جنگ نرم در اسلام ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ - ۸۱۹ بازدید

در صورت امکان درخصوص جنگ نرم که اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند تعریف و توضیح دهید و اینکه در آیات و روایات مصداقی از آن آمده است یا خیر؟

در بررسى این موضوع به نظر مى رسد ذکر مسائلى مرتبط با این موضوع که موجبات تبیین منطقى آن را فراهم خواهد نمود ضرورى باشد .
مقدمه
جنگ نرم که در پى از پاى درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف مى باشد تا حلقه‌هاى فکرى و فرهنگى آن را سست کند و با بمباران خبرى و تبلیغاتى در نظام سیاسى اجتماعى حاکم تزلزل و بى‌ثباتى تزریق کند از جمله مباحثى است که از دیر زمان ، در دنیا شکل گرفته است . این موضوع ، علیه ایران از گستره و عملکرد وسیعى برخوردار مى باشد چرا که دشمنان قسم خورده این آب وخاک که دست پلیدشان از منابع این مملکت بریده شده است مى خواهند جامعه ما را به بن بست کشیده تا از این رهگذر به اهداف شوم خود دست یابند .
از آنجا که ایران امروزه به لحاظ وسعت سرزمینى ، کمیت جمعیت ، کیفیت نیروى انسانى ، امکانات نظامى ، منابع طبیعى سرشار و موقعیت جغرافیایى ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌الملل به قدرتى کم‌نظیر تبدیل شده است لذا از دید کارشناسان سیاسى کشورهاى غربى ، دیگر نمى‌توان با یورش نظامى و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونى نظام جمهورى اسلامى پیگیرى مکانیسم‌هاى جنگ نرم و به کارگیرى تکنیک‌هاى عملیات روانى با استفاده از سه راهبرد دکترین مهار ، نبرد رسانه‌اى و سامان‌دهى و پشتیبانى از نافرمانى مدنى است .
راه‌اندازى پروژه جنگ نرم علیه ایران در مقطع کنونى را باید ناشى از گسترش حس تنفر از امریکا در جهان دانست که به نظر سران کاخ سفید ، ایران مرکز اصلى ایجاد این تنفر و گسترش آن است . در امریکا براى مقابله با این موج ، نیروى واکنش سریع تشکیل شد تا :
اولاً : در قالب پروژه دموکراتیزه کردن کشورها به خنثى‌سازى نفوذ معنوى ایران در کشورهاى اسلامى و منطقه خاورمیانه بپردازد .
و ثانیاً : با القاى خطرناک بودن ایران براى امنیت همسایگان اذهان عمومى از اقدامات و نقشه‌هاى ایالات متحده منحرف شود .
تعریف جنگ نرم
جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانى و تبلیغات رسانه‌اى که جامعه ، گروه و یا گروههاى هدف را نشانه مى‌گیرد و بدون جنگ و درگیرى نظامى و گشوده شدن آتش ، رقیب را به انفعال یا شکست وامى‌دارد . جنگ رایانه‌اى ، اینترنتى ، براندازى نرم ، راه‌اندازى شبکه‌هاى رادیویى و تلویزیونى و شبکه‌سازى از مصادیق جنگ نرم هستند . ( به نقل از سایت تبیان )
رهبر فرزانه انقلاب مفهومى به نام جنگ نرم را مورد توجه قرار دادند و از ضرورت نقش آفرینى دانشجویان به عنوان افسران و اساتید به عنوان فرماندهان مقابله با جنگ نرم سخن گفتند .
جنگ نرم استراتژى مقابله با جمهورى اسلامى ایران
پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌اى عظیم علیه جمهورى اسلامى ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایى ماننده ایجاد نابسامانى اقتصادى ، شکل دادن به نارضایتى در جامعه ، تأسیس سازمان‌هاى غیردولتى در حجم گسترده ، جنگ رسانه‌اى ، عملیات روانى براى ناکارامد جلوه دادن دستگاه ادارى و اجرایى دولت ، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌هاى مدنى و ایجاد ناتوى فرهنگى متبلور مى‌شود .
در برایند جنگ نرم ، عوامل براندازى یا از زمینه‌هاى موجود در جامعه براى پیشبرد اهداف خود بهره مى‌برند یا به طور مجازى سعى در ایجاد نارضایتى در نزد افکارعمومى و سپس بهره‌بردارى از آن دارند .
استفاده از مشکلات اقتصادى ، تنوع کثرت قومى ایران ، ایجاد و دامن زدن به نافرمانى مدنى در تشکل‌هاى دانشجویى و نهادهاى غیردولتى و صنفى ، تلاش در نزدیکى به مردم تحت پوشش حمایت از حقوق بشر و دمکراسى در ایران ، ایجاد شبکه‌هاى متعدد رادیو تلویزیونى فارسى زبان حمایت از اپوزیسیون ( سفر فعالان جوان خارجى از کشورهاى متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز ، به جنبش‌هاى مدنى و نافرمانى‌ها بپیوندند ) ، تسهیل فعالیت ان . جى . اُ امریکایى در ایران ، دعوت فعالان جوان ایرانى به خارج براى شرکت در سمینارهاى کوچک ( این افراد باید از سوى مقامات امریکایى انتخاب شوند نه نهادهاى ایرانى ) ، استفاده از سفارتخانه‌هاى کشورهاى دیگر و به طور کلى تضعیف ستون‌هاى حمایتى حکومت ایران از جمله راهکارهاى اجراى این استراتژى به شمار مى‌آیند .
شاخصه هاى ناتوى فرهنگى از نظرگاه رهبرى انقلاب
رهبر انقلاب در سفر به استان سمنان در تحلیلى جامع ، شاخصه هاى ناتوى فرهنگى را به صورت ذیل بیان فرمودند :
1 : ایجاد اختلاف وتفرقه در میان ملت ایران وجهان اسلام
2 : جلوگیرى از الگو شدن ایران در جهان اسلام ومنطقه
3 : مرعوب ومنکوب کردن مسئولین ومقامات تصمیم گیرنده
4 : دامن زدن به مسائل وحساسیت هاى قومى ومذهبى
5 : القاء ناکارآمدى نظام
ایشان در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى این استان در این رابطه فرموده‌اند : در مقابل پیمان ناتو که آمریکاییها در اروپا به عنوان مقابله با شوروى سابق یک مجموعه مقتدر نظامى به وجود آوردند ( اما براى سرکوب هر صداى معارض با خودشان در منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره از آن استفاده مى کردند ) حالا یک ناتوى فرهنگى هم به وجود آْورده اند . این ، بسیار چیز خطرناکى است . البته حالا هم نیست سالهاست که این اتفاق افتاده است .
راههاى تحقق بخشى جنگ نرم
امریکا و جریان صهیونیسم بین‌الملل براى عملیاتى ساختن جنگ نرم در قالب ناتوى فرهنگى علیه جمهورى اسلامى ایران طى سال‌هاى گذشته و همچنین براى سال‌هاى آینده راهبردها و شیوه‌هاى زیر را طراحى کرده‌اند :
1 : پیگیرى پرونده هسته‌اى ایران و القاى غیرصلح‌آمیز بودن این فناورى وتبلیغ اینکه ایرانى‌ها تلاش دارند بمب اتم بسازند که نه تنها براى امنیت و ثبات منطقه و جهان خطرناک است بلکه موجب تقویت جبهه تروریست‌ها و جریان بنیادگرایى افراطى در جهان خواهد شد .
2 : سرمایه‌گذارى در رسانه‌هاى دیدارى و شنیدارى ، سازمان‌هاى تبلیغاتى و خبرى و کمپانى‌هاى فیلم‌سازى براى ارائه تصویرى سیاه و خطرناک از جمهورى اسلامى ایران براى افکارعمومى جهان که آخرین نمونه آن ساخت و پخش فیلم ضدایرانى 300 بوده است .
3 : ایجاد فضاى رسانه‌اى درباره دخالت ایران در عراق ، لبنان و أ در نقش بزرگ‌ترین مدافع تروریسم که به عوامل ناامنى در این کشورها تسلیحات مى‌رساند و آنها را آموزش نظامى مى‌دهد .
4 : تقویت و ایده جنبش دمکراسى به سبک امریکایى و مستمسک قراردادن مقوله حقوق بشر ، حقوق زنان و دامن‌زدن به مطالبات صنفى و اجتماعى و همچنین سازمان‌دهى نارضایتى‌ها و نافرمانى به اصطلاح مدنى به وسیله مطبوعات خاکسترى ، احزاب و أ
5 : راه‌اندازى سایت‌هاى اینترنتى و ارائه نرم‌افزارهاى جاسوسى به عوامل خود در داخل کشور تا ابعاد مختلف جنگ رسانه‌اى به شکل اثربخش‌تر طراحى و اجرا شود .
6 : تلاش براى تحلیل مغرضانه از اوضاع داخلى و ایجاد فضاى وحشت‌زا و موهوم از احتمال بروز جنگ .
7 : سوءاستفاده تبلیغاتى از اجراى طرح‌هایى چون طرح امنیت اجتماعى به عنوان محدودکننده آزادى و حقوق زنان و نقش آزادى‌هاى مدنى و اجتماعى .
8 : ایجاد تقابل‌هاى سیاسى بین سران ارشد نظام اسلامى و القاى اینکه جنگ قدرت در جمهورى اسلامى بین چند طیف در جریان است و در نهایت فلان طیف یا فلان گروه پیروز و یا شکست مى‌خورد . ( به نقل از سایت عملیات روانى )
مقابله با جنگ نرم
یقینا نیل به اهدافى که مى توان به تعبیر رهبرى عزیز انقلاب ، براى افسران جوان ( دانشجویان ) این میدان در نظر گرفت ، بدون برنامه ریزى دقیق و مدبرانه ممکن نیست که در اینجا به برخى اشاره مى شود و به نظر مى رسد که دانشگاه ها نیز در این عرصه باید مرتبا در حال رصد کردن اوضاع فرهنگى بوده و در راستاى بهبود برخى شاخص هاى این مقوله حساس ، گام هاى بلندى بردارند .
1 : تشکیل اتاق فکر
رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان طراحى نوع مبارزه را به خود دانشجویان واگذار کردند . ایشان فرمودند : « اینى که چه کار باید بکنید ، چه جورى باید عمل کنید ، چه جورى باید تبیین کنید ، اینها چیزهائى نیست که من بیایم فهرست کنم ، بگویم آقا این عمل را انجام بدهید ، این عمل را انجام ندهید اینها کارهائى است که خود شماها باید در مجامع اصلى‌تان ، فکرى‌تان ، در اتاقهاى فکرتان بنشینید ، راهکارها را پیدا کنید »
لذاست که بررسى نوع مواجهه مطلوب با توجه به شرایط خاص هر دانشگاه مى بایست از جانب فعالین آن دانشگاه هر چه سریع تر صورت پذیرد .
2 : پرهیز از بسته شدن فضا
رهبر انقلاب در عین اینکه بر ضرورت مقابله با جنگ نرم تاکید دارند ، درباره بحث کرسى هاى آزاد اندیشى
فرموده ان « د : نباید از اظهار نظر هیچ گاه بیمناک بود . این کرسى هاى آزاد اندیشى که ما گفتیم ، در دانشگاه ها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود »
به نظر مى بایست از فضاى تقابلى احراز کرد و محیط آکادمیک دانشگاه را حتى الامکان به دور از جنجال و هیجانات کاذب وارد موضوع بررسى مسائل روز کشور کرد .
3 : کلان نگرى در طراحى راهکارها
باید در نظر گرفت که تفوق مقطعى صرف ، مد نظر نیست . مى بایست اهداف مواجهه ، هم ارز همدیگر و با نگاهى کلان نگر دیده شود . مثلا اگر صرفا مغلوب کردن حریف هدف قرار بگیرد و حفظ آرامش محیط دانشگاه لحاظ نشود ، باید پذیرفت که راه به بیراهه سپره شده است .
4 : ضرورت مخاطب شناسى
به نظر ، مخاطب اصلى طرح ریزى هاى افسران مقابله با جنگ نرم ، نه سردمداران جریان مقابل که افکار عمومى دانشجویى است . افکار عمومى اى که تحت القائات غلط ممکن است قضاوت هاى نادرستى در خصوص مسائل کشور داشته باشد و این قضاوت با تبیین درست مسائل به راحتى قابل تغییر است . نباید در برنامه ریزى مخاطب را به اشتباه چند فرد خاص یا یک تشکل خاص قرار داد .
آسیب هاى مقابله با جنگ نرم
طبیعتا مى تواند آسیب هایى نیز متوجه طرح ریزى هاى جریانات دانشجویى براى مقابله با جنگ نرم باشد . که به برخى از این آسیب ها در سخنان رهبر انقلاب اشاره مى کنیم .
1 : احساسى عمل کردن
اولین آسیبى که رهبر انقلاب برشمردند ، برخورد احساسى با موضوع است . ایشان فرمودند : « وقتى هیجانات کور ، پا وسط بگذارند ، دشمن فوراً استفاده خواهد کرد . بارها گفته‌ام ، باز هم تکرار مى‌کنم من معتقدم که جوان مملکت بایستى در همه میدانها حضور و آمادگى داشته باشد منتها با انضباط .
2 : برخورد سخت به جاى برخورد نرم
در مقابله با جنگ نرم بیش از هر چیز باید قواعد مقابله را شناخت . قواعد مقابله نرم با قواعد مقابله سخت تفاوت دارد . مختصات مبارزه هم تفاوت دارد . در مواجهه نرم لزوما دشمن در طرف مقابل دشمن نایستاده است . ممکن است یک عنصر فریب خورده در طرف مقابل باشد . بین یک عنصر فریب خورده و دشمن تفاوت وجود دارد . از حیث نوع مقابله نیز باید راهکارهاى نرم را مورد توجه قرار داد .
3 : تندروى و تشدید فضاى هیجانى و جنجالى
رهبر انقلاب در عین تاکید بر ضرورت برنامه ریزى و مقابله با جنگ نرم به یک مسئله مهم اشاره کردند و آن پرهیز از تندروى است . ایشان فرمودند : « شرط دیگر این است که در قضایا افراط وجود نداشته باشد »
د ) ناامیدى و نگاه بدبینانه
مقام معظم رهبرى به ضرورت پرهیز از یأس و ناامیدى هم اشاره کردند و اصالت نگاه خوشبینانه را نه از روى توهم که از روى بصیرت دانستند . ایشان فرمودند : « شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهه‌ى جنگ نرم ، یکى‌اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است . نگاهتان خوشبینانه باشد »
اهداف مقابله با جنگ نرم
شاید در نگاه اول ، سخن گفتن از اهداف بیهوده به نظر برسد ، اما وقتى تبلور غفلت از این مقوله در عمل مشاهده شود ، آنگاه است که اهمیت موضوع رخ نمایى مى کند . حال در اینجا بر حسب مجال به برخى از این اهداف اشاره مى شود .
الف : کاهش خسارات احتمالى
رهبر انقلاب در دیدارى که با دانشجویان داشتند ، فرجام طرح ریزى هاى دشمنان را شکست تلقى کردند و نقش نخبگان در این میدان را مورد توجه قرار دادند . ایشان فرمودند : « من الان به شما عرض میکنم ، اینها در نهایت شکست مى خورند اما درجه‌ى بیدارى و هوشیارى من و شما میتواند در میزان خسارت و ضررى که وارد میکنند ، تأثیر بگذارد . اگر هوشیار باشیم ، نمى توانند صدمه و ضررى بزنند . اگر غفلت کنیم ، احساساتى بشویم ، بى‌تدبیر عمل کنیم ، یا خواب بمانیم و این جور عوارض به سراغمان بیاید ، ضرر و زیان و هزینه بالا خواهد بود ولو در نهایت موفق نخواهند شد »
در واقع شاید نتوان صد در صد بر طرح ریزى ها فائق آمد ، اما هر میزان تلاش در مواجهه با این طرح ریزى ها ضرورى است و در کاهش تبعات احتمالى موثر خواهد بود لذاست که نباید از کوچکترین تلاشى مضایقه کرد .
ب : جلوگیرى از متزلزل شدن کار علمى در دانشگاه ها
طبیعتا درگیر و دار دعواهاى سیاسى در دانشگاه ها آنچه بیش ار همه آسیب جدى مى بیند ، برگزارى کلاس ها و برنامه هاى علمى دانشگاه است . افسران جوان باید مانع این آسیب شوند . این موضوعى است که رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار دادند : « همین جا به شما بگویم ، مواظب باشید توى این قضایاى سیاسى کوچک و حقیر نبادا دانشگاه تحت تأثیر قرار بگیرد نبادا کار علمى دانشگاه متزلزل شود نبادا آزمایشگاه‌هاى ما ، کلاسهاى ما ، مراکز تحقیقاتى ما دچار آسیب بشوند حواستان باشد . یعنى یکى از مسائل مهم در پیش روى شما ، حفظ حرکت علمى در دانشگاه‌هاست . دشمنها خیلى دوست میدارند که دانشگاه ما یک مدتى لااقل دچار تعطیلى و تشنج و اختلالهاى گوناگونى باشد این برایشان یک نقطه‌ى مطلوب است هم از لحاظ سیاسى برایشان مطلوب است ، هم از لحاظ بلندمدت چون علم شما از لحاظ بلندمدت به ضرر آنهاست لذا مطلوب این است که دنبال علم نباشید »
به این ترتیب هر گونه نقش آفرینى افسران مقابله با جنگ نرم که به ایجاد تزلزل در حرکت علمى دانشگاه بیانجامد ، نقض غرض محسوب خواهد شد و این نکته مهمى است که مى بایست مدنظر قرار گیرد .
ج : آرام و منطقى نگه داشتن فضاى دانشگاه
ایجاد بلوا و ناآرامى در دانشگاه از اهدافى است که بانیان طراحى جنگ نرم قطعا به دنبال آن هستند . جریانات دانشجویى مى بایست مراقب باشند پازل جنگ نرم را تکمیل نکنند . تمام تلاش طراحان جنگ نرم این است که به گونه اى عمل کنند تا شرایط دانشگاه هاى کشور از کنترل خارج شود .
بنابراین هر نوع نقش آفرینى افسران مقابله با جنگ نرم که فضاى دانشگاه را به سمت ناآرامى سوق دهد ، قطعا و یقینا نوعى تکمیل پازل جبهه مقابل به شمار خواهد آمد به به اصطلاح ، آب به آسیاب دشمن خواهد ریخت .
برنامه هاى مراکز فرهنگى در این موضوع
بدون شک جنگ نرم از ابعادگوناگون و در قالب هاى مختلفى بر ما تحمیل مى شود که ضرورت همکارى و برنامه ریزى تمام مراکز فرهنگى و علمى کشور بویژه حوزه هاى علمیه و دانشگاه ها را موجب شده است .
با توجه به آنچه مقام معظم رهبرى در دیدار با اساتید دانشگاهها فرمودند ، وزارت علوم در این راستا مسولیتى بس بزرگ داشته و مى بایست مرتبا در حال برنامه ریزى در جهت مقابله با این جنگ ناپیدا بوده تا جامعه شاهد ثمرات پیروزى در این عرصه باشد .
توضیحات بیشتر پیرامون جنگ نرم :
براندازى نرم مقدمه سخن از براندازى نرم سخنى تازه هست و نیست ! از روزگاران دور ، هرگاه قدرتى قصد داشت حکومتى را براندازد ، چنانچه توان نظامى این کار را نداشت و یا هزینه آن را سنگین مى دید ، سعى مى کرد تا با روش هاى مختلفى غیر از حمله نظامى به هدف خویش نائل آید . گاه از روش هاى امنیتى ، و گاه از روش هاى فرهنگى و تبلیغى در عین حال ، امروزه به دلیل پیشرفت هاى شگرف بشرى در دانش هاى مختلف و پیدایش نسل جدیدى از رسانه ها و نیز گسترش جوامع آزاد و مردم سالار ، همچنین افزایش قدرت دولت ها در مقابله با تهدیدات نظامى و امنیتى ، رویکرد حکومت هاى استکبارى به براندازى نرم بیش از سابق شده است . استفاده از شیوه هاى نو در این خصوص نیز کار را چنان جلوه مى دهد که گویى براندازى نرم ، روشى نو براى ساقط ساختن حکومت هاى مخالف قدرت هاى استکبارى است . در اهمیت این مطلب ، همین قدر باید گفت که امروزه خواسته مهم و راهبردى دشمنان انقلاب اسلامى ، تحقق این نوع از براندازى در میهن عزیز ماست . براندازى نرم مانند موریانه هوشیارانه عمل مى کند ، عجله نشان نمى دهد و از درون مى پوکاند . ملت ما که براى موفقیت انقلاب اسلامى فداکارى هاى بسیار کرده است ، نمى تواند نظاره گر فعالیت دشمنان دین در تخریب ارزش هایى باشد که براى اعتلاى آنها صدها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است .
همه ما وظیفه شرعى و قانونى داریم تا با این پدیده مخرب برخورد کند و مى دانیم که شرط اول قدم این است که چنین پدیده اى را بشناسیم و بعد راه هاى مقابله با آن را دریابیم . تعریف مفاهیم ، تاریخچه ، راهکارهاى براندازى نرم ، مراحل ، ضرورتها و خصوصیات براندازى نرم و چگونگى مقابله با آن مباحثى است که با تاءکید در خصوص حرکات دشمن ضد ایران اسلامى ، در این مقاله مطرح مى شوند . تعریف مفاهیم جنگ نرم اصطلاح جنگ نرم {L= SoftWarfare =L} که در مقابل جنگ سخت {L= HardWarfare =L} مورد استفاده واقع مى شود یکى از مفاهیم متداول در مکاتبات و مذاکرات استراتژیست ها ، نظریه پردازان و کارشناسان علوم اجتماعى - سیاسى است . اما با وجود آنکه از این واژه در سطح گسترده و مقیاس وسیعى بهره بردارى مى شود ، اتفاق نظرى پیرامون آن وجود ندارد تا حدى که تلقى افراد ، گروهها و دولت هاى مختلف از مفهوم جنگ روانى بسیار متفاوت است . ارتش آمریکا در مارس 1955 در آیین نامه رزمى خود تعریف ویژه اى از جنگ نرم در عرصه بین المللى ارائه کرد . جنگ نرم در آیین نامه یاد شده این گونه تعریف شده است : استفاده دقیق و طراحى شده از تبلیغات و دیگر اعمالى است که منظور اصلى آن تاثیر گذارى بر عقاید ، احساسات ، تمایلات و رفتار دشمن ، ( گروه بى طرف و یا گروه دوست ) است به نحوى که پشتیبانى براى برآوردن مقاصد و اهداف ملى باشد . به اعتقاد ویلیام داوتى جنگ نرم عبارت است از مجموع اقداماتى که از طرف یک کشور به منظور اثر گذارى و نفوذ بر عقاید و رفتار دولتها و ملتهاى دیگر در جهت مطلوب و با ابزارهایى غیر از ابزار نظامى سیاسى و اقتصادى انجام مى شود . اما به طور کلى مى توان گفت جنگ نرم عبارت است از طراحى و بهره گیرى هدفمند از تبلیغات و سایر اقدامات که هدف اصلى طراحانآن تاثیر گذارى و نفوذ در باورها ، اعتقادات ، عواطف و احساسات ، تمایلات و رفتار ملتها و دولتهاى متخاصم ، بى طرف و همپیمان به منظور دستیابى به اهداف ایدئولوژیک و ملى مى باشد .
