حجاب در صدر اسلام ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ - ۳۲۹۳ بازدید

۱- آیا وقتی آیات حجاب آمد همه مسلمونا محجبه شدند و یا کنیزان و زنان اهل کتاب از آن استثناء شدند۲- آیا تعزیری حکومتی برای کسانی که محجبه نبودند در حکومت اسلامی پیامبر (علیه السلام) و یا حکومت خلفای بعد از پیامبر اجراء می شد۳- به چه دلیل در ایران حجاب به شکل امروزی اجباری شد حتی زنان بی اعتقاد (و مسئول )به حجاب نیز باید در خارج کشور حجاب خود را نگه می داشتند تا ممنوع الورود نشوند؟

1ـ در عصر پیامبر اعظم(ص) و پس از قانونی و شرعی و اجباری شدن حجاب با نزول آیه حجاب و اقبال عمومی از این مسئله، به نظر می رسد بد حجابی به طور کلی از بین رفته بوده است. این مطلب را می توان از برخی از شواهد تاریخی متوجه شد. به عنوان مثال، عایشه همواره زنان انصار را این چنین ستایش می کرد: «مرحبا به زنان انصار، همین که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید، سر خود را با روسریهای مشکی می پوشاندند گوئی کلاغ روی سرشان نشسته است» (تفسیر کشاف، زمخشری، دار الکتاب العربی، بیروت، جلد 3 ص231/ ذیل آیه 31 نور)سیوطى نیز به سند خود از ام سلمه همسر پیامبر، نقل مى کند که بعد از نزول آیه «یدنین علیهن من جلابیبهن» زنان انصار از منازلشان با پوشش هاى مشکى خارج مى شدند به گونه اى که به نظر مى رسید بر سر ایشان کلاغى نشسته است. (جلال الدین سیوطى، الدر المنثور، ج 5، ص 221 )از تاریخ استفاده می شود که در میان قوم یهود و نصاری حجاب وجود داشته و حتی از آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است، فقط در جاهلیت عرب و در میان مشرکین حجاب وجود نداشته است. (مجموعه آثار شهید مطهری، جلد 19،صفحه 385)اما دلیل ما بر وجود حجاب در میان این اقوام، گواه تاریخ و کتب مقدس آنان به این موضوع است که به چند نمونه اشاره می شود:ویل دورانت در صفحه 30 جلد 12 تاریخ تمدن (ترجمه فارسى) راجع به قوم یهود و قانون تلمود مى نویسد: اگر زنى به نقض قانون یهود مى پرداخت چنانکه مثلاً بى آنکه چیزى بر سر داشت به میان مردم مى رفت و ... در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.
تورات و انجیل فعلی که به دست بعضی از شاگردان حضرت موسی و عیسی ـ علیهما السّلام ـ نوشته شده نیز بر موضوع پاکدامنی و حجاب زن تأکید نموده است. تورات دربارة «رِفْقه» (دختر بتوئیل) که با نامحرم برخورد می کند چنین می گوید: رِفْقه چشمان خود را بلند کرده، اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد و از خادم پرسید: این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید؟ خادم گفت: آقای من است. پس بُرْقعْ (نقاب) خود را گرفته، خود را پوشاند.( تورات، ناشر انجمن کتاب مقدس ایران، سفر پیدایش، باب 24، فقره 64 و 65، چاپ دوم در ایران، 1987)
مسیحیت هم، نه تنها احکام شریعت یهود را درباره حجاب زنان تغییر نداد بلکه قوانین شدید آن را استمرار بخشید و در برخی موارد با تاکید بیشتری حجاب را مطرح کرد. در مسیحیت به دلیل تجرد و قداست آن، رعایت پوشش کامل و دوری از آرایش به شکل شدیدتری وارد شده است در کتاب مقدس مسیحیان نیز در آیاتی به طور صریح، وجوب پوشاندن موی سر بیان شده است( حجاب در ادیان، علی محمدی، ص 120 به بعد)
با توجه به مطالبی که عرض شد به این نتیجه می رسیم که قانون حجاب در میان دیگر ادیان حتی قبل از ظهور اسلام وجود داشته، لذا می توان گفت با ظهور اسلام و واجب شدن حجاب به وسیله آیات حجاب، این موضوع، چندان از نظر آنان امر عجیبی نبوده است زیرا آنان از قبل تا حدودی با این مسئله البته با شرائط دینی خود و به شکلی دیگر آگاه بوده اند.
اما در مورد اینکه حجاب اهل کتاب در حکومت اسلامی چگونه بوده است، باید گفت به یقین حکومت اسلامی، فشار زیادی روی اهل کتاب نداشته است. ولی گاهی می شود اگر تبعیضی میان زنان مسلمان و غیر مسلمان در یک جامعه واقع شود، به عنوان ثانوی، منشأ مشکلات می شود؛ لذا احتمالا آنان نیز مانند مسلمانان حجاب کامل را رعایت می کردند مثل زنان غیر مسلمانی که در عصر ما در ایران زندگی می کنند، حکومت اسلامی می تواند از آن ها هم بخواهد برای رعایت احترام جامعه اسلامی و برای این که در محیط تبعیضی نباشد، احتراماً ارزش های نظامی را که در آن زندگی می کنند و قانون اساسیش، بر اسلامی بودن آن تأکید دارد، رعایت کنند که یکی از آن ارزش ها حجاب است. (برگرفته از: فرهنگ حجاب؛ بیم ها و امیدها، قم: دفتر مطالعات دینی زنان، 138)
