حجاب زنان اهل کتاب ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ - ۱۲۶۹ بازدید

دلایلی که برای حجاب مطرح کردید خوب بود ولی فقط امر حجاب را بصورت شخصی بیان می کند بعنوان یک تکلیف شخصی ولی در باره اینکه حجاب در جامعه ای که شامل اهل کتاب هم میشود اجباری باشد چیزی را ثابت نمیکند ونشان نمیدهد که رسول الله ص در مورد زنان اهل کتاب هم اجبار کرده اند. جوابهای سایت پرسمان از جهاتی از این جوابی که برای بنده فرستادید کاملتر بود ولی آنها هم درباره حجاب جامعه اسلامی که شامل کفار ذمی هم میشود پاسخی نداده بودند.

چنانکه می دانید حجاب امری فطری است که به اذعان بسیاری از زیست شناسان زنان بطور طبیعی گرایش به حجاب و پوشش دارند. مونتسکیو در کتاب روح القوانین می نویسد: قوانین طبیعت حکم می کند که زن خویشتن دار باشد، زیرا مرد با تهور آفریده شده است ، ولی زن از نیروی خویشتن داری بیشتری برخوردار است . بنابراین با کمک حجاب ، می توان نوعی توازن بین زن و مرد برقرار کرد . براساس همین اصل ، تمام ملل جهان معتقدند که زنان باید حیا و حجاب داشته باشند . زنان از در طول تاریخ بشر همواره گرایش به حجاب و پوشش داشته اند . قبل از اسلام حجاب حتی بطور سخت گیرانه در ادیان توحیدی مانند یهود ، و مسیح دیده می شود .در تورات از چادر ، برقع و روبنده ای که زنان با آن سر و صورت و اندام خویش را پوشانده اند به طور صریح نام برده شده است ، که نشانگر کیفیت پوشش زنان یهود در آن عصر است . برای نمونه در کتاب روت می خوانیم : بُوعَز به آن زن گفت : چادری که بر توست بیاور و بگیر . پس آن بگرفت و او شش کیل جو پیموده بر وی گذارد و به شهر رفت . [1] مسیحیت نیز نه تنها احکام سخت شریعت یهود در مورد حجاب رنان را استمرار بخشید ، بلکه در برخی موارد ، آن را تشدید نمود . انجیل نه تنها در مواضع متعدد وجوب حجاب و پوشش را تذکر داده است بلکه در برخی از آیات خود کوشیده است درون را از تمایل به اعمال شهوانی منزه سازد و بدین وسیله عفاف درون را پشتوانه مستحکم حجاب برون قرار دهد . جرجی زیدان دانشمند مسیحی می گوید : اگر مقصود از حجاب پوشاندن تن و بدن است این وضع قبل از اسلام و حتی پیش از ظهور دین مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی در اروپا معمول بوده است و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است . .در کتاب مقدس مسیحیان به طور صریح آیاتی درباره لزوم عفت و خانه نشینی ، آراستگی زن بوسیله حیا ، پرهیز از آرایش با زیور آلات و بافتن موی ، همچنین وجوب پوشاندن موی سر بویژه در مراسم عبادی ، سکوت در کلیسا و داشتن وقار آمده است . [2] شایان ذکر است پوشش در ادیان الهی تلاشی است تا نشان دهد که همه ادیان الهی ، نه تنها بشر را به عفاف و پوشش دعوت کرده اند که امر کرده اند . گرچه تحریف در کتب مقدس باعث شده تا جوانبی از این امر مورد افراط و تفریط قرار گیرد .
اما دین اسلام در بدو ظهور ، در اصول دین به هیچ وجه با اعمال خلاف شرع سازشکاری نداشت . در برنامه های عملی دین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان ، احکام را مرحله به مرحله به اجرا در می آورد . چنانکه در زمان رسول خدا ( ص ) احکام دین به تدریج در جامعه تازه مسلمانان مدینه پیاده شد .