عملیات روانى داراى دو بعد مى باشد : اول ، ماهیت و منطق درونى که عبارت است از تلاش براى تاثیرگذارى بر افکار ، احساسات تمایلات و نهایتا رفتار با استفاده از ارتباط اقناعى . دوم : منظور و کاربرد این تاثیر گذارى و تغییر رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان مى باشد . با عنایت به تعاریف فوق ، معروفترین تعریف را به جوزف ناى ، پژوهشگر برجسته آمریکایى در حوزه « قدرت نرم » نسبت مى دهند . وى در سال 1990 میلادى در مجله « سیاست خارجى » شماره 80 ، قدرت نرم را « توانایى شکل دهى ترجیحات دیگران » تعریف کرد . تعریفى که قبل از وى پروفسور حمید مولانا در سال 1986 در کتاب « اطلاعات و ارتباطات جهانى مرزهاى نو در روابط بین الملل » به آن اشاره کرده بود . با این وجود مهمترین کتاب در حوزه جنگ نرم را جوزف ناى در سال 2004 ، تحت عنوان « قدرت نرم ابزارى براى موفقیت در سیاست جهانى » منتشر نمود . براندازى : براندازى {L= (subversion) =L} در اصل یک اصطلاح نظامى است که در فرهنگ واژه هاى نظامى ، چنین تعریف شده است : کلیه اعمال و فعالیت هاى غیر قانونى که بر ضد مصالح یک کشور انجام مى شود و هدف نهایى از آن واژگون کردن حکومت وقت مى باشد . به عبارت دیگر ، عملیاتى است که به منظور کاهش مى شود تا به تدریج یک رژیم براى سرنگون شدن آماده شود . براندازى یکى از شاخه هاى جنگ هاى نامنظم است . تعریف اصطلاحى دیگرى از براندازى عبارت است از تغییر سیستم سیاسى یک کشور و یا ایجاد تغییر و تحول اساسى در ارزش هاى اساسى یک نظام . این تغییر گاهى از طریق رفتارهاى خشونت آمیز مثل کودتا ، ترور ، تحمیل جنگ و . . . صورت مى گیرد و گاهى از طریق مسالمت آمیز و با اجراى برنامه اى حساب شده و دراز مدت براى نفوذ در ارکان سیاسى یک نظام قابل اجراست . نتیجه هر دو اقدام منجر به تغییر سیستم و در نهایت براندازى خواهد شد .
جست و جو در منابع مختلف ، تعریفى از براندازى نرم به دست نداد . این مفهوم را با وام گیرى از تعریف بالا مى توان چنین تعریف کرد : براندازى نرم در اصطلاح به معناى اجراى برنامه اى حساب شده ، مسالمت آمیز و دراز مدت براى نفوذ در ارکان سیاسى یک نظام به منظور تغییر سیستم سیاسى یک کشور و یا ایجاد تغییر و تحول اساسى درباورهاى اصلى آن مى باشد . امروزه از براندازى نرم ، تعابیر مختلفى به عمل مى آید که هر چند ممکن است تفاوت هاى ظریفى داشته باشند اما باید دانست که در نهایت ، ماهیت و محتوا یکى است . این موارد عبارت اند از : براندازى در سکوت ، براندازى خاموش ، براندازى قانونى ، فروپاشى از درون ، انقلاب نارنجى ، انقلاب گل سرخ ، انقلاب رنگى ، انقلاب مخملى ، و . . . . هدف مشترک همه اینها ، تغییر ارزش ها و در صورت لزوم افراد نظام حاکم با روش هاى بیش تر مسالمت آمیز و با بهره گیرى از ظرفیت هاى قانونى موجود در قوانین نظام حاکم است . . مفهوم {L= NONVIOLENTACTION =L} یا اقدام بدون خشونت ، مبارزه بدون خشونت ، توسعه دموکراسى ، براندازى دیکتاتورى ، مفاهیم مردم پسند و نوسازى شده جنگ نرم و براندازى محسوب مى گردد . تاریخچه جنگ روانى در اسلام با ظهور اسلام در مکه که مرکز جاهلیت عرب محسوب مى‌شد ، تقابلى نو در تاریخ شکل گرفت . تا زمانى که دعوت پیامبر ( ص ) علنى انجام نگرفته بود ، جبهه کفر و شرک چندان توجهى به برنامه‌هاى ایشان نداشتند ولى پس از دعوت آشکار ، جنگ روانى نظام زر و زور نیز آغاز شد . جبهه شرک و کفر از همه ابزارها و شیوه‌هاى ممکن استفاده کرد تا شاید بتواند مانع پیشرفت اسلام شود . در این نوشتار ، به اختصار برخى از شیوه‌هاى جنگ روانى در صدر اسلام را بیان مى‌کنیم . 1 - سحر بودن مشرکان براى بازداشتن مردم از روى آوردن به کتاب خدا ، آیات قرآن را سحر مى‌نامیدند . 1 2 - افسانه دانستن قرآن یکى دیگر از شیوه‌هاى جنگ روانى جبهه کفر در مبارزه با جبهه حق ، افسانه دانستن قرآن است .
2 دیگر شیوه‌هاى جنگ روانى دشمنان اسلام عبارتند از : سخن بشر دانستن قرآن ، طرح جایگزینى براى قرآن ، تلاش براى انزواى پیامبر ( ص ) ، استهزاى ایشان ( ص ) ، آزار و اذیت پیامبر ( ص ) ، تهدید کردن یاران رسول خدا ( ص ) ایجاد محیط رعب و وحشت ، فحاشى و هتک حرمت ، تطمیع پیامبر ( ص ) ، محاصره و تحریم اقتصادى و اجتماعى . در مقابل ، پیامبر گرامى ( ص ) نیز به بهره‌گیرى از ابزار و شیوه‌هاى جنگ روانى با هدف هدایت انسان‌ها به سوى سعادت پرداخت که به چند مورد اشاره مى‌شود : استفاده از صداى دل‌نشین و صوت زیباى قرآن ، به کار بردن اخلاق نیکو در برابر نامهربانى‌هاى مشرکان و کفار ، بشارت‌هاى قرآنى براى مومنان و زندگى سعادتمند آخرت ، تحریک و تشجیح مومنان ، تظاهر به قدرت سپاه اسلام به وسیله آتش روشن کردن در فتح مکه ، تقویت روحیه مومنان با سخنرانى ، تضعیف روحیه دشمنان ، دعوت به مباهله ، پست خواندن اقدامات دشمنان ، کوچک شمردن بت‌ها ، تحقیر دشمنان پیش‌گویى‌هاى قرآن ، وعده عذاب براى دشمن ، رجزخوانى در جنگ ، استفاده از اشعار حماسى ، به کارگیرى پرچم ، تشکیل یگان‌هاى نظامى ، رنگ کردن ریش مومنان فریب دشمن ، اختلاف انداختن در صف دشمنان ، فرستادن نامه به سران قبیله‌ها و کشورها ، اعزام مبلغ و قارى و . . . . پیدایش جنگ نرم به نظر مى رسد جنگ نرم و مفاهیم همسان از قبیل عملیات روانى ، جنگ روانى ، قدرت نرم ، جنگ سفید و . . . قدمتى به اندازه حیات بشرى دارد . نوع نگاه ، زوایه دید ، ارتباطات چهره به چهره و غیر کلامى ساده ترین والبته قدیمى ترین روش هاى عملیات روانى و جنگ نرم است . برخى ، قدیمى ترین روایت پیرامون جنگ نرم را به نبرد کیدئون با ماد نسبت مى دهند که در این جنگ ، کیدئون برخلاف رسوم نظامى زمان خود که هر دسته 100 نفره یک مشعل داشتند ، به هر یک از سپاهیان مشعلى داد و این توهم و ترس را در ذهن دشمن ایجاد کرد که شمار افرادش ، 100 برابر میزان واقعى است ، در نتیجه توانست با فریب دادن آنها بدون هیچ درگیرى به پیروزى دست یابد .
کمیته خطر جارى عنوان کمیته اى است که در دهه 1970 و در اوج جنگ سرد ، توسط گروهى از سناتورهاى مسولان ارشد وزارت خارجه ، اساتید برجسته علوم سیاسى ، موسسه مطالعاتى « امریکن اینترپرایز » و گروهى از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون تاسیس شد . هدف از تاسیس این کمیته ، خروج از بن بستى بود که در دوران جنگ سرد میان دو ابرقدرت آن زمان یعنى ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروى در توازن هسته اى به وجود آمده بود . به گونه اى که کارشناسان ارشد نظامى به صراحت اعلام کرده بودند ، در صورت وقوع جنگ هسته اى میان دو ابرقدرت ، هر دو طرف جنگ بازنده نهایى خواهند بود ، چرا که تسلیحات اتمى در اختیار دو قطب بلوک شرق و غرب براى نابودى کامل موجودات زنده کره زمین براى 250 بار کفایت مى کند . در میان اعضاى این کمیته در دهه 70 میلادى ، اسامى افرادى چون « نییوت گینگریچ » رییس سابق مجلس نمایندگان « جورج شولتز » وزیر خارجه دولت ریگان « جان لیبرمن » سناتور دموکرات « جان کیل » سناتور جمهوریخواه « جوزف شولتز » از سناتورهاى برجسته آمریکایى « جیمز وولوسى » رییس اسبق سازمان جاسوسى آمریکا « جرج تنت » از مدیران برجسته سازمان سیا و مسؤول بخش خاورمیانه « جوزف بایدن » و « مایکل لدین » از عناصر افراطى یهودیان آمریکا « مادلین آلبرایت » وزیر خارجه آمریکا « کنت پولاک » مدیر تحقیقات مرکز سیاست خاورمیانه اى سابان در موسسه « بروکینگز » و همچنین مدیر موسسه مطالعه خاور نزدیک وابسته به یهودیان هوادار اسراییل « مارک پالمر » از استراتژیست هاى آمریکایى که در کاخ سفید از وى به عنوان یکى از نوآوران سیاست خارجى آمریکا نام مى برند و « کاندولیزا رایس » وزیر خارجه کنونى آمریکا که در آن زمان قائم مقام پنتاگون در حوزه آسیاى قفقاز و اتحاد جماهیر شوروى بود ، دیده مى شود . اعضاى این کمیته با منتفى دانستن « جنگ سخت » بین دو ابرقدرت ، تنها راه به زانو درآوردن رقیب را در « جنگ نرم » و « فروپاشى از درون » طراحى و به مرحله اجرا درآوردند .
براساس این طرح « جنگ نرم » با اتخاذ راه کارهاى « دکترین مهار » ، « نبرد رسانه اى » و « ساماندهى نافرمانى مدنى » همراه گردید که این استراتژى زودتر از آنچه که تصور مى شد ، به ثمر نشست . پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى و پایان جنگ سرد ، فعالیت این کمیته براى یک دهه به حالت تعلیق درآمد و پس از وقایع 11 سپتامبر بار دیگر عناصرى چون مارک پالمر ، کنت پولاکف ، مارتین ایندیک ، ریچارد پرل ، داگلاس فیث ، کاندولیزا رایس و مارگ گرچت در این کمیته گرد هم آمدند تا به تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهاى فراروى دولت ایالات متحده آمریکا بپردازند . مارک پالمر از استراتژیست هاى معروف آمریکایى است که در دستگاه دیپلماسى آمریکا از وى به عنوان یکى از نوآوران سیاست خارجى ایالات متحده نام مى برند . پالمر که امروزه رسانه ها از وى به عنوان چهره خبرساز یاد مى کنند ، در دولت نیکسون ، فورد ، کارتر ، ریگان و بوش پدر در وزارت خارجه مشغول بکار بود و در دولت کلینتون و دوره اول بوش پدر در خارج از مجموعه دولت به طراحى ابتکارات جدید سیاست خارجى مشغول بود . وى 11 سال در شوروى ، یوگسلاوى و مجارستان به عنوان دانشجو و دیپلمات زندگى کرده و در زمره متخصصین ایران و آسیاى قفقاز محسوب مى گردید . پالمر سالها براى رؤساى جمهور و وزراى خارجه آمریکا نطق نوشته که معروفترین آنها نطق هاى « هنرى کسینجر » مى باشد . مدیریت موسسه تحقیقاتى مرکز سیاست خاورمیانه سابان در موسسه بروکینگز و نگارش دهها مقاله و همچنین کتاب پیرامون وضعیت خاورمیانه از جمله نگارش کتاب طوفان تهدیدزا که تاثیر انکار ناپذیرى در جلب حمایت عده قابل توجهى از سیاست گذاران دموکرات آمریکا در تهاجم نظامى به عراق ، ایفا نمود ، از دیگر بخشهاى عملکرد وى در دستگاه سیاست خارجى آمریکاست . مبانى نظرى انقلاب رنگى انتشار مقاله مشهورجوزف ناى نظریه پرداز آمریکایى تحت عنوان قدرت نرم {L= powerSoft =L} درفصلنامه آمریکایى {L= foreignpolicy =L} درسال 1990 دیدگاه جدیدى را به مخاطبان ارائه کرد که بر اساس آن ایالات متحده به جاى آن‌که از طریق بکارگیرى آنچه که قدرت سخت مى‌نامند به انجام کودتاى نظامى در کشورهاى رقیب اقدام کند تلاش خود را بر ایجاد تغییرات در کشورهاى هدف از طریق تاثیرگذارى بر نخبگان جامعه متمرکز مى‌کند .
براین اساس آمریکا مى‌توانست بجاى سرمایه‌گذارى میلیارد دلارى بر تئورى جنگ ستارگان به منظور مقابله با آنچه تهدید شوروى خوانده مى‌شد ، به سرمایه‌گذارى بر نخبگان جامعه شوروى از طرق مختلف اقدام کند . پس از فروپاشى شوروى جوزف ناى مقاله دیگرى تحت عنوان « کاربرد قدرت نرم » در فصنامه فارن پالسى در سال 2004 منتشر ساخت که تکمیل کننده نظرات قبلى او متناسب با تغییرات جهان در سال‌هاى پس از فروپاشى شوروى و بویژه تحولات ناشى از واقعه یازده سپتامبر در روابط بین الملل بود . درمقاله مذکور جوزف ناى دیدگاه خود را درباره ایجاد تغییرات از طریق به کارگیرى دیپلماسى عمومى در کنار بکارگیرى قدرت نرم در میان نخبگان جامعه هدف مطرح کرد . بعدها نظرات او تکمیل‌تر شد و به عنوان دستورالعمل سیاست خارجى آمریکا تحت عنوان بکار گیرى قدرت هوشمند {L= Smartpower =L} به مورد اجرا گذارده شد . براساس این نظریه آمریکا با استفاده از دیپلماسى عمومى و قدرت هوشمند به برقرارى نفوذ در بدنه جامعه هدف کمک مى‌کند . این دیدگاه با دستورالعمل هاى اجرایى که توسط کارشناسان اطلاعاتى آمریکا نظیر دکتر جین شارپ تهیه شد ، در سطح رسانه‌هاى گروهى به مفهوم انقلاب نرم معروف شد . در واژه پردازى‌هاى ژورنالیستى معمول در جهان حتى حرکتهایى نظیر آنچه درمیان بودایان تبتى یا برمه‌اى انجام گرفت نیز انقلاب رنگى خوانده شد . چراکه آنها هم از نمادهاى رنگى در مبارزاتشان سود جستند اگر چه به جایى نرسیدند . مصادیق در سال هاى پایانى جنگ سرد ، اولین پروژه براندازى نرم در لهستان و با رهبرى لخ والسا در جنبش کارگرى این کشور تحقق یافت و با فروپاشى شوروى و یوگسلاوى و چند کشور دیگر اروپاى شرقى ، براندازى نرم به پارادایم جدیدى در حوزه قدرت و امنیت تبدیل شد . در این سال ها ، مفاهیمى در گفتمان امنیت ملى کشورها وارد گردید که تفاوت ماهوى و شکلى عمیقى با گفتمان هاى پیشین داشت . زیرا آنچه که قدرت حفاظتى یا تهدیدزدایى براى امنیت ملى کشورها محسوب مى شد ، بیشتر از مفهوم قدرت سخت و ساز و کارهاى آن مانند ، قدرت نظامى ، قدرت تهاجمى ، قدرت تخریبى ، و کیفیت جنگ افزارهاى نظامى ، نوع جنگ افزارها ، قدرت برد و .
. . ناشى مى گردید . اما تحولات صدرالذکر نشان داد که قدرت تنها از مؤلفه هاى سخت ناشى نشده است و آنچه که موجب سرنگونى این دولت ها شد بعد دیگرى از قدرت یعنى قدرت نرم بود . پیروزى انقلاب اسلامى به عنوان بزرگترین و مهمترین انقلاب نرم و براندازى نرم ، آمریکا را بر آن داشت تا با مطالعه و شاخص سازى از انقلاب اسلامى ، مدل ضد آن را طراحى نماید . به همین دلیل با وجود لفاظى ها و اقدامات تخریبى سخت و خشن علیه جمهورى اسلامى ایران ، مطالعه جنگ نرم را با شدت ادامه دادند و مؤسسات تخصصى تأسیس نمودند . از معتبرترین مؤسسات تخصصى در موضوع براندازى نرم ، مى توان از مؤسسه آلبرت انیشتین با مدیریت دکتر جین شارپ و معاونت رابرت هلوى و مرکز بین المللى مبارزات نرم و بنیاد بین المللى جورج سوروس نام برد . با وجود این ، دشمن در نظریه پردازى ها و مکتوبات خود سعى در انکار و پنهان سازى این انقلاب بزرگ را دارد و بیشترین منابع و مصداق هاى جنگ نرم و براندازى نرم را به موارد زیر محدود مى نماید : 1 ) جنگ هاى نرم گاندى در هند 2 ) جنگ هاى اندونزى ، شیلى ، فیلیپین 3 ) نبردهاى جنبش کارگرى لهستان ( 1984 ) و از براندازى حکومت ها در یوگسلاوى ، گرجستان ، اوکراین ، قرقیزستان و امثال آن با عنوان انقلاب هاى رنگى ( عنوان جذاب براندازى نرم ) یاد مى نماید . این مفهوم از جنگ نرم در سه دهه گذشته با گردآورى تجارب گوناگون و انجام مطالعات بین رشته اى توسط دهها موسسه دولتى ، حزبى و دانشگاهى در آمریکا تئوریزه شده و پس از عملیاتى شدن در کشورهاى مختلف ، بازخور آن را وارد پروژه نموده و اصلاحات جدید را اعمال مى کنند انقلاب مشروطه در تاریخ معاصر جهان ، نمونه هاى مختلفى از براندازى نرم رخ داده است . تلاش د انگلیس و عوامل وابسته آن براى ایجاد انحراف در نهضت مشروطیت ایران از جمله این نمونه هاست .
در جریان این نهضت تلاش شد تا به کمک فعالیت هایى مانند نفوذ در سطوح بالاى نهضت ، ایجاد بدبینى و دو دستگى ، تحریک مشروطیت از مسیر واقعى خود که ایجاد عدالت براى مردم بود ، دور افتد و در مسیرى قرار گیرد که بر اثر شدت گرانى ها ، قحطى ها و هرج و مرج ، زمینه براى کودتاى دیکتاتورى به نام رضا خان فراهم گردد . 172 در نهضت ملى شدن صنعت نفت نیز شاهدیم که برخى سازمان هاى جاسوسى غربى ، مستقیم یا غیر مستقیم با برخى روزنامه ها تماس برقرار مى کنند و آن ها را در مسیر اهداف براندازانه خود ضد دولت مصدق هدایت مى کنند وسرانجام با کودتایى مشابه براندازى نرم آن را ساقط مى کنند . در این باره ، مقام معظم رهبرى چنین مى فرماید : اخیرا سازمان سیا ، اسناد خود را درباره نقش سیا در مطبوعات ایران ، قبل از کودتاى 28 مرداد ، منتشر کرده است که این نشان مى دهد برخى روزنامه ها با پول ، هدایت و تغذیه سیا زمینه ساز کودتاى 28 مرداد [ [ 1332 بوده اند . ( 9 / 12 / 79 ) یادآور مى شود کودتاى فوق از نوع کودتاهاى رایج جهان نبود که توسط عده اى از نظامیان انجام مى شود . بلکه نمونه بارزى از براندازى نرم بود که با تظاهرات افرادى انجام شدکه عده اى از آنان ، از اشرار و اوباش به حساب مى آمدند . نمونه تازه ترى از براندازى نرم را در اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى سابق مى توان دید . دشمن این براندازى را با موفقیت انجام داد و به همین علّت ، هیچ دلیلى ندارد آن شگردها را در باره ما تکرار نکند . در این باره ، گفتنى است دولت آمریکا در دهه 1970 براى مقابله با خطر شوروى ( ( کمیته خطر جارى ) ) را تاءسیس کرد . گروهى از سناتورهاى آمریکایى ، مسئولان ارشد وزارت خارجه ، اساتید برجسته علوم سیاسى ، موسسه مطالعاتى ( ( امریکن اینترپرایز ) ) و گروهى از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون اعضاى این کمیته را تشکیل مى دهند . کمیته خطر جارى براى مقابله با شوروى سابق ، طرح براندازى نرم و فروپاشى از درون را پیشنهاد دادند که به دلیل فقدان معنویت و غفلت از خداى بزرگ در شوروى سابق نتیجه داد و منجر به فروپاشى این ابرقدرت شد .
طرح اینان سه راهکار عمده داشت : ( ( دکترین مهار ) ) ، ( ( نبرد رسانه اى ) ) و ( ( ساماندهى نافرمانى ) ) مقام معظم رهبرى با ارائه یک تحلیل جامع و علمى از روند حوادثى که منجر به فروپاشى شوروى سابق شد ، شگردهاى آمریکا و غرب را چنین برشمردند : تعریف فراوان از گورباچف که نداى اصلاحات را سر داده بود براى جذب و اغفال او که مؤ ثر واقع شد و او فریب خورد - حمایت غرب از دگر اندیشان و منتقدان به وضع موجود ورود تدریجى نمادهاى فرهنگ غرب مانند ساندویچ مک دونالد ورود یک عنصر تندرو به نام یلتسین که مرتب مى گفت سرعت اصلاحات را باید بالا برد و حمایت شدید غربى ها از او موافقت گورباچف با برگزارى انتخابات در روسیه و برنده شدن یلتسین شروع به کار یلتسین در 24 / 3 / 1370 و فروپاشى اتحاد شوروى در اوایل دیماه همان سال ترتیب یک کودتاى مشکوک که طى آن یلتسین با شجاعت نمایشى در برابر دوربین هاى تلویزیونى ، این کودتا راخنثى کرد درخواست استقلال پیاپى جمهورى هاى اتحاد شوروى که با موافقت یلتسین و مخالفت گورباچف رو به رو مى شداما در نهایت ، یلتسین حرف خود را به کرسى مى نشاند زمزمه تدریجى کناره گیرى گورباچف ، انحلال حزب کمونیست و اعلام شکست مارکسیسم ( 3 ) مقام معظم رهبرى در ادامه تحلیل خود ، چنین نتیجه مى گیرند : این طرح موفق امریکا در شوروى بود ، یعنى یک ابرقدرت را با یک طرح کاملا هوشمندانه ، با صرف مقدارى پول ، با خریدن برخى اشخاص و با به کار گرفتن رسانه هاى تبلیغى ، توانستند طى یک طراحى سه ، چهار ساله و یک نتیجه گیرى شش ، هفت ماهه بکلى منهدم کنند و از بین ببرند ! ( 19 / 4 / 1379 ) جنگ روانى امریکا بر ضد ایران در دوران جنگ تحمیلى وقوع انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979 مبانى فلسفى و بنیادین جدیدى را در فضایى که منبعث از تعارضات ایدئولوژیک و متصلب دو ارودگاه سوسیالیزم و کاپیتالیسم بود ، پدید آورد . در واقع آنچه که موجب نگرانى عمیق قدرت هاى برتر جهان مى شد ، تسرى الگوى الهام بخش انقلاب ایران در سپهر همگانى ( خصوصاً کشورهاى منطقه خاورمیانه ) بود .
