتیک و زیر نظر لجنه مهاجرت و تبلیغ صورت
مى&#۸۲۰۲;گیرد. در این راستا محور مهم تبلیغى بهائیان مهاجرت به دهات و روستاها و فریب
دادن افراد ساده&#۸۲۰۲;لوح و روستائى باشد چنانکه «موژان مومن» از محققان مشهور بهائیت
خود اذعان دارد که جوامع بزرگ بهائى در بخش&#۸۲۰۲;هاى فقیر جهان متمرکز است که بى&#۸۲۰۲;سواد
هستند. وى اذعان مى&#۸۲۰۲;کند که اکنون امر بهائى عمدتاً دیانتى جهان سومى است. او معتقد
است که تبلیغات بهائیت در آسیاى شرقى، موفق نبوده و در کشورهائى چون ژاپن و کره
جنوبى که آزادى مذهبى برقرار است، وضعیت بهائیت مشابه شرایط در اروپاى غربى است و
از رشد مناسب برخوردار نیست.[۳۴]

افزون بر مشکلات مربوط
به ساختار فرقه&#۸۲۰۲;اى بهائیت، غربیان این فرقه را یک مسلک شبه عرفانى شرقى مى&#۸۲۰۲;دانند که
لباسى به ظاهر از دنیاى مدرن به تن کرده و پوششى است براى لاقیدى مذهبى. از سوى
دیگر از جمله دلایل عدم استقبال غرب به بهائیت این است که عقاید بهائى در سیستماتیک
کردن و عرضه محققانه تعالیم خود بسیار ضعیف بوده و اساساً عقاید و اصول مذهبى
بهائیت از پشتوانه فلسفى و کلامى قابل دفاع عقلى و منطقى برخوردار نیست.[۳۵]

۲. سازماندهى و جذب
نیرو

یکى از مهمترین
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى فرقه ضاله بهائیت در سطح بین&#۸۲۰۲;المللى جذب نیرو و سازماندهى یک جبهه مخالف
علیه اسلام و جمهورى اسلامى است. آنها از روش&#۸۲۰۲;هاى گوناگون نظیر دادن وام وکمک&#۸۲۰۲;هاى
مالى به مستمندان و فقرا، نشستن پاى درد دل افراد، توسل به شعارهایى پیرامون تساوى
حقوق مرد و زن، ممنوعیت جنگ و لزوم تحقق صلح جهانى، کمک براى گرفتن پناهندگى و دیگر
اقدامات سطحى، سعى در جذب برخى از عناصر ساده&#۸۲۰۲;اندیش دارند.

در این راستا شاهد
گسترش فعالیت&#۸۲۰۲;هاى تبلیغى و تشکیلاتى این فرقه در اقصى نقاط دنیا خصوصاً کشورهاى
اسلامى مى&#۸۲۰۲;باشیم؛ پس از فروپاشى نظام کمونیستى شوروى، کشورهاى تازه استقلال یافته و
همچنین دیگر کشورهایى که نظامشان کمونیستى بود، به عنوان بهترین طعمه براى استکبار
مطرح شدند. مردم این کشورها که سال&#۸۲۰۲;ها در اختناق به سر برده بودند و هنوز زمینه&#۸۲۰۲;هاى
مذهبى خود را داشتند با برآمدن هر ندا و صدایى در مورد مذهب به آن جذب مى&#۸۲۰۲;شدند و
این بهترین فرصت براى انحراف مردم ستمدیده بود. آمریکا، انگلیس با پول بادآورده
حاصل از غارت سرمایه&#۸۲۰۲;هاى دیگر کشورها - خصوصاً مسلمان - در همه جا شروع به تبلیغ
بهائیت و وهابیت نمودند که از آن جمله مى&#۸۲۰۲;توان به آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان
و آلبانى، اشاره کرد. آنها با فرستادن میسیونرهاى بهائى و پخش پول، کتاب، بورس
تحصیلى و... میان مردم و خریدن برخى مسئولان بلندپایه و نشریات خائن، توانستند بخشى
از اهداف فرقه ضاله را در آنجا ترویج کنند و عده&#۸۲۰۲;اى از مردم را از اسلام حقیقى دور
نگه دارند. در چند سال گذشته با تشدید فعالیت فرقه بهائیت در جمهورى آذربایجان، به
ویژه باکو که با حمایت دولت آذربایجان انجام مى&#۸۲۰۲;شود، اعضاى این فرقه تبلیغات خود را
در ایران تشدید کردند. اعضاى این فرقه که پیش از این با مرکزیت اسرائیل به فعالیت
مى&#۸۲۰۲;پرداختند، با انتقال مرکز فعالیت&#۸۲۰۲;هاى خود به باکو، قصد تشدید اقدامات خود را در
ایران دارند.[۳۶]

از سوى دیگر تشکیلات
بهائیت پس از استقرار نیروهاى آمریکا در عراق، تحرکات مشکوکى را براى ترویج این
آیین خرافى در این کشور آغاز کرده&#۸۲۰۲;اند. گفته مى&#۸۲۰۲;شود؛ این نیروها یک محفل ملى در
بغداد و چهار محفل ملى دیگر در شهرهاى بصره، موصل و... راه اندازى کرده&#۸۲۰۲;اند. بنا بر
طرح یکى از رهبران ارشد این فرقه، قرار است نیروهاى اعزامى با استفاده از ابزارهایى
چون جاذبه&#۸۲۰۲;هاى جنسى، اقدام به جمع آورى طرفدار براى فرقه خود کنند. یکى از پوشش&#۸۲۰۲;هاى
فعالیت عناصر بهائى، مراکز نمایندگى سازمان ملل متحد در عراق است. همچنین با
پیشنهاد یک عنصر بهائى مقیم آمریکا به بیت&#۸۲۰۲;العدل (مرکز سیاسى و تشکیلاتى بهائیت در
اسرائیل) این فرقه قصد دارد پس از آرامش نسبى در مناطق شیعه&#۸۲۰۲;نشین عراق، اقدام به
ساخت مکان&#۸۲۰۲;هاى بهائى در آنجا کند. روش دیگر بهائیان استفاده از جاذبه ازدواج به
منظور شکار مردان و یا زنان غیر بهائى و اضافه کردن این افراد در سلک بهائیت بعد از
ازدواج است و بتدریج فرد گرفتار شده وارد سیستم تشکیلاتى آنان مى&#۸۲۰۲;شود.[۳۷]