در صدر اسلام حجاب زنان اهل کتاب با زنان مسلمان فرق داشت و شاید اینکه در روایات اسلامی کنیزها واجب نبود سرشان را بپوشانند ، به این خاطر بوده که آنها مسلمان نبودند . اما شاید آنها را الزام به حجاب نمی کردند ولی با زبان امر به معروف و نهی از منکر می شدند . شایان ذکر است ، وضع قوانین و برقراری الزام حکومتی ، در جهت تامین سلامت فضای جامعه و امنیت و عدالت مصالح اجتماعی و جلوگیری از منکرات ، از اختیارات حکومت و رهبری جامعه است . هر چند نمی توان بر اساس ادله ی عقلی و نقلی ، لزوم برقراری الزام حکومتی را نسبت به همه ی احکام فقهی نتیجه گرفت . در تایید این نکته خوب است به روایاتی اشاره کنیم که از آنها ، عدم برقراری الزام حکومتی نسبت به حجاب در قرون اولیه ی اسلام به نظر می رسد . از جمله حدیثی که در مورد زنان اهل ذمه وارد شده است : عن عبدالل( ع ) قال: قال رسول الله ( ص ) : لا حرمه لنساء اهل الذمه ان ینظر الی شعور هن و ایدیهن [3] از این روایت استفاده می شود که زنان اهل ذمه ، دست ها و موهای خود را نمی پوشاندند و علی رغم اینکه بر اساس شرایط ذمه می توان آنان را الزام به رعایت بعضی قوانین اسلامی نمود ، ظاهرا آنان به رعایت حجاب الزام نمی شده اند . امام صادق ( ع ) فرمود : نگاه کردن به سر زنان تهامه ، بادیه نشینان عرب ، دهاتی های حومه و علج ها ( کفار غیر عرب ) مانعی ندارد ؛ زیرا ایشان را هرگاه نهی کنند ، فایده ندارد . [4] شایان ذکر است روش برخورد با اینگونه زنان در آن زمان ، نهی از منکر زبانی بوده و الزام حکومتی وجود نداشت . البته نباید از نظر دور داشت که بی حجابی امروز ، نسبت به گذشته تفاوت اساسی نموده است . تبرج ، آرایش ، برهنگی ، ناهنجاریهای رفتاری و اجتماعی ، مشکلی است که همزمان با فرهنگ غربی متولد شده و به سایر نقاط دنیا سرایت نموده است . می توان حدس زد که بی حجابی روستاییان و اعراب بادیه نشین ، زنان اهل کتاب و غیره در آن زمان ، هیچ گاه با بی حجابی دختران و زنان امروزی قابل مقایسه نبوده و نیست .
و اما در پاسخ به ابتدای سوال شما بهتر است بطور خلاصه در مورد برخی ابعاد اجتماعی حجاب با شما سخن بگوییم . چنانکه می دانید ، حجاب ابعاد مختلفی فردی و اجتماعی دارد . حجاب در بعد اجتماعی بر سلامت جامعه تاثیر بسیاری بر جا می گذارد . یکی از آثار حجاب در جامعه افزایش ضریب امنیت زن در جامعه است . استاد شهید مرتضی مطهری می گوید : وقتی زن پوشیده و باوقار از خانه بیرون رود و عفاف و پاکدامنی را رعایت کند ، افراد فاسد و مزاحم به خود اجازه نمی دهند ، متعرض او شوند . [5] به عبارتی ، حجاب فی نفسه ، مصونیت بخش است . زنان با حجاب بدان جهت که زیبائیهای بدن خود را می پوشانند ، از بسیاری از آسیب های اجتماعی درامان می مانند از آثار سازنده حجاب ، پاکی و سلامت فرد و جامعه از بسیاری از مفاسد و آلودگیها است . به همین لحاظ ، به بانوان توصیه شده که از نشان دادن زینتهای خود به افراد نامحرم بپرهیزند . استاد مطهری می نویسد : منظور از پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان ، بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد . [6]
اسلام در مواجهه با مسئله فساد ، پیش از هرچیز ، ریشه های آن را مورد توجه قرار می دهد و راه تباهی و انحطاط را از سرچشمه مسدود می کند . خداوند در سوره نور در آیات 30 و31 ، به مردان مؤمن سفارش می کند که چشمهای خود را از نگاه هوس آلود به نامحرمان فرو بندند و پاکی خود را حفظ کنند . از طرف دیگر به زنان با ایمان نیز سفارش می کند که دیدگان خود را از نگاه به نامحرمان فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زینت خویش را - جز آن مقدار که نمایان است - آشکار نکنند . بدیهی است اجتماعی که در آن ، روابط بین مرد و زن ، لجام گسیخته و بی ضابطه باشد ، به سوی انحطاط اخلاقی پیش می رود و از مسیر سعادت باز می ماند .
امروزه در برخی کشورها ، فرهنگ برهنگی و خودآرایی ترویج می شود . در بسیاری از کشورهای غربی ، نگاه آنها به زن ، نگاهی ابزاری است . یکی از آثار بد این نوع نگرش ، افزایش آزار و اذیتهای خیابانی نسبت به زنان و دختران است .
