جهان بینی مادیین ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۲۳۵ بازدید

مادیین به چه کسانی اطلاق می شود؟

در میان انسان ها انواعی از جهان بینی وجود داشته و دارد؛ یعنی نگرش کلی و طرز تفکری که انسان ها یا هر مکتبی درباره جهان هستی عرضه می دارد و زیرساز فکری آنها محسوب می شود، متفاوت است. مجموعه این جهان بینی ها، براساس پذیرفتن ماوراء طبیعت و یا انکار آن به دو بخش تقسیم می شود: ۱- جهان بینی الهی: که مبتنی بر پذیرش ماوراء طبیعت است.
۲- جهان بینی مادی: که مبتنی بر انکار آن است. به پیروان جهان بینی مادی، در گذشته «طبیعی» و «دهری» و گاه «زندیق» و «ملحد» گفته می شد و در زمان ما «مادی» و «ماتریالیست» گفته می شود.
بنابراین مادیین کسانی هستند که بینش و ارزیابی و تحلیل و تفسیر آنان درباره عالم هستی، بر انکار ماوراء طبیعت مبتنی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.