۳. نفوذ در مراکز علمى
جهان

در حال حاضر بسیارى از
مراکز پژوهشى در غرب، به تدریج گرفتار برخى از جریان&#۸۲۰۲;هاى انحرافى وابسته به محافل
صهیونیستى و بهائى&#۸۲۰۲;گرى مى&#۸۲۰۲;شوند. چنانکه کرسى ایران&#۸۲۰۲;شناسى در بسیارى از مراکز همیشه
در معرض اعمال نفوذ افراد و افکار بهائى قرار داد که پس از انقلاب اسلامى جدّى&#۸۲۰۲;تر
شده است و در مورد جلسات علمى و همایش&#۸۲۰۲;ها این امر وضوح بیشترى دارد، به طورى که
کمتر همایشى است که به نوعى به مباحث ایرانشناسى به خصوص دوره معاصر مربوط باشد و
چندین نفر از بهائیان شناخته شده در آن حضور فعال نداشته باشند. شواهد فراوانى وجود
دارد که نشان مى&#۸۲۰۲;دهد طى سال&#۸۲۰۲;هاى اخیر شمارى از افراد وابسته به جریان بهائیت نه
صرفاً بر اساس صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى علمى بلکه به صورت عمدى و با هدایت خاص به این مراکز نفوذ
کرده&#۸۲۰۲;اند و درست به دلیل ارتباط استوارى که در یکصد سال گذشته میان بهائیت و
صهیونیسم بوده، این جریان مورد حمایت لابى&#۸۲۰۲;هاى صهیونیستى هم قرار داشته و دارد.[۳۸]

۴. تحریف تاریخ ایران

سردمداران بهائیت از
ابتداى تشکیل این فرقه ضاله تخصص ویژه&#۸۲۰۲;اى در تحریف تاریخ و واقعیت&#۸۲۰۲;ها داشته[۳۹]
و در این راستا دایره&#۸۲۰۲;المعارف ایران موسوم به دایره&#۸۲۰۲;المعارف ایرانیکا توسط یک بهائى
که در دانشگاه کلمبیا مشغول است با بودجه آمریکا، افکار صهیونیستى و کمک برخى
ایرانیان مقیم خارج در دست تهیه است.[۴۰]

از نکات قابل توجه در
این دایره&#۸۲۰۲;المعارف که مدعى تدوین تاریخ پنج هزارساله ایران است، تحریف آشکار باورها
و تاریخ سرزمین&#۸۲۰۲;مان باشد و به دلیل گرایش مدیر ایرانیکا به فرقه بهائیت بسیارى از
اعتقادات نادرست و گمراه کننده این گروهک به جامعه ایرانیان نسبت داده شده و حتى
روایت تاریخ باستان ایران نیز متأثر از این تحریف آشکار تاریخى است. در بسیارى از
قسمت&#۸۲۰۲;هاى این مجموعه تحریف&#۸۲۰۲;هاى جدى در مورد اعتقادات ایرانیان وارد شده و باورهاى
نادرست بهائیت به عنوان عقاید دینى ایرانیان جعل شده است.

۵. طرح روحى

این طرح توسط یکى از
بهائیان مهاجر ایرانى به نام «روحى ارباب» در چند سال قبل طراحى و پس از بررسى و
اجراى آزمایشى آن در کلمبیا به تصویب «بیت&#۸۲۰۲;العدل حیفا» - به عنوان بالاترین نهاد
تصمیم گیرنده فرقه ضاله بهائیت در سطح جهان ـ رسید. و به عنوان یک «راهنماى عمل» به
تمام محافل بهائى ابلاغ گردید. یکى از مهمترین اهداف «طرح روحى» ایجاد بسترهاى لازم
براى افزایش آمار تعداد بهائیان است و مسئولان مرکزیت بهائیت براى ایجاد سهولت در
دستیابى به این هدف، با یک برنامه ریزى گسترده، مؤسساتى را تحت عنوان «مؤسسه
آموزشى» در کشورهاى مختلف ایجاد کردند که براساس آخرین آمارهاى منتشره از سوى
مرکزیت بهائیت تعداد این&#۸۲۰۲;مراکز آموزشى بیش از یکصد مرکز مى&#۸۲۰۲;رسد. مرکزیت بهائیت براى
دستیابى به اهداف طرح روحى زمان بندى&#۸۲۰۲;هاى مشخصى را معین کرده که شامل «نقشه&#۸۲۰۲;هاى پنج
ساله» و «نقشه&#۸۲۰۲;چهار ساله» است. شعار اصلى نقشه پنج ساله، «دخول افواج مقبلین» نام
دارد. مؤسسات آموزشى که بهائیان در ارتباط با طرح روحى ایجاد کرده&#۸۲۰۲;اند، افزون بر
هیأت مدیره، زیر نظر مشاور قاره&#۸۲۰۲;اى بهائیت که از سوى «بیت&#۸۲۰۲;العدل حیفا» معرفى و
تأیید شده است، اداره مى&#۸۲۰۲;گردد.

تبلیغات فرقه بهائیت
در کشورهاى اسلامى، به ویژه خاورمیانه به دلیل حساسیت&#۸۲۰۲;هاى خاصى که در مورد آن وجود
دارد، براساس یک استراتژى ویژه&#۸۲۰۲;اى که از سوى مرکزیت بهائیت بدان نام «استراتژى
خاموش و پنهان» داده شده، اداره مى&#۸۲۰۲;شود و براى تحقق اهداف این استراتژى در کشورهاى
مسلمان زمان بیشترى در نظر گرفته&#۸۲۰۲;اند و تا سال ۲۰۲۱ میلادى براى رسیدن به اهداف
مورد نظر وقت و فرصت معین کرده&#۸۲۰۲;اند.[۴۱]

در مجموع امروز بهائیت
یک تشکیلات بین&#۸۲۰۲;المللى است و شهر عکا (قبله بهائیان که در اسرائیل قرار دارد) مرکز
همبستگى و پیوند آنها با صهیونیسم است. اهداف آنان با اهداف صهیونیسم گره خورده و
به یکدیگر احترام متقابل دارند. بیشترین پیروان بهائیت، در کشور آمریکا ساکنند.
تشکیلات آنان در تمام کشورهاى جهان ـ به ویژه کشورهاى آفریقایى و آسیایى - شعبه
دارد و براى خود تبلیغ مى&#۸۲۰۲;کنند.[۴۲]
امروزه آنان در سطح بین&#۸۲۰۲;المللى فعالیت خود بر ضد ایران، اسلام و تشیع را به نحوى
شدت بخشیده&#۸۲۰۲;اند و عملاً بهائیت به یکى از بازوهاى پرتحرک نظام سلطه جهانى، به ویژه
در خاورمیانه، مبدل شده است.