هیلاری کارلیپ نویسنده آمریکایی می نویسد : از بیشتر نوشته های دختران چنین بر می آید که آنان پیوسته احساس می کنند با رفتارهای خشونت آمیز به آنان بی احترامی می شود . این رفتارها به صورتهای گوناگون مانند اذیت و آزار روانی ، آزار جسمی و کلامی و تجاوز به عنف دیده می شود . مزاحمتهای جنسی ، نگرانی روزانه آنها محسوب می شود و بیشتر دختران حتی برای تنها قدم زدن در خیابان احساس امنیت نمی کنند . [7]
وقتی جامعه ای گرفتار بی بند و باری و روابط افسار گسیخته شود ، سلامت اخلاقی و روانی از آن رخت بر می بندد .
پروفسور سیمور هالک ، مدیر قسمت روانی دانشگاه ویسکانس آمریکا می گوید : فقط در این دانشگاه ، سالانه صدها دانشجو به کلینیک بیماریهای روانی مراجعه می کنند . نه تنها من و همکارانم ، بلکه اکثر روانشناسان دانشگاههای آمریکا از وضع روحی نسل جدید آمریکا ، دچار وحشت شده اند . [8]
این فرایند ، بسیاری از اندیشمندان را به این نتیجه رسانده است که حجاب برای زنان امنیت و آرامش را به ارمغان می آورد و مؤثرترین وسیله حفظ جامعه از آسیبهای ابتذال و بی بند و باری است .
علاوه بر این ،حجاب، استحکام خانوادگی را نیز بدنبال دارد. خانواده با اهمیت ترین نهاد اجتماعی است . خانواده کانون عشق و امید و مرکز تولد و پرورش نسل بشر است ؛ بگونه ای که هیچ جامعه ای نمی تواند بدون خانواده پایدار بماند . از نگاه اسلام زن و شوهر نزدیکترین افراد به هم هستند . بی تردید خانواده موفق تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند . آنها در حفظ وقار و عفت و شخصیت یکدیگر مسئول هستند . حجاب یکی از لوازم سامان یافتن این بنیاد مهم است و بی حجابی از معضلاتی است که این بنیان را سست کرده و گاهی با فروپاشی روبرو می کند .
اگر در جامعه - مردان در خارج از محدوده ازدواج قانونی - به ارضای امیال خود بپردازند - یا هر روز با صحنه هایی روبرو شوند که موقعیت همسرشان در نظر آنها تضعیف شود ، پیوندهای عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست می شود ؛ درنتیجه نظام خانوادگی به هم می ریزد .در چنین جامعه ای زن و مرد ، به یکدیگر اعتماد ندارند و هریک فکر می کند که همسرش به دیگران گرایش دارد .به همین دلیل امروز زنان غربی هر روز خود را با مدلهای مختلف آرایش می کنند تا از زنان بیرون از منزل در جذب شوهرانشان عقب نمانند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش طلاق، بی بند و باری و بی حجابی زنان است .استاد شهید مرتضی مطهری می گوید : « شک نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد ، برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود . اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج مشروع ، پیوند زن و شوهری را محکم می سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می شود . »[9]
دوست گرامی هر چند در مورد خصوصیات خودتان توضیح نداده اید ؛ اما باید بدانید که ابعاد اجتماعی حجاب تاثیرات دیگری در جامعه دارد که در این وقت اندک نمی توان به همه آنها پرداخت اما از بحث خود چنین نتیجه می گیرم که حجاب و پوشش تنها برای زنان مسلمان خلق نشده بلکه جنس زن به جهت برخورداری از زیبائی های ذاتی و همچنین ارزشمندی زن به عنوان یک انسان ، طلب می کند که برای حضور و مشارکت در امور جامعه با پوشش و حجاب ورود داشته باشد .در این صورت مورد طمع بیماردلان قرار نمی گیرد و به او به چشم یک کالای جنسی نگاه کرده نمی شود .
اما به شما توصیه می کنم کتاب مساله حجاب شهید مطهری و حریم ریحانه که کاری از کانون تحقیقات کاربردی خیبر و انتشارات موسسه نشر نگار است تهیه کرده و اطلاعات خود در مورد حجاب زنان در طول تاریخ و ادیان الهی و همچنین فلسفه فردی و اجتماعی حجاب افزایش دهید . برای شما عزیز آرزوی سربلندی و موفقیت می کنم / عصمت سپهری
پی نوشت ها:
[1] - تورات ، کتاب روت ، باب سوم ، فقره 15
[2] - حجاب و ادیان الهی ، محمد علی آشنایی ، ص 112 و 113
[3] - فروع کافی ؛ ج 5 ، ص 524
[4] - همان
[5] - مساله حجاب ص 168 و 177
[6] - همان ، ص 93
[7] - فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 18
[8] - مجله sciencediyest، ص 47
[9] -مطهری ، مساله حجاب ، ص 89

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.