جهان بینی توحیدی ۱۳۹۲/۵/۲۹ - ۴۳ بازدید

جهان بینی توحیدی، یعنی جهان، «یک قطبی» و «تک محوری» است. جهان بینی توحیدی، یعنی جهانْ ماهیّت «از اویی» (اِنّا لِلّه) و «به سوی اویی» «اِنّا اِلَیْهِ راجِعون» V} بقره/۱۵۶{V دارد؛ موجودات جهان با نظامی هماهنگی به یک «سو» و به طرف یک مرکز، تکامل می یابند؛ آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون هدف نیست؛ جهان با یک سلسله نظامات قطعی که «سنن الهیّه» نامیده می شود اداره می شود؛ انسان در میان موجودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد، مسؤول تکمیل و تربیت خود و اصلاح جامعة خویش است؛ جهانْ مدرسة انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیّت و کوشش صحیح و درستش پاداش می دهد.
جهان بینی توحیدی، یعنی جهان، «یک قطبی» و «تک محوری» است. جهان بینی توحیدی، یعنی جهانْ ماهیّت «از اویی» (اِنّا لِلّه) و «به سوی اویی» «اِنّا اِلَیْهِ راجِعون» بقره/۱۵۶ دارد؛ موجودات جهان با نظامی هماهنگی به یک «سو» و به طرف یک مرکز، تکامل می یابند؛ آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون هدف نیست؛ جهان با یک سلسله نظامات قطعی که «سنن الهیّه» نامیده می شود اداره می شود؛ انسان در میان موجودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد، مسؤول تکمیل و تربیت خود و اصلاح جامعة خویش است؛ جهانْ مدرسة انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیّت و کوشش صحیح و درستش پاداش می دهد.
مجموعه آثار شهید مطهری ج۲ –جهان بینی توحیدی، شهید مطهری

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.