دوم. فعالیت
کنونى بهائیت در رابطه با ایران

تشکیلات استعمارى
بهائیت همزمان با تحرکات وسیع خود در سطح جهان، سیاست خویش را بر تبلیغ گسترده و
علنى در داخل کشور استوار کرده و تلاش مى&#۸۲۰۲;نماید تا با تجدید سازمان بهائیت در داخل،
اهداف شوم سیاسى، فرهنگى و اقتصادى خود را به شکل صریح، بى&#۸۲۰۲;پروا و گستاخانه پیش
ببرد؛ تا جایى که مرکز تشکیلات جهانى بهائیت مستقر در اسرائیل به تشکیلات بهائیت در
ایران دستور داده است به مناسبت فرا رسیدن یکصدمین سالگرد درگذشت عباس افندى در سال
۲۰۲۱. م باید تا این سال ده در صد از جمعیت ایران بهائى شوند. در این راستا
برنامه&#۸۲۰۲;هاى تشکیلات بهائیت در رابطه با ایران در دو بخش خارجى و داخلى عبارتند از:

الف. خارج از کشور:

۱. حمایت استکبار
جهانى، به ویژه آمریکا، در پوشش دفاع از حقوق بشرآزادى بیان و عقیده که همواره به
حمایت رسمى از تشکیلات بهائیت ایران پرداخته است. همانگونه که گذشت پس از پیروزى
انقلاب اسلامى، شاهد خیل عظیم قطعنامه&#۸۲۰۲;هایى هستیم که توسط دولت و نمایندگان آمریکا
کشورهاى غربى و مجامع بین&#۸۲۰۲;المللى در طرفدارى از جاسوسان بهائى و محکومیت ایران به
تصویب رسیده&#۸۲۰۲;اند و تلاش مى&#۸۲۰۲;کنند در راستاى فشارهاى سیاسى و نظامى خویش، همپاى
شرایطى چون صلح خاورمیانه، پرونده هسته&#۸۲۰۲;اى ایران، آزادى بهائیت را به عنوان یک
اقلیت دینى مطرح سازد.

جالب این است که برخى
روشنفکران داخلى وابسته به مراکز سلطه جهانى، هم به بهانه دفاع از حقوق بشر، از
اقدامات خائنانه عناصر بهائى و گروه&#۸۲۰۲;هاى انحرافى ضاله حمایت مى&#۸۲۰۲;کنند. شبکه&#۸۲۰۲;هاى خبرى
وابسته به صهیونیسم و رسانه&#۸۲۰۲;هاى گروهى آمریکا نیز به حمایت&#۸۲۰۲;هاى گسترده تبلیغى براى
بهائیت مى&#۸۲۰۲;پردازند تا در کنار اقدامات دولت و مجلس نمایندگان آمریکا، زمینه&#۸۲۰۲;ها و
بسترهاى لازم را براى تحقق اهداف سلطه جویانه خود توسط بهائیان فراهم آورند.
تشکیلات بهائیت در ایران نیز از این فرصت جهت پیشبرد اهداف خویش بهره مى&#۸۲۰۲;برد.

۲. کارشکنى در روند
پرونده هسته&#۸۲۰۲;اى ایران در آژانس بین&#۸۲۰۲;المللى انرژى اتمى، در شرایطى که ملت مسلمان
ایران راه خود را براى کسب علم و پیشرفت در علوم جدید و مخصوصاً انرژى هسته&#۸۲۰۲;اى
هموار ساخته، کارشکنى و گسترش تبلیغات بهائیان، فشارهاى بین&#۸۲۰۲;المللى را براى تسلیم و
دست کشیدن از این تکنولوژى مضاعف نموده است. بدیهى است چنین خیانت&#۸۲۰۲;هایى از قبل
طراحى و برنامه ریزى شده و بیت&#۸۲۰۲;العدل نیز بار دیگر به وظیفه وجودى خود عمل نماید.[۴۳]

۳. نفوذ تشکیلات
بهائیت در سازمان ملل بعنوان عضو رسمى سازمان غیردولتى ملل متّحد و ارتباط با
اپوزیسیون خارج از کشور که از این طریق جهت اعمال اهداف خود در کشورها، بهره
مى&#۸۲۰۲;برد.

ب. داخل کشور:

۱. تغییر ذهنیت مردم
ایران درباره این تشکیلات از یک مسلک منحرف و دستگاه جاسوسى براى بیگانگان، به
شهروندانى عادى و بى&#۸۲۰۲;خطر با شیوه&#۸۲۰۲;هاى مختلف از جمله مظلوم&#۸۲۰۲;نمایى و بهره گیرى از
محافل جهانى مانند سازمان حقوق بشر.

۲. پخش مداوم شبهات
فکرى و عقیدتى در باره اصول و فروع دین اسلام خاصه تشیع، از طریق رسانه&#۸۲۰۲;هاى دیدارى،
شنیدارى و نوشتارى به ویژه اینترنت.

۳. ترویج فمنیسم در
جهت معارضه با استحکام و سلامت پایه&#۸۲۰۲;هاى خانواده و تضعیف احکام اسلام.

۴. تلاش جهت نفوذ در
ساختار سیاسى براى دستیابى به اسرار نظام، کم&#۸۲۰۲;کردن حساسیت&#۸۲۰۲;ها و مقاومت&#۸۲۰۲;هاى مسولان
نظام درباره فرقه بهائیت و کمرنگ جلوه دادن خطر این فرقه؛ به عنوان نمونه سران
تشکیلات بهائى در ایران با برخى از کاندیداهاى مستقل مجلس وارد مذاکره شده و به این
کاندیداها گفته بودند که ما بهائى&#۸۲۰۲;ها این تعداد رأى داریم و حاضریم به نفع شما وارد
صحنه شویم به این شرط که اگر شما وارد مجلس شدید از حقوق ما دفاع کنید.[۴۴]

همچنین در این زمینه
شاهد دستورالعمل فرقه ضاله بهائیت به پیروان خویش براى شرکت در کنکور سال ۱۳۸۶
مى&#۸۲۰۲;باشیم؛ این دستورالعمل هنگامى صادر شد که سازمان سنجش ستون مذهب را در فرم&#۸۲۰۲;هاى
ثبت نام مراکز آموزش عالى کشور حذف کرد. در چنین شرایطى فرقه ضاله بهائیت تلاش
مى&#۸۲۰۲;کند عناصر خویش را بعد از اخذ مدارک تحصیلى دانشگاهى به مراکز دولتى نفوذ داده و
اهداف استعمارى اربابان خود را دنبال نماید.[۴۵]

