نسخه آزمایشی

جنس فطره ۱۳۹۵/۲/۱۳ - ۱۶۶ بازدید

زکات فطره را باید از قوت متعارف داد، یا قوت شرعى؟
همه مراجع: اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت مى‌کند و قوت غالب لازم نیست.[ خامنه‌اى، استفتاء، س ۸۸۵؛ العروة الوثقى، ج ۲، زکاة الفطره، الفصل السادس.]

نظرات

نظر بدهید