حجاب و سلب آزادی ۱۳۹۰/۵/۲۶

پاسخ شهید مطهری به اشکال حجاب وسلب آزادی :فرق است بین زندانی شدن زن در خانه و پوشیده بودن او.در اسلام بحثی درباره محبوس ساختن زن وجود ندارد.حجاب وظیفه خاصی برای زن در چگونگی معاشرت است که نه منافی کرامت اوست ونه از جانبمرد بر او تحمیل گشته است.رعایت قوانین اجتماعی،مخصوص به اسلام وحجاب نیست،بلکه در همه کشورهای متمدن هم وجود دارد ومسلما رعایت هر قانونی موجب مقید ساختن افراد در معاشرتهای اجتماعیمی شود.هدف اسلام کرامت بخشیدن به زن است که با وقار و متین باشد وبه گونه ای رفتار کند که مورد توجه نگاههای شهوت آلود مردان قرار نگیرد.حال قانونی به نام حجاب با چنین هدفی ،از چه کسی سلب آزادی می
پاسخ شهید مطهری به اشکال حجاب وسلب آزادی :
فرق است بین زندانی شدن زن در خانه و پوشیده بودن او.در اسلام بحثی درباره محبوس ساختن زن وجود ندارد.حجاب وظیفه خاصی برای زن در چگونگی معاشرت است که نه منافی کرامت اوست ونه از جانب
مرد بر او تحمیل گشته است.رعایت قوانین اجتماعی،مخصوص به اسلام وحجاب نیست،بلکه در همه کشورهای متمدن هم وجود دارد ومسلما رعایت هر قانونی موجب مقید ساختن افراد در معاشرتهای اجتماعی
می شود.هدف اسلام کرامت بخشیدن به زن است که با وقار و متین باشد وبه گونه ای رفتار کند که مورد توجه نگاههای شهوت آلود مردان قرار نگیرد.حال قانونی به نام حجاب با چنین هدفی ،از چه کسی سلب آزادی می کند؟ مرد،زن،اجتماع،یا هیچ یک؟
اسلام خروج زن از خانه،خرید کردن ودیگر فعالیتهای اجتماعی او را منع نکرده،بلکه تنها برای تامین
آزادی همه اقشار جامعه،حدودی برای رفتار اجتماعی زن در نظر گرفته که عبارت است از پوشیده بودن
و پرهیز از خود نمایی و همچنین اجازه خواستن از شوهر در اموری که به مصالح وقوام رابطه خانوادگی
مربوط می شود.
پاسخ شهید مطهری به اشکال حجاب ورکود فعالیتها:
این اشکال بر حجاب نوع هندی یا یهودی یا ایران باستان وارد است،در حالی که حجاب اسلامی هیچ گاه حکم به حبس زن در خانه نمی دهد تا جامعه رااز وجود و استعدادهای او محروم نماید،بلکه حدودی را تعیین می کند که زن با عمل به آن حدود،از چشم چرانی و فساد اخلاق مردان در امان باشد وخود نیز با وقار در عرصه
اجتماع ظاهر شود.
نکته عجیب آنکه مخالفین به بهانه این که حجاب نیمی از افراد اجتماعی را فلج کرده است با ترویج بی حجابی
و بی بندوباری نیروی تمام افراد جامعه رافلج می کنند.
نتیجه این می شود که در جوامع مسلمان متجدد مآب ،فقط در روستاها و خانواده های بسیار متدین،زنان با
لباس ساده در اجتماع ظاهر می شوند و به فعالیت اقتصادی مفید می پردازند وگر نه سایر زنان برای
خود آرایی وآرایش،جز استهلاک ثروت ووقت،و فاسد کردن اخلاق اجتماع وخانواده،کار دیگری نمی کنند و
عده ای جاهل،نام این را فعالیت وآزادی زن می گذارند.
منبع: مساله حجاب/استاد مطهری/صص ۱۲۲-۹۷/بحث پاسخ به ایرادها و اشکالهای وارد بر مساله حجاب
۲-خلاصه آثار استاد/دفتر۴/مقام زن/ص۱۱۱-۱۰۹/

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.