جهان بینی مادی ۱۳۹۲/۵/۲۹ - ۱۱ بازدید

بـطـور خـلاصـه می توان پنج اصل در جهان بینی فوق برشمرد :اول آنکه هستی مساوی با ماده و مادیات است و چیزی را می توان موجود دانست که یاماده و دارای حجم و امتداد سه گانه ( طول و عـرض و ضـخـامـت ) بـاشد و یا از خواص ماده بشمار آید و به تبع خود ماده , دارای کمیت و قابل انقسام باشد . بر اساس همین اصل , وجود خدا بعنوان یک موجود غیر مادی و فوق طبیعی , انکار می گردد . دوم آنـکـه ماده ازلی و ابدی و ناآفریدنی است و احتیاج به هیچ علتی ندارد وباصطلاح فلسفی ما , واجب الوجود است .
بـطـور خـلاصـه می توان پنج اصل در جهان بینی فوق برشمرد :اول آنکه هستی مساوی با ماده و مادیات است و چیزی را می توان موجود دانست که یاماده و دارای حجم و امتداد سه گانه ( طول و عـرض و ضـخـامـت ) بـاشد و یا از خواص ماده بشمار آید و به تبع خود ماده , دارای کمیت و قابل انقسام باشد . بر اساس همین اصل , وجود خدا بعنوان یک موجود غیر مادی و فوق طبیعی , انکار می گردد . دوم آنـکـه ماده ازلی و ابدی و ناآفریدنی است و احتیاج به هیچ علتی ندارد وباصطلاح فلسفی ما , واجب الوجود است . سوم آنکه برای جهان هدف و علت غائی نمی توان قائل شد , زیرا فاعل باشعور و بااراده ای ندارد که بتوان هدفی را به او نسبت داد . چـهـارم آنکه پدیده های جهان ( نه اصل ماده ) در اثر انتقال ذرات ماده و تاثیرآنها بر یکدیگر پدید مـی آیـند و از اینروی می توان پدیده های قبلی را نوعی شرط وعلت اعدادی برای پدیده های بعدی دانست و حداکثر می توان نوعی فاعلیت طبیعی را درمیان مادیان پذیرفت . مـثـلا درخـت را فـاعـل طـبـیعی برای میوه بحساب آورد , یاپدیده های فیزیکی و شیمیایی را به عاملهای آنها نسبت داد ولی هیچ پدیده ای احتیاج به فاعل الهی و هستی بخش ندارد . اصل پنجم : اینکه تنها شناختی اعتبار دارد که برخاسته از تجربه حسی باشد و چون تجارب حسی تنها وجود ماده و مادیات را اثبات می کند , وجود هیچ چیز دیگری ماوراءماده و مادیات قابل قبول نیست .
محمد تقی مصباح یزدی / آموزش عقاید، مصباح یزدی - محمد تقی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.