جنگ نرم و مصادیق آن ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ - ۱۴۱۷ بازدید

جنگ نرم Soft Warfare در مقابل جنگ سخت را می توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار عمده به انفعال و شکست وا می دارد. جنگ نرم ،جنگ با اندیشه و هویت است. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و... از اشکال جنگ نرم است. مهمترین تاکتیک های جنگ نرم عبارتند از : شایعه ، ایجاد تفرقه و تضاد ، ترور شخصیت ، توسل به ترس و ایجاد رعب و...
www.jangnarm.com
www.jang-e-narm.com
www.softwar.isarblog.com/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹/۱۰۰۱۳۹۹۳۷)

جنگ نرم Soft Warfare در مقابل جنگ سخت را می توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار عمده به انفعال و شکست وا می دارد. جنگ نرم ،جنگ با اندیشه و هویت است. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و... از اشکال جنگ نرم است. مهمترین تاکتیک های جنگ نرم عبارتند از : شایعه ، ایجاد تفرقه و تضاد ، ترور شخصیت ، توسل به ترس و ایجاد رعب و...
www.jangnarm.com
www.jang-e-narm.com
www.softwar.isarblog.com/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 9/100139937)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.