حرف هاى دخترانه ... ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۲۰۲ بازدید

ورود آقایان ممنوع!

تا حالا شده در سالن دانشگاه یا سر کلاس درس، نگاه هاى سنگینى را حس کنى و سرت را به هر طرف برگردانى تا شاید منشأ نگاه را پیدا کنى؛ بعد کم کم در روزهاى بعد، چیزى بر وزن این نگاه بیفزاید و تا به خود بیایى، متوجه شوى کسى تمام توجهش به توست؟
این، مهم نیست که در هاله وجود تو چه جاذبه اى وجود دارد و در کدام زاویه عالم ذر، تو و او به هم ربط داشته اید و ....
مهم این است که برخوردت با این اتفاق که بیشتر براى آدم هاى خاصى پیش مى آید چه باشد! احتمالات زیادى وجود دارد؛
ممکن است قصه شکست هاى عاشقانه را در رمان هاى تلخ، خوانده باشى و ترس، تمام دلت را پر کند که نکند من هم ....
ممکن است کم کم تو هم بى آن که خودت بفهمى، به او گرایش بیابى و وقتى به خود بیایى که ببینى وابسته اش شده اى؛ طورى که اگر یک روز آن نگاه سنگین در دانشگاه نباشد، زمان، برایت سال مى شود و تو کلافه مى مانى.
ممکن است در همان حال سؤالى مثل خوره بر جانت بیفتد که از کجا معلوم من عشق اول او باشم و از کجا معلوم که او عاشق باشد؟
ممکن است بى اختیار بنشینى و او را با خواستگارهاى قبلى و بعدى ات، مقایسه کنى و کم کم بکوشى به خودت بقبولانى که عشق از تمام ملاک ها مهم تر است.
ممکن است داستان عاشقى هم اتاقى هایت برایت مرور شود و دچار هیجان شوى که از امشب، حرف هایى براى گفتن دارى.
ممکن است بى وفایى هایى را که در طول تاریخ مردان اتفاق افتاده، از ذهن بگذرانى و به خود بگویى: «همه شان سر وته یک کرباسند ...».
ممکن است آشنایى با او را درمان تنهایى هاى زندگى در شهر غریب بدانى و آزادى را حق خود بدانى و ....
ممکن است ابهامات بسیارى دامن گیرت شود؛ آن قدر که احساس کنى باید با کسى موضوع را در میان بگذارى و به دنبال همزبانى مطمئن و محرم بگردى؛ هم از افشا شدن رازت بترسى
و هم خودت را نیازمند به مشاور ببینى و فکر کنى که مغزت قفل شده است و خودت به تنهایى، نمى توانى تصمیمى بگیرى. در هر کدام از این مراحل که گرفتار شده باشى،
مى توانى با خواندن این متن، راهت را پیدا کنى و مى توانى درصد خلوص آن عاشق و میزان احتمال موفقیت ازدواج با او را تخمین بزنى؛ پس یک بار بخوان و براى همیشه به یاد داشته باش:
درجه و مرتبه استحکام عشق، به ارزش معیارهاى آن بستگى دارد. ارزش هر عشق نیز وابسته به میزان ارزش معشوق است.
سعى کن بفهمى کدام معیارها باعث جاذبه تو شده اند؛ هر قدر آن عوامل مادى تر باشند، به تزلزل بنیان این عشق، مطمئن تر باش و از آن سو، هر اندازه ریشه جاذبه تو، معنوى تر، اخلاقى تر و انسانى تر باشد، بر ارزشمندى تو و ازدواجت، افزوده خواهد شد.
عشقى که بر اثر کشش هاى ظاهرى، مثل مدل پوشش، زیبایى چهره و دیگر ارزش هاى مادى ایجاد شود، سرنوشت عشقى را دارد کز پى رنگى بود. [۱]  
منبع: [۱] نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها (معاونت آموزشى و پژوهشى استادان و دروس معارف اسلامى)، ویژه نامه پرسمان، ۲۳جلد، مؤسسه فرهنگى و هنرى ابناء الرسول (ص) - تهران، چاپ: اول، ۱۳۹۲.
(به نقل از: نرم افزار گلشن فرهنگ و معرفت، ویژه نامه پرسمان، شماره ۱۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.