حرمت ارتباط با جن ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ - ۱۱۳۸ بازدید

حکم ارتباط با اجنه چیست؟
۲.ایا صرف صحبت با آنها اشکالی دارد؟
۳.
اگرخودآنها به سراغ انسان بیایند و شیعه هم باشند ، انسان چه کند؟

به استناد آیات پنجم و ششم از سوره مبارکه جن برخی از جن نسبتهای دروغی به خدای منزه و سبحان میدهند. یعنی مشرک و ظالم هستند. به صراحت این مطلب در قرآن وجود دارد. برای نمونه : ترجمه المیزان، ج 20، ص: 65
در اقوام گذشته مانند عرب ، کاهنان زیادى وجود داشتند که معتقد بودند به وسیله طایفه" جن" بسیارى از مشکلات را حل می کنند و از آینده خبر مى دهند.
ر. ک: تفسیر نمونه ، ج 25 ، ص 107 .
با توجه به خرافات فراوان در بین مردمی که در این وادی ها سرگرمند، احتمال هر گونه صدمه و اذیت و آزار بر آنها ،احتمالی عقلایی است. لذا مصادیق متعددی در این زمینه وجود دارد از دروغ گفتن جن و اتهام زدنهای ناروا و تا روان پریش شدن اشخاص در اثر انفعال و اثر پذیری ازین ارتباطها و... . لذا خردمندانه ترین عمل توجه به حرمت این امور و ترک چنین وادی پرخطر و رهزنی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.