۵. تلاش براى افزایش
جمعیت؛ پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران، بهائیانى که در ایران ماندند على
رغم سیاست&#۸۲۰۲;هاى اعلام شده از سوى دولت جمهورى اسلامى در خصوص کنترل جمعیت، در جلسات
خود نسبت به این مسئله، با حساسیت برخورد کرده و تصمیم گرفتند که همچنان به تولید
نسل و افزایش جمعیت خود ادامه دهند. هدف آن&#۸۲۰۲;ها از این تصمیم عبارت است:

یک. افزودن جمعیت فرقه
بهائیت، جهت گرفتن امتیازات بیشتر،

دو. منزوى نشدن به
دلیل کمى جمعیت در شهرها و روستاها،

سه. آماده نمودن جوّ
براى افزایش فعالیت&#۸۲۰۲;هاى سیاسى خود.[۴۶]

۶. تلاش براى بالانشان
دادن تعداد بهائیان در ایران به مثابه گامى مقدماتى و محکمه پسند جهت دستیابى به
رسمیت قانونى؛ یکى دیگر از شگردهاى تبلیغاتى فرقه صهیونیستى بهائیت تلاش براى بزرگ
نمایى تعداد این فرقه در داخل ایران مى&#۸۲۰۲;باشد چنانکه در بسیارى از آمارها که غربى&#۸۲۰۲;ها
طى سال&#۸۲۰۲;هاى اخیر مى&#۸۲۰۲;دهند با ارائه آمارى مضحک تعداد بهائیان ایران را حتى از تعداد
مسیحیان، یهودیان و زرتشتى&#۸۲۰۲;ها بیشتر دانسته و مدعى هستند جامعه بهائى ایران
بزرگ&#۸۲۰۲;ترین اقلیت مذهبى غیر مسلمان در ایران است.[۴۷]

در دستورى تشکیلاتى
نیز، سران بهائیت خواسته&#۸۲۰۲;اند تا آمار بهائیان حاضر در کشور بزرگ نمایى شده و تعداد
را از آن چه که هست، بسیار بیشتر نشان دهند. به این منظور به بهائیان کشور در سر
شمارى&#۸۲۰۲;ها دستور، داده&#۸۲۰۲;اند که در ستون «دین» یا در ستون «سایر» درج نام «بهائى»
کنند. با این همه نتایج بدست آمده از سر شمارى عمومى سال&#۸۲۰۲;هاى ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ نشان
مى&#۸۲۰۲;دهد، آمارهاى ادعائى آنها به هیچ وجه صحت ندارد. مطابق آنچه در سایت رسمى مرکز
آمار ایران آمده،[۴۸]
ستون «سایر و اظهار نشده» در سال ۱۳۸۵ تعداد ۲۶۳۱۹۹ نفر از ۷۰۴۷۲۸۴۶ جمعیت کل کشور
(یعنى سى و هفت صدم در صد) بوده است.[۴۹]
اگر سهم بهائى&#۸۲۰۲;ها از ستون «سایر و اظهار نشده»، پانزده در
صد هم باشد شاید بتوان گفت آمار بهائیان ایران در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ حدود ۲۵ و
۴۰هزارنفر تخمین زده شود، که فاصله بسیار زیادى با میزان ادعائى بیت&#۸۲۰۲;العدل که این
آمار را ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است، دارد.[۵۰]

۷. بازگشت سرمایه
داران و نخبگان فرهنگى (اخراجى یا فرارى ) بهائى به ایران جهت قبضه اقتصاد و فرهنگ
کشور و نیز تأمین پشتوانه مالى براى تبلیغ بهائیت و پیشبرد اهداف تشکیلاتى آن.
چنانکه در این زمینه شاهد اخبار متعددى نظیر؛ خرید دسته&#۸۲۰۲;جمعى زمین&#۸۲۰۲;هاى شهرک
بهارستان اصفهان توسط بهائیان، نفوذ بهائیان در بازار دارو و...، در رسانه&#۸۲۰۲;ها
مى&#۸۲۰۲;باشیم.

۸. احیاى اماکن مقدس
بهائى در ایران از طریق نفوذ در سازمان میراث فرهنگى و سوق دادن ایرانیان و افراد
توریست به عنوان بازدید از اماکن باستانى به مکان&#۸۲۰۲;هاى یاده شده.

۹. تلاش براى ارتباط
با اپوزیسیون داخل کشور و جلب حما یت آنان از تشکیلات بهائیت ایران.

۱۰. تلاش جهت نزدیکى
با محافل روشنفکرى ایران به منظور پذیرش جامعه بهائى به عنوان عضوى از جامعه مدنى
ایران.[۵۱]

۱۱. نفوذ در
سازمان&#۸۲۰۲;هاى غیردولتى  NGO)ها) که در عرصه&#۸۲۰۲;هاى گوناگون ملى و
بین&#۸۲۰۲;المللى از امور امدادى، رفاهى، مذهبى گرفته تا دفاع از حقوق بشر، پناهندگى و
توسعه علوم و تکنولوژى و امور زنان و جوانان به فعالیت مشغول مى&#۸۲۰۲;باشند.

۱۲. تبلیغ به مسلک
بهائیت با اجراى طرح روحى؛ شیوه اجراى این طرح که پنج سال قبل با پیام ۲۶ نوامبر
۲۰۰۳ میلادى بیت&#۸۲۰۲;العدل حیفا آغاز شد، با فعالیت&#۸۲۰۲;هاى گذشته بهائیان ایران تفاوت
اساسى دارد. در حقیقت با ارسال این پیام و آغاز اجراى طرح در ایران، فرقه ضاله
بهائیت شیوه تبلیغاتى - هجومى جدیدى را در برخورد با نظام اسلامى ایران در پیش
گرفته است. به همین مناسبت در سال ۱۳۸۰ سیزده نفر از بهائیان به اصطلاح مستعد، زیر
پوشش&#۸۲۰۲;هاى مختلف از ایران به امارات متحده عربى - دوبى - رفته و در آنجا دوره&#۸۲۰۲;هاى
آموزشى کتاب&#۸۲۰۲;هایى را که براى اجرایى کردن این طرح تدوین و تألیف شده است، آغاز
کردند.[۵۲]

اعزام مبلغین به دوبى،
با چند هدف صورت مى&#۸۲۰۲;پذیرد:

۱. فراگیرى چگونگى
تبلیغ گسترده و مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران.

۲. فراگیرى راه&#۸۲۰۲;هاى
جدید فریب مسلمانان شیعه ایرانى.