منطقه خاورمیانه در حقیقت آوردگاه اصلى شرق و غرب جهت سیطره بلا منازع بر آن بود و ظهور انقلاب ایران تهدیدى جدى براى مشروعیت حضور آنان محسوب مى شد تا جایى که دیوید اوئن وزیر خارجه اسبق انگلیس در همین راستا مى گوید : « ما امیدواریم با وارد کردن ایران در جنگى فرسایشى و تبلیغاتى پردامنه بر ضد آن ، انرژى ساطع شده از انقلاب ایران مصرف ، و از بین برود . » بدین سان انقلاب نوپاى ایران با تحمیل جنگى وسیع و پر دامنه از سوى قدرت هاى بزرگ وارد مرحله اى جدید شد . آنچه که این جنگ را از سایر جنگ هاى قرن بیستم متمایز مى کرد همکارى راهبردى قدرت هاى متخاصم شرق و غرب در مهار و کنترل انقلاب ایران بود . از این منظر نوع و میزان همکارى ایالات متحده امریکا و شوروى سابق با دولت متجاوز عراق از دو بعد سخت افزارى ( حمایت همه جانبه تسلیحاتى و لجستیک اعطاى وام هاى بلا عوض و کم بهره ) و نرم افزارى ( تبلیغات وسیع و پردامنه در قالب جنگ روانى بر ضد جمهورى اسلامى ایران ) قابل بررسى و تجزیه و تحلیل است . جنگ روانى برخلاف جنگ هاى دیگر که از قدرت نظامى استفاده مى کند از قدرت شرطى امتناع کننده یا نامرئى براى تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان استفاده مى کند . در این جنگ ابزارهاى نظامى بیشتر جنبه صورى و ظاهرى را در تکمیل جنگ روانى دارند و قدرت اصلى در فعالیت هاى تبلیغاتى نهفته است . « تدى روزولت » سیاستمدار کهنه کار امریکا مى گوید : « رهبران امریکا همیشه باید با لبخند سخن بگویند ولى یک چماق بزرگ هم به همراه داشته باشند » با این بسترسازى مفهومى اولین موضع گیرى ها و تبلیغات روانى بر ضد جمهورى اسلامى ایران از فرداى شکل گیرى انقلاب آغاز شد . « هنرى کسینجر ، نظریه پرداز معروف امریکایى در همان اوایل انقلاب و با هدف ترساندن کشورهاى عرب منطقه از بازتاب هاى انقلاب ایران مى گوید :
« کشورهاى عرب منطقه به خوبى به یاد داشته باشند که خطر انقلاب اسلامى ایران به مراتب جدى تر و مهم تر از تهدید شوروى است . بنابراین رهبران عرب نباید از رساندن هر گونه کمکى به صدام دریغ کنند . » در همین راستا تشکیل شوراى همکارى خلیج فارس موسوم به {L= G.C.C =L} در سال 1981 با هدف حمایت همه جانبه از عراق در جنگ تحمیلى به خوبى قابل تبیین و بررسى است . از سوى دیگر تأثیر فشارهاى روانى امریکا و متحدانش بر سازمان ها و نهادهاى بین المللى است . ایالات متحده به رغم گذشت 22 ماه از تجاوز عراق به خاک ایران با انواع کارشکنى ها ، از صدور هر گونه قطعنامه اى در شوراى امنیت بر ضد عراق خوددارى کرد این وضعیت با آشکار شدن علائم پیروزى ایران و شکست احتمالى عراق پس از عملیات هاى فتح المبین و فتح خرمشهر تغییر کرد ، و این بار با فشار امریکا قطعنامه هایى براى توقف جنگ و آتش بس میان ایران و عراق صادر گردید . « مارتین ایندیک » سفیر سابق امریکا در اسراییل درباره سیاست هاى کشورش در حمایت از صدام مى گوید : « زمانى که ایرانى ها به او حمله ور شدند ، دچار نگرانى شدیم ، بنابراین ضمن کمک به صدام با فشار بر شوراى امنیت قطعنامه هایى را براى توقف جنگ و بازسازى ارتش عراق صادر کردیم . » دیوید نیوتن سفیر سابق امریکا در عراق نیز مى گوید : « امریکا بسیار مشتاق بود که صدام در جنگ با ایران شکست نخورد ما بیشترین تلاش را کردیم تا از سقوط نیروهاى عراق جلوگیرى کنیم بزرگترین کمک ما به بغداد ، فشار سیاسى و تبلیغاتى بر ایران بود تا این کشور را مجبور کنیم که قطعنامه شوراى امنیت سازمان ملل را براى پایان دادن به جنگ بپذیرد . » در واقع ایالات متحده پس از شکست هاى پى در پى عراق در جنگ و عقب نشینى نیروهاى این کشور از خاک ایران سعى کرد چهره متجاوز صدام را به صلح طلب تغییر دهد و از این رهگذر علت اصلى ادامه جنگ در منطقه را مواضع ایران معرفى کند .
نکته ظریفى را که مى توان در مقایسه تطبیقى تجاوز عراق به ایران و نیز عراق به کویت مورد توجه قرار داد این مسئله است که تجاوز عراق به ایران پس از گذشت 10 سال از جنگ یعنى در سال 1370 توسط دبیرکل سازمان ملل اعلام شد در حالى که در همان روز اول حمله عراق به کویت ، شوراى امنیت با صدور قطعنامه اى عراق را متجاوز دانست و جالب این که درست 40 روز بعد طى قطعنامه اى مجوز حمله نظامى به نیروهاى اشغالگر عراق را صادر کرد . « مایکل گنون » حقوقدان برجسته در جمله اى تأمل برانگیز مى گوید : « در جنگ عراق بر ضد ایران کلکسیونى از نقض ماهوى قواعد آمره حقوق بین الملل که تخطى از آنها اجتناب ناپذیر است رخ داد . » در یک جمع بندى از مباحث فوق مى توان نتیجه گرفت که : در خلال 25 سال گذشته ایالات متحده با انواع ترفندها و راهبردهاى مختلف سعى داشته است تا چهره انقلاب ایران را مخدوش جلوه دهد ولى نکته جالب توجه این است که از سال 1979 تاکنون هر 5 رییس جمهور امریکا از کارتر گرفته تا جرج دبلیو بوش ، مهم ترین اولویت سیاست خارجى خود را مهار و کنترل انقلاب اسلامى و الگوى الهام بخشى آن قرار دادند لیکن تاکنون هر 5 رییس جمهور که داعیه قدرت مسلط و هژمونیک بر جهان دارند در برخورد با ایران شکست خورده اند . در واقع پیش از آن که جنگ روانى بر ضد ایران منجر به اضمحلال و فروپاشى جمهورى اسلامى شود منجر به آشفتگى روانى و راهبردى دولت مردان امریکایى شده است . به تعبیرى پاشنه آشیل هر 5 رییس جمهور ، چگونگى برخورد با ایران بوده است . رؤساى جمهور امریکا یکى پس از دیگرى با این ادعا که دولت قبلى در مهار ایران ناتوان است به قدرت رسیده اند ، اما این دور باطل همچنان ادامه دارد و ملت ایران با تجربیاتى ارزنده از نحوه دفع ترفندها و شیوه هاى تبلیغاتى ، همواره عرصه را به تصمیم گیران کاخ سفید تنگ کرده است .
برخى از نمونه هاى جنگ روانى علیه ایران در طول سال 1385 ، برخى از مهمترین سناریوهایى که به طور همزمان و به منظور اعمال جنگ روانى علیه ایران صورت گرفت عبارت بودند از : * سناریوى تهدید آمیزبودن ایران براى ملل جهان و این که دستیابى ایران به انرژى هسته اى تهدیدى براى همه کشورهاى جهان است . * سناریوى ارعاب و تهدید ایران با انتشار محتواى بالاى رسانه اى در خصوص امکان حمله آمریکا و یا اسرائیل به ایران * سناریوى تشویق ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا * سناریوى دشمن سازى از ایران براى اعراب و ترغیب ملل عرب و مسلمانان براى مقابله با ایران * محک زدن ایران به شیوه هاى مختلف ، به منظور دریافت این نکته که آیا ایران به خواست 1
5 درمورد برنامه هسته اى اش تن مى دهد یا خیر ؟ * سناریوى هالوکاست و پیگیرى سناریوى تهدید آمیزبودن اندیشه دولت ایران براى ملل جهان حتى فارغ از دستیابى این کشور به انرژى هسته اى * سناریو اتصال برنامه هسته اى ایران به کره شمالى و بهره گیرى ایران از عملکرد هسته اى کره شمالى به نفع پرونده هسته اى خود * سناریوى هلال شیعى * سناریوى تهدید سنى ها با گسترش تعداد و نفوذ شیعیان در منطقه تحت حمایت ایران - مرور برخى سناریوهاى جنگ لبنان : * انتخاب تیتر واحد « بحران خاورمیانه » به « جاى بحران لبنان » ، به عنوان تیتر کلى و هدایت گر مجموعه گزارشها ، اخبار و تحلیلهاى مرتبط با جنگ در لبنان و اسرائیل و تکرار آن به صورت زیرنویس هنگامى که خبر مرتبط با آن منتشر مى شد ، خود نشانى از طراحى و ساخت سناریویى با عنوان مورد نظر و گسترش بحران به کل منطقه را داشت . * سناریوى دیگرى که آمریکاییها در راستاى طرح خاورمیانه بزرگ با بهره گیرى از بحران لبنان توسط رسانه هاى خود دنبال کردند ، این بود که غرب از حفظ خاورمیانه به عنوان جایگاهى براى اعراب و نه یک امپراطورى مذهبى براى ایران حمایت مى کند . زمینه سازى براى این سناریو نیز با طرح تیترهاى عمده و بزرگ در رسانه هاى مطرح با عنوان ایران به دنبال کسب قدرت برتر در خاورمیانه دنبال مى شود . * ایجاد ارتباط مستقیم بین پرونده هسته اى ایران و بحران لبنان اغلب تحلیلهاى رسانه اى آمریکا و اسرائیل حول این مطلب ارائه مى شدند که جمهورى اسلامى ایران براى منحرف کردن توجه سران هشت کشور صنعتى جهان از برنامه هسته‌اى خود ، حزب‌الله لبنان را براى آغاز جنگ با اسراییل تحریک کرده است . * رسانه هاى آمریکا و اسرائیل ، حزب الله لبنان را به عنوان نمونه کوچکى از تهدید ایران براى صلح جهانى ترسیم مى کردند و چنین تحلیل مى کردند که در صورت مجهز شدن ایران به بمب هسته اى ، حمایت هسته اى این کشور از تروریسم جهانى چه فجایعى که به بار نخواهد آورد .
تازه تر از این موارد ، انقلاب هاى رنگینى بود که توسط آمریکا و اغلب با پشتیبانى بنیاد جامعه باز جرج سوروس ثروتمند مشهور و صهیونیست آمریکایى انجام شد . او روى کاندیداى خاصى براى انتخابات ریاست جمهورى سرمایه گذارى عده اى از متخصصان تبلیغات انتخاباتى از غرب هم اجیر مى شدند تا به کاندیداى مورد نظر او کمک کنند . کاندیداهاى رقیبى که ممکن بود با حرف یا پول کنار روند ، کنار گذاشته مى شدند و براى تحمیق مردم آن کشور ، از کاندیداى مطلوب غرب مى خواستند در صورت لزوم ضد آمریکا هم حرف بزند و با تمام وجود کارى کند تا راءى بیاورد . از سوى دیگر ، عده اى از جوانان محلى را سازماندهى مى کردند و به واسطه اروپایى ها برایشان آموزش و حقوق هم قرار مى دادند تا بر صحت انتخاباتنظارت کنند . به این ترتیب کاندیداى مورد نظر با سرمایه هاى کلان غرب و با تبلیغات فراوان در برخى کشورها موفق مى شد راءى بیاورد و اگر نظام حاکم نتیجه انتخابات را زیر سؤ ال مى برد با یک تظاهرات گسترده مردمى ! و حمایت رسانه اى غرب قدرت را در دست مى گرفت بعد از دوم خرداد 1376 و حاکمیت تدریجى اصلاح طلبان بر بخش هاى اعظیم دستگاه هاى اجرایى و تقنینى ، پروژه نرم افزارى همان گونه که توصیه شده بود ، مورد توجه عناصر ضد انقلاب و اصلاح طلبان افراطى قرار گرفت و در حد امکان تلاش شده بود که با توجه به شرایط و موقعیت هاى خاص ملى ، سیاسى و ایدئولوژیکى ملت ما ، همان گونه که مورد تأکید و توصیه « شارپ » در جاى جاى این کتاب بود ، این روش ها گزینش شده و به مرحله اجرادرآید . شارپ در یکى از مصاحبه هاى خود ضمن تاکید بر این که ، دولت ایالات متحده آمریکا بایستى بودجه اى را براى حمایت از چنین اقداماتى در ایران اختصاص دهد ، در خصوص میزان تأثیرگذارى این کتاب در فرآیند تحولات سال هاى اخیر مى گوید :
« کار ما اثر بسیار مهمى در ایران داشته است . البته متاسفانه هنوز حرکتى کاملاً موفقیت آمیز نداشته است . . . این کار خطرناکى است . ولى مردم به اندازه کافى شجاع بودند که این امور را انجام دهند . » دولت مردان و سیاستمداران آمریکا نیز در راستاى این سیاست ، حمایت مالى از عاملین این نوع اقدامات را اجتناب ناپذیر مى دانستند . « جوزف بایدن » ، سناتور و رییس کمیته روابط خارجى مجلس سناى آمریکا ، در یکى از سخنرانى هاى خود مى گوید : « دولت بوش باید به تمامى سازمان هاى غیر دولتى آمریکایى اجازه بدهد که به گروه هاى ایرانى مرتبط با جامعه مدنى ، حقوق بشر ، فرهنگى و خواهان دموکراسى کمک مالى کنند » متعاقب این اظهارات ، در بیست و پنجم دى ماه 1381 ( 15 ژانویه 2003 ) کمیسیون بودجه سناى آمریکا مبلغ 10 میلیون دلار را به این امر اختصاص مى دهد . در سخنان « میچ مک کانال » سناتور جمهورى خواه آمریکا نیز ، دکترین « جنگ نرم و مبارزه بدون خشونت » ، یکى از دلایل اختصاص این بودجه ذکر مى شود . وى در یکى از سخنان خود خطاب به رییس مجلس سنا مى گوید : « آقاى رییس ، هم اکنون زمینه هاى تغییر سیاسى و اقتصادى در ایران وجود دارد . وظیفه ما این است که بفهمیم چگونه از این موقعیت استفاده کنیم . به نظر من حمایت مالى از فعالیت هاى مفید زیر بجاست . حمایت مالى از برنامه هاى رادیو تلویزیونى ایرانى ، حمایت مالى از چاپ نشریات سیاسى ایرانى ، حمایت مالى از ایجاد سایت هاى اینترنتى ، حمایت مالى ازاشاعه اطلاعاتى درباره دمکراسى ، روش هاى مبارزه بدون خشونت و سکولاریزم » پروژه دلتا سیاست جنگ نرم ، هر روز که مى گذرد ، در آمریکا طرفداران بیشترى پیدا مى کند . سیاستمداران و دولت مردان آمریکا نیز در جدیدترین بررسى ها و مطالعات خود ، رویکرد جدى به جنگ نرم را در مواجهه با نظام جمهورى اسلامى مورد توجه قرار داده اند . « کمیته خطر جارى {L= »Thecommitteeonthepresentdanger =L} که اعضاى آن را برجسته ترین عناصر سیاسى و نظامى آمریکا تشکیل مى دهند ، در جدیدترین تصمیم خود در مهرماه 1384 با توجه به استحکام نظام جمهورى اسلامى و شکست دهها استراتژى در مقابل ملت ایران در طول سال هاى گذشته ، جنگ سخت را بى فایده دانسته و خواستار توجه بیشتر دولت ایالات متحده به پروژه نرم افزارى « براندازى از درون » شدند .
« مارک پالمر » ، از اعضاى برجسته این کمیته و چهره بانفوذ دستگاه سیاست خارجى آمریکا ، اخیراً در گفتگویى با « دبوراه سولومود » ، خبرنگار روزنامه آمریکایى نیویورک تایمز ، صراحتاً با ایده تهاجم نظامى علیه جمهورى اسلامى ایران مخالفت کرده و اعلام نموده است : « ایران به لحاظ وسعت سرزمینى ، کمیّت جمعیت ، کیفیت نیروى انسانى ، امکانات نظامى ، منابع طبیعى سرشار و موقعیت جغرافیایى ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین الملل به قدرتى کم بدیل تبدیل گردیده که دیگر نمى توان با یورش نظامى آن را سرنگون کرد » در گزارش کمیته خطر جارى که توسط مارک پالمر جمع بندى و تدوین شد ، براندازى نظام جمهورى اسلامى با تمرکز فعالیت ها بر روى سه محور دکترین مهار ، نبرد رسانه اى و ساماندهى نافرمانى مدنى ، مورد تاکید و توصیه قرار گرفت . کارشناسان مسائل سیاسى با توجه به تجارب تدوین کنندگان این گزارش و تاثیر تصمیمات این کمیته بر سیاست هاى دولت آمریکا معتقدند که این گزارش حتى اگر به دستورالعمل اجرایى تبدیل نشود ، یقیناً سیاست خارجى آمریکا در آینده از روح کلى آن ، الهام خواهدگرفت . گزارش کمیته خطر جارى این گزارش که با عنوان « ایران و آمریکا ، رهیافت جدید » تنظیم شده است ، داراى پانزده محور کلى به ترتیب زیر است : . 1 این کشور علاوه بر برنامه هسته اى اش ، با حمایت گروه هایى چون حزب الله ، حماس و جهاد اسلامى و گروه هایى در عراق ، مانع تحقق منافع آمریکا در منطقه مى شود . از سویى دیگر ثروت رو به رشد نفت ایران ، توانایى و ظرفیت آن را در داخل کشور و منطقه افزایش مى دهد . فرصتى که در این میان وجود دارد ، استفاده از ضعف سیاست هاى اقتصادى و اختلافات درونى ایران است . . 2 ایران باید در صدر برنامه سیاست خارجى آمریکا در چهار سال آینده برود . واشنگتن اکنون به رویکرد جدیدى نیاز دارد . باید همه نیروها براى این استراتژى بسیج شوند . باید درس هاى گذشته مورد بازبینى قرار گیرد ، درس هایى که از فروپاشى بلوک شرق به یادگار مانده است و همچنین درس هایى که در تغییر حکومت ها در کشورهایى مثل شیلى یا اندونزى گرفته شد .
. 3 دامن زدن به نافرمانى مدنى در تشکل هاى دانشجویى و نهادهاى غیر دولتى و صنفى از ابزارهاى مهم فشار بر ایران است . . 4 باید براى بازگشایى سفارت ایالات متحده در تهران ابراز تمایل کنیم . همزمان باید یکى از بلند پایه ترین مقامات خود را به عنوان فرد شماره یک ، در این سیاست جدید در مقابل ایران انتخاب و معرفى کنیم . این فرد مى تواند یکى ازکنسول هاى وزارت خارجه باشد و باید به طور مرتب حمایت خود را از حقوق بشر و دموکراسى در ایران مورد تاکید قرار داد . از این طریق مى توانیم ارتباط خود را با مردم ایران تقویت کنیم . . 5 باید شبکه هاى متعدد رادیو تلویزیونى را براى ایرانیان تدارک دید و پیام هاى خود را با پیشرفته ترین تکنولوژى هاى روز ، به دست مردم ایران برسانیم . 6 . اگر قرار است گفتگو و تعامل با ایران صورت گیرد ، باید با مقامات با نفوذ ایرانى و آنها که قدرت واقعى و کافى براى تصمیم گیرى ها دارند ، انجام شود ، همچون مقامات مورد وثوق و تایید رهبرى ایران . باید دانست در این باره دیگران در ایران چنین قدرتى ندارند . . 7 درباره فعالیت هسته اى ایران ، باید با احتیاط و دور اندیشى و چند جانبه عمل کرد . باید فشارها را بر ایران بیشتر کرد و در صورت استنکاف ایران ، پرونده این کشور را به شوراى امنیت فرستاد . اگر چه اولویت اول ، اعمال فشار دیپلماسى از طریق متحدان به گونه اى است که ایران داوطلبانه از فعالیت ها و برنامه هسته اى خود چشم پوشى کند . . 8 حمایت از اپوزیسیون هم مى تواند از عوامل موثر بر تغییر رژیم ایران باشد . سفر فعالان جوان خارجى از کشورهاى متحد ایالات متحده به ایران ، راه دیگرى در این رویکرد است . این افراد مى توانند به عنوان جهانگرد وارد ایران شوند و در صورت نیاز به جنبش هاى مدنى و نافرمانى ها بپیوندند . . 9 باید فعالیت {L= NGO =L} هاى آمریکایى را در ایران تسهیل کنیم و به صدور ویزا همت گماریم .
دعوت فعالان جوان ایرانى به خارج ، براى شرکت در سمینارهاى کوچک هم ، اقدام مهمى است . این کار در صربستان ، فیلیپین ، اندونزى و شیلى و کشورهاى دیگر جواب داده است . این افراد باید از سوى مقامات آمریکایى انتخاب شوند ، نه نهادهاى ایرانى . . 10 سفارتخانه هاى کشورهاى دیگر هم مى توانند در تهران براى ما موثر باشند . حضور در جلسات محاکمه ، درخواست مشترک براى آزادى زندانیان سیاسى ، کمک مالى به خانواده هاى زندانیان و گروه هاى مخالف حکومت و حتى نظارت یا مشارکت در اعتراض ها ، از جمله این راه هاى تاثیرگذار است . کنگره باید تصویب قانونى به نام « آزادى ایران » را بررسى کند تا از طریق آن حمایت کافى از آن را به عمل آورد . . 11 تضعیف ستون هاى حمایتى حکومت ایران که همانا سرویس هاى امنیتى و نظامى این کشور مى باشند ، باید در دستور کار قرار گیرند . . 12 سرویس هاى امنیتى و قضایى آمریکا و متحدانش باید در همکارى با سازمان هاى حقوق بشر به جمع آورى مدارک و شواهدى در متهم کردن مسئولین ایرانى به موارد شبیه میکونوس اقدام کنند . . 13 گفتگو با دولت ایران هم باید در دستور کار باشد . ما باید تعامل خود را براى دیدار با مقامات ایرانى و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه و نگرانى دو طرف نشان دهیم . . 14 باید رهبران روحانى ایران را که در راس قدرت هستند ، وادار کرد از قدرت سیاسى به صورت مسالمت آمیز کناره بگیرند . . 15 باید قدرت بسیج و سپاه را از میان برد و در وزارت اطلاعات تغییرات اساسى و یا بطور کلى آن را حذف کرد . تاکتیک هاى جنگ روانى - اهداف جنگ روانى در تدوین یک جریان خبرى با استفاده از اصول جنگ روانى آنچه لازم است در ابتدا مورد توجه قرار گیرد اهداف جنگ روانى است . که عبارتند از : * از بین بردن امید نزد مخاطبان ، کشور و یا جناح مقابل * بى اعتمادى نسبت به رهبران کشور یا جناح مقابل * شکاف در بین جامعه مخاطب این نوع جنگ ، در واقع جنگ علیه عقل دشمن اعلام مى‌شود و نه به منظور دربندکشیدن بدن او .
- مهترین ابزارهاى جنگ روانى تلویزیونها : * تلویزیونهاى عادى * تلویزیونهاى خبرى * تلویزیونهاى ویژه ج منطقه اى رادیوها : * رادیوهاى عادى * رادیوهاى ویژه خبرگزاریها : * استفاده مستقیم * استفاده غیر مستقیم مطبوعات : * مطبوعات ملى * مطبوعات فراملى سایتهاى خبرى : * سایتهاى ویژه * پست الکترونیک - مهمترین مخاطبان جنگ روانى نیز عبارتند از : * مردم * احزاب * سیاستمداران * گروهها ، سازمانها و نهادهاى دولتى و غیردولتى * دولتها * سازمانهاى بین المللى . - راهبردهاى اساسى جنگ روانى طراحان جنگ روانى ، نبرد خود را بر تبلیغات استوار کرده‌اند . هدف آنها تاثیرگذارى بر عقاید افراد و یا جامعه موردنظر مى‌باشد . امروزه در ادبیات جنگ روانى واژه تبلیغات معادل واژه پروپاگاندا قرار گرفته است . جنگ روانى از همه تاکتیکهایى که یک عامل تبلیغاتى و یا یک پروپاگاندا اجنت انجام مى‌دهد ، بهره مى برد . این عوامل سعى مى‌کنند افکار عمومى طرف مقابل را به تسخیر کشانده و از شیوه‌هاى زیر حداکثر استفاده را بنمایند . مدیران و طراحان خبرى پیش از هر چیز ، باید مخاطب خود را به خوبى مورد شناسایى قرار داده و از طریق روشهاى روانشناسى اجتماعى ، میزان تاثیرى را که هر یک از تاکتیکهاى جنگ روانى مى توانند ایفا کنند را پیدا نمایند . تاکتیکهاى جنگ روانى بسیارند و متناسب با شرایط روز ، در حال گسترش و رشد روز افزون هستند . - برخى از مهمترین تاکتیکهاى جنگ روانى سانسور {L= Censorship =L} سانسور عبارت است از حذف عمدى موادى از جریان عبور آگاهیها ، به منظور شکل دادن عقاید و اعمال دیگران است . این حذف عمدى مى‌تواند به دو شکل صورت پذیرد . سانسور در ساده‌ترین معنى‌اش ، رسیدگى و آزمایش پیامهاى کثیرالانتشار توسط اولیاى امور به جهت بازداشت موادى است که از نظر آنان نامطلوب است . این شکل سانسور ، همان ایجاد مانع قبلى یا عملى جهت جلوگیرى از انتشار مواد نامطلوب است که مثلا مى‌تواند شامل حذف واژه‌ها ، عبارات یا جملاتى خاص ، توسط سانسورگر باشد . اما سانسور در شکل گسترده‌ترش ، مى‌تواند دربرگیرنده هر نوع تلاشى جهت تضعیف یا جلوگیرى از انتشار مواد نامطلوب از نظر برخى از اولیاى امور باشد .
