جهت بیت المقدس ۱۳۹۲/۶/۱

در تفاسیر به این موضوع از دو زاویه ظاهری و معنوی نظر کرده اند.از لحاظ معنوی چون یهودیان امتی کاملاً مادی بودند و مسیحیان نیز امتی کاملاً معنوی، خدای متعال اسلام را به عنوان آئینی میانه نازل کرد و برای آنها الگو قرار داد. پس از این لحاظ مشرق و یا مغرب بودن مسیحیان و یهودیان به معنی افراط و تفریط آنهاست.اما از لحاظ ظاهری، در تفسیر نمونه چنین آمده است که: «بیشتر ملل مسیحی در کشورهای عربی زندگی می کردند و برای ایستادن به سوی محل تولد عیسی که در بیت المقدس بود، ناچار بودند به سمت مشرق باِیستند و به این ترتیب جهت مشرق قبله آنان محسوب می شد.
در تفاسیر به این موضوع از دو زاویه ظاهری و معنوی نظر کرده اند.
از لحاظ معنوی چون یهودیان امتی کاملاً مادی بودند و مسیحیان نیز امتی کاملاً معنوی، خدای متعال اسلام را به عنوان آئینی میانه نازل کرد و برای آنها الگو قرار داد. پس از این لحاظ مشرق و یا مغرب بودن مسیحیان و یهودیان به معنی افراط و تفریط آنهاست.
اما از لحاظ ظاهری، در تفسیر نمونه چنین آمده است که: «بیشتر ملل مسیحی در کشورهای عربی زندگی می کردند و برای ایستادن به سوی محل تولد عیسی که در بیت المقدس بود، ناچار بودند به سمت مشرق باِیستند و به این ترتیب جهت مشرق قبله آنان محسوب می شد. ولی یهود که بیشتر در شامات و بابل و مانند آن به سر می بردند، رو به سوی بیت المقدس که برای آنان تقریباً در سمت غرب بود می ایستادند و به این ترتیب نقطه غرب قبله آنان بود. اما کعبه که نسبت به مسلمانان آن روز (مسلمانان مدینه) در سمت جنوب و میان مشرق و مغرب قرار داشت، یک خط میانه محسوب می شد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.