۳. فراگیرى چگونگى
انتخاب هدف یا سوژه، بى&#۸۲۰۲;آنکه گرفتار افراد مو&#۱۶۲۰;ن و مأموران اطلاعاتى شوند و این در
حالى است که رفت و آمد سالانه صدها هزار مسافر که براى خرید و تفریح به دوبى
مى&#۸۲۰۲;روند، در حقیقت این منطقه را به شکارگاه سرکردگان «بیت&#۸۲۰۲;العدل حیفا» براى صید
نیروهاى ناآگاه جدید مبدل کرده است. مرکزیت بهائیت در حیفا توصیه دارد که در ایران
به دلیل حاکمیت نظام اسلامى و وجود شرایط خاص، طرح روحى از سن ۱۶ سالگى آغاز شود و
کودکان بهائى از سن ۱۲ تا ۱۵ سالگى و در صورت امکان به همراه بزرگترهایشان با هدف
فریبکارى به کارهاى خیریه و عام المنفعه نظیر عیادت از بیماران در بیمارستان&#۸۲۰۲;ها،
نظافت پارک&#۸۲۰۲;هاى محل و معابر کوهستانى، مراجعه به آسایشگاه سالمندان و کمک به
سالخوردگان بپردازند. در اردیبهشت ۱۳۸۳ بخشى از طرح روحى که مربوط به آموزش
راهنمایان و مبلغان بود، به پایان رسید و تعدادى راهنما آماده فعالیت شدند. به همین
سبب و بنا به دستور بیت&#۸۲۰۲;العدل حیفا حرکت و هجوم تبلیغاتى بهائیان به سمت جوامع
غیربهائى آغاز شد.

در این راستا نماینده
ارشد بیت&#۸۲۰۲;العدل و فرد شماره یک و مرجع بهائیان در ایران طى ابلاغیه&#۸۲۰۲;اى رسمى به کلیه
بهائیان ایران تأکید مى&#۸۲۰۲;نماید: «ما نبایستى فقط به دوستانى اکتفا کنیم که از قبل در
زمره دوستان درآمده&#۸۲۰۲;اند، زیرا این امر به علت محدود بودن دایره این دوستى&#۸۲۰۲;ها،
ناچاراً به تدریج اقدامات ما را محدود و متوقف خواهد نمود و بایستى با طرح دوستى&#۸۲۰۲;ها
و صمیمیت&#۸۲۰۲;هاى جدید و پس از حصول اطمینان از طریق معاشرت&#۸۲۰۲;هاى خانوادگى و گفتگوهاى
هدفمند، دایره دوستان مطمئن خود را مرتباً اتساع ببخشیم تا امکان لازم براى یافتن
نفوس مستعده فراهم گردد».[۵۳]

پیروان فرقه ضاله
بهائیت براساس طرح روحى آویختن به حربه دروغین را نیز جایز مى&#۸۲۰۲;شمارند. از جمله یکى
از اعضاى محفل ملى بهائیت ایران با تکیه بر دستورالعمل بیت&#۸۲۰۲;العدل مبنى بر اینکه
باید با افراد غیربهائى ارتباط برقرار کرد، نفوذ در جوامع روستایى و کوچک را زیر
این پوشش که ما بهداشت&#۸۲۰۲;یار هستیم و یا به عنوان مسئول براى خدمت به شما آمده&#۸۲۰۲;ایم، و
هر وسیله&#۸۲۰۲;اى براى شناسایى افراد مستعد جذب آنها به بهائیت را لازم مى&#۸۲۰۲;داند: «اگر
فرضاً دوستان ایده&#۸۲۰۲;هایى را بیان مى&#۸۲۰۲;دارند مانند اینکه بهداشت یار هستیم و...، اینها
هدف نیستند، بلکه محملى است براى شناسایى افراد مستعد و اینکه آنها را وارد پروسه
مؤسسه آموزش نماییم.»

او بهره&#۸۲۰۲;بردارى از
دوستان دوران مدرسه، مهاجران فقیر افغانى کمک مالى به خانواده&#۸۲۰۲;هاى مستمند و ایجاد
کلاس&#۸۲۰۲;هاى آشپزى و هنرى، رفت وآمد به کتابخانه&#۸۲۰۲;ها و سمینارهایى که در فرهنگسراها
برگزار مى&#۸۲۰۲;شود، را وسیله&#۸۲۰۲;اى براى ایجاد ارتباط مخفى و سپس تبلیغ بهائیت مى&#۸۲۰۲;داند.
براساس برنامه طرح روحى هر خانواده بهائى در ایران باید چند راهنما داشته باشد تا
بتوانند با خانواده&#۸۲۰۲;هاى غیر بهائى مرتبط شوند و با این توصیف در هر نقطه&#۸۲۰۲;اى که یک
یا چند خانواده بهائى وجود دارد، خانواده&#۸۲۰۲;هاى مسلمان و غیربهائى باید در معرض
تهدیدات ناشى از تبلیغات بهائیان قرار داشته باشند. اصولاً هدف اصلى تبلیغات این
فرقه جذب افرادى است؛ «که از اسلام آگاهى ندارند یا مورد تبلیغ سوء قرار گرفته
باشند، تدین نداشته و مقید به مسائل مذهبى نباشند. در کل آن علاقه&#۸۲۰۲;اى که هر کسى
نسبت به دین خود دارد را نداشته باشند. یک عده هم کسانى هستند که فکر مى&#۸۲۰۲;کنند اگر
وارد این تشکیلات شوند، پولدار مى&#۸۲۰۲;شوند. یا خانم&#۸۲۰۲;هایى که دلشان مى&#۸۲۰۲;خواهد حجاب
نداشته باشند. چون وقتى وارد آن&#۸۲۰۲;جامعه مى&#۸۲۰۲;شوند مى&#۸۲۰۲;توانند حجاب را کنار بگذارند و
خودنمایى زیادى براى مردان داشته باشند. آن&#۸۲۰۲;ها مى&#۸۲۰۲;گویند براى اینکه حرف&#۸۲۰۲;هاى ما را
بشنوى باید تعصب را کنار بزنى. فرد هم ذهن خود را از حرف&#۸۲۰۲;ها پاک مى&#۸۲۰۲;کند و حرف&#۸۲۰۲;هاى
آن&#۸۲۰۲;ها جایگزین مى&#۸۲۰۲;شود»[۵۴].

