جنگ نرم در فضای سایبری ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ - ۶۶۲ بازدید

جنگ نرم در فضای سایبری را توضیح دهید؟ لطفا به طور کامل و شفاف؟

استفاده از فضاى مجازى ابزارى است براى ورود به جنگ نرم زیرا نظام سلطه براى تحمیل اراده خود به جاى استفاده از ابزارهاى سخت افزارانه ، جنگ نرم را با ایفاى نقش ماهواره و اینترنت براى اشغال کشورها در دستور کار قرار داده است ، به نحوى که ناکامى آمریکا در جنگ سخت و پرهزینه بودن آن ، سبب تغییر رویکرد گردیده است . فضاى سایبر یا فضاى مجازى به عنوان کلید محیط الکترونیکى است که ارتباط افراد انسانى را با تکیه بر ابزارهاى خاص الکترونیکى مخابراتى به صورت آسان و سریع برقرار مى‌سازد . این محیط با کارویژه‌هاى معین خویش ، بستر مناسبى را براى پیگیرى و تبیین آنچه امروز به جنگ نرم مشهور است ایجاد مى‌نماید . توانایى فضاى سایبر در کنترل و هدایت منازعات نرم باعث شده است ، کشورهاى سلطه گر حسابى ویژه را براى نقش آفرینى این براندازى ( داخلى ) در محیط مجازى در نظر بگیرند . به گونه‌اى که امروز عمده‌ترین ابزار هدایت جنگ نرم ، همان فضاى مجازى است . فضاى سایبر ، داراى شاخصه ها و ویژگیهایى است که آن را از سایر رسانه ها جدا نموده و به عنوان محور اصلى جنگ نرم قرار داده است . که به مهمترین آنها اشاره مى کنیم 1 جهانى و فرامرزى بودن : ویژگى منحصر به فردى که فضاى سایبر را از دیگر رسانه ها جدا مى سازد ، همین بُرد جهانى است . این جهانى بودن با ارسال گسترده ى امواج ماهواره اى از یک نقطه ى خاص به سراسر جهان متفاوت است . علاوه بر محدودیت هاى خاص امواج ماهواره اى در مناطق مختلف و مشکلات فنى و محیطى آن ، برنامه هاى ماهواره اى در یک نقطه ى مخصوص تولید و سپس انتشار مى یابند . در حالى که در محیط مجازى اینترنت ، امکان تولید جهانى فراهم است . 2 ویژگى فوق تصور دیگر در فضاى مجازى : امکان ارتباط دو طرفه به صورت سهل و آسان است . به عبارتى در این محیط امکان هاى خاصى ارتباط سریع و آسان کاربران ، سرورها و مدریت کنندگان را امکان پذیر مى سازد .
این ویژگى نیز در انواع دیگر رسانه ها با محدودیت ها و مشکلات خاصى رو به روست . 3 جذایت و تنوع ، ویژگى دیگر فضاى مجازى است : ضمن این که امکان بهره بردارى از همه ى جذابیت هاى خاص رسانه اى مانند : فیلم ، عکس و . . . همان طور که ذکر شد مشترى مدارى محض در تنوع و جذابیت این محیط تأثیر به سزایى دارد . شاخصه هاى دیگرى نیز این محیط را براى بهره گیرى در عرصه ى جنگ نرم مهیا مى نماید . 4 مخاطب خاص و تاثیر گذار : همین مسأله باعث شده که اینترنت و فضاى مجازى نوعى مرجعیت فکرى سیاسى را براى کاربران خود ایجاد نماید . گرچه مى توان ادعا کرد این امر در جوامعى با فراگیرى کاربران ، موضوعیت خود را تا حدودى از دست داده است . اما حداقل در ایران هم چنان به عنوان یک نقش براى فعالین این عرصه تعریف مى شود . 5 مسأله ى دیگر امکان عبور و عدم تقید به بخش مهمى از قوانین و محدودیت هاى رایج در سایر رسانه ها است : این امر به ویژه در محیط هاى غیررسمى بیشتر رایج است . به عنوان مثال وبلاگ ها با گستردگى میلیونى خود توانسته اند مخاطبانى فراگیر جذب کنند که به طور معمول مقید به قوانین خاصى نیستند و چه بسا وبلاگى با مخاطبانى به مراتب بیشتر از یک وب سایت و خبرگزارى رسمى ، با دستى باز همه ى خطوط قرمز یک جامعه را زیر پا بگذارد و بتواند از سد فیلترینگ و محدودیت هاى فنى هم رها شود . یا مى توان به کامنت ها و نظرهاى کاربران به عنوان یک بخش جذاب اشاره کرد که مى تواند از قواعد و رویه هاى موجود استثنا شود . همه ى این ویژگى ها ، امکان بهره برداى از فضاى رسانه اى در عرصه ى جنگ نرم را آسان مى کند . از آنجا که اقناع مخاطب و موج سوارى براساس خواست هاى افکار عمومى ، در میان جوامع متعارض ، مهمترین شیوه ى پیشبرد جنگ هاى نرم است .
