حضرت فاطمه(س) در قیامت ۱۳۹۲/۲/۲۴ - ۱۲ بازدید

درمورد نحوه حضور حضرت زهرا(علیهاسلام) در قیامت و وقایع مربوط به آن روایات متعددی داریم که همگی حکایت از حضور باعزت وشوکت او دارند که به دو نمونه اشاره می کنیم: الف : المتن: الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها ،ج ۲۴،ص:۲۷الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام عن أبیه قال: إذا کان یوم القیامة نادى مناد من لدن العرش: یا معشر الخلائق، غضوا أبصارکم حتى تمرّ فاطمة بنت محمد، فتکون أول من یکسی، و یستقبلها من الفردوس اثنتا عشرة ألف حوراء معهن خمسون ألف ملک على نجائب من یاقوت، أجنحتها و أزمتها اللؤلؤ الرطب و الزبرجد، علیها رحائل من درّ....


درمورد نحوه حضور حضرت زهرا(علیهاسلام) در قیامت و وقایع مربوط به آن روایات متعددی داریم که همگی حکایت از حضور باعزت وشوکت او دارند که به دو نمونه اشاره می کنیم:
الف : المتن: الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها ،ج ۲۴،ص:۲۷
الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام عن أبیه قال: إذا کان یوم القیامة نادى مناد من لدن العرش: یا معشر الخلائق، غضوا أبصارکم حتى تمرّ فاطمة بنت محمد، فتکون أول من یکسی، و یستقبلها من الفردوس اثنتا عشرة ألف حوراء معهن خمسون ألف ملک على نجائب من یاقوت، أجنحتها و أزمتها اللؤلؤ الرطب و الزبرجد، علیها رحائل من درّ.... و یبعث اللّه إلیها ملکا لم یبعث إلى أحد قبلها، و لا یبعث إلى أحد بعدها. فیقول لها:«إن ربک عز و جل یقرأ علیک السلام و یقول لک: سلینی أعطک». فتقول: قد أتمّ علیّ نعمته، و أباحنی جنته و هنّأنی کرامته، و فضّلنی على نساء خلقه. أسأله أن یشفعنی ولدی و ذریتی و من ودّهم بعدی و حفظهم بعدی....
امام صادق علیه السلام می فرمایند: دروقت برپایی روزقیامت ،منادی ندا میدهد یااهل محشرچشمانتان راببندید،حضرت زهرا عبورمی کنند؛اول کسانی که ازآنحضرت استقبال می کنند،۱۲هزار حوری ازبهشت است که باایشان پنجاه هزارملک است که بالهای آنان از یاقوت خالص و لگامهایشان ازمرواریدوزبرجد وهمراه ایشان بارهایی ازدُر است .وخداوند ملکی رابه سوی اومی فرستد،که این ملک تاکنون برای احدی فرستاده نشده وبعد ازآن هم برای احدی فرستاده نمی شود؛آ ن ملک پیام سلام خداوند را به حضرت می رساند وعرض میکند :آنچه را که بخواهی برآورده می شود،حضرت می فرمایند خداوند نعمتهایش رابر من تمام کرده وبهشت را بر من مباح کرده وکرامتش را برمن بخشیده ومرا برهمه زنان فضیلت داده ،از او درخواست دارم که ذریه واولادم ودوستان ایشان رانیزشفاعت کند...
مصادراین روایت:
۱. تأویل الآیات الظاهرة: ج ۲ ص ۶۱۸ ح ۷ سورة الطور.
۲. کنز الفوائد للکراجکی: ص ۳۵۵ النسخة الرضویة.
۳. بحار الأنوار: ج ۲۴ ص ۲۷۴ ح ۶ عن تأویل الآیات و کنز الفوائد.
۴. بحار الأنوار: ج ۴۳ ص ۲۲۰ ح ۴ عن عیون أخبار الرضا علیه السّلام شطرا من الحدیث. و ح ۵ عن صحیفة الرضا علیه السّلام. ص ۲۲۴ ح ۱۲ عن تفسیر فرات بتفاوت یسیر فی الألفاظ.
۵. تفسیر البرهان: ج ۴ ص ۲۴۱ ح ۶ عن تأویل الآیات.
۶. تفسیر فرات: ص ۱۶۹ سورة الطور.
۷. صحیفة الرضا علیه السّلام على ما فی بحار الأنوار شطرا من الحدیث و زیادة فی آخره.
۸. عیون اخبار الرضا علیه السّلام: ج ۲ ص ۳۱ شطرا من الحدیث بتفاوت یسیر.
۹. مسائل علی بن جعفر علیه السّلام: ص ۲۵۵ ح ۸۵۱ بتغییر یسیر فی ألفاظ و نقیصة فیه.
۱۰. دلائل الإمامة للطبری الإمامی: ص ۵۷ بزیادة و نقیصة و تغییر فی الألفاظ.
۱۱. عوالم العلوم: ج ۱۱/ ۲: ص ۱۱۵۱ ح ۵ عن تفسیر فرات بتغییر یسیر.

ب :الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها ،ج ۲۴،ص:۴۹
قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: تحشر ابنتی فاطمة علیها السّلام یوم القیامة و معها ثیاب مصبوغة بدم، فتتعلق بقائمة من قوائم العرش، فتقول: «یا عدل یا جبار! احکم بینی و بین قاتل ولدی» قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: فیحکم اللّه لابنتی و رب الکعبة. ثم تقول: اللهم شفّعنی فیمن بکى على مصیبته فیشفعها اللّه فیهم؛ و إن اللّه عز و جل یغضب لغضبها و یرضى لرضاها.
رسول خدا می فرمایند : درروز قیامت ،دخترم فاطمه علیهاالسلام همراه پیراهن خون آلود حسین علیه السلام محشور شده ومی گوید«ای خدای عادل وجبار،بین من وقاتل فرزندم حکم نما» رسول الله ادامه می دهند که خدا نیزبه سود دخترم حکم می کند ،سپس دخترم میگوید:خدایا مراشفیع کسی که برمصیبت حسینم گریه می کند قرار بده وخداوند در خواست اورا اجابت میکند.... این مضمون در چند روایت با اختلافات کمی آمده است .
مصادراین روایت :
۱. إحقاق الحق: ج ۱ ص ۱۶۲ بنقیصة.
۲. مقتل الحسین علیه السّلام للخوارزمی: ص ۵۲.
۳. المناقب لابن المغازلی: ص ۱۰۵ ح ۹۱.
۴. الفردوس للدیلمی: ج ۵ ص ۴۷۶ ح ۸۸۱۲.
۵. ینابع المودة: ص ۲۶۰ بنقیصة فیه.
۶. مفتاح النجا للبدخشی: ص ۱۰۵ (مخطوط) کما فی الإحقاق رواه من طریق ابن الأخضر عن علی بن موسى الرضا علیه السّلام.
۷. الفوائد المجموعة للشوکانی: ص ۳۹۳ ح ۱۲۱.
۸. مودة القربى: ص ۱۰۴۱ کما فی الإحقاق.
۹. الموضوعات لابن الجوزی: ج ۱ ص ۴۲۳.
۱۰. إحقاق الحق: ج ۲۵ ص ۲۳۳.
۱۱. التذکرة المشفوعة فی ترتیب أحادیث تنزیه الشریعة المرفوعة: ص ۲۶ کما فی الإحقاق.
۱۲. صحیفة الإمام الرضا علیه السّلام: ص ۸۹ ح ۲۱ شطرا من الحدیث.
۱۳. عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج ۲ ص ۲۵