براساس رهنمودهاى طرح
روحى، هویت کلیه افراد جذب شده به جلسات دعا باید کاملاً سرّى و مکتوم بماند. این
تأکید که بى&#۸۲۰۲;شباهت به عملکرد گروهک منافقین نیست، تا آن حد است که حتى افراد بهائى
مقیم ایران نیز نباید در جریان این امور قرار گیرند. براساس اولویت تشکیلات بهائیت
در ایران، کلیه مؤسسات تحت پوشش، از جمله «مؤسسه تربیت امرى»، باید در خدمت مؤسسه
آموزش مردمى قرار گرفته و از اردیبهشت ۱۳۸۴ علاوه بر انجام امور ذاتى خود، عملاً
مأموریت&#۸۲۰۲;هاى جدیدى با هدف جاسوس&#۸۲۰۲;پرورى به نفع رژیم صهیونیستى اسرائیل و جذب هر چه
بیشتر غیر بهائیان فراهم نمایند.[۵۵]

در راستاى تحقق اهداف
فوق، تشکیلات بهائیت در داخل ایران دامنه فعالیت&#۸۲۰۲;هاى تبلیغى خود در تهران و سایر
شهرها را شدت بخشیده و با اقدامات مختلف از جمله راه&#۸۲۰۲;اندازى سایت&#۸۲۰۲;ها و وبلاگ&#۸۲۰۲;هاى
متعدد، مراجعه حضورى، ارسال کتاب، توزیع اطلاعیه و سى&#۸۲۰۲;دى در برخى شهرها پیرامون
فرقه ضاله بهائیت که حاوى مطالب موهن از جمله معرفى کتب فرقه ضاله بهائیت، مقالاتى
در معرفى بیت&#۸۲۰۲;العدل بهائیت و بهائیان، توهین به مقدسات اسلامى و سایر ادیان
توحیدى&#۸۲۰۲;طرح ادعاهاى مکاتب ضد دینى، تکفیر شیعه و ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامى،
داستان&#۸۲۰۲;هاى غیراخلاقى و...، به تبلیغ این فرقه اقدام نموده تا بتوانند هوادارانى را
در بین جوانان و مردم پیدا کنند.[۵۶]

در شرایط فعلى،
بهائى&#۸۲۰۲;ها در عرصه وبلاگ نویسى و اداره سایت نیز فعال مى&#۸۲۰۲;باشند. همچنین فرقه ضاله
بهائیت با پشتوانه عظیم مالى صهیونیسم و آمریکا سرمایه&#۸۲۰۲;گذارى کلانى را در زمینه
اقتصادى و اجتماعى در دست اجرا دارد و با در دست گرفتن نمایندگى تعداد زیادى از
شرکت&#۸۲۰۲;هاى فنى و خدماتى در برخى شهرها اعتراض مردم را برانگیخته است.[۵۷]
ایجاد آرایشگاه&#۸۲۰۲;هاى رایگان براى مردان جلسات شب&#۸۲۰۲;نشینى، ترویج و تبلیغ ازدواج خواهر
و برادر، راه&#۸۲۰۲;اندازى سوپرمارکت&#۸۲۰۲;ها و ارائه خدمات رایگان، اهداى هدایا و بعضاً کمک
نقدى به جوانان دختر و پسر، از دیگر اقدامات این جریان جهت جذب به محافل پنهانى خود
مى&#۸۲۰۲;باشد. مبلغان این فرقه پا را فراتر گذاشته و حتى به روستاها مى&#۸۲۰۲;روند و با سوء
استفاده از فقر در مناطق روستایى و محروم به دنبال رفع مشکلات مالى و اقتصادى آنها
بوده تا بتوانند پایگاه اجتماعى خود را در بین مردم ارتقا دهند.[۵۸]

در برخى استان&#۸۲۰۲;هاى
کشور نیز مبلغین فرقه ضاله بهائیت با سوء استفاده از مشکلات اقتصادى برخى از
جوانان، آنها را در شرکت&#۸۲۰۲;ها و بنگاه&#۸۲۰۲;هاى اقتصادى متعلق به خود به کار مى&#۸۲۰۲;گیرند. در
این بنگاه&#۸۲۰۲;ها علاوه بر اینکه از توان این جوانان در رسیدن به اهداف مالى خود
استفاده مى&#۸۲۰۲;کنند، به تبلیغ عقاید انحرافى فرقه بهائیت پرداخته و از این افراد براى
حضور در کلاس&#۸۲۰۲;هاى طرح روحى خود دعوت مى&#۸۲۰۲;نمایند.[۵۹]
و پس از جذب کسانى هم که مى&#۸۲۰۲;خواهند از این دایره بیرون بیایند با محدودیت&#۸۲۰۲;ها و
تهدیدهاى جدى مواجه مى&#۸۲۰۲;شوند.

به گفته یکى از
بهائیان که پس از آگاهى از ماهیت این فرقه ضاله مشرف به دین مقدس اسلام گردیده؛
«کسانى که وارد بهائیت مى&#۸۲۰۲;شوند دیگر در اختیار خود نیستند. آزادى ندارند و همیشه
تحت نظر هستند. هر مسئولیتى که تشکیلات به اعضا بدهند باید انجام شود. زندگى فرد در
اختیار خودش نیست. جلساتى هر ده روز یک بار برگزار شود که شرکت در آن براى همه
اجبارى است»[۶۰].

بررسى اقدامات و
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى گسترده جریان بهائیت حاکى از این واقعیت است که اغفال و جذب جوانان از
طریق نیازهاى اقتصادى و مسائلى که از لحاظ غریزى، جنسى و احساسى جاذب مى&#۸۲۰۲;باشند، در
دستور کار این فرقه صهیونیستى قرار دارد که در چند سال اخیر بى&#۸۲۰۲;سابقه بوده[۶۱]
و این خود زنگ خطرى است براى مسئولان و متولیان بخش&#۸۲۰۲;هاى مختلف سیاسى، فرهنگى و
عقیدتى جامعه که در کنار اهتمام به اقدامات فرهنگى و روشنگرى&#۸۲۰۲;هاى رسانه&#۸۲۰۲;اى پیرامون
ماهیت و اهداف شوم این فرقه ضاله، به حل اساسى معضلات اقتصادى و اجتماعى توجه جدى
داشته باشند؛ زیرا دشمنِ بیدار و هوشیار در کمین جوانان ما نشسته است.[۶۲]

 

 

 

مطالب مرتبط :


جریان شناسی بهائیت - قسمت یکم
جریان شناسی بهائیت - قسمت سوم


 


 


 
 پی نوشتها :
 


[۱]. بهائیت
در ایران، پیشین، ص ۲۷۴ ۲۷۳.[۲]. ظهور و
سقوط سلطنت پهلوى، پیشین، ج ۱، ص ۳۷۶.


