حرکت جوهری ۱۳۸۷/۴/۳۱

از حرکت جوهری علاوه بر اثبات خالق چه استفاده بیشتری می شود؟
حرکت جوهری یکی از مهمترین مباحث فلسفی در تاریخ فرهنگ و فلسفه اسلامی است که بنام صدرالمتألهین شیرازی معروف و مشهور شده است. ملاّصدرا در پرتو این نظریّه، تفسیر فلسفی نوینی از حرکت ارائه می دهد که اساسا با تبیین فلسفی ارسطو و ابن سینا متفاوت است. سخنان وی در دفاع از حرکت در جوهر و اثبات ناآرامی و بی ثباتی نهادی در بنیان همه کائنات مادّی آنچنان عمیق و قابل توجه است که هنوز هم جای پژوهش و ژرف اندیشی در زوایای مختلف آن وجود دارد. باید اذعان نمود که این نظریّه و تأثیر عمیق و پردامنه آن بر تفکّر فلسفی مسلمین بهیچ روی کمتر از اهمیت نسبیت عام انیشتن در فیزیک و یا فلسفه پویش وایتهد در قلمرو فلسفه نیست.
این اصل، بنیاد جهان بینی ملاّصدرا را تشکیل می دهد. در پرتو این اصل است که وی تبیین فلسفی نوینی از مسائل دقیق طبیعی و مابعدالطبیعی از جمله : خالقیت خداوند ، حدوث زمانی عالم، رابطه میان ثابت و متغیر، خلق عالم، آفرینش مستمر، ارتباط نفس و بدن، معاد جسمانی و مسائل گوناگون مربوط به معاد و طرح نظریه تربیتی در زمینه اخلاق را ارائه می دهد و داستان حرکت و تحوّل و همه جایی و همگانی بودن آنرا همراه با توابع و نتایج فلسفی اش درمعنایی عمیق و وسیع و از دیدی بسیار قوی و مؤثّر مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد.
این اصل را باید بعنوان یک نظریّه جامع و وحدت بخش که یکجا از مبدأ و معاد حکایت می کند، بمنزله یکی از ویژگیهای اساسی و ممتاز نظریّه پردازی ملاّصدرا بشمار آورد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت http://www.mullasadra.org/new_site/persian و بخش بانک مقالات آن مراجعه کنید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.