بدین‌ترتیب ، ممکن است دولتى جلوى انتشار اطلاعات یا اخبارى را که مى‌تواند بازتابى مخالف یا ناموافق بر مقامات آن دولت داشته باشد ، بگیرد یا ممکن است دولت مذکور اقدام به صدور مجوزهایى کند که از این راه انتشار مواد نامطلوب را دچار مشکل یا فترت سازد . از طرف دیگر ، ممکن است اولیاى امور اقدامى تنبیهى نیز بر علیه خاطیان درپیش گیرند . بدین‌منظور که مطمئن شوند خاطیان ، دیگر دست به خلاف نخواهند زد و نیز دیگران را از انتشار مواد داراى ایراد ، برحذر دارند . به این ترتیب مى‌شود برخى از روزنامه‌ها یا مجلات را از امکانات چاپى محروم کرد ، مالیاتهاى سنگین یا موانع اقتصادى دیگر را اعمال کرد ، سردبیران را به زندان انداخت یا جواز کار فعالیتهاى رادیو ج تلویزیونى را لغو کرد . دولتهاى مستبد و خودکامه از سانسور براى ابقاء قدرت خویش بهره‌بردارى مى‌کنند . اما دولتهاى آزادمنش به علت سنتهاى موجود حاکى از انزجار نسبت به سانسور باید به روشهاى دیگرى جهت ابقاء خود متوسل شوند ( روشهایى مانند تلاش براى جلب حمایت صادقانه رسانه‌هاى متنفذ ، یا ارجاع مستقیم مشکل خود به مردم ) . سانسور در ایالات متحده بیشتر در سطح محلى مشاهده شده است . در این سطح ، تا به حال اقدامات بسیارى به منظور جلوگیرى از اهانت و قبیح‌پردازى ( به ادعاى سانسورگران ) در مواد و موضوعات چاپى و فیلمهاى سینمایى صورت گرفته است . اخبار کنترل شده : شکل خفیفى از سانسور نیز که اخبار کنترل شده نام گرفته ، وجود دارد . در اخبار کنترل‌شده ، توزیع اطلاعات به طریقى است که حافظ حداکثر منافع توزیع‌کننده باشد . دولتها ، اصناف و دیگر دیوان‌سالاریها ، غالب اوقات در کنترل اخبار مقصر قلمداد مى‌شوند . سانسور برون‌قانونى : سانسور برون‌قانونى سانسورى است که خارج از کنترل قانون یا قدرت قانونى باشد . چنین سانسورى مى‌تواند داوطلبانه باشد . مثل وقتى که سردبیرى ، عبارت یا واژه‌اى را از دست‌نوشته خود حذف مى‌کند چرا که احساس مى‌کند از ذوق سلیم به دور است یا کتابدارى که کتابى را از دور خارج مى‌کند ، بدین علت که به نظر او قبیح و اهانت‌آمیز است و وى مطالب قبیح و اهانت‌آمیز را دوست ندارد .
از یک لحاظ سانسور برون قانونى مى‌تواند غیر داوطلبانه باشد مانند وقتى که سانسور خود پاسخى به فشارهاى اقتصادى ، سیاسى یا فشارهاى دیگرى از این قبیل است . مثلا یک ایستگاه رادیو ج تلویزیونى ممکن است انتقاد از مقامات دولتى را به علت تهدیدهاى واقعى یا احتمالى ، از جانب آن مقامات درخصوص تمدید مجوز مسکوت گذارد . تحریف {L= Disortion =L} یکى از رایجترین شیوه‌هاى پوشش خبرى و مطبوعاتى ، تغییر متن پیام به شیوه‌هاى مختلف از طریق دستکارى خبر است . در مسئله تحریف سه پدیده به چشم مى‌خورد که عبارتند از : تعدیل ، شاخ و برگ دادن و جذب . یک خبر در حین انتقال از شخصى به شخص دیگر به تدریج کوچکتر از گذشته ، قابل فهم‌تر و از نظر بازگو کردن ، ساده‌تر مى‌شود . در حین فرایند انتقال متوالى بسیارى از جزییات اصلى خبر کم‌کم تعدیل مى‌شوند ، تجربه‌هایى که در مورد تحریف انجام شده است ، نشان مى‌دهد که بسیارى از جزییات موجود در ابتداى زنجیره انتقال به‌شدت حذف مى‌شوند . هر بار که خبر تحریف‌شده نقل مى‌شود ، میزان جزییات ، هرچند با کندى ، کاهش مى‌یابد . در همان زمانى که فرایند تعدیل انجام مى‌گیرد ، شاخ و برگهاى دیگرى به خبر اضافه مى‌گردد . فرایند شاخ و برگ دادن به خبر ، به ادراک انتخابى و حفظ انتخابى موضوع در ذهن و نقل جزئیات کمى از موضوع اصلى مبتنى است . با اینکه فرایند شاخ و برگ دادن مانند فرایند تعدیل در هر بار که خبر نقل مى‌شود ، انجام مى‌گیرد ولى عناصرى که در این فرایند بر آنها تکیه مى‌شود و در هر نوبت تکرار شمى‌آیند ، یکى نیستند . این ویژگى بیشتر به ترکیب جامعه اى که خبر در آن منتقل مى‌شود ، وابسته است . عناصرى در این فرایند شاخ و برگ پیدا مى‌کنند که از نظر نقل کننده خبر با اهمیت هستند . چه چیزى سبب حذف برخى جزییات و بیان برخى دیگر مى‌شود ؟ چگونه مى‌توانیم این امر را که برخى اجزا جاى اجزاى دیگر را مى‌گیرند و موجب تغییر یک حقیقت مى‌شوند ، بیان نماییم ؟
پاسخ به این پرسشها در فرایند جذب یافت مى‌شود که نتیجه نیروى جاذبه عادات ، تمایلات و احساسات موجود شنونده است . براى مثال هنگام نقل یک خبر و سپس بازگو کردن مجدد آن ، فرایند جذب موضوع اصلى روى مى‌دهد ، آنگاه عناصر خبر منطبق شده یا سازمان داده مى‌شوند تا با انگیزه اصلى خبر هماهنگ شوند و این هماهنگى به گونه‌اى صورت مى‌گیرد که خبر را در نهایت امر منسجم‌تر ، منطقى‌تر و داراى ظاهر بهترى سازد . غالبا فرایند جذب با هدف مورد انتظار فرد هماهنگى دارد و درک و یادآورى امور طبق معمول صورت مى‌گیرد . از همه اینها مهمتر اینکه فرایند جذب به خودى خود بیانگر تغییرات و تحریفاتى است که منعکس‌کننده احساسات ریشه‌دار در شخص مى‌باشد و همچنین وضعیت و جهت‌گیرى او را منعکس مى‌کند . با اینکه در امر تجزیه و تحلیل ، فرایندهاى تعدیل ، شاخ و برگ دادن و جذب از یکدیگر تفکیک مى‌شوند ، ولى این فرایندها در عمل از یکدیگر مستقل نیستند . آنها به طور هماهنگ و در آن واحد عمل مى‌کنند . این عمل هماهنگ ، منعکس‌کننده یک فرایند منحصر به فرد است که داراى ویژگى فردى است و به تحریفى که مشخصه آن است ، منجر مى‌شود . این شیوه بیشتر در مصاحبه‌ها و گفتگوهاى سیاسى بکار مى‌رود . زیرا در مصاحبه مستندسازى کار دشوارى است ومى‌توان مفاهیم موردنظر را تغییر داد . درشرایطى که مخاطبان دسترسى لازم به منبع موثق پیام را نداشته باشند ، این شیوه بیشترین کاربرد را دارد ، مثلا اخبارى که از طریق خبرگزارى‌هاى دنیا و روزنامه‌هاى پرتیراژ منتشر مى‌شوند ، در نقاط مختلف دنیا منتشر شده و قابل دریافت مستندات لازم از سوى مخاطبان نمى‌باشند . ساختن یک یا چند دشمن فرضى {L= ToMakeASupposedEnemy =L} این یکى از شیوه‌هاى قدیمى سیاسیون کهنه‌کار است که قدرت را دراختیار دارند و براى بقا و ماندگارى در حکومت از آن استفاده مى‌کنند . این شیوه به مطبوعات نیز رخنه کرده است . در این شیوه سعى مى‌شود تا سایر رسانه‌ها و مطبوعات یا سایر سیاستمداران و یا سایر احزاب را در چشم مخاطبان خود ، به شکل یک دشمن نشان دهند .
همیشه داشتن یک دشمن فرضى مى‌تواند اقدامات طرف مقابل را محق و معتبر جلوه دهد و زمینه را براى هر نوع اقدامى فراهم آورد . استفاده از این شیوه خود مى‌تواند براى متحد کردن افراد داخل یک کشور نیز مفید واقع شود . در هنگام بحرانهاى اقتصادى و سیاسى و یا همچنین خطرات سیاسى که از درون یک کشور را تهدید مى‌کند ، وجود یک دشمن فرضى خارجى مى‌تواند سرپوشى بر بحرانها و اتحاد داخل کشور علیه آن بحرانها باشد . پاره حقیقت‌گویى {L= Toreleaseapartoftruth =L} گاهى حادثه ، خبر یا سخنى مطرح میشود که از نظر منبع ، محتواى پیام ، مجموعه‌اى به هم پیوسته و مرتب است که اگر بخشى از آن نقل و بخشى نقل نشود ، جهت و نتیجه پیام منحرف خواهد شد . این از رویه‌هاى رایج مطبوعات است که معمولا متناسب با جایگاه و جناح سیاسى که به آن متمایل هستند ، بخشى از خبر نقل و بخشى را نقل نمى‌کنند . این شیوه به‌خصوص در انتشار نظرات رهبران سیاسى متداول است . استفاده از تیترهاى اصلى روزنامه‌ها ، مطابق با میل و سلیقه آن روزنامه از نمونه‌هاى بارز پاره‌حقیقت‌گویى است به طور کلى از دید روزنامه‌نگاران یک خبر هنگامى کامل است که عناصر خبرى در آن به‌شکل کلى مطرح شوند . اما چنانچه یکى از عناصر خبرى - چگونه ؟ کجا ؟ کى ؟ چه کسى ؟ چه چیزى ؟ چرا ؟ - در خبر بیان نگردد ، خبر ناقص است . که در این تاکتیک حذف یکى از این عناصر به عمد صورت مى‌گیرد . در نشریات براى جلب نمودن نظر خواننده به تیتر خبر ، از این تاکتیک استفاده مى‌نمایند . در واقعه 11 سپتامبر ، در اخبارى که از سوى رسانه‌هاى امریکا و رسانه‌هاى همسو با آنها انتشار مى‌یافت ، به دلایل و انگیزه‌هاى تروریستها پرداخته نمى‌شد . به عبارتى عنصر « چرا » به صورت انتخابى از اخبار حذف مى‌شد . حذف عنصر « چرا » به امریکاییها این اجازه را مى‌داد که بتوانند کشورها ، افراد مختلف و سیاستهایى را که نمى‌پذیرند و با مواضع آنها مخالفت دارند را محکوم نمایند و بتوانند با استفاده از باز بودن فضا و شرایط توجیه و با استفاده از عبارت « حذف تروریستها از صحنه جهان » هم‌چنان به سیاستهاى مدنظرامریکا جامه عمل بپوشانند .
محک‌زدن {L= ToTestforConfirm =L} براى ارزیابى اوضاع جامعه و طرز تفکر مردم جامعه درباره موضوعى خاص که نسبت به آن حساسیت وجود دارد و یا دریافت بازخورد نظر حاکمان و یا گروهى خاص یا صنفى از اصناف جامعه ، خبرى منتشر مى‌شود که عکس‌العمل به آن ، زمینه طرح سوژه‌هاى بعدى قرار مى‌گیرد عوامل تبلیغاتى سعى مى کنند براى دریافت بازخورد نظر گروهى خاص و یا حتى افراد جامعه ، با انتشار یک موضوع عکس‌العمل آنها را مورد ارزیابى قرار دهند و سیاست‌هاى آینده خود را نسبت به آن طراحى کنند تاکتیک محک‌زدن به نوعى تاکتیک بازگشتى هم هست و به افراد خاص برمى‌گردد و جامعه محدودترى را درنظر مى‌گیرد . اما بازخوردبیشتر به جامعه و عوام برمى‌گردد . مثلا براى ارزیابى نظر مردم ایران راجع به رابطه با امریکا ، خبرى منتشر مى‌شود تا پس از محک‌زدن آن ، موضوعات جدى‌ترى را دراین باره منتشر سازند . به عنوان مثال میزان حساسیت‌هاى مذهبى جامعه و یا پایبندى آنها به اصول مورد اتفاق جامعه ، یا شخصیت‌هاى مورد احترام ووثوق مردم ، یا کشف دیدگاه‌ها و برنامه‌هاى جریان حاکم و یا جبهه مخالف نسبت به موضوعى خاص را محک مى‌زنند . این شیوه یکى از شیوه‌هاى جنگ روانى است . اما امروزه در بازیهاى تبلیغاتى و انتخاباتى نیز مورد استفاده قرار مى‌گیرد . در سیستم‌هاى نظرسنجى نیز استفاده از افکارعمومى ، نوعى محک‌زدن است . طرح موضوع استفاده نظامى ایران از تکنولوژى غنى‌سازى اورانیوم توسط آمریکاییها ، بازخورد واکنش دائمى ایرانیها را در تاکید بر استفاده غیر نظامى از این تکنولوژیها را به‌دنبال دارد . آمریکا با این کار از یک سو قصد محک‌زدن ایران در این باره را داشته و از سوى دیگر از طرح آن براى اعزام بازرسین مربوطه براى کنترل این پروسه بهره مى‌گیرد . ادعا به جاى واقعیت {L= Pretentioninsteadoftruth =L} رسانه‌هاى خبرى براى دستیابى به اهداف موردنظر خود گاهى ادعاهایى علیه افراد ، گروههاى مختلف و رسانه‌هاى رقیب مطرح مى‌کنند و آنان را مجبور به پاسخگویى مى نمایند . درواقع در این روش اخبار مخابره‌شده و یا به‌چاپ رسیده نوعى ادعا به جاى واقعیت را در ذهن مخاطب تداعى مى‌کند و با استفاده از کلماتى نظیر « ادعا » منبع خبر سعى مى‌کند اولا خبر را ازدست ندهد ، درثانى صحت و سقم خبر را به گردن منبع مدعى آن انداخته ، ثالثا چنانچه خبر مورد تایید قرار گرفت ، اعتبار پخش آن را نصیب خود کند و در نهایت پیامى را که مدنظرش مى‌باشد به همراه خبر القا نماید .
در شایعه منبع خبر را نمى‌گوییم اما در این نوع خبر عمدا منبع خبر را ذکر مى کنیم ، ولى منبعى که بى‌اعتبار است و بارها مورد تکذیب قرار گرفته است . این شیوه از جمله شیوه‌هاى جنگ روانى است که درآن نوعى ادعا در اخبار منتشر مى‌شود . و سپس این ادعا تایید یا تکذیب مى‌شود . این شیوه در حقیقت مانند یک برگ دوطرف برنده است . استفاده‌کنندگان از آن ، چه ادعا را رد و چه آن را تایید نمایند ، در هر دو صورت منبع جواب خود را گرفته است در جریان حمله امریکا به افغانستان ، پس از هر بمباران شدید مقرهاى طالبان ، ادعاهایى دال بر کشته‌شدن بن‌لادن از سوى رسانه‌هاى امریکایى و رسانه‌هاى همسو با آنها مطرح مى‌شد . زمانى که طالبان خبر را تکذیب مى‌کردند ، امریکاییها مى‌فهمیدند که تلاش آنها در انهدام مواضع طالبان و کشتار آنها چندان موثر نبوده است . اگر طالبان سکوت مى کردند ، این سکوت صحت ادعاى امریکاییها را اثبات مى‌کرد و نیروهاى طالبان را نیز از نظر روحى تضعیف مى‌نمود . رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در ادعایى دیگر در تاریخ 82 / 1 / 7 نیز اعلام نمود که نیروهاى سورى با دادن « دوربین‌هاى کار در شب » به عراقیها آنان را در کشتن نیروهاى آمریکایى یارى داده‌اند و این مطلب توسط منابع سورى تکذیب شد . اغراق عوامل تبلیغاتى با بهره‌گیرى از این شیوه دست به پخش مطالب مبالغه‌آمیز مى‌زنند . آنها سعى مى‌کنند مطالب کوچک را بسیار بزرگتر از آنچه وجود دارد جلوه دهند و همچنین قادرند از مطالب بزرگ به شکلى ضعیف و در زمان ، مکان و جایگاهى که به چشم نمى‌آید ، بهره‌بردارى کند . تفرقه شاید بتوان تفرقه را یکى از مؤلفه‌هاى عوامل قبلى دانست که با استفاده از آنها عامل تبلیغاتى سعى مى‌کند بین جامعه مخاطبان خود با مرزبندى و جناح‌بندى‌هایى که در اکثریت موارد کاذب هم مى‌باشد ، مطالبى را پخش کند تا پتانسیل‌ها و توان آنها را کاهش دهد . ترور شخصیت در شیوه‌هاى جدید ، ترور فیزیکى جاى خود را به ترور شخصیت داده است .
در زمان‌هایى که نتوان فردى را ترور فیزیکى کرد و یا نباید افراد مورد ترور فیزیکى قرار گیرند ، سعى مى‌کنند از طریق عوامل تبلیغاتى جنگ روانى و با استفاده از وسایل ارتباط جمعى ، شخصیت‌هاى مطرح و مؤثر در جناح مقابل را به زیر ذره‌بین کشیده و با بزرگ‌نمایى نقاط ضعف آنان را ترور شخصیت نماید . اصطلاحى که امروز براى ترورکردن از طریق وسایل ارتباط جمعى یسیار مورد استفاده قرار مى گیرد {L= ،Terrorovision =L} است که هدف آن ترور شخصیت هاى سیاسى و مهم از طریق به تصویر کشیدن نقاط ضعف و حرکات نادرست آنهاست . این عوامل باعث مى شود رهبران ذى‌نفوذ نزد مخاطبان دچار بى منزلتى وتخریب چهره شوند . شایعه {L= Rumour =L} زمانى که جریان این خبر از بین افرادى شروع مى‌شود که از حقیقت موضوع دورند ، شایعه آغاز مى‌گردد و تکرار آن بدون ارائه برهان و دلیل ادامه مى‌یابد تا تقریبا بسیارى از مردم آن را باور مى‌کنند و درنهایت شیوه معینى براى ترویج آن پیش گرفته مى‌شود ، مانند « آنها مى‌گویند . . . » یا « از یک منبع مسئول شنیده‌ام که . . . » یا « اخبار دقیقى دارم مبنى بر اینکه . . . » و مانند آنها . در اینجا یک شرط اساسى براى کامل شدن شایعه وجود دارد . این شرط عبارت است از اهمیت پیشامد یا شخصى که در شایعه مطرح شده و همچنین ضرورت وجود ابهامى که شایعه را فرا گرفته باشد . به‌علاوه انگیزه‌هاى روانى که سبب پیدایش شایعه و رواج آن گردد . شایعات زمانى رواج مى‌یابند که حوادث مربوط به آن در زندگى افراد از اهمیتى برخوردار باشند یا در مورد آنها خبرهاى صریح پخش نشود و یا اینکه خبرهاى مربوط به آنها مبهم باشند . این ابهام زمانى به وجود مى‌آید که خبر به صورت تحریف شده دریافت شود ، یا به فرد خبرهاى متضادى برسد یا فرو از فهم این گونه خبرها عاجز باشد به هرحال شایعه همیشه دروغ نیست و همیشه داستان بدخواهانه‌اى را شامل نمى‌شود . ممکن است شایعه سبب درز کردن اطلاعات گردد ، به ویژه در زمان جنگ ، یعنى زمانى که کنترل اطلاعات نظامى از جهت امنیت ملى کشور ، ضرورى است .
مى‌توانیم بگوییم شایعه براى به انجام رساندن دو وظیفه توام انتشار مى‌یابد : اولین وظیفه بیان وتفسیر تنش احساسى است که افراد حس مى‌کنند و وظیفه دوم تسکین این تنش است . در شرایط عادى اخبار از طریق منابع قابل اطمینان و رادیو و تلویزیون پخش مى‌شود و شایعه کمتر به‌حال ظهور و بروز مى‌یابد ، اما وقتى فشار روحى و سردرگمى به‌وجود مى‌آید شایعه نیز گسترش مى‌یابد . در چنین شرایطى اگر چه شایعات از پشتوانه و شواهد محکمى برخوردار نیستند اما به‌دلیل خوددارى منابع رسمى از انتشار اطلاعات واخبار کافى و شواهد که گاهى به‌خاطر دسترسى نداشتن به آن و گاه به لحاظ اعمال سانسور است به‌سرعت و از طریق تکرار در میان مردم در سطح وسیعى گسترش مى‌یابد و این تکرار از آن جهت است که نیازهاى هیجانى مردم را برآورده مى‌کند تاکتیک شایعه {L= Rumour =L} شایعه در جایى ایجاد مى‌شود که خبر نباشد و یا خبر از منابع موثق منتشر نگردد . از جمله اولین عناصرى که در بحث شایعه مطرح مى‌باشند ، موضوع ، مکان و زمان شایعه است . یک شایعه‌ساز ماهر به‌خوبى مى‌داند که شایعه وى باید موضوعى باشد که حساسیت بالاى جامعه را در زمان و مکان مناسب به خود اختصاص دهد . رابطه بین موضوع ، زمان و مکان مى‌باید در پخش یک شایعه به‌خوبى درک و احساس گردد . در خصوص بحث زمان اعتقاد براینست که یا به‌موقع بودن پخش شایعه بیشترین تاثیر را دارد و همچنین بالاترین تاثیر شایعه در لحظه اوج احساسات مردم است . چنانچه شایعه قبل یا بعد از زمان تاثیرگذار مطرح شود ، به همان اندازه نفوذ خود را از دست مى‌دهد . مکان پخش یک شایعه نیز مى‌باید کاملا داراى مجاورتهاى معنوى و جغرافیایى باشد . شایعه ضریب خود را مدیون دو نکته مى‌باشد . اول ابهام در موضوع و دوم اهمیت موضوع . هر چه ضریب اهمیت یک شایعه بالا باشد ، ضریب نفوذ آن نیز به همان میزان بالا مى‌رود . در ضمن به همان میزان که ابهام در قضیه افزایش مى‌یابد ، ضریب نفوذ شایعه نیز بالا مى‌رود .