[۳]. بهائیت
در ایران، پیشین، صص ۲۸۱- ۲۸۲.[۴]. اسناد
لانه جاسوسى، شماره ۷۳، مسلک&#۸۲۰۲;هاى استعمار، سند شماره ۳، ص ۱.۲.[۵]. مصاحبه
با یک نجات یافته دیگر از بهائیت ، ۷، تشکیلات بهائیت بعد از انقلاب،
روزنامه کیهان، ۲۸/۲/۱۳۸۶، صفحه ۸.[۶]. احتضار
بهائیت؛ وقوع انقلاب بهائیان در عصر پهلوى&#۸۲۰۲;ها ۳۸، احمد اللهیارى، روزنامه
کیهان، یکشنبه ۱۶ دى ۱۳۸۶.[۷]. خاطرات
یک نجات یافته از بهائیت، به نقل از: سایه شوم بازتاب، شگردهاى نوین بهائیت
علیه تشیع، روزنامه کیهان، ۲۱/۶/۱۳۸۵.[۸]. بهائیت،
مذهب استعمار ساخته براى مقابله با اسلام، روزنامه جمهورى اسلامى، به نقل
از: پایگاه موعود، ۸ خرداد ۱۳۸۵.[۹]. حقوق
اساسى جمهورى اسلامى ایران، سید محمد هاشمى، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸، صص
۱۹۳ ج ۱۸۳.[۱۰]. همان،
ص ۱۹۱.[۱۱].
محمدجواد لاریجانى، گفتگو با خبرنگار خانه ملت، پایگاه خانه ملت، ۲۹ آذر
۱۳۸۵.[۱۲]. ر.ک:
اصول نوزدهم، بیست و دوم، سى ام، چهل و دوم و چهل وسوم قانون اساسى جمهورى
اسلامى ایران.[۱۳]. حقوق
اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین.[۱۴].
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى فرقه ضاله بهائیت غیرقانونى و ممنوع است، خبرگزارى فارس،
۲۷/۱۱/۱۳۸۷.[۱۵]. جهت
آشنایى با این پایگاه&#۸۲۰۲;ها ر.ک: شناخت بهائیت در محیط اینترنت:
http://omidenoor۱۴.blogfa.com[۱۶].
خاطرات صبحى تحت عنوان کتاب صبحى در سال ۱۳۱۲ ش در مطبعه دانش تهران به چاپ
رسید و بخش دوم آن در سال ۱۳۳۵ تحت عناون پیام پدر منتشر شد.[۱۷]. ر.ک:
خاطرات و زندگى صبحى، سیدهادى خسروشاهى، فصلنامه مطالعات تاریخى، ش۱۷.[۱۸]. صحیفه
نور، ج ۱۷، صص ۲۶۷-۲۶۶.[۱۹].
جوابیه مردمى کانون فرهنگى رهپویان وصال شیراز به نامه سرگشاده جامعه بهائى
ایران به رئیس جمهور، واحد فرق انحرافى، آدرس اینترنتى:www.rahpouyan.us/images/۱۰.htm
[۲۰]. رادیو
اسرائیل، مورخه ۲۱/۷/۱۳۷۳.[۲۱].
جمهورى اسلامى، مورخه ۱۷/۹/۱۳۷۴.[۲۲]. همان،
به نقل از بخش فارسى رادیو آمریکا، مورخه ۱۰/۱/۱۳۷۵.[۲۳]. همان،
مورخه ۳۰/۳/۱۳۷۵.[۲۴]. همان،
مورخه ۱۹/۸/۱۳۷۵.[۲۵]. مطرح
شدن قطعنامه در کنگره آمریکا درباره بهائیان، بى&#۸۲۰۲;بى سى فارسى، دوشنبه ۱۶
فوریه ۲۰۰۹، ۲۸ بهمن ۱۳۸۷.[۲۶]. برخى
ملاحظات تاریخى، عبداللّه&#۸۲۰۲; شهبازى، یادداشت&#۸۲۰۲;هاى پراکنده، پایگاه اینترنتى
شهبازى ۵/۱۱/۱۳۸۴.[۲۷]. سایت
بازتاب، ۲۳ آذر ۱۳۸۳، مقاله شهریار رضوان طلب، ذیل عنوان «پشت پرده شب&#۸۲۰۲;نامه
بهائیان».[۲۸]. ر.ک:
بهائیت و سیاست؛ تناقض شعار و عمل، سید مصطفى تقوى، ویژه&#۸۲۰۲;نامه ایام ش ۲۹.[۲۹]. موج
بیدارى اسلامى، و افول فرقه ضاله، گفتگو با دکتر ولایتى، روزنامه جام جم،
ویژه&#۸۲۰۲;نامه ایام، ش۲۹.


[۳۰].
حامیان شیطان، پیشینه عملکرد بهائیت و تکاپوى آن در جهان معاصر بر ضد اسلام
و ایران، ۱۳۸۴، بى&#۸۲۰۲;نا، ص۱۴؛ به نقل از روزنامه کیهان، چهارشنبه ۱۹ دى ۱۳۸۶،
ص ۸.[۳۱]. لازم
به ذکر است نخستین رئیس رادیو فارسى بى&#۸۲۰۲;بى سى یک بهائى شناخته شده و معروف
بود و هم اکنون نیز بهائیان حضور و نفوذى گسترده در بخش فارس سرویس جهانى
بى&#۸۲۰۲;بى سى دارند.[۳۲]. ر.ک:
خبرنامه فرهنگى - اجتماعى، شماره ۱۳۳، ص ۱۰ ۱۱.[۳۳].
حامیان شیطان، پیشین.[۳۴].
خبرگزارى فارس، ۴/۶/۸۷.[۳۵]. تبیین
و توضیح این موضوع در بخش بررسى و نقد عقاید بهائیت انجام شده است.[۳۶]. سایت
بازتاب، ۱۹ مهر ۱۳۸۳.[۳۷]. به
خاطرات خانم مهناز رئوفى در روزنامه کیهان و کتاب سایه شوم مهناز رئوفى،
تهران: کیهان، ۱۳۸۵ مراجعه نمائید.[۳۸]. تعارض
امنیت و علم&#۸۲۰۲;آموزى؟، رسول جعفریان، بازتاب، ۱۱ خرداد ۱۳۸۶.[۳۹].
نمونه&#۸۲۰۲;هایى از تاریخ&#۸۲۰۲;سازى جعلى و تحریف تاریخ را مى&#۸۲۰۲;توانید در خاطرات صبحى
مشاهده نمائید.


