جنگ های پیامبر(ص) ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ - ۴۲۶۱ بازدید

پیامبر مکرم اسلام(ص) در چند جنگ شرکت کرد و چند بار زخمی شده است؟

جنگ های صدر اسلام به غزوات و سریه ها تقسیم می شوند. غزوه ها جنگ هایی هستند که پیامبر شخصا فرماندهی مسلمانان را بر عهده داشت و در آنها شرکت می کرد اما در سریه ها، رسول خدا(ص) شخصا حضور نداشتند بلکه یکی از مسلمانان از سوی ایشان رهبری سپاهیان اسلام را برعهده داشته است.
پیامبر مجموعا در بیست و هفت غزوه و جنگ شرکت کردند. این غزوات عبارتند از:
غزوه «وَدّان» معروف به غزوه «أبْواء» ـ ماه صفر سال دوّم.
غزوه «بُواط» در ناحیه «رَضْوَی» ـ ربیع الاول سال دوّم.
غزوه «عُشَیْره» از «بَطْن یَنْبُع» ـ جمادی الأولی سال دوّم.
غزوه «بَدْر أُولَی» یعنی: غزوه «سَفَوان» ـ جُمادی الآخِره سال دوّم.
غزوه «بَدْر کُبْرَی» ـ هفدهم رمضان سال دوّم.
غزوه بَنی «سُلَیْم» تا سرزمین «کُدْر» ـ شوّال سال دوّم.
غزوه «بَنی قَیْنُقاع» شوّال سال دوّم.
غزوه «سَویق» تا سرزمین «قَرْقَرَه الْکُدْر» ـ ذی الحجّه سال دوّم.
غزوه «غَطَفان» یعنی: غزوه «ذی أمَرّ» در سرزمین نَجْد ـ محرّم سال سوّم.
غزوه «بُحْران» که معدِنی است در حجاز، در ناحیه «فُرْع» ـ رَبیع الاخر سال سوّم.
غزوه «أُحُد» ـ شوّال سال سوّم.
غزوه «حَمْراء الأَسَد» ـ شوّال سال سوّم.
غزوه «بَنی نَصیر» ـ ربیع الأَوّل سال چهارم.
غزوه «ذات الرِّقاع» در سرزمین «نَخْل» ـ جُمادی الأولی سال چهارم.
غزوه «بَدْر آخِره»، «بَدْرالْوَعْد»، «بَدْر الصَّفراء» ـ شَعْبان سال چهارم.
غزوه «دُومَه الْجَنْدَل» رَبیع الأوّل سال پنچم.
غزوه «خَنْدق»، «أحْزاب» ـ شوّال سال پنجم.
غزوه «بَنی قُرَیْظَه» ـ ذی قِعده و ذی حِجّه سال پنجم.
غزوه «بَنی لِحْیان»، غزوه «عُسفْان» بر سر طائفه «هُذیَل» جُمادَی الأولی سال ششم.
غزوه «ذی قَرَد»، غزوه «غابه»، غزوه «فَزَع» ـ جُمادَی الأُولی سال ششم.
غزوه «بَنی المُصْطَلِق»، غزوه «مُرَیْسیع» بر سر خُزاعه ـ شَعْبان سال ششم.
غزوه «حَدَیْبِیَه» ـ ذی قعده سال ششم.
غزوه «خَیْبَر» ـ محرّم سال هفتم.
غزوه «فَتْح مکّه» ـ رَمَضان سال هفتم.
غزوه «حُنَیْن» ـ شوّال سال هشتم.
غزوه «طائف» ـ شوّال سال هشتم.
غزوه «تَبوک» ـ رَجَب سال نهم.
ابن اسحاق درسیره می گوید: کار رسول خدا در غَزْوَه های: بَدر، أحد، خندق، قریظه، مُصْطلق، خیبر، فَتْح، حُنَیْن و طائف با دشمن به جنگ کشید. در میان این جنگ ها پیامبر در غزوه احد به شدت مجروح شدند[1].[1] العبر تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبد المحمد آیتى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چ اول، 1363ش، ج 1، ص419

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.