چنانچه یکى از این پارامترها ى ابهام یا اهمیت صفر شود ، ضریب نفوذ شایعه نیز صفر خواهد شد . عوامل دیگرى نیز در پخش ، پذیرش و نفوذ شایعه مؤثرند اما از درجه دوم اهمیت برخوردار مى‌باشند . یکى از این عوامل عناصر پخش شایعه هستند . به‌طور نمونه پخش شایعه از زبان یک وزیر ، یک استاد دانشگاه و یا هر منبع معتبر دیگر ضریب نفوذ آن را بیشتر از پخش شایعه از زبان راننده تاکسى مى‌کند . هرشایعه دربرگیرنده بخش قابل ملاحظه‌اى از واقعیت مى‌تواند باشد ، اما ضریب نفوذ آن نیز تحت تاثیر سه عامل دیگر مى‌تواند افزایش بالایى پیدا کند ، که این عوامل عبارتند از : * تسطیح * همانندسازى * برجسته‌سازى تسطیح در تسطیح شایعه‌ساز سعى مى‌کند عوامل حاشیه‌اى و جنبى یک موضوع را از بین ببرد و موضوع شاخص را نمایانتر کند . حذف مطالب حاشیه‌اى شایعه و حذف مطالب کم‌اهمیت‌تر عامل تسطیح را شکل مى‌دهد . دراین جا موضوع شایعه نماد وسیع‌تر و بزرگ‌ترى پیدا مى‌کند و یا به تعبیر دیگر تنها موضوع شاخص جامعه مى‌شود . همانندسازى در همانندسازى نوعى فرافکنى صورت مى‌گیرد . موضوعى در ذهن مخاطب عینیت پیدا کرده و مخاطب نسبت به آن آگاهى دارد . در این نوع شایعه ، استفاده از تاکتیک بک گراند مى‌تواند عنصر شایعه را تقویت کند . به عنوان مثال در حوادث بعد از 11 سپتامبر ، استفاده از شایعه پخش سلاح‌هاى میکروبى و شیمیایى را همانندسازى مى کنیم با سلاحهاى به‌کار برده شده در جنگ خلیج فارس . براى اینکه ثابت نماییم تولید این نوع سلاح‌ها توسط آمریکایى‌ها صورت گرفته و امروز در خود آمریکا موجب سیاه‌زخم مى‌شود . برجسته‌سازى ، بزرگ‌نمایى نمودار شدن عنصر اصلى شایعه همان برجسته‌سازى و واضح‌کردن موضوع اصلى است . برجسته‌سازى زمانى اتفاق مى‌افتد که شما بتوانید با تسطیح عناصر حاشیه‌اى خبر را حذف و با مبالغه‌اى که در خبر انجام مى‌دهید ، آن را درحد معقول بزرگ جلوه دهید . شایعات در زمان جنگ‌هاى نظامى سه دسته هستند و داراى سه کاربرد مى‌باشند :
- شایعات تفرقه‌افکن در این نوع شایعه سعى مى‌شود در موانع دشمن ایجاد شکاف نمایند و با بیان تشنجات بین افراد دشمن آنها را ضعیف نمایند . این نوع شایعه در بازى‌هاى سیاسى کاربرد وسیعى دارد . - شایعات هراس‌آور در این نوع شایعه با اعلام کشته‌هاى وسیع و پخش آن در بین نیروهاى دشمن مى‌توان ناامیدى را در بین آنها افزایش داده و آنها را ضعیف نمود . - شایعات امیدبخش این نوع شایعات باعث ایجاد روحیه و انسجام در بین نیروهاى خودى شده و کاربردى وسیع دارد نیل پستمن در کتاب خود تحت نام « زندگى در عیش ، مردن در خوشى » شایعات را به سه دسته تقسیم مى‌کند : - شایعات آتشین شایعه‌ایست که یکباره شکل مى‌گیرد ، همه جامعه را تحت‌الشعاع قرار مى‌دهد و اثرى کوتاه‌مدت دارد . کاربرد این نوع شایعه بیشتر در زمان جنگ نظامى است . استفاده از آمار و ارقام و بزرگ‌نشان دادن آنها ، مسیر شایعات آتشین است . به معناى دیگر شایعات آتشین با ارقامى بسیار بزرگ ولى فقط در یک مقطع وارد مى‌شوند ، تاثیر آنها عظیم است ولى مقطعى است . نیل پستمن مى‌گوید : این شایعه هنگامى است که جنگ یا رخدادهاى ناگهانى در جامعه اتفاق مى‌افتد و این نوع شایعات غالبا با ارقام بزرگ و ارقام سر و کار دارند . تلفات ناشى از جنگ و تلفات ناشى از سیل و زلزله از جمله این موارد مى‌باشند . به عنوان نمونه اعلام کشته‌ها با ارقام بزرگ در یک جنگ - شایعات خزنده شایعاتى هستند که همراه با تاکتیکهاى قطره‌چکانى ، مرحله به مرحله مى‌تواند مسیر یک شایعه را در ذهن افراد یک جامعه طراحى کند . این شایعات درازمدت‌تر از شایعات آتشین هستند و پیچیدگیهاى بیشترى نیز دارند . سوءاستفاده‌هاى مالى و فساد در دستگاههاى ادارى و رسوائیهاى مالى از جمله این نوع شایعات هستند . پخش قطره‌چکانى و مرحله به مرحله حادثه 11 سپتامبر زمینه‌ساز این نوع شایعه بود . - شایعات دلفینى آن نوع از شایعات هستند که به تناسب زمان آشکار مى‌گردند و بلافاصله پس از تاثیرگذارى براى مدتى پنهان مى شوند و دوباره با ایجاد زمینه و انگیزه خود را آشکار مى‌کنند .
به گفته پستمن این شایعات ، شایعات غواصى مى‌باشند . در این نوع شایعه از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده در زمان‌هایى که کاربرد آن اقتضاء مى‌کند ، استفاده مى‌کنند . گاهى مطالبى را آشکار و گاهى مطالبى را پنهان مى‌نمایند . به تعبیر لئوپستمن مثل نمکى هستند که بر روى زخم پاشیده مى‌گردد و در طول تاریخ همیشه زنده و داراى کاربرد هستند . شایعات دلفینى شایعاتى هستند که زمان مشخصى ندارند و هر گاه زمینه آن فراهم شود ، قابل خود نمایى هستند . مانند اخبار مربوط به قتلهاى زنجیره‌اى تاکتیک ماساژ پیام {L= SpinningTheMessage =L} انواع بیشمارى از فریب و خود فریبى در انبوه داده‌ها و اطلاعات و دانشى که هر روز از کارخانه کار فکرى دولت به بیرون جریان مى‌یابد ، دیده شده است که به ماساژ پیام معروف است . تاکتیک حذف ، تاکتیک کلى‌بافى ، تاکتیک زمان‌بندى ، تاکتیک قطره‌چکانى ، تاکتیک موجى ، تاکتیک تبخیر و تاکتیک تبخیر از جمله تاکتیکهاى ماساژ پیام به شمار مى‌آیند که در کتاب‌هاى نوشته شده توسط الوین تافلر به طور کامل در مورد آنها توضیح داده شده است . تاکتیک کلى‌بافى {L= GeneralityTactic =L} تاکتیک کلى‌بافى تاکتیکى است که در آن جزئیاتى که ممکن است مخالفت ادارى یا سیاسى را برانگیزد را با لعابى از مطالب غیرواقعى مى‌پوشانند . در پخش این تاکتیک سعى مى‌شود بدون توجه به مسایل اصلى و عمیق در خبر و بدون ریشه‌یابى به موضوعى که منعکس مى شود به حواشى آن پرداخته شده ، به خبر لعاب بزنند و شاخ و برگ آن را اضافه کنند و خواننده را در سطح نگه دارد . و توجه وى را کمتر معطوف به عمق مطالب نمایند . این تاکتیک بیشتر در پخش بیانیه‌هاى وزارت امور خارجه و یا دستگاه دیپلماسى خارجى کشورها مورد استفاده قرار مى‌گیرد ، که در آنها از شیوه بى‌حس‌سازى مغزى استفاده شده است . در جنگ « نبرد براى کنترل » امریکاییها تا هفته‌هاى اول به جز مطالب کلى جنگ ، هیچ جزئیاتى را درخصوص اهداف خود و نحوه اداره شهرهاى آزادشده و مسیر حرکت ارائه نکردند .
تاکتیک زمان‌بندى {L= TimingTactic =L} مرسوم‌ترین مصداقى را که مى‌توان براى تاکتیک زمان‌بندى مثال زد ، تاخیر در پخش خبر مى‌باشد ، به نحوى که دیگر پیامگیر نتواند کارى بکند . این شیوه در بسیارى از موارد التهاب و اشتیاق مخاطبین را براى شنیدن خبر از منابع موثق مهیا نموده و در بخشى دیگر با زمینه پخش شایعات را نیز فراهم مى‌کند . تافلر میگوید پیچیدگى افکار عمومى به گونه‌اى است که استفاده از یک تاکتیک به شکل مجزا و مجرد نمى‌تواند کاربرد لازم را داشته باشد . بنابراین در بخشى از موارد مجبور به استفاده از تاکتیکهاى ترکیبى هستیم . در تاکتیک زمانبندى مى‌توان اطلاعات را با توجه به زمان پخش آن و مهیا نمودن بستر لازم براى پخش خبر مورد استفاده قرار داد . پخش اهداف مرحله به مرحله جنگ « نبرد براى کنترل » از سوى مقامات پنتاگون و وزارت دفاع امریکا از همین نوع تاکتیک است . تاکتیک حذف {L= OmissionTactic =L} براساس این تاکتیک قسمتهاى مهمى از خبر به دلایلى که از پیش طراحى شده و به شکلى که هدفمند صورت گرفته است ، حذف مى‌گردد تا زمینه را براى پخش تاکتیک شایعه مهیا نماید . در این تاکتیک پخش‌کننده خبر ( رسانه مى‌داند که با پخش قسمت ناقصى از خبر سؤالاتى در ذهن مخاطبان ایجاد مى‌شودکه این سؤالات چنانچه پاسخ گفته نشود ، زمینه پخش شایعات را فراهم مى‌کند . دروسایل ارتباط جمعى معروف است که شایعه جایى پخش مى‌شود که خبر نباشد . عدم پخش هیچ مطلبى در خصوص سازمان مجاهدین خلق ( منافقین ) پس از شروع عملیات « نبرد براى کنترل ) زمینه پخش شایعات متعدد را در ایران درخصوص نحوه برخورد امریکا با با این گروه را ایجاد کرد . چون سیاست به شدت ستیزآمیز است ، پیامهاى سیاسى بیش از پیامهاى دیگر آگاهانه انتخاب مى‌شوند . این پیامها به‌طور معمول حوزه‌هاى رو به گسترش دارند که در اثر استفاده از تاکتیک حذف و خارج ساختن واقعیتهاى مربوط یا تعادل‌بخش به‌وجود آمده‌اند . تاکتیک قطره‌چکانى {L= DribbleTactic =L} داده‌ها ، اطلاعات و دانش به جاى آنکه در سندى واحد نوشته شود در این تاکتیک دسته بندى شده و در زمانهاى گوناگون و به مقدار بسیار کم ارائه مى‌گردد تا هم مخاطب نسبت به منبع خبر اعتماد پیدا کند و هم نسبت به آن اعتیاد پیدا کند و منتظر پخش اخبار از مجراى موردنظر گردد .
در این شیوه الگوى رخدادها تجزیه مى‌شود و از دید گیرنده مخفى مى‌ماند . تاکتیک دروغ بزرگ یا استفاده از دروغ محض {L= Big =L} ج {L= LieTactic =L} این تاکتیک قدیمى و سنتى مى‌باشد ، اما هنوز هم مورد استفاده فراوانى در رسانه‌ها دارد و عمدتا برا ى مرعوب کردن حریف و یا حتى براى مرعوب کردن افکار عمومى مورد استفاده قرار مى‌گیرد . بدین‌معنى که پیامى را که به هیچ وجه واقعیت ندارد را بیان مى‌کنند . معروفترین مورد استفاده‌اى که از این تاکتیک شده ، در زمان هیتلر و توسط گوبلز بوده است . گوبلز مى‌گوید : دروغ هر قدر بزرگتر باشد ، باور آن براى توده‌هاى مردم راحت‌تر است . وى مى‌گوید این تاکتیک هم براى مرعوب کردن دشمن و هم تهییج افکار عمومى ، تشویش نیروها و مرعوب ساختن دشمن در مورد نیروى دفاعى و دروغ‌هایى که در خصوص توان نظامى و تکنیکى به کار گرفته مى‌شود که در زمینه استفاده از آن دچار بیمارى خودباورى و خودبینى نیز مى‌گردد . گوبلز مى‌گوید دروغ را به حدى بزرگ بگویید که هیچ‌کس جرات و فکر تکذیب آن را نکند . او مى‌گفت : بعضى مواقع دروغ‌هایى مى‌گفتم که خودم از آنها مى‌ترسیدم . تسخیر یک‌هفته‌اى بغداد توسط نیروهاى ائتلاف و استفاده از جنگ الکترونیک در بغداد از جمله همین تاکتیک دروغ محض بود . فوریت‌بخشیدن ساختگى به خبر {L= ToCreateHighPriorityForANews =L} تاکید بر انتقال سریع و لحظه به لحظه پیام و افزایش کمیت آن یکى دیگر از شیوه‌هاى مطبوعاتى است . هدف از این شیوه ایجاد نوعى طوفان مغزى براى مخاطب نسبت به سوژه موردنظر و ایجاد نوعى ایزوله‌کردن خبرى مخاطب نسبت به دیگر منابع خبرى از طریق ایجاد این اطمینان در مخاطب است و این مطلب را مى‌خواهد القا کندکه این مطبوعه در سریعترین حالت ممکن ، قادر است اطلاعات را به مخاطب برساند . این تاکتیک براى کمتر تعمق کردن مخاطب بر اخبار نیز به کار گرفته مى‌شود . از طرفى نیز ، رسانه‌هاى خبرى با شتاب‌بخشیدن به گزارش حوادث و رویدادها سعى مى‌کنند از فرصت ایجادشده براى دستیابى به بسیارى از اهداف خود ( که تاکنون مهیا نبوده ) استفاده کنند .
این روش کاربرد تبلیغاتى نیز دارد . هم‌چنین در زمان جنگ و بحران‌هاى سیاسى کاربرد بسیار دارد . پیچیده کردن خبر براى عدم کشف حقیقت {L= ToTangleaCanard =L} امروزه شیوه پنهان کردن حقیقت ، محرمانه نگهداشتن آن نیست زیرا که ذات خبر فرار است و به محض یافتن مجرایى ، به داخل جامعه نفوذ پیدا مى‌کند . اعتقاد بر اینست که زمانى که یک رسانه قصد دارد یک خبر را پنهان کند لازمست با دادن اطلاعات متنوع وزیاد ، حقیقت و موضوع را به‌گونه‌اى پیچیده کند که مخاطب از پیگیرى آن خبر صرف‌نظر کند . براى پنهان ماندن حقیقت ، موضوع آنچنان با اخبار و اطلاعات فراوان و گاه ضد و نقیض ، پیچیده و مغلق بیان مى‌شود که مخاطب نتواند از لابلاى مطالب به حقیقت دست یابد . نمونه بارز این اتفاق در موضوع پرتاب موشک از سوى نیروى دریایى آمریکایى به سوى هواپیماى مسافرتى ایرباس ایرانى بود . امروزه جهت سرکوب بسیارى از جنبش‌هاى مردمى و نتایج اسف‌بار اقدامات سیاسى و اقتصادى قدرت هاى بزرگ در کشورهاى ضعیف جهان این حقایق از طریق مخدوش ساختن خبر این وقایع ، پنهان مى‌مانند . افزایش قابلیت تصدیق خبر از طریق چیدن خبر ساختگى و نادرست درمیان چند خبر درست {L= ToTakeTheNewsOutofItsProperContext =L} این از خصوصیات مستمر چند موج رادیویى مانند بى . بى . سى است که همواره از این شگرد استفاده کرده‌اند . در این شیوه ، نظر مخاطبان به اخبارى کاملا صحیح جلب مى‌شود و پس از ایجاد اطمینان اولیه نسبت به این منبع ، یک خبر نادرست اعلام و القاء مى‌شود . یک تحلیل‌گر حرفه‌اى مى‌تواند اخبارى که براى مخالفان خود داراى هویت درست و مشخص‌شده است ، به گونه‌اى با اخبار نادرست آمیخته کند که نهایتا نظر خود را در قالب تحلیل و تفسیر مورد نظر خود القا نماید . این شیوه شیوه‌ایست که عمدتا تحلیلگران و یا نظریه‌پردازان سیاسى از آن بهره مى‌گیرند . نمونه آن را مى‌توان در سایت علیرضا نورى‌زاده پیدا کرد . در این شیوه تحلیلگر سعى مى‌کند اخبار موثق و درست قابل استناد براى مخاطبین را همراه با چند خبر نادرست درهم آمیخته و با شیوه‌اى کاملا حرفه‌اى نتیجه مطلوب خود را کسب کند .
در این شیوه باید سعى شود که از اخبار صحیحى که مورد تصدیق و اطمینان خواننده مى‌باشد بهره‌بردارى شود . پس شناخت مخاطبین مورد نظر ، لازمه استفاده از این تاکتیک مى‌باشد . در جریان قتل‌هاى زنجیره‌اى ، علیرضا نورى‌زاده با در اختیار داشتن بخشى از مطالب صحیح قادر بود که مطالب نادرست خود را تحت پوشش منابع اطلاعاتى موثق منتشر کند . استفاده از دوخبر واقعى براى طرح یک‌خبرساختگى {L= TouseTwoFactualNewsItemsInOrderToLegitimizeAFalseNews =L} ارتباط بخشیدن بین دو واقعه ، نتیجه‌گیرى غلط و غیرواقعى از آن ، از شیوه‌هاى دیگر در مطبوعات و خبرگزارى‌ها و رادیوها به شمار مى‌رود . مثلا رادیو بى . بى . سى اعلام مى‌کند که دو هیات سیاسى از آمریکا و ایران همزمان در سوریه با مقامات سورى دیدار و گفت‌وگو کردند . در این پیام هدف اصلى ، القاء خبر ارتباط بین این دو هیات سیاسى در سوریه و تضعیف دولت جمهورى اسلامى است استفاده از عاطفه گیرندگان پیام {L= ToPlayOnTheEmotionsOfTheAudience =L} در این روش تلاش مى‌شود تعابیرى در خبر مورد استفاده قرار گیرد که به کارگیرى آنان احساس عاطفى مخاطبان را به طور ساختگى تحریف و تهییج کند . کلماتى نظیر تبعیض ، ظلم به زنان ، فشار برکودکان ، شکنجه ، بازجویى ، توطئه ، خفقان ، نسل‌سوزى ، دولت‌ستیزى ، قانون‌ستیزى ، فجایع بشرى و مانند آن مى‌تواند احساسات یک مخاطب را برانگیخته نماید . موضع زنان و کودکان همیشه مى‌تواند در این روش کارآمد باشد . پخش برنامه‌هاى تلویزیون و استفاده از عکس‌هایى که کودکان را در وضعیتى بسیار بد نشان مى‌دهد ، همچنین استفاده از زنان به عنوان عناصر زجرکشیده در اخبار مى‌تواند در مسیر ایجاد هیجان بسیار مؤثر و پرنفوذ باشد . از سوى دیگر خبرگزاریها از عاطفه غریزى گیرندگان پیام استفاده مى‌کنند . گیرندگان پیام درمقابل یک‌سرى مسائل مشترک با هم داراى همبستگى‌هاى عاطفى هستند . مباحث مشترکى نظیر دین ، نژاد ، سرزمین ، ملیت ، جنسیت ، محیط اجتماعى ، رنگ پوست ، مباحث مشترک قاره‌اى و مباحث انسان دوستى از جمله این مباحث است که در خیلى از خبرها هدف قرار مى‌گیرند و سعى مى شود به نوعى در خبرها روى یکى از این همبستگى‌ها تاکید شود .
مخصوصا روى مسائل ناسیونالیستى بسیار تاکید مى‌شود ، مثلا کردها در ترکیه ، عراق ، ایران ، سوریه و . . سعى مى‌کنند از رابطه عاطفى کردها استفاده کنند ، به نوعى که تحریک‌کننده باشد . کردها یک نوع رابطه معنوى ، جدا از همبستگى‌هاى منطقه‌اى با هم دارند و فشار به هر گروه در هر منطقه بر بقیه تاثیر مى‌گذارد . استفاده از خبر براى تبلیغات {L= PromotingSpecialInterestsThroughNews =L} وقتى خبرى از رسانه‌ها منتشر مى‌شود ، نیازى به اثبات آن وجود ندارد . چرا که اولین اصل براى دهنده پیام اینست که ادعایى که کرده ، اصل مى‌باشد . منبع خبر زمانى‌که خبرى را مى‌دهد ، هیچگونه تلاشى براى اثبات آن نمى‌کند و مدنظر او اطلاع‌رسانى صرف است . در مورد خبر اگر کسى فکر کند یا ادعا کند که خبر درست نیست ، لازمست براى رد آن مدرکى ارائه دهد . انواع عملکردهاى رسانه اى در راه اندازى جنگ روانى 1 در کشورهایى که حکومت آنها صبغه‌اى نژادى و قومى دارد ، رسانه‌ها تحت کنترل شدید دولت ، تبدیل به بلندگو و انعکاس‌دهنده گرایش‌هاى نژادى قومى - نظامى حاکم مى‌شوند و به عنوان یکى از ابزارهاى « دگرسازى » یا به اصطلاح قرار دادن « ما در برابر آنها {L= »UsVersusThem، =L} بستر مناسبى براى ایجاد تنش ، خشونت و حتى جنگ داخلى فراهم مى‌کنند ، نوع و شیوه رفتارى رسانه‌ها در بحران رواندا و صربستان نمونه‌هاى خوبى در این زمینه به شمار مى‌روند . 2 در برخى موارد ، رسانه‌هاى داخلى یا خود زمینه‌ساز بحران و جنگ هستند و یا به دلیل آن که نمى‌توانند به بیان حقایق بپردازند به ترویج خشونت کمک مى‌کنند . در این شرایط ، این رسانه‌هاى بین‌المللى هستند که باید انجام این وظیفه را عهده‌دار شوند . غفلت عمدى یا سهوى رسانه‌هاى بین‌المللى در پرداختن به موضوع ، منجر به بروز و یا ادامه جنگ و خشونت مى‌شود . سکوت عمدى رسانه‌هاى غربى در برابر نسل‌کشى صرب‌ها و جنایات صدام علیه اکراد ، از مصادیق بارز در این زمینه هستند . در این باره مارک دافیلد {L= (MarkDuffield =L} ) ضمن بررسى گزارش‌هاى تایمز و نیویورک تایمز که منجر به عدم مداخله جامعه بین‌المللى در جریان نسل‌کشى در کشور رواندا شده است ، چنین رسانه‌هایى را در خدمت آنچه بربریت‌گرایى جدید {L= (NewBarbarism =L} ) غرب نامیده مى‌شود ، قلمداد مى‌کند .
3 تلاش رسانه‌هاى کشور ثالث براى ایجاد اختلاف بین دو کشور و یا تحریک به اقدام براى جدایى‌طلبى ، شیوه دیگرى است که مى‌توان به آن اشاره کرد . 4 ترغیب سیاستمداران به آغاز جنگ با مطرح کردن این ایده که سایر روش‌هاى تغییر رفتار کشور هدف نتیجه‌بخش نخواهد بود ، از دیگر شیوه‌هایى است که رسانه‌ها به آن متوسل مى‌شوند . 5 - اگر در زمان جنگ ، رسانه‌ها تلاشى براى خاتمه آن انجام ندهند ، در حقیقت تداوم خونریزى و خشونت را موجب شده‌اند . در عصرى که بیش از 17000 ماهواره ، امکانات فوق‌العاده‌اى را به وجود آورده‌اند ، تا حدى که مى‌توان از دیپلماسى مجازى {L= (Virtualdiplomacy =L} ) بحث کرد ، رسانه‌ها مى‌توانند تلاش فراوانى براى ترغیب طرف‌هاى درگیر به گفت‌وگو و حتى مذاکرات بین‌المللى چند جانبه به عمل آورند . روش ها و فعالیت ها در براندازى نرم : چگونه یک نظام در برابر مخالفان خود از پاى در مى آید و شکست مى خورد ؟ اصولا عوامل شکست خوردن چیست ؟ به نظر مى رسد دشمن با تقویت عوامل شکست در طرفداران نظام و تضعیف آن در مخالفان نظام سعى دارد تا شاهد پیروزى را در آغوش د کشد . بر این اساس ، تاکتیکهاى براندازى نرم را برمى شماریم : . 1 تاکتیکهاى سیاسى آمریکا و دنیاى استکبارى براى براندازى نظام اسلامى از راهکارهاى گوناگونى بهره مى برد که برخى از آنها به شرح زیر هستند : مهار : براساس این راهکار ، برنامه هسته اى ایران ، و نفوذ ایران در جوامعى مانند افغانستان ، عراق و لبنان باید مهار گردد . اسب تروا : تلاش براى بازگشایى سفارت آمریکا در تهران ، تقویت {L= NGO =L} هاى طرفدار آمریکا در ایران و حمایت مستقیم از جنبش طرفدار دموکراسى جنگ روانى : افزایش مراودات رسمى مقامات دولت آمریکا با ضد انقلاب داخلى ، گسترش د برنامه هاى رادیو و تلویزیونى رادیوفردا و صداى آمریکا ، افزایش آستانه جنگ در اذهان مردم ایران با تبلیغات انجام عملیات نظامى و بالاخره تمرکز روى نقض حقوق بشر در ایران از محورهاى اصلى این راهکار است . ( 7 ) بى اعتبار کردن رهبران دینى و انقلابى :
بویژه مغزهاى اصلى تصمیم گیرى در کشور ایجاد و گسترش اختلاف بین جناح هاى مختلف حاکمیت با هم و با مردم - مشغول ساختن ذهن مدیران نظام به مسائل داخلى و منصرف ساختن آنان از تعقیب اهداف جهانى انقلاب اسلامى نفوذ در مجامع روشنفکرى و تصمیم سازى نظام ، مانند دانشگاه ها ، مطبوعات ، مراکز نشر کتاب و فیلم انحراف افکار عمومى کشور به نفع آمریکا . ( 8 ) کوشش براى متهم کردن مسئولین ایرانى به موارد شبیه میکونوس . تلاش براى حذف مسالمت آمیز رهبران روحانى ایران . ( 9 ) ایجاد شکاف بین دولت و ملت : خانم هاله اسفندیارى در اعترافات تلویزیونى خود چنین مى گوید : ( ( هدف دراز مدت بنیاد سوروس براى پیاده کردن فلسفه جامعه باز و حرکت کردن آن جامعه و هر جامعه اى به سمت جامعه باز این است که میان حاکمیت و ملت شکاف ایجاد شود و از طریق این شکاف آن قسمتهایى از جامعه مدنى که برمبناى فلسفه جامعه باز شکل گرفته و توانمند شده روى آن حاکمیت فشار بیاورد براى تغییر رفتار . این شاید شتاب زده شود وقتى که حالت گرجستان باشد یا به تدریج به تغییر رفتار از طریق انتخابات و از طریق تغییر رفتارهاى نرم و تدریجى باشد . براى ایجاد این شکاف یا حاکمیت و دولت مرکزى باید تضعیف شود و یا بخش د جامعه مدنى یا عمومى که همراه حاکمیت نیست باید توانمند شود . ( 10 ) نفوذ : تلاش مى شود هواداران غرب در پست هاى کلیدى نظام رسوخ کنند . آنان مى شود ، اما در کل سعى بر این است که با برخورد قاطعانه با اینان و تلاش در اخراج و انزواى طرفداران واقعى نظام ، زمینه براى قدرت یابى نفوذى ها مساعد شود . سرنوشت حتمى : وانمود مى شود که دمکراسى آن هم از نوع غربى آن ، نوعى وحى منزل است که باید لزوما و به دقت اجرا شود و این سرنوشت حتمى هر اجتماعى است . ( 11 ) ساخت حزب : تلاش بر این است که با تاءسیس یک حزب مخالف دولت که در عین حال خود را معتدل و مسئول نیز جلوه مى دهد چنان شود که همه مخالفان نظام ، بویژه کسانى که خود زمانى از طرفداران نظام بوده اند اما به هر دلیلى از آن زده شده اند ، جذب و سازماندهى گردند .