[۴۰]. سایت
مرکز اسناد انقلاب اسلامى، به نقل از رجا نیوز، ۹/۱/۱۳۸۶.[۴۱]. ماهیت
و اهداف طرح روحى، روزنامه کیهان، ۲۲ شهریور ۱۳۸۵، ص ۸.[۴۲]. پیوند
و همکارى متقابل بهائیت و صهیونیسم، محمدرضا نصورى، مجله انتظار ش ۱۸.[۴۳].
جوابیه مردمى کانون فرهنگى رهپویان وصال شیراز به نامه سرگشاده جامعه بهائى
ایران به رئیس جمهور، واحد فرق انحرافى.[۴۴]. سید
کاظم موسوى گفت و گو، خبرگزارى فارس، ۳/۲/۱۳۸۷.[۴۵].
روزنامه جمهورى اسلامى، ستون جهت اطلاع، ۱۱/۱۰/۱۳۸۵.[۴۶]. ر.ک:
خبرنامه فرهنگى اجتماعى، شماره ۱۰۶، ص ۲۸ و نیز شماره ۱۰۸، ص ۴۴ ۴۵.[۴۷]. بخش
فارسى رادیو فرانسه، مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۷۵.[۴۸]. ر.ک:
پایگاه اینترنتى درگاه ملى آمار؛www.sci.org.ir[۴۹]. ضمن
آنکه این آمار هم شامل کلیه کسانى است که به هر دلیلى نخواسته&#۸۲۰۲;اند دینشان
را اظهار کنند که شامل همه دگر اندیشان اعم از کمونیست&#۸۲۰۲;ها، توده&#۸۲۰۲;اى&#۸۲۰۲;ها،
شیطان پرست&#۸۲۰۲;ها، بودائى&#۸۲۰۲;ها و سیک&#۸۲۰۲;ها و بهائى&#۸۲۰۲;ها و... مى&#۸۲۰۲;تواند باشد.[۵۰]. البته
اگر تشکیلات بهائى این آمار را قبول ندارد مى&#۸۲۰۲;تواندآمار دقیق تسجیلى خود را
منتشر نماید. یک احتمال هم مى&#۸۲۰۲;تواند این باشد که بهائیان بر خلاف دستور
تشکیلاتى بیت&#۸۲۰۲;العدل، به دلایل متعددى از جمله، عدم اعتماد به دستورات سرى
آن، برخوردارى از مواهب اجتماعى، شغلى و تحصیلى، خود را در سرشمارى&#۸۲۰۲;ها
مسلمان اظهار نموده تا راحت&#۸۲۰۲;تر زندگى کنند. این امر البته در بهائیت سابقه
هم دارد؛ طبق متون بهائى، عبدالبهاء در فلسطین خود را مسلمان جازده و در
نماز جمعه مسلمین شرکت مى&#۸۲۰۲;کرده و خود را مقید به احکام اسلامى
مى&#۸۲۰۲;نمایانده،  تا راحت&#۸۲۰۲;تر زندگى کند. ر.ک: آمار بهائیان ایران، سایت بهائى
پژوهى، ۲/۹/۱۳۸۶[۵۱]. مردم
ایران خواهان انحلال تشکیلات بهائیت، مهدى نائینى، خبرگزارى فارس،
۲۶/۶/۱۳۸۷.[۵۲]. براى
اجراى طرح روحى تاکنون هفت عنوان کتاب تألیف و آماده شده است که عناوین
برخى از کتاب&#۸۲۰۲;ها عبارتند از: کتاب گفتگوهاى هدفمند با غیر بهائیان، تاریخ
بهائیت، آموزش و نحوه تبلیغ بهائیت و کتابى براى مبلغان فرقه.[۵۳]. ماهیت
و اهداف طرح روحى، روزنامه کیهان، چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۵، ص ۸.[۵۴]. سایه
شوم شعارى به نام جستجوى حقیقت، گفتگو با مهناز رئوفى، شبکه خبرى برنا نیوز
۲۹/۸/۱۳۸۶.[۵۵]. سایه
شومبازتاب فعالیت&#۸۲۰۲;هاى محرمانه، روزنامه کیهان، پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۵، ص۸.[۵۶].
اخیراً نیز در برخى مدارس کشور، دانش آموزان بهائى به انحاء مختلف از قبیل،
توزیع جزوه&#۸۲۰۲;هاى ویژه&#۸۲۰۲;اى که در اسرائیل مختص جوانان چاپ شده&#۸۲۰۲;اند، شناسایى
دانش آموزان کم بضاعت و پرداخت کمک هزینه و تقبل برخى هزینه&#۸۲۰۲;هاى
خانواده&#۸۲۰۲;هاى آنها، ارسال فایل&#۸۲۰۲;هاى بلوتوث ویژه براى مراحل تکمیلى که حاوى
سخنان سرگردگان این فرقه گمراه است، هم شاگردى&#۸۲۰۲;هاى خود را به آیین ضاله
بهائیت دعوت مى&#۸۲۰۲;کنند. در مرحله نهایى نیز براى رسمیت بخشیدن به فعالیت
افرادى که تازه جذب شده&#۸۲۰۲;اند پارتى&#۸۲۰۲;هایى در منازل دانش آموزان بهائى با حضور
یک مبلغ ارشد! برگزار مى&#۸۲۰۲;شود و برنامه تخصصى! به این افراد در حوزه مورد
علاقه&#۸۲۰۲;شان داده مى&#۸۲۰۲;شود. (تبلیغ بهائیت در مدارس کشور، جهان نیوز، ۲۷ بهمن
۱۳۸۷)[۵۷]. حجت
الاسلام حسین جمالى زاده امام جمعه شهرستان جیرفت، روزنامه جمهورى اسلامى،
۲۹/۹/۱۳۸۶ صفحه جهت اطلاع.[۵۸]. ر.ک:
پایگاه تحلیلى خبرى جهان، گزارش تبلیغ ازدواج با محارم از سوى بهائیت
۱۸/۱۰/۱۳۸۶.[۵۹]. تبلیغ
بهائیت در بنگاه&#۸۲۰۲;هاى اقتصادى، پایگاه تحلیلى خبرى جهان، ۳/۱۲/۱۳۸۶.


[۶۰]. سایه
شوم شعارى به نام جستجوى حقیقت، گفتگو با مهناز رئوفى، شبکه خبرى برنا نیوز
۲۹/۸/۱۳۸۶.[۶۱].
روزنامه جمهورى اسلامى، ۲۳/۸/۱۳۸۶، صفحه جهت اطلاع.[۶۲]. خطر
بهائیت جوانان را تهدید مى&#۸۲۰۲;کند، ستار هدایت خواه عضو کمیسیون فرهنگى، خانه
ملت، ۱۷ آبان ۱۳۸۵؛ ترفند بهائیت براى جذب جوانان پسر و دختر، پایگاه
تبیان، ۱۰/۱۲/۱۳۸۶.

 


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.