شاخصه هاى ذکر شده در فضاى سایبر ، بسترها و ظرفیت هاى لازم را براى بهره بردارى از این محیط در راستاى هدف فراهم مى سازد . جنگ نرم به دلیل ماهیت خود و عدم نیاز به ابزارهاى فیزیکى به دنبال آن است که در مسافت هاى دورترى از مراکز طراحى کننده به اجرا درآید . جهانى و فرامرزى بودن فضاى سایبر امکان هاى مورد نیاز را به آسانى در اختیار طراحان جنگ نرم قرار مى دهد و با فراهم شدن بستر هاى فکرى فرهنگى اهداف مدنظر ، از سوى جریان هاى درون جامعه ى هدف دنبال مى شود . میسر بودن ارتباط دو طرفه نیز ابزارهاى عملیاتى را در خدمت طراحان و رهبران مراکز مورد نظر در مى آورد و در موقعیت هاى حساس که امکان حضور و هدایت مستقیم میدانى حوادث از براندازان سلب مى شود عناصر حاضر در صحنه نقش رسانه اى عملیات را بازى مى کنند . « ما همه رسانه ایم ، شعارى است که دقیقاً برگرفته از این الگو در حوادث اخیر مدام طرح مى شد . » از سوى دیگر ، جنگ نرم به عناصر و سربازان میدانى نیاز دارد که از جنس مخاطبان جامعه ى هدف باشند . این عناصر باید براى خود یک هویت خاص قایل باشند تا بتوانند هدایت روند درگیرى را برعهده گیرند و در شرایط کنونى امکان دسترسى به فضاى مجازى به دلیل در اختیار گذاشتن لحظه اى حجم وسیعى از اخبار ، اطلاعات و تسهیل ارتباط چنین هویت کاذبى را به راحتى در میان بخشى از صحنه گردانان حوادث ایجاد مى نماید . مباحث مورد نظر نشان دهنده ى ظرفیت بسیار بالا و استثنایى فضاى مجازى براى هدایت جنگ نرم است . به ویژه نبود بسیارى از قیود و محدودیت ها که براى سایر اقسام رسانه اى وجود دارد در محیط مجازى ، گستره ى فعالیت در این فضا را براى اهداف و انگیزه هاى امنیتى و سیاسى افزایش مى دهد . این مجموعه شرایط است که امروزه هوس بهره گیرى از این فضا را براى غلبه بر دیگر ملت ها در میان مراکز قدرت جهانى ایجاد مى نماید .
حوادث چند ماه اخیر ایران را باید یک میدان آزمون براى کاربرد فضاى مجازى در عملیات روانى و جنگ نرم دانست {L= .(softwar.isarblog.com/?postId600 =L} )
بدون تردید اکنون بخش عمده‌اى از منازعات بین نظام اسلامى و جهان سلطه ودنباله‌هاى داخلى آنها در عرصه مجازى در حال وقوع است . چالشى که تدبیر و هدایت آن مى‌تواند به یک فرصت براى غلبه گفتمان انقلاب اسلامى بدل شود . سهم فضاى مجازى از بودجه‌هاى میلیاردى که کنگره امریکا براى مقابله با جمهورى اسلامى تصویب مى‌کند بیانگر اهمیت جایگاه این عرصه در تقابل امنیتى ج سیاسى دو نظام است . گر چه اغلب تحلیل‌گران براین باورند که آنچه تحت عنوان بودجه امریکا براى مقابله با نظام اسلامى در رسانه‌ها طرح مى‌شود فقط درصدى از این بودجه است و میزان واقعى بودجه‌هاى مصوب علیه نظام اسلامى بسیار بیشتر از این مقادیر است ، با این وجود همین سهم رسانه‌اى شده این بودجه‌ها نیز قابل توجه است . فقط در یک مورد از بودجه 55 میلیون دلارى مصوب 2010 ، 15 میلیون دلار اختصاص به فضاى مجازى دارد . در کنار این ، باید بودجه‌هایى را که به صورت غیرمستقیم از طریق بنیادهاى متعدد صرف فعالیت در این عرصه مى‌شود نام برد که مقدار آنها به مراتب بالاتر از این بودجه رسمى است . این مصوبات و تلاش ده‌ها بنیاد استراتژیک براى سمت و سو دادن به این فعالیت‌ها ، با پشتوانه‌هاى مقامات عالى رتبه امریکایى و صهیونیستى ، انگیزه مضاعف مى‌یابد ، به گونه‌اى که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستى به صراحت از امریکا مى‌خواهد از توان تکنولوژى مجازى خود براى مهار جمهورى اسلامى حداکثر استفاده را بنماید . البته طى این مسیر و آزمون و خطاى مجدد در این زمینه از جانب دشمن امرى طبیعى است چرا که دشمن با آزمایش همه شیوه‌هاى مقابله با جمهورى اسلامى و مشاهده ناکارآمدى آنها ، اکنون علناً جنگ نرم و کودتاى مخملین را در دستور کار دارد . فضاى مجازى تنها روزنه امید براى دشمن است تا ضربه نهایى را بزند . ( پایگاه اطلاع رسانى عملیات روانى و جنگ نرم {L= ،www.psyop.ir/?p892 =L} ) جهت آشنایى بیشتر به منابع زیر مراجعه شود جنگ نرم ، داود رنجبران ، تهران ، ساحل اندیشه ، 1388 ، مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم از نظر تا به عمل ، تهران ، نشر ساقى ، 1388 ، فصلنامه تخصصى عملیات روانى و جنگ نرم ، پایگاه جامع و تخصصى جنگ نرم

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.