جذب نظامیان : سعى مى شود فرماندهان نظامى توسط مخالفان نظام جذب گردند و سربازان براى دفاع از نظام بى انگیزه شوند . صلح طلبى : تلاش مى شود مخالفان نظام در افکار عمومى طرفدار صلح و صفا معرفى شوند و طرفداران نظام اهل خشونت و جنگ طلبى ! اما در همان حال در پشت پرده این مخالفان نظام هستند که دست به خشونت مى زنند . انتخابات فعال : تلاش مخالفان نظام در براندازى نرم ، بر این است در انتخابات و تمامى جاهایى که بتوان خود را مطرح کرد ، حضور فعالى داشت . حمایت هاى جهانى : تلاش مى شود تا با رسانه هاى گروهى غرب ، سازمان هاى حقوق بشرى ، تشکل هاى بین المللى و نیز با نمایندگان کنگره آمریکا ارتباطات وسیعى برقرار گردد و حمایت هاى مختلف سیاسى و مادى براى مخالفان نظام جذب گردد . اتحاد مخالفان نظام : سعى مى شود بین مخالفان نظام ، بویژه بین جنبش هاى معلمین ، کارگران و دانشجویان نوعى هماهنگى برقرار گردد و همه نیروها براى مخالفت با نظام موجود در مسیرى واحد قرار گیرند . آمادگى : در براندازى نرم ، تلاش بر این است مخالفان نظام از آمادگى لازم براى جایگزینى برخودار باشند تا در صورت بروز مشکل براى نظام حاکم به سرعت تضعیف رهبرى : رهبرى محور اصلى وحدت در جامعه و مقابله با دشمنان دین خداست . از این رو ، دشمن تلاش دارد تا با ترویج شایعات مختلف ، از میزان علاقه ، اعتماد و اطاعت پذیرى مردم در برابر رهبرى بکاهد که چنین چیزى مى تواند براى انقلاب اسلامى بسى خطرساز باشد . دشمنان جمهورى اسلامى بویژه دولت آمریکا به خوبى دریافته اند تا زمانى که مردم به ولایت فقیه وفادارند و به آن به عنوان یک نظام قانونى ، مشروع و مقدس مى نگرند ، نمى توانند سلطه خود را بر آنان تحمیل سازند . این واقعیت به شکل کاملا روشن و عریان در سخنان استانلى روم ، معاون رییس سازمان امنیت ملى آمریکا خودنمایى مى کند . او صریحا اعلام کرده بود :
( ( آنچه تاکنون همه تحریکات ما را براى براندازى نظام جمهورى اسلامى ایران با ناکامى مواجه ساخته است ، اعتقاد مردم ایران به ولایت فقیه است . ) ( 12 ) در واقع از دیدگاه سیا که توسط ادوارد شرلى از کارشناسان برجسته آن بیان شده است تنها سرنگونى ولایت فقیه به منزله تغییر ماهیت رژیم ایران است . او در تیر 1377 در فصلنامه آمریکایى خاورمیانه در جریان یک میزگرد چهارنفره تصریح مى کند : اگر نظام ولایت فقیه در ایران از هم بپاشد آن وقت مى توان پذیرفت که جمهورى اسلامى تغییر ماهیت داده و برقرارى روابط ممکن خواهد شد . ( 13 ) انتخابات هدایت شده : از جمله روش هاى براندازى نرم در کشورهایى که دمکراتیک هستند ، فعال سازى عوامل همفکر غرب در صحنه انتخابات مختلف بویژه ریاست جمهورى است . عواملى که ممکن است در ظاهر علیه غرب حرف هم بزنند اما در عمل با اندیشه هاى غرب همسویى دارند . در چنین مواردى غرب با استفاده از پول هاى عظیمى که صرف تبلیغات کاندیداى مطلوب خود مى کند و از طریق اعزام جمعى از متخصصان تبلیغاتى براى کمک به کاندیداى مورد نظر و ایجاد اتحاد نظر در بین مخالفان براى حمایت از یک کاندیداى مطلوب غرب ، دوستان خود را به قدرت مى رساند . در این باره ، شرحى از آنچه آمریکا در برخى کشورهاى بلوک شرق سابق انجام داده بود در پایان بحث تاریخچه همین نوشتار در این باره ، گفتنى است ، آمریکا براى این که دخالت هایش علنى نشود ، انجام قسمت هاى مهمى از این ماءموریت را به سازمان هاى به ظاهر غیر دولتى سپرده است که نمونه برجسته آن بنیاد جامعه باز متعلق به جرج سوروس است . این بنیاد ، علاوه بر آنچه در مبحث تاریخچه گذشت ، بر اساس د راهکارهاى کمیته خطر جارى ، تلاش دارد تا با جذب نخبگان فکرى و سیاسى کشورهاى هدف ، دعوت از آنان براى شرکت در برخى همایش هاى به ظاهر علمى در ایالات متحده ، شبکه اى عنکبوتى در آن جامعه ایجاد کند و با ایجاد اتحاد بین این شبکه ها ، کنترل و هدایت مخالفان دولت را در دست گیرد و با روش هاى به ظاهر دمکراتیک ، مانند شرکت در انتخابات هدایت شده ، قدرت سیاسى را قبضه نماید .
خانم هاله اسفندیارى از سرپل هاى ایرانى آمریکایى این بنیاد بود که در هیجدهم اردیبهشت 1386 ، توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد . در این باره ، بیانیه وزارت یاد شده چنین توضیح داد : ( ( . . . در خصوص خانم ( ( هاله اسفندیارى ) ) نیز به آگاهى مى رساند ، وى مدیر و موسس د برنامه خاورمیانه مرکز ( ( ویلسون ) ) در آمریکا مى باشد که بودجه این موسسه از طریق کنگره آمریکا تامین مى گردد این مرکز حلقه اتصال ارتباط ایرانیان با سازمان ها و نهادهاى آمریکایى بوده که با هدف توانمندسازى عرصه هاى موثر جامعه در راستاى اهداف بیگانگان دنبال مى شده است . به عنوان مثال ، رامین جهانبگلو یکى از مدعوین جذب و با همکارى سایر سازمان ها این مرکز بوده که از طریق بنیاد {L= NED =L} و نهادهاى آمریکایى ، مدل فروپاشى اروپاى شرقى و نقش روشنفکران در آنجا و تطبیق آن با ایران را تئوریزه کرده و به عنوان یک پروژه دنبال مى نموده است . در تحقیقات به عمل آمده ، خانم اسفندیارى اظهار مى دارد که فعالیت ها و برنامه هاى مربوط به ایران در برنامه خاورمیانه این مرکز ، از طریق بنیاد معروف آمریکایى ( ( سوروس ) ) حمایت و پشتیبانى مالى شده است . ( این بنیاد آمریکایى متعلق به جورج سوروس بوده که نقش کلیدى در انقلابات رنگارنگ سال هاى اخیر در چند کشور داشته است . ) با همکارى خانم اسفندیارى ، مدیر و نماینده تحقیقات تکمیلى در این خصوص د ادامه دارد . وى در بازجویى هاى اولیه اظهار مى دارد که بنیاد سوروس در ایران با ایجاد یک شبکه ارتباط غیر رسمى و تلاش براى توسعه و گسترش آن ، اهداف براندازانه خود را دنبال مى نموده است . ) ) ( 14 ) . 2 تاکتیکهاى اقتصادى بهره بردارى از ضعف سیاست هاى اقتصادى نظام حاکم نهایت بهره بردارى به عمل مى آید و طرفداران رژیم متهم به فساد و رشوه خوارى مى گردند کمک مالى به خانواده هاى زندانیان و گروه هاى مخالف حکومت و حتى نظارت یا مشارکت در اعتراض ها تشویق اعتصابات و شورش هاى کارگرى .
( 15 ) . 3 تاکتیکهاى فرهنگى ایجاد تردید در مقدسات دینى : اصل اسلام نیز در معرض تهاجم دشمنان قرار دارد . ساموئل هانتینگتون که کتاب جنجالى او ( ( برخورد تمدن ها ) ) تبدیل به بیانیه اعلام جنگ محافظه کاران جدید شده بود ، در این کتاب مى نویسد که دشمن ، طیف راست اسلامى نیست ، بلکه دین خود قرآن است : ( ( مساله اساسى غرب ، اسلام بنیادگرا نیست ، بلکه خود اسلام به مثابه تمدنى متفاوت است که پیروانش متقاعد شده اند فرهنگ شان برترین است و با پستى و فرومایگى قدرت شان باعث آزار و اذیت مى شوند . مساله اسلام ، سى آى ا ، یا وزارت دفاع ایالات متحده نیست . مشکل اسلام ، غرب به مثابه تمدنى دیگر است که مردمش جهانى بودن فرهنگ شان را باور دارند و برآنند که اگر قدرت در حال زوالى بخواهد به آنان تحمیل شود ، فرهنگ عالى و برتر آنان وظیفه دارد آن فرهنگ را در سراسر جهان بگسترد . ( 16 ) حمایت مکرر و مؤ کد از حقوق بشر و دموکراسى در ایران تدارک شبکه هاى متعدد رادیو تلویزیونى براى ایرانیان با استفاده از جدیدترین فنآورى هاى روز ( 17 ) [ امام ] خمینى در اولین سال انقلاب که جمهورى اسلامى ایران را به رفراندوم ( ( اقدام گذاشت اقدامى هوشمندانه بود و تدوین قانون اساسى ایران دومین گام هوشمندانه او با این دو اقدام خود ساختار اسلامى حکومت را شکل داد . توصیه کرده ایم که براى متزلزل کردن رژیم اسلامى باید [ امام ] دوستان خود روى دو نقطه بیشتر متمرکز شوند . اول اسلامیت رژیم و دوم بى نقص بودن قانون اساسى این حرکت نباید در میان توده هاى مردم که به ، خمینى حساسیت دارند باشد زیرا مردم عادى نسبت به اسلام وامام حساسیت خاصى دارند . اما در دانشگاهها و در محافل روشنفکرى به عنوان بحث و تریبون آزاد مى توان اسلامى بودن رژیم را نشانه تبعیض در میان ملت معرفى کرد و حذف قید اسلامى را به عنوان یک حرکت دموکراتیک دنبال کرد . مخالفت مستقیم با قانون اساسى رژیم نیز حساسیت برانگیز است ، این حرکت را مى توان با ایجاد تردید درباره قانون اساسى آغاز کرد .
. . ! ) ) ( 18 ) بى اعتبار جلوه دادن منابع خبرى نظام بویژه صدا و سیما ایجاد تحیر و سرگردانى ذهنى در بین مردم : سعى مى شود با طرح حجم عظیمى از سؤ ال ، مخاطب را در باورهاى خود به تردید اندازد . در مثل باید گفت به یک باره ، حجم عظیمى از سؤ ال در خصوص ولایت فقیه و یا دفاع مقدس براى جوانان کشور طرح مى کنند و آنان را به شک و شبهه مى اندازند . البته طرح سئوالات واقعى براى رفع شبهات حقیقى امرى پسندیده است اما در این باب ، هدف طرح سئوال و فهم واقعیت نیست ، هدف ایجاد شبهه در اذهان مردم است ایجاد تصویرى دلفریب از آمریکا در اذهان مردم - نابود ساختن انگیزه دفاع از کشور و ناموس در صورت حمله احتمالى آمریکا ( 19 ) نبرد رسانه اى : رسانه هاى استکبارى به صورت نسبتا یکدست در کنار برخى روزنامه نگاران مزدور و یا فریب خورده داخلى تلاش مى کنند تا زمینه را براى نفوذ دشمن مهیا سازند . دارند . احساس ناتوانى ، بدبینى به آینده ، تنبلى ، هوسرانى و امثال آن از جمله میکرب هاى روحى هستند که در هواى نفس آدمى لانه کرده اند . در براندازى نرم ، به بهانه کار فرهنگى تلاش مى شود تا این نفس چون اژدها تحریک شده ، فعال گردد . دشمن اسم این کار را اسلحه فرهنگى مى گذارد . فایده این کار براى دشمن این است که ما را از فرهنگ اسلامى و معنوى دور مى کنند و اگر هیچ دستاورد دیگرى هم برایشان نداشته باشد همین کافى است . ( ( صدرالدین الهى ) ) عضو رسانه اى شبکه برانداز در خارج از کشور ، در کنفرانسى که با همکارى آمریکا و آلمان و کارگردانى کنت تیمرمن در سال 1368 در هامبورگ تشکیل شده بود ، چنین گفت : ( ( چون نظام به اسلام وحمایت مردم تاءکید دارد ، وقتى سخن ازبراندازى به میان مى آید مردم موضع مى گیرند اما یک راه وجوددارد . حکومت تهران را فقط باسلاح فرهنگ مى توان خلع سلاح کرد و دست بسته تحویل مردان سیاست داد .
) ) ( 20 ) اینان به نام فرهنگ ، برخى ویروسهاى مخرب را به جامعه تزریق مى کنند . این ویروس ها ، اندیشه هاى مردم را بیمار مى سازند ، آینده را در نظر آنان تاریک جلوه مى دهند تا روح امید و نشاط را از مردم بگیرند و به این ترتیب ، نظام را از سرمایه اصلى اش که مردم باشد خلع سلاح کنند و محیط سیاسى کشور را براى بروز فجایع مختلف آماده سازند . در این باره ، مقام معظم رهبرى مى فرماید : همیشه دشمنان بیرونى ملت ایران سعى کرده اند این میکروبها را در درون جامعه ى ایرانى رسوخ دهند : ( ( شما نمى توانید ) ) ، ( ( شما قادر نیستید ) ) ، ( ( آینده تان تاریک است ) ) ، ( ( افقتان تیره است ) ) ، ( ( بیچاره شدید ) ) ، ( ( پدرتان درآمد ) ) . سعى این بوده است که ملت ما را نا امید ، کسل ، بى اعتماد به نفس ، تنبل و چشم به دست بیگانه بار بیاورند اینها دشمنان درونى است . ( 21 ) . 4 تاکتیکهاى اجتماعى گسترش فساد و اعتیاد در جوانان کشور ( 22 ) تضعیف روحانیت متعهد : روحانیت متعهد پاسدار اصلى اعتقادات دینى مردم است . کاستن از نفوذ روحانیت ، به مفهوم هموار ساختن راه براى نفوذ فرهنگ سیا ، مى گوید : کلید اصلى براى ایجاد یک تغییر بنیادین در سیاستهاى ایران از بین بردن خصوصیات انقلابى رژیم ایران است و این فقط با تحریم اقتصادى به دست نمى آید . بلکه باید نفوذ روحانیت را از بین برد و عقاید انقلابى از درون تهى شود . ( 23 ) . 5 تاکتیکهاى امنیتى تلاش براى دامن زدن به گرایش هاى تجزیه طلبانه در نقاط مختلف کشور 194 انسان ها تا دست همکارى و وحدت به یکدیگر ندهند ، از پس بسیارى از کارهاى مهم ، مثل حفاظت از یک نظام اسلامى بر نخواهند آمد . دشمن تلاش دارد تا عنصر نزاع و تفرقه را در جامعه اسلامى وارد سازد و در مقابل به طرفداران خود انسجام بخشد . در همین راستا به خبر زیر توجه فرمایید ، خبرى که ( ( باشگاه خبرنگاران ) ) آن را از فایننشال تایمز نقل کرده است : ( ( ایالات متحده همزمان با مذاکره با تهران در حال قاچاق سلاح و پول به گروه هاى اقلیت قومى ایرانى است .
) ) ( 24 ) دامن زدن به نافرمانى مدنى در تشکل هاى دانشجویى و نهادهاى غیر دولتى و صنفى حمایت از مخالفان حکومت ایران : سفر فعالان جوان خارجى از کشورهاى متحد ایالات متحده به ایران ، و حمایت آنان از جنبش هاى مدنى و نافرمانى ها دعوت فعالان جوان ایرانى به خارج ، براى شرکت در سمینارهاى کوچک . این کار در صربستان ، فیلیپین ، اندونزى و شیلى و کشورهاى دیگر جواب داده است . این افراد باید از سوى مقامات آمریکایى انتخاب شوند ، نه نهادهاى ایرانى استفاده از سفارتخانه هاى کشورهاى دیگر در تهران : حضور در جلسات محاکمه و درخواست مشترک براى آزادى زندانیان سیاسى تضعیف سرویس هاى امنیتى و نظامى حکومت ایران : باید قدرت بسیج و سپاه را از میان برد و در وزارت اطلاعات تغییرات اساسى پدید آورد و یا آن را حذف کرد . ( 26 ) به منظور ارائه تصویرى روشن تر از چگونگى انجام براندازى نرم ، مراحل انجام آن به صورت زیر ترسیم مى گردد : . 1 ایجاد اتحاد بین مخالفان نظام : در این مرحله تلاش مى شود تا همه مخالفان نظام و سرخوردگان از آن از همه اقشار حتى نظامى و روحانى جذب ، انسجام و سازمان پیدا کنند . . 2 از کار انداختن مراکز کلیدى نظام : در این مرحله به کمک رسانه هاى غربى و یا رسانه هاى وابسته به غرب تلاش مى شود چهره ها و مغزهاى اصلى نظام ، بویژه شخص د رهبرى و یا نزدیکان اصلى او مورد ترور شخصیت قرار گیرند و با القاء شبهات ، سؤ الات و پخش شایعات مختلف قدرت رهبرى و سایر مراکز اثر گذار نظام تضعیف گردد . حمله به قانون اساسى را نیز مى توان در این مرحله تصور کرد . . 3 نفوذ در مراکز قدرت نظام : باید با تضعیف مراکز نظارتى نظام ، مانند شوراى نگهبان و هسته هاى گزینش چنان کرد که زمینه نفوذ براى هواداران غرب مهیا تر شود . . 4 بى اعتبار سازى رسانه ملى : رسانه ملى باید به شیوه هاى مختلف به تصرف در آید .
حال اگر نشد باید آن را از اعتبار انداخت و متهمش کرد که دروغ مى گوید و جناحى عمل مى کند . سپس رسانه هاى جایگزین مطرح مى شود که امروزه در سایه پیشرفت هاى فن آورى دستیابى به آن کار سختى نیست . 5 . از کار انداختن نیروهاى ضد براندازى : نیروهاى امنیتى و نظامى بویژه سپاه مهم ترین نیروهایى هستند که باید در برابر براندازان بایستند . توپخانه رسانه اى دشمن تلاش مى کند تا این نیروها را بى انگیزه کند و با طرح مباحثى نظیر قتل هاى زنجیره اى و امثال آن دستگاه امنیتى یک کشور را تضعیف کند . 6 . بیرون راندن مخالفان : با نفوذ تدریجى و قدرت یابى هواداران غرب در مراکز حساس ، کار تصفیه تدریجى این مراکز از طرفداران واقعى نظام ، در صورتى که دست از عقاید ارزشى خود بر ندارند آغاز مى شود و به این ترتیب یک براندازى نرم صورت گرفته است . ( 27 ) الزامات و خصوصیات براندازى نرم مطابق آنچه تاکنون بیان شد مى توان گفت براندازى نرم به لحاظ ماهوى ، کار روى فکر افراد است و در کل ، عملى فرهنگى تبلیغى محسوب مى شود . به سخن دیگر ، نوعى جنگ فرهنگى و عملیات روانى است . بر این اساس ، برخى الزامات و خصوصیات آن مثل هر جنگ فرهنگى دیگر عبارت است از : . 1 آزادى بالا : پیش نیاز براندازى نرم ، وجود جامعه اى آزاد و مردم سالار ، مسئولانى غافل از حرکات دشمن و مردمى با سطح آگاهى پایین نگه داشته شده است . براندازى نرم در جوامعى که سطح آگاهى مردم بالا بوده و یا توان اطلاعاتى نظام در تشخیص د حرکات دشمن بالا باشد ، مؤ ثر نیست . . 2 هوشمندى : در عملیات فرهنگى نیاز به سطح بالایى از تخصص هاى گوناگون وجود دارد . از این رو ، افراد درگیر در آن ، اغلب از کسانى هستند که تحصیلات بالاى دانشگاهى دارند . مقابله با آن هم نیاز به هوشمندى و تحصیلات بالا دارد . . 3 پرستیژ : براندازى نرم عملى شیک و داراى پرستیژ تلقى مى شود .
تهاجم نظامى در عرف جامعه بین المللى عملى مطلوب تلقى نمى شود ، و مخالفت هاى بسیارى را برمى انگیزد ، در حالى که عملیات فرهنگى را مى توان با پوشش هاى زیبا مانند دفاع از دمکراسى ، آزادى و حقوق بشر انجام داد . . 4 درازمدت بودن : عملیات فرهنگى زمان بر است و در کوتاه مدت جواب نمى دهد . 5 . فقدان تلفات ظاهرى : در جنگ فرهنگى انسان ها در ظاهر کشته نمى شوند ، اما وجدان و معنویت آنها قربانى مى گردد . 6 . تنوع ابزارها : ابزارهاى سیاسى ، اقتصادى ، دیپلماتیک ، و حتى نمایش هاى نظامى مورد استفاده قرار مى گیرند . در این بین ، رسانه ها نقش اول را ایفا مى کنند . . 7 هزینه پایین : هزینه هاى نبرد فرهنگى در مقایسه با نبرد نظامى بسیار ناچیز است . راهکارهاى مقابله با براندازى نرم لحاظ روحى ، از خودگذشتگى فراوانى را مى طلبد . دشمنان ما حماقت کرده اند و چگونگى عملکرد خود را افشا کرده اند . راه مقابله از طریق اجراى ضد پیشنهادهاى براندازى عملى است . در این باره ، گفتنى است : نظام اسلامى نباید اجازه دهد مخالفان نظام با یکدیگر متحد شوند ، باید تفرقه را در میان آنها به شیوه هاى گوناگون مانند خرید برخى از آنان و یا نفوذ دادن برخى عوامل به درون آنها ، دامن زد و اتحاد در بین خودى هاى نظام اسلامى را هر چند با هزینه معنوى بالا حفظ کرد . نظام اسلامى نباید اجازه دهد عوامل نا اهل و نا محرم در پست هاى کلیدى نظام رخنه کنند . باید نظارت استصوابى شوراى نگهبان را بر انتخابات مختلف جدى گرفت تا وابستگان دشمن امکان نفوذ نیابند . تاءیید صلاحیت ، حفاظت اطلاعات و حراست ها باید تقویت شوند . نظام اسلامى باید براى تقویت بصیرت نظامیان تلاش بیش ترى کند تا مبادا دشمنان ، افکار نظامیان را که نگهبانان این سرزمین هستند معطوف خود سازند و دوباره سلطه غارتگرانه خود را بر این سرزمین مقدس برقرار نمایند . از ارتباطات مشکوک بین مخالفان نظام و بیگانگان باید جلوگیرى کرد .
