حرم مطهّر (شعر بدون نقطه) ۱۳۹۲/۶/۲۰ - ۱۸ بازدید

حرم مطهّر (شعر بدون نقطه)

هو

الله سرِ هر اسم و رسمی
الله مهار هر طلسمی
الله سُرور و رَوح سالک
حامی و حمای در مهالک
حرم مطهّر (شعر بدون نقطه)

هو

الله سرِ هر اسم و رسمی
الله مهار هر طلسمی
الله سُرور و رَوح سالک
حامی و حمای در مهالک
الله وَرای کلّ کامل
سر سلسله ی همه مراحل
محمود مسلّم ملائک
امّار مطاع در ممالک
هم سالک و هم سلوک و مسلوک
او مالک و ماسواه مملوک
هر حکم که داد هر دل آگاه
سرلوحه ی حکم اسم الله
اسمی که در او دوای هر درد
اسمی که روای مرئه و مرد
اسمی که مراد آدم آمد
اسمی که سُرود عالم آمد
سوداگر اگر در او دل آسود
سودا همه سود دارد و سود
مر همدم کردگار عالم
کی هول و هراس دارد و همّ
دل در حرم مطهّر او
گل گردد و هم معطّر او
هر دل که ولای وصل دارد
همواره هوای اصل دارد
موسی که هوای طور دارد
کی دل سرِ وصل حور دارد
ای وای مر آدم هوس را
دل داده ی کام سگ مگس را
در وصل صمد رسد رصد گر
در اسم احد رود سراسر
در گاه سحر مراد سالک
دادار دهد علی مسالک
لوح دل آملیِّ آگاه
دارد صُوَر ملائک الله

(دیوان اشعار، علاّمه حسن زاده ی آملی حفظه الله،ص ۱۸۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.