در مورد کنیزان، آنچه که در زمان پیامبر اسلام معمول بوده حجاب نداشتن آنها بوده است آن هم در حد سر و گردن. لذا به زنان آزاد مسلمان دستور داده شده که حجاب اسلامی را کاملاً رعایت کنند تا از کنیزان شناخته شوند.
2ـ نحوة برخورد با کسانی که قانون حجاب را رعایت نمی کنند نیز در قرآن کریم بیان شده و دربارة مجازات آنان مى فرماید: «اگر اینها دست از عمل زشت خود برندارند، تو را فرمان مى دهیم که به آنها حمله برى که دیگر جز اندکى در پناه تو نخواهند بود.» (احزاب، آیه 60) بنابراین مى توان گفت خداوند با تعیین مجازات متخلفین، به برخورد با مسئله بی حجابی پرداخته و راه و رسم حفظ حجاب و نحوه مقابله با متخلفان را به همگان نشان داده است. البته بر اساس آنچه که در پاسخ سئوال اول بیان شد به دلیل اینکه اکثر قریب به اتفاق زنان عصر پیامبر مقید به رعایت حجاب، به شیوة ترسیمی قرآن شده بودند، شواهد و مستندات تاریخی مبنی بر برخورد پیامبر بزرگوار اسلام با بی حجابی یا بدحجابی نیافتیم.
براى آگاهى بیشتر در این زمینه می توانید به این کتابها مراجعه نمایید: تفسیر المیزان، ج 15، ص 127 به بعد ـ تقسیر کشاف، ج 3، ص 227 ـ مسأله حجاب،مرتضى مطهرى ـ حجاب در ادیان،محمدى آشنانى.
3ـ نظام جمهوری اسلامی با هدف حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی در جامعه شکل گرفت و رای مردم به نظام جمهوری اسلامی بیانگر خواست آنان در پذیرش ارزشها و اصول اسلامی و اجرای آن در کشور و عرصه اجتماع بوده و مردم با آگاهی کامل نظام جهوری اسلامی را برگزیدند و از آنجا که حجاب به عنوان یکی از احکام و دستورات اجتماعی اسلام نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه و حریم خانواده و جلوگیری از مفاسد داشته و کوتاهی و بی توجهی به آن اثرات نامطلوب و زیانباری برای جامعه دارد، حکومت اسلامی وظیفه دارد زمینه ها و شرایط لازم را برای رعایت این حکم الهی فراهم کند و با متخلفان برخورد نماید.
در حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام نیز چنین بوده است؛ پوشش اسلامی یک حکم شرعی بوده و زنان مسلمان و متعهد به دستورات دین، همواره و در سخت ترین شرایط، به پوشش خود اهتمام داشته و این دستور نجات بخش را مراعات می کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی، طبعاٌ انتظار می رفت این حکم الهی بهتر رعایت شود و به صورت خواست عمومی مطرح گردد زیرا حکومت طاغوتی ساقط شده بود و موانع دین داری از بین رفته بود و مردم می خواستند نتیجه انقلاب خود را که پیاده شدن احکام اسلام بود با چشم خود ببینند.
بد حجابی، هم از نظر آموزه های اسلامی و هم از نظر قوانین موضوعه و قانون مجازات اسلامی، به عنوان گناه و یک جرم اجتماعی محسوب می شود که برای مرتکبین آن مجازات مشخص گردیده است. حال وقتی یک بانوی مسلمان ایرانی، به عنوان مسئول یا همسر مسئول نظام و یا به هر نحوی، به عنوان نمایندة این نظام، به کشور دیگری سفر کند و در آنجا، حجاب اسلامی را ـ که حکم ضروری و مهم اسلامی، و رعایت نکردن آن، پایمال کردن ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است ـ نقض نماید و در واقع حرمت نمایندگی ملت سرافراز و دینمدار ایران را در انظار بیگانگان بشکند انصاف است که با او برخورد قانونی نگردد و از او بازخواست نشود؟

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
با سلام البته در باره بحث وجوب حجاب و حجاب الزامی و مجازات متخلف از مراعات حجاب الزامی بحث های زیادی به استناد آیات و روایات و تاریخ صورت گرفته و به نظر می رسد آنچه در پاسخ پرسش های بالا نوشته اید بسیار سطحی و غیر علمی است و بیشتر می تواند پاسخ اقناعی باشد تا دقیق و واقعی.
متشکرم

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.