حتى در خصوص برخى مقامات متوسط نظام نیز باید نظارت داشت تا مبادا دشمن آنان را فریب دهد . در برخورد با عوامل دشمن باید با قاطعیت عمل کرد و از جوسازى هاى رسانه هاى غربى بیمى به خود راه نداد . رسانه هاى متعهد به نظام اسلامى باید خشونت گرى مخالفان نظام را افشا کنند تا نتوانند مردم را فریب دهند و خود را اشخاصى محترم جا بزنند . باید آگاهى هاى سیاسى اقتصادى مردم را درباره مسائل اساسى کشور افزایش داد و شایعه پردازى هاى رسانه هاى دشمن را با بیان به موقع و مکرر واقعیت ها خنثى ساخت . رسانه هاى متعهد و آرمانگرا ، باید روحیه امید و مقاومت را در مردم تقویت کنند و اعتماد آنان به مسئولان عالیرتبه نظام اسلامى را افزایش دهند . اطاعت از رهبرى و همراهى با روحانیت متعهد در خط رهبرى را باید جدى از همه ، باید معنویت و انگیزه الهى را تقویت کرد . قدرت طلبى و هواپرستى از مهم ترین لغزشگاه هایى است که آدمى را در دامن دشمنان دین مى اندازد . به همین دلیل درس د هاى اخلاق را باید جدى گرفت و از اساتید خودساخته بهره مند گردید . با کسانى که به هر دلیل از نظام اسلامى کدورتى پیدا مى کنند نباید چنان رفتار کرد که در دام دشمنان گرفتار شوند . باید با مهر و محبت براى جذب دوباره اینان کوشید و تلاش د دشمن را ناکام گذاشت . همچنین باید با عواملى که موجبات نارضایتى مردم از اقتصاد مملکت را فراهم مى سازد ، مبارزه اى جدى داشت ، عواملى مانند تورم ، بیکارى ، فساد ادارى و امثال آن . برخى از راهکارهاى مقابله با شایعه‌هاى برانداز عبارتند از : - نادیده انگاشتن شایعات ضعیف و پاسخ غیرمستقیم به آن مانند نشان دادن تصاویر فردى که شایعه فوت و یا قتل وى منتشر شده و یا انعکاس حضور گسترده مردم در راهپیمایى‌هاى سالروز پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى و یا مشارکت گسترده در انتخابات براى مقابله با شایعه وجود شکاف میان جامعه و حاکمیت - پاسخ شایعه با شایعه که در عملیات روانى متقابل کاربرد دارد .
اجتناب از ارسال اطلاعات طبقه بندى شده در محیطهاى سایبر با توجه به اینکه سرورهاى پست‌هاى الکترونیکى مانند جى میل در کشور ایالات متحده قرار داشته و احتمال ارتباط آنها با شبکه‌هاى جاسوسى رژیم صهیونیستى و امریکا ، شایسته است کاربرانى که به نحوى با مطالب محرمانه مرتبط هستند از ارسال آنها به سایر افراد به صورت ایمیل بصورت جدى خوددارى نمایند زیرا ضریب اعتماد به حفاظت از اطلاعات طبقه بندى شده در محیطهاى مجازى بسیار پایین است همچنین شایسته است از فایل‌هاى محرمانه و طبقه بندى شده در بلوتوث‌هاى تلفن همراه خوددارى شود زیرا در صورت سرقت و گم شدن تلفن همراه و یا فراموشى کاربر به غیر فعال کردن بلوتوث این سناریو محتمل است که افراد سودجو و یا جاسوس با شناسایى هدفمند افراد مشخص با بکارگیرى نرم افزارهایى خاص در جهت حذف و یا دستیابى به اطلاعات طبقه بندى شده اقدام نمایند . تقویت قدرت نرم نیروهاى مسلح - حمایت‌هاى تقنینى اجرایى از توسعه قدرت نرم سازمان مقاومت بسیج - مشارکت افزایى ساختارهاى نیروهاى مسلح در طرح‌هاى عمرانى و جهادسازندگى مانند کارویژه‌هاى قرارگاه سازندگى خاتم الانبیاء - تأکید بر آینده پژوهى ، مدیریت دانش دفاعى و افزایش تعامل میان مخازن تولید فکر با متولیان نظامى ، انتظامى ، امنیتى و اطلاعاتى با هدف تقویت جنبش نرم افزارى تولید علم در راستاى منویات رهبر فرزانه انقلاب - ایجاد و تقویت سازمان آینده پژوهى و فناورى‌هاى نوین در ساختار نیروهاى مسلح - دانش افزایى و توسعه فنى حرفه‌اى نخبگان نیروهاى مسلح در چارچوب اصل تحقیق و توسعه - تحکیم بنیان‌هاى فرهنگى و عقیدتى سیاسى نیروى انسانى . آسیب شناسى بحران اقتصاد جهانى از رویکرد امنیت ملى با توجه به اینکه پیش بینى مى‌شود بحران اقتصاد جهانى در کوتاه مدت حل نشود ، شایسته است کارگزاران نظام نسبت به آسیب شناسى پیامدهاى این بحران مانند کاهش قیمت جهانى نفت و تأثیر آن بر عملیاتى شدن منابع مالى ردیف‌هاى بودجه‌اى مصوب ، از رویکرد امنیت ملى برخورد کنند بویژه اینکه بخش مهم منابع مالى بودجه پیشنهادى به مجلس شوراى اسلامى از درآمدهاى صادراتى نفت ، گاز و محصول پتروشیمى به دست مى‌آید و تداوم کاهش قیمت انرژى مى‌تواند بستر کسرى بودجه کاهش صادرات ، افزایش واردات و تهدید ثبات امنیتى سرمایه گذارى در بورس منجر شود .
آسیب شناسى ماهیت تهدیدهاى فراروى نظام جمهورى اسلامى ایران در علم « مدیریت استراتژیک » ( 12 ) امنیت به معناى فقدان تهدید در عمق استراتژیک داخلى و خارجى است و متولیان نهادهاى نظامى ، انتظامى ، امنیتى و اطلاعاتى شایسته است در گام اول با رویکرد « معرفت شناسى و ماهیت شناسى » ( 13 ) نسبت به شاخص گذارى ، توصیف و طبقه بندى تهدیدهاى فراروى نظام اقدام نمایند تا حداکثر بهره ورى از پتانسیل‌هاى بالقوه و بالفعل منابع قدرت حاصل شود . مهم‌ترین تهدیدهایى که مى‌تواند ثبات امنیتى یک نظام سیاسى رابا چالش مواجه کند طبق جدول زیر قابل تفکیک است : آسیب شناسى دورنماى مطالعات ادعایى امریکا و تأثیر آن بر ثبات امنیت اطلاعاتى ، اجتماعى و اقتصادى کشور یکى از ابزارهاى جنگ نرم ایالات متحده براى دستیابى به اطلاعات و اسناد طبقه بندى شده نظامى و هسته‌اى ، استفاده ابزارى از معاونت پادمان آژانس اتمى است . به عبارتى بررسى متن گزارش‌هاى مدیرکل آژانس به صورتى‌است که به جاى اینکه محمد البرادعى نقش متولى یک سازمان بى طرف را ایفا نماید ، به وکیل مدافع مطالعات ادعایى امریکا در آژانس تبدیل شده است . به عنوان مثال به تاریخ 19 نوامبر 08 ( 29 آبان 1387 ) وى چهاردهمین گزارش دو پهلوى خود پیرامون فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران به شوراى حکام را ارائه کرد که برخى‌نکات قابل تأمل آن عبارتند از : بند 15 گزارش طورى تنظیم شده که مى‌تواند تداعى کننده شائبه وجود فعالیت‌هاى هسته‌اى نظامى در ایران باشد و در آن مدیرکل آژانس اعلام کرده « هنوز برخى موضوع‌هاى مهم باقى مانده که در گزارش‌هاى قبلى به آنها اشاره شده و براى اثبات عدم وجود اهداف نظامى لازم مى‌باشد ، شفاف سازى نشده است . » بندهاى 16 ، 17 و 19 گزارش طورى تنظیم شده که همکارى ایران در مورد مطالعات ادعایى غیرقانونى و غیرمستند امریکا را به عنوان یکى از پیش شرطهاى تأیید راستى آزمایى فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران معرفى کرده است . همچنین در بند 19 مدیرکل آژانس خواستار تصویب پروتکل الحاقى شده است که مى‌تواند عمق و دامنه بازرسى‌ها را به طور قابل توجهى افزایش دهد .
در بند به صورت غیرمستقیم در مورد ماهیت فعالیت نیروگاه 40 مگاواتى آب سنگین اراک ابهام زایى شده است . در بند 21 مدیرکل آژانس به صراحت همکارى‌هاى فراپادمانى ایران را براى اعتمادسازى کافى نمى داند . نتیجه گیرى : یکى از سناریوهاى چالش زاى دورنماى عمق استراتژیک امنیت داخلى و خارجى نظام مقدس جمهورى اسلامى‌ایران ، احتمال بالاى گسترش کاربست دکترین براندازى نرم در سیاست خارجى امریکا علیه ایران بویژه در دوره ریاست جمهورى « باراک اوباما » ست . به عنوان مثال با توجه به تأثیر بالاى « لابى گرى » در فرایند قانونگذارى و اجرایى ایالات متحده ، شواهد بیانگر گسترش فعالیت خصمانه لابى‌هاى ضد انقلاب است که با محوریت حقوق بشر فعالیت مى‌کنند بویژه اینکه در انتخابات چهارم نوامبر 08 ( 14 آبان 1387 ) ، سناریوهاى دموکرات توانستند اکثریت کرسى‌هاى مجلس سنا را نیز به دست آورند و بصورت سنتى اکثریت غالب رجال سیاسى این حزب همواره تحت فشار لابى‌هاى صهیونیسم و ضد انقلاب از قانونمند شدن و عملیاتى کردن دکترین مهار ج . ا . ایران با استفاده از گفتمان‌هاى نرم افزار گرایانه مانند جنگ اقتصادى ، جنگ روانى رسانه‌اى ، جنگ اطلاعاتى و بى ثبات سازى امنیت اجتماعى حمایت کرده‌اند و شایسته است متولیان امر دورنما و شیوه‌هاى خصمانه تئوریسن‌ها و پیروان دکترین براندازى نرم را از رویکرد امنیت ملى رصد کرده و نسبت به مهار و خنثى سازى سناریوهاى تهدیدزا به ویژه در زمان ریاست جمهورى « باراک اوباما » اقدام‌هاى احتیاطى مناسب را در دستور کار قرار دهند . در چارچوب مطالعات دفاعى مى‌توان اهداف راهبردى جنگ نرم ایالات متحده را در هفت حوزه تنش زاى زیر طبقه بندى و مورد آسیب شناسى قرار داد : - تنش روانى رسانه‌اى ایران هراسى از طریق انعکاس تصاویر مجازى از توسعه بومى صنعت هسته‌اى و قابلیت‌هاى آفندى و پدافندى‌موشکى جمهورى اسلامى ایران و هدفمند شدن جنگ تبلیغاتى با هدف گسترش تنش‌هاى قومى ، فرقه‌اى ، صنفى ، دانشجویى و اجتماعى . - تنش اقتصادى گسترش هدفمند عمق و دامنه دیپلماسى تحریم در چارچوب شوراى امنیت ( قطعنامه‌هاى 1737 ، 1747 ، 1803 و 1835 ) ، تحریم‌هاى ائتلافى هوشمند و یا فشار سیاسى بر متحدان خود براى اجتناب از انعقاد توافق نامه‌هاى اقتصادى و انرژى با هدف انزواى ایران در معادلات اقتصادى منطقه‌اى .
- تنش نظامى گسترش عمق و دامنه مطالعات ادعایى و گنجاندن آنها در گزارش‌هاى مدیرکل آژانس اتمى با هدف تداعى شائبه وجود ارتباط میان فعالیت‌هاى صلح آمیز هسته‌اى ایران و اهداف نظامى و بالتبع توجیه گسترش تحریم‌هاى غیر قانونى علیه نهادها ، شرکت‌ها و افراد وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران با هدف تضعیف بازدارندگى بومى‌کلاسیک و نامتقارن ، احتمال بازرسى ناوگان‌هاى نظامى امریکا و ناتو از کشتى‌هاى تجارى جمهورى اسلامى‌ایران با هدف نظارت بر حسن اجراى قطعنامه‌هاى شوراى امنیت ، برگزارى رزمایش‌هاى نظامى میان ناتو و برخى کشورهاى منطقه و انعقاد توافق‌هاى امنیتى دوجانبه با کشورهاى همسایه ایران مانند عراق ، افغانستان ، پاکستان و کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس . - تنش امنیتى جلوگیرى از عملیاتى شدن امنیت بومى و پایدار ، حمایت مالى رسانه‌اى از گسترش ناامنى‌هاى مدنى با بهانه گسترش حقوق بشر و دموکراسى ، حمایت از گروهک‌هاى تروریستى مانند پژاک ، منافقین و جندالله با هدف ناامن سازى استان‌هاى مرزى . - تنش اطلاعاتى تلاش براى نصب سامانه‌هاى جاسوسى در مرزهاى ایران و عراق ، رخنه در شبکه‌هاى استراتژیک نظام توسط نیروهاى پوششى ، شنود تلفن همراه و یا رخنه در شبکه اینترنتى برخى نهادهاى راهبردى . - تنش سیاسى مخدوش جلوه دادن نتایج آراء انتخاباتى ، تأخیر در صدور روادید مسافرتى توسط برخى متحدان امریکا ، ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت ، تشویق به حضور حداقلى مردم در رقابت‌هاى انتخاباتى . - تنش فرهنگى ناتوى فرهنگى با هدف نهادینه کردن فرهنگ لیبرال دموکراسى و تضعیف هویت ایرانى اسلامى مانند تغییر نام خلیج فارس و یا ترسیم تصویر خشنى از دین مبین اسلام راهکارهاى مقابله با جنگ نرم راهکارهاى جمهورى اسلامى ایران براى مهار دکترین براندازى نرم آسیب شناسى افزایش توزیع و مصرف مواد مخدر در ایران از رویکرد امنیت ملى با توجه به افزایش تنوع تولید و تغییر الگوى مصرف مواد مخدر ، آسیب‌هاى جدى آن بر امنیت اجتماعى و تسهیل براندازى در سکوت نظام مقدس ج . ا . ایران ، توصیه مى‌شود مجلس شوراى اسلامى در تعامل و هم اندیشى با نمایندگان « ستاد مبارزه با مواد مخدر » ( 1 ) از رویکرد امنیت ملى تصویب طرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار قرار دهند .
مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند بخشى از ابزارهاى مقابله با مواد مخدر را در چارچوب قانونمند کردن طرح نظام جامع امنیت اجتماعى پى‌گیرى نماید . از طرفى افزایش رایزنى میان معاونت امنیتى انتظامى وزارت کشور و یا فعال سازى دیپلماسى پارلمانى از طریق تعامل سازنده کمیته‌هاى امنیتى پارلمانى سه کشور ایران ، افغانستان و پاکستان ، مى‌تواند زمینه‌هاى انعقاد تفاهم نامه هاى دفاعى پارلمانى سه جانبه با محوریت مبارزه با مواد مخدر را عملیاتى نماید . حمایت تقنینى نظارتى و اجرایى از توسعه زیرساخت‌هاى جنگ رایانه‌اى یکى از تهدیدات راهبردى نرم افزارگرایانه ، نفوذ هکرهاى مهاجم براى آسیب رسانى به شبکه‌هاى وب نهادهاى استراتژیک نظام با هدف « جاسوسى اینترنتى » ( 2 ) و یا رخنه اطلاعات گمراه کننده با هدف تخریب شبکه اطلاعات ملى است که عمق و دامنه کاربرى آن در سطوح منطقه‌اى و جهانى روز به روز در حال افزایش است . براى آگاهى متولیان امر نسبت به اهمیت روزافزون جنگ‌هاى رایانه‌اى ، شایسته است به عنوان مثال اشاره شود کشورى مانند چین با هدف توازن راهبردى قدرت نرم سرمایه‌گذارى هنگفتى را براى توسعه جنگ‌هاى رایانه‌اى هزینه کرده است بطورى که موفق شده است به سیستم‌هاى کامپیوترى نهادهاى نظامى امنیتى ایالات متحده نفوذ نماید . این کشور در سال 07 نزدیک به ده شرکت دفاعى امریکا مانند « ریتون » ( 3 ) ، « مارتین لاکهید » ( 4 ) ، « بوئینگ » ( 5 ) ، « نورتروپ گرومن » ( 6 ) ، « سیستم نرم افزارى برنامه‌ریزى جنگنده‌هاى نیروى هوایى » ( 7 ) ، « سیستم برنامه ریزى مأموریت بالگردهاى ارتش » ( 8 ) و فایل‌هاى فضانوردان ناسا را مورد دستبرد اینترنتى قرار داد ( 9 ) و در بودجه دفاعى سالانه خود ، ردیف‌هایى را براى تقویت هر چه بیشتر « قابلیت‌هاى جنگ رایانه‌اى » ( 10 ) اختصاص داده است . در این راستا شایسته است وزارتخانه‌هاى دفاع و اطلاعات و ستاد کل نیروهاى مسلح با تبیین آموزش‌هاى‌راهبردى ، بستر مقابله هدفمند با آسیب‌هاى جنگ رایانه‌اى و تقویت عمق استراتژیک نظام در محیط سایبر را فراهم کنند . آسیب شناسى پیامدهاى اجتماعى جنگ اقتصادى توصیه مى‌شود کارگزاران نظام براى مقابله با جنگ اقتصادى و گسترش تحریم‌هاى احتمالى اقدام‌هاى زیر را مورد توجه قرار دهند :
- کارگزاران نظام ، دورنماى « بحران مالى جهانى » ( 11 ) ، کاهش قیمت نفت و بالتبع احتمال بالاى عدم تحقق منابع مالى ردیف‌هاى بودجه را از رویکرد امنیت ملى بررسى کرده و در مصاحبه‌ها و یا تبلیغات انتخاباتى از وعده‌هایى که مى تواند سطح انتظارات جامعه را افزایش و حباب کاذب را تشکیل دهد ، پرهیز نمایند زیرا مى‌تواند ضریب اعتماد جامعه به کارگزاران نظام را کاهش دهد - ردیف‌هاى بودجه سالانه بصورت واقع گرایانه و متناسب با کف درآمدهاى واقعى تدوین و تصویب شود . قانونمند کردن مقابله با جرایم سایبر و تلفن همراه یکى از حوزه‌هایى که عمق و دامنه تهدیدات نرم را گسترش مى‌دهد ، رشد فزاینده جرایمى است که در محیطهاى مجازى و سایبر به وقوع مى‌پیوندد و به صورت مستقیم امنیت اجتماعى را تهدید مى‌کند که شایسته است ظرفیت‌هاى تقنینى ، نظارتى و اجرایى بازدارنده و مناسبى براى مهار آنها در دستور کار متولیان امر قرار گیرد : برخى مصادیق جرایم سایبر که در زیرمجموعه تهدیدات نرم افزارى قرار مى‌گیرد ، عبارتند از : - افزایش نشر بلوتوث‌هاى شخصى و خانوادگى بویژه افراد مشهور در حوزه‌هاى ورزشى و هنرى - افزایش انتشار بلوتوث‌هاى مستهجن و غیر اخلاقى - گسترش شایعات براندازانه و یا تبلیغ علیه نظام توسط پیام‌هاى کوتاه تلفن همراه - گسترش وبلاگ‌هاى براندازانه یکى از شیوه‌هاى جنگ نرم در محیطهاى سایبر ( اینترنت ) ، گسترش هدفمند و روزافزون وبلاگ نویسى توسط برخى افراد ، گروه‌ها یا سازمان‌هاى مخالف نظام جمهورى اسلامى ایران است . وبلاگ‌هاى ساختارشکن و برانداز که معمولاً به سادگى ایجاد شده و نیاز به تخصص بالاى بلاگرها ندارد ، به راحتى‌در محیطهاى مجازى به یک هویت مستقل تبدیل و بدون اینکه شناسایى شوند به ترویج عقاید براندازانه اقدام مى‌کنند . در این راستا افزایش تعامل و هم اندیشى میان کارشناسان وزارتخانه‌هاى اطلاعات ، فناورى ارتباطات ، قوه قضائیه ، قوه مقننه و پلیس امنیت اجتماعى و اخلاقى ناجا و یا معاونت فرهنگى اجتماعى ناجا مى‌تواند در ارتقاء اثربخشى راهکارهاى بازدارنده و یا اقدام‌هاى تنبیهى مفید واقع شود .
حمایت تقنینى و مالى از تعمیق قدرت نرم نظام در محیطهاى مجازى یکى از شاخصه‌هاى دورنماى جنگ‌هاى پیش رو ، سرمایه گذارى کشورها بر مقوله « جنگ اندیشه در محیط هاى‌مجازى » است و کشورى موفق خواهد بود که بتواند زمینه‌هاى حداکثر بهره ورى از محیطهاى وب با جدیدترین شیوه‌هاى دانش دیپلماسى عمومى را فراهم کند زیرا دانش افزایى و هوشمندسازى آنلاین جامعه در برابر تهدیدات نرم ، آستانه مقاومت ملى و کارآمدى نظام در محیطهاى مجازى را ارتقاء مى‌دهد . توصیه مى‌شود برخى نهادهاى راهبردى نظام مانند وزارتخانه‌هاى اطلاعات ، کشور ، فرهنگ و ارشاد اسلامى ، صدا و سیما ، حوزه علمیه قم و سازمان تبلیغات اسلامى بخشى از کارویژه‌هاى عملیاتى خود را به سمت روزآمد کردن شیوه‌هاى مقابله با تهدیدات نرم و جنگ روانى رسانه‌اى متمرکز نمایند بویژه اینکه اکثریت غالب مخاطبان خبر رسانى آنلاین را اقشار فرهیخته ، دانشجویان و دانش پژوهان تشکیل مى‌دهند که نقش مهمى را در نهضت نرم افزارى تولید علم و تحقق دانشگاه اسلامى بر عهده دارند . از طرفى انعکاس آنلاین مناسب تحولات خبرى و اقدام‌هاى مثبت مجلس شوراى اسلامى در محیطهاى وب به عنوان مهم‌ترین نهاد قانونگذارى کشور که از شاکله مردم سالارى برخوردار است ، در تحکیم و انسجام بخشى به روابط جامعه با وکلاء ملت و بالتبع تقویت بنیان‌هاى مشروعیت نظام تأثیرگذار بوده و مى‌تواند گستره هم اندیشى مجازى مجلس با کانون‌هاى فکرى و شبکه نخبگان را افزایش دهد که این تعامل نرم افزارى مى‌تواند در بهینه سازى تصویب طرح و لوایح ، مصوبات مجلس ، بازتاب سنجى ضریب اقناع سازى مصوبات در میان نخبگان فکرى ، کارآمدسازى کارویژه‌هاى تقنینى نظارتى و در نهایت ارتقاء دیپلماسى پارلمانى مجلس هشتم مفید واقع شود . سازماندهى نصب دوربین‌هاى مدار بسته در نواحى جرم خیز یکى از اقدام‌هاى بازدارنده مناسب نهادهاى امنیتى انتظامى کنترل نامحسوس نواحى جرم خیز و یا مراکز پر تردد مانند مترو از طریق نصب سامانه‌هاى دوربین مدار بسته است که در صورت مدیریت کارآمد مى‌تواند در ثبات بخشى به امنیت اجتماعى مفید واقع شود .
مقابله با ایجاد و گسترش فرقه‌هاى ساختگى یکى از توصیه‌هاى تئوریسین‌هاى دکترین براندازى نرم ، فرقه سازى با هدف تضعیف وحدت ملى و انسجام اسلامى است ، به طورى که هم اکنون شاهد گسترش افراد و گروه‌هایى هستیم که با عناوینى مانند ارتباط با امام زمان ( عج ) و یا پیامبران بنیان‌هاى اعتقادى جامعه را هدف قرار داده‌اند . در این راستا وزارت اطلاعات و حوزه‌هاى علمیه به ویژه حوزه علمیه قم ، نقش مهمى را در خنثى سازى تهدیدها و هوشیارى جامعه در برابر این نوع شیادان ایفا مى‌کنند . قانونمند کردن نظام جامع دیپلماسى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران یکى از راهکارهاى تکلیف گرایى کارگزاران نظام به رهنمودهاى رهبر فرزانه انقلاب پیرامون هوشیارى مسئولین در برابر تهاجم نرم افزارى ناتوى فرهنگى قانونمند کردن نظام جامع دیپلماسى فرهنگى با هم اندیشى وزارت امور خارجه ، مجلس شوراى اسلامى و متولیان فرهنگى است که در صورت تحقق مى‌تواند حداکثر بهره‌ورى بهینه از ظرفیت‌ها و بالتبع عمق استراتژیک نرم افزارى نظام را توسعه دهد که برخى مصادیق آن عبارتند از : - نظام مند شدن کارویژه دیپلمات فرهنگى از رویکرد امنیت ملى وابسته‌هاى فرهنگى سفارتخانه‌ها و دفاتر فرهنگى ایران در کشورهاى خارجى نقش مهمى را در عمق بخشى به اقتدار برون سیستمى و مهار تهدیدات نرم ایفا مى‌کنند . هوشیارسازى متولیان فرهنگى نظام نسبت به ابزارها و شیوه‌هاى تهاجم نرم افزارى غرب انعکاس جنایات گروه‌هاى تروریستى بویژه سازمان منافقین در قالب عکس ، تصویر ، توزیع سى دى ، بروشور و یا کتاب که در صورت سازماندهى مناسب مى‌تواند در تقویت تعامل میان گروه‌هاى دوستى پارلمانى ج . ا . ایران و کشورهاى میزبان براى افزایش فشار بر گروه‌هاى تروریستى مؤثر باشد تدوین سازوکارهاى تقنینى و اجرایى مناسب براى افزایش تعامل میان نهادهاى داخلى و شوراى ایرانیان خارج از کشور آشنا کردن ایرانیان و اتباع کشور میزبان با نقش مثبت و تأثیرگذار دولت و مجلس شوراى اسلامى در حوزه سازندگى و جنبش نرم افزارى تولید علم که در صورت بهره گیرى از شیوه‌هاى تبلیغاتى مناسب مى‌تواند تصاویر مناسبى را از اقتدار و رابطه سازنده دولت و مجلس در افکار اتباع کشور میزبان تداعى نماید و بخشى از سناریوى جنگ روانى رسانه‌اى غرب براى ترسیم فضاى اختلاف در داخل را خنثى نماید .
توسعه صنعت توریسم و ترویج فرهنگ ایرانى اسلامى رایزنى‌هاى فرهنگى با آشنا کردن اتباع خارجى با اماکن سیاحتى زیارتى در قالب نمایش عکس ، فیلم و یا توزیع بروشور ، نقش مهمى را در علاقمندى جهانگردان براى سفر به جمهورى اسلامى ایران برعهده دارند که با مشاهده توسعه اقتصادى و سیاسى علیرغم تحریم‌هاى امریکا ، مى‌توانند به صورت ناخود آگاه نقش سفیر جمهورى اسلامى‌ایران را در کشورشان بازى کرده و بالتبع بصورت غیر مستقیم بر تقویت قدرت نرم نظام در خارج از کشور کمک نمایند . مجلس شوراى اسلامى نیز با تصویب قوانین مناسب و هدفمند کردن برخى تسهیلات لازم ، مى‌تواند قدرت مانور دیپلمات‌هاى فرهنگى براى جذب جهانگرد را افزایش دهد . مقابله با ایجاد و نشر شایعه‌هاى برانداز امروزه با گسترش فضاى رسانه‌اى ، جایگاه محیطهاى مجازى در جنگ‌هاى روانى نامتقارن و یا شایعه پراکنى هاى‌براندازانه تقویت شده ، بطورى که گسترش رسانه‌ها ، وبلاگ‌ها ، وب سایت‌ها ، پست الکترونیکى ، پیامک‌هاى‌تلفن همراه و . . . امکان ردیابى مرجع شایعه پراکنى را به کمترین میزان ممکن کاهش داده و امکان تبادل غیررسمى اخبار و اطلاعات نیز فراهم شده است . با توجه به آسیب پذیرى امنیت اجتماعى نسبت به رواج شایعات و تلاش دشمن براى ترویج شایعه‌هاى سیاسى ، امنیتى ، اقتصادى و اجتماعى با هدف شکاف سازى و بى اعتمادى میان جامعه و سطوح حاکمیت ، شایسته است متولیان امر بویژه صدا و سیما و نهادهاى اطلاعاتى امنیتى ضمن تجزیه و تحلیل شایعات برانداز و ریشه یابى آنها ، نسبت به پیامدهاى ترویج آن ، جامعه را آگاه نمایند . هر میزان اقدام‌هاى متقابل جمهورى اسلامى ایران ضعیف تر ، ابزارها و شیوه‌هاى شایعه پراکنى دشمن قوى تر و منسجم تر و همچنین موضوع شایعه حساس برانگیزتر باشد ، سرعت و ضریب تأثیر شایعه نیز افزایش مى‌یابد . آنچه مسلم است با نزدیک شدن به رقابت‌هاى انتخاباتى و یا در شرایط بحرانى ، حجم و دامنه شایعه سازى‌هاى براندازانه با هدف مختل کردن ثبات نظام تصمیم گیرى و یا اختلاف افکنى میان کارگزاران نظام افزایش مى‌یابد .
مقام معظم رهبرى برخى ازراهکارهایى که دشمنان در جهت براندازى نظام به آن رو آورده اند ، را اینگونه بر شمرده اند : . 1 تضعیف و تخریب باورهاى دینى . حفظ هویت فرهنگى و دینى نشانه اى از شخصیت و استقلال ملت‌هاو تضعیف آن نشانه وابستگى ملت‌ها است . اعتقاد به حفظ ( هویت دینى ) و دفاع از آن تا پاى جان ، نظام نوپاى جمهورى اسلامى را برپا کرد و آن را در برابر تهاجمات گوناگون دشمن ، مقاوم و پایدار نمود . اگر دشمن بتواند این اعتقاد را از ذهن مردم بزداید ، مقاومت‌ها و ایثارها و فداکارى‌ها هم به دنبال آن از بین خواهند رفت و کشور دوباره در سلطه اجانب قرار خواهد گرفت . آیت الله خامنه اى در این باره مى‌فرماید : آنها حاضرنیستند ببینند درمقابل چشمشان پرچم دین و دمکراسى روى یک علم برافراشته شود . سعى آنها این است که بین مردم سالارى و دین فاصله ایجاد کنند . 13 و براین اساس تلاش دشمن این است که مردم را ازنظام اسلامى دلسرد و پایه‌هاى ایمان و عقیده وعمل دینى را درمردم سست کند . 14 . 2 تضعیف ارکان نظام اسلامى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ، بسیارى از نهادهاى خودجوش انقلابى ، فعّالیت‌هاى خود را شروع کرده ، و با الهام از رهنمودهاى رهبرى نظام به کار خود ادامه دادند . از جمله اهداف دشمن در جهت براندازى نظام اسلامى ، تضعیف و تخریب این ارکان نظام مى‌باشد که نقش مهمّى در تداوم پیروزى انقلاب ایفا مى‌کردند . ازمهمترین اهداف دشمن در این زمینه تضعیف اصل ولایت فقیه بوده است . اصل ولایت فقیه به عنوان مهم ترین رکن نظام جمهورى اسلامى به شمار مى‌رود اصلى که نظام اسلامى را یک نظام دینى قرار داده و سببِ امتیاز آن از نظام‌هاى موجود دنیا شده است به همین دلیل این رکن مورد هجوم دشمن قرار گرفته ، که گاه توسط عوامل داخلى دست به انجام آن‌ها مى‌زند . رهبرى دراین باره مى‌فرماید . استکبار جهانى این بار تصور کرد که مى‌تواند روش مؤثرترى را براى مبارزه با انقلاب اسلامى تجربه کند و بر همین اساس پس از مطالعه زیاد به این نتیجه رسید که باید رهبرى انقلاب را هدف قرار دهد ، زیرا مى‌داند که با وجود یک رهبر مقتدر در ایران اسلامى ، همه توطئه‌هاى آنها نقش بر آب خواهد شد .
15 ایشان درادامه مى‌فرماید رهبرى یعنى آن نقطه‌اى که مشکلات لاعلاج دولت به دست او حل مى‌شود ، نفس او حقیقت را براى مردم روشن و توطئه دشمن را بر ملا مى‌کند ، تبلیغات دروغ و ترفندهاى گوناگون دشمن را افشا مى‌کند و به مردم امید مى‌دهد . در برابر توطئه سیاسى بین‌المللى مى‌ایستد و تمامیت انقلاب را در مقابل توطئه‌گران قرار مى‌دهد و دشمن را وادار به عقب نشینى مى‌کند ، رهبرى در برابر اختلاف‌افکنیهاى دشمن ، مایه الفت و مانع تفرقه مى‌شود و دستها را در دست هم مى‌گذارد . 16 . 3 تضعیف روحانیت بى‌تردید حضور روحانیتِ آگاه و متعهد ، در خیل عظیم نیروهاى مردمى ، نقش مهمى در پیروزى انقلاب اسلامى ایفا کرد . پیش قراولانى که در راه اعتلاى کلمه اللّه و احیاى اسلام ناب محمدى ( ص ) از هیچ کوششى دریغ نکرده و هم چون مراد و مقتداى خود ، جان بر کف پذیراى هر گونه خطر گردیدند . به همین دلیل هم آماج حملات دشمنان و وابستگان آن‌ها قرار گرفتند . ازاین رو رهبرى مى‌فرماید . دشمنان اسلام از مقابله با نظامى که منافع نامشروع استکبار را در منطقه برهم زده است ، دست نخواهند کشید و با آن آشتى نخواهند کرد . تجربه‌هاى شکست‌خورده آنان سبب شده است که روشهاى خود را در مقابله با ملت ایران پیچیده‌تر کنند و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که براى زدن و کوبیدن انقلاب ، باید به سراغ حوزه‌هاى علمیه و دانشگاهها و یا یک فرد معمم بروند ، تا بلکه از طریق آنها به هدف خود برسند ، اما توطئه‌گران از بیدارى حوزه و دانشگاه و هوشیارى بزرگان این کشور غافل بودند . 17 . 4 القاى ناکارآمدى دین القاى ناکارآمدى دین ، از سوژه‌هاى مهمى بود که در جهت از بین بردن هویت دینى نظام اسلامى توسط بیگانگان در دستور کار قرار گرفت . طرح شبهاتى در خصوص محدودیت قلمرو احکام دینى و نفى جاودانگى احکام اسلامى ، نمونه اى از این حرکت دشمن در جهت القاى ناکارآمدى دین محسوب مى‌گردد که در ذیل به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌شود .
اسلامِ هزار و چهارصد سال پیش در مورد مفاهیم اجتماعى امروز نظر ندارد و اگر هم مطلبى داشته باشد قرائت‌ها از آن متفاوت است و در تعارضِ با هم ، همه ساقط مى‌شوند . فقه قابلیت اجرا در همه زمان‌ها را ندارد و حکومت دینى به معنى اجراى احکام شریعت نیست : استکبار در سى سال اخیر همه امکانات سیاسى اقتصادى و نظامى خود را براى نابود کردن انقلاب اسلامى به کار گرفته است اما به این نتیجه رسیده که حمایت بى دریغ ملت و اتکاى نظام اسلامى به ایمان عمیق مردم ، از بین بردن جمهورى اسلامى را ناممکن کرده است و به همین علت با همه توان ، خنثى کردن وجهه ضداستکبارى و کاهش محتواى دینى و روح انقلابى نظام را دنبال مى‌کند که این واقعیت هوشیارى کامل ملت و مسئولان را مى‌طلبد 18 . 5 تفکیک دین از سیاست پیروزى انقلاب اسلامى ایران توانست معادلات سیاسى جهان را برهم زده و با ارائه نوعى حکومت دینى ، دین را در تمام عرصه‌ها مطرح کند . ظهور این حکومت دینى که بیانگر جامعیت دین اسلام بود ، بیگانگان را به فکر مقابله با این جریان دینى انداخت . دشمنان اسلام درطول یک قرن و نیم گذشته سعى کرده بودند اسلام رابه طورکلى ازعرصه زندگى جامعه بیرون رانده و باطرح نظریه جدایى دین ازسیاست ، دیندارى رافقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصى قلمداد کنند و با حذف اسلام ازصحنه سیاست جهان ، کشورهاى اسلامى راعرصه غارتگرى‌ها و تاخت و تازهاى سیاسى خود نمایند . 19 . 6 شکست و نابودى اسلام و نظام اسلامى ایمان و باورهاى دینى مسلمانان همواره مهم ترین نقش در پیروزى مسلمانان و حفظ روحیه ایستادگى و مقاومت ملت‌هاى مورد ستم بوده است . باید اذعان کرد پیروزى انقلاب اسلامى نوید حضور دوباره دین و نظام مبتنى بر احکام دینى را بشارت داد . تاریخ گواه خوبى بر این ادعا است که استکبار جهانى و وابستگانش نسبت به انقلاب‌ها و نهضت‌هایى که مبتنى بر مکتب بوده اند سخت دشمنى کرده ، حیات این انقلاب‌ها را مساوى با زوال و نابودى خود مى‌دانند .
آنچه که بدخواهان ودشمنان این ملت درپى آن هستند ، سلب این انگیزه وایمان ازمردم است 20 برخى از شیوه‌هاى دشمن در مبارزه با نظام اسلامى در بیانات مقام معظم رهبرى : در موضوع دشمن شناسى ، توجه به شیوه و روش دشمنان در جهت براندازى نظام اسلامى بسیار مهم است . ازمهمترین شیوه دشمن عبارتند از : . 1 تحقیر فرهنگ اسلامى دشمن به خوبى درک کرده است که اگر ملتى از نظر فرهنگى ، اتکاء به فرهنگ خود نداشته باشد زمینه فروپاشى استقلال فکرى آن‌ها و در نتیجه پذیرفتن همه نوع زمینه‌هاى استعمارى توسط آنان ، فراهم خواهد بود . رهبر انقلاب ، تهاجم و شبیخون فرهنگى را از جمله علائم تلاش جبهه استکبار براى بى محتوا کردن نظام اسلامى خوانده و تأکید کرد درک هوشمندانه این موضوع و دفاع از ارزشهاى اسلامى و انقلابى ، وظیفه اینجانب و مردم است که به فضل الهى ، مردم ، امروز با هوشیارى ، درک بالا و قدرت تحلیلِ تحسین برانگیز ، در صحنه حاضرند 21 . 2 استفاده از روش‌هاى گوناگون تبلیغى تبلیغات و جنگ روانى از کارآمدترین روش‌هاى دشمن براى دست یابى مجدد به منافع از دست رفته خود در ایران است . رهبرى مى‌فرماید . یکى ازتوطئه‌ها و تهدیدهاى دشمن ، ایجاد اختلاف بین و دردرون کشورهاى اسلامى است . در واقع ، بهترین ابزار و وسیله‌اى که دشمن دراختیاردارد ، این است که بین مسلمین اختلاف ایجاد کند 22 . 3 ترویج آزادى وارداتى از شیوه‌هاى دیگر دشمن در جهت رسیدن به مقاصد و نیات پلید خویش ، ترویج آزادى وارداتى ( اشاعه بى بند و بارى و فساد ) مى‌باشد . جریان تاریخى فروپاشى تمدن اسلامى در ( اندلس ) سند گویایى است که پرده از حرکات پنهانى دشمن برمى دارد . مقام معظم رهبرى معتقد است درتفکر اسلامى و مکاتب غربى تفاوتهاى اصولى واساسى دربیان مرزهاى آزادى و تعیین چارچوب ان وجود دارد . و اگر بخواهیم نسبتى بین تفاوت آزادى درغرب و اسلام ارائه دهیم این نسبت عموم و خصوصى من وجه خواهد بود . درتفکر اسلامى و مکاتب غربى تفاوت‌هاى اصولى و اساسى دربیان مرزهاى آزادى و تعیین چارچوب آن وجود دارد .
. . . اسلام در برخى از زمینه‌ها دایره را از این محدودتر مى‌کند و در بعضى از زمینه‌ها آن را گسترش مى‌دهد و به اصطلاح طلبگى ، بین نظر اسلام و نظر رایج دردنیاى غرب درباب ، آزادى ، عموم و خصوص من وجه است . دربرخى ازچیزها مانظر غرب رابسیار محدود ، تنگ بینانه و دربعضى ازامور آن رابیش ازحد وسعت یافته و نزدیک به بى بند و بارى مى‌دانیم 23 ایشان مى‌فرماید یک انسان براى اینکه آزاد باشد کافى نیست که زیرسلطه انسان دیگر یا حکومت جبارنباشد ، بلکه لازم است که زیر سلطه قوه غضبیه و شهویه خودش هم نباشد انسانى که براثر ضعف ، ترس ، طمع ، حرص و شهوات نفسانى مجبور مى‌شود تحمیلات و محدودیتهایى را قبول کند آن انسان هم درحقیقت آزاد نیست 24 . 4 تفرقه افکنى از قدیمى ترین و مؤ ثرترین شگردها و شیوه‌ها جهت مقابله با یک حکومت و در نهایت براندازى آن ، ایجاد ( تفرقه ) در بین اقشار گوناگون آن ملت مى‌باشد . دشمنان جمهورى اسلامى ، از همان آغاز ، به این شیوه روى آوردند . رهبرى مى‌فرماید . استکبارتلاش مى‌کند تک تک دولت‌ها و حکومت‌هاى اسلامى را با چیزهاى جزیى و با وعده اى واهى ازبدنه دنیاى اسلام جدا کند ووضع همین چیزى مى‌شود که هم اینک درجهان اسلام وجود دارد 25 . 5 ایجاد ناامنى و هرج و مرج از دیگر شیوه‌هاى دشمن جهت مقابله با نظام اسلامى ، ایجاد ناامنى و هرج و مرج مى‌باشد . ایجاد ناامنى زمینه مناسبى براى تضعیف روحیه مقاومت و ایستادگى مردم خواهد بود و توجه کارگزاران نظام را از موضوعات کلیدى و اصلى به موضوعات فرعى و جنبى سوق مى‌دهد . دلسرد و ناامید کردن مردم ، ایجاد حس بى اعتمادى نسبت به مسؤ ولان نظام ، اعلام وجود مشکلات ، موانع و تنگناهاى مختلف اجتماعى ، سیاسى ، اقتصادى و نظامى و القاى این که این مشکلات حل نشدنى است ، برخى از مواردى است که با پیروزى انقلاب اسلامى از طریق دشمن ، در جهت ایجاد ناامنى به کار گرفته شد .
امروزاگر دردنیا ظلم وجود دارد ، اگرسلطه وجود دارد ، امروز اگرتمدن خشن غربى ، دنیا را پرکرده است وغارت اموال ملتها به وسیله مراکز جهانى وجود دارد ، اینها به خاطر وجود هرج ومرج وانزواى اخلاق انسانى است 26 . 6 به کارگیرى ابزارى روشنفکرنماها و احزاب برجسته ترین ویژگى انقلاب اسلامى ایران ، احیاى هویت دینى بود که با رهبرى‌هاى خردمندانه امام به ثمر نشست . دشمن که براى نابودى این هویت دینى از همه ترفندها و حیله‌ها استفاده کرده بود ، این بار به فکر استخدام تعلیم یافتگانِ فرهنگ غرب ، یعنى روشنفکرنماهاى وابسته افتاد . این افراد وابسته که توسط بیگانگان انتخاب مى‌شوند ، نسل جوان را آماج تیرهاى زهرآگین استعمار قرار مى‌دهند و ضمن دفاع از فرهنگ غربى و ره آورد آن ، دین و فرهنگ دینى را زیر سؤ ال مى‌برند . رهبرى در مورد روشنفکر درایران مى‌فرماید : من بارها گفته‌ام که روشنفکرى در ایران ، بیمار متولّد شد . مقوله روشنفکرى ، با خصوصیاتى که در عالم تحقّق و واقعیت دارد - که در آن ، فکر علمى ، نگاه به آینده ، فرزانگى ، هوشمندى ، احساس درد در مسائل اجتماعى و بخصوص آنچه که مربوط به فرهنگ است ، مستتر است - در کشور ما بیمار و ناسالم و معیوب متولّد شد . چرا ؟ چون کسانى که روشنفکران اوّلِ تاریخ ما هستند ، آدمهایى ناسالمند . 27 برخى از راه حل‌هاى مبارزه با دشمن در بیانات مقام معظم رهبرى : از مهمترین راه حل مبارزه با دشمن ازمنظر و نگاه رهبرى ، توجه به سه اصل اساسى است : . 1 هوشیارى و درک موقعیت . 2 جرأت اقدام و نترسیدن از سختى‌ها و خطرها . 3 ایمان و امید به آینده ایشان نسبت به این سه اصل مى‌فرماید هوشیارى و درک موقعیت جرأت اقدام و نترسیدن از سختى‌ها و خطرها و ایمان و امید به آینده سه درس مهم [ هستند ] این درسهاى مهم ، راهگشاى امروز و آینده ملت و کشور است . 28 ایشان از یک طرف از مردم مى‌خواهد که هوشیار باشند زیرا دشمن گاهى با ده واسطه یک فرد ساده لوح و بیچاره‌اى را تحریک مى‌کند که حرفى را بزند و یا موضعگیرى غلط و ناشیانه‌اى را انجام دهد و ممکن است چنین فردى ، حتى خودش هم نداند که عامل دشمن است .
بنا بر این باید هوشیار بود و من امیدوارم که ملت ایران در شناخت دشمن اشتباه نکند . دشمن ، استکبار جهانى است . دشمن ، آمریکاست و دشمن ، صهیونیستها هستند . 29 و از طرف دیگرعلاوه برهوشیارى وآگاهى مردم ، آمادگى لازم جهت مبارزه با دشمنان اسلام را داشته باشند . ملت ایران به همان نسبت که دشمن ، روشهاى خود را در توطئه علیه ایران اسلامى پیچیده‌تر مى‌کند ، باید بر هوشیارى و آگاهى خود بیفزاید و با آمادگى معنوى ، فکرى ، سیاسى و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یکدیگر ، چهره دشمن را در هر لباسى که هست ، شناسایى کند . 30 نتیجه گیرى نتیجه آن که براندازى نرم ، براى نظام مقدس اسلامى و آزاد ما ، خطرى جدى و اساسى است . باید آن را مهم شمرد و با دقت و ظرافت به خنثى سازى پرداخت . در این مسیر مقدس مهم ترین قدم ها عبارت اند از : تقویت اتحاد خودى ها و تضعیف اتحاد مخالفان نظام اسلامى ، جدیت در نظارت ، تاءیید صلاحیت ، حفاظت اطلاعات و حراست ها ، تقویت دروس عقیدتى سیاسى ( با تاءکید بر درس اخلاق ) ، زیر نظر گرفتن رفتارهاى مخالفان نظام و خنثى سازى سریع شایعات دشمن ، افزایش آگاهى هاى مردم و تقویت روحیه امید و پایدارى در بین آنان ، اطاعت از رهبرى و همراهى با روحانیت متعهد در خط رهبرى ، تلاش براى جذب مجدد کسانى که از نظام اسلامى کدورت پیدا کرده اند و مبارزه با معضلات اقتصادى نظیر بیکارى ، تورم و فساد ادارى .
منابع :
1 : « سایت تبیان »
2 : « سایت عملیات روانى »
. 3 دانشگاه و رسالت افسران جنگ نرم {L= http://www.rajanews.com/detail.asp?id. =L} 4
36901 جنگ نرم آمریکا علیه ایران چیستى و چرایى

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.