حجاب زن در نماز ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ - ۲۸۷۲ بازدید

دلیل حجاب زن در نماز؟

در مورد حجاب و پوشش هنگام نماز، گفتنی است که خداوند متعال علیم و حکیم است، پس یکایک احکام حکمت خاصى دارد ولکن پى بردن به آن همه اسرار براى ما میسر نیست چه اینکه با علم محدود ما از نیازها، استعدادها و نیز راه رفع نیازهاى واقعى و شکوفا کردن استعدادها به نحو صحیح و بدون مخاطرات جسمى و روحى، مادى و معنوى، چگونه مى توان چنین ادعایى نمود. علاوه بر اینکه اساس در این احکام فراخوان بشر به تعبد و اظهار بندگى در مقابل حضرت پروردگار است. البته چه بسا ممکن است آگاهى به این اسرار و حکمت ها حداقل در بعضى افراد موجب تقویت انگیزه آنها در پیروى از آن دستورات شود به همین جهت در صدد کنکاش از اسرار و حکمت هاى احکام اند. به هر صورت حجاب و پوشش بانوان در نماز، علل و فلسفه هاى متعددى دارد؛ از جمله:
الف) این خود نوعى تمرین مستمر و روزانه براى حفظ حجاب مى باشد و یکى از عواملى است که در پاس داشت دائمى پوشش اسلامى زن و جلوگیرى از آسیب پذیرى آن، نقش مهمى ایفا مى کند. همانگونه که هر عبادتی از جمله نماز، تعلیم و تمرین است برای انسان که در همه حال به یاد خداوند سبحان و بازگشت به سوی او در آخرت و تزکیه و تربیت خود برای یک زندگی ابدی باشد، حجاب زن درنماز نیز آموزش، تمرین و تذکر پوشش عفیفانة اوست که در غیرنماز هم باید همان پوشش در حال نماز باشد، یعنی همان پوشش مناسب و مقدار حجاب او درنماز، باید درغیرنماز در برابر نامحرم هم رعایت شود، زیرا نماز آموزشگاه مهم‌ترین معارف و نیازهای حیاتی انسان و پرورشگاه ایمان و تقوا و اخلاق انسانی و الهی از جمله عفاف و حجاب است، لذا نماز مظهر حقیقت و سیمای ملکوتی دین اسلام می‌باشد. نماز مرآت و آیینه دین الهی است. خداوند حکیم تمام معارف و قوانین مهم و ریشه‌ای و مسائلی که حیات معنوی و اخلاقی و سعادت دنیوی و اخروی انسان و جامعه را تامین می‌کند، به طور اجمال و کلی در تماز مقرر فرموده است.
ب) داشتن پوشش کامل در پیشگاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. ازاین رو براى مرد نیز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همین ادب حضور در پیشگاه الهى زمینه ساز حضور معنوى و بار یافتن به محضر حق مى شود. رعایت این ادب برای زنان اهمیت بیشتری دارد زیرا به طور معمول زنان آنگاه که در برابر بزرگی قرار می گیرند اولین حرکتی که انجام می دهند حفظ وقار و حجاب خود است.
گفتنی است؛ حکم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت هایى دارد؛ مثلاً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولى در نماز - بدون حضور نامحرم - واجب نیست. هم چنین آنچه در نماز واجب است پوشش است هر چند با مانتو و روسری باشد اما از آنجا که پوشش چادر رعایت ادب و حفظ قداست را بیشتر نمایان می سازد. خانم ها از چادر استفاده می کنند و حتی گاهی چادر نماز آنها از دیگر چادرهای آنان جدا می باشد و این خود نشانه ای که حس زیبایی دوستی و تنوع خواهی بیشتر زنان است.
نکته آخری که می توان در اهمیت پوشش زنان حتی در خلوت و درحال نماز گفت این است که زن مظهر حیا و عفاف است و حیا هم جلوه گاه حریم است و بالاتر از حریم خدا، حریمی وجود ندارد؛ جایی که باید در برابر عظمت کبریائیش با حیا و حجب بود تا حد بندگی خود را بنمایانیم؛ این حجب وحیا هر چند برای مردان هم رعایتش لازم است، برای زنان ضرورت محوری دارد.
برای مطالعه بیشتر ر.ک:
- مسأله حجاب، شهید مطهری
- تفسیر نمونه، ج 14، ص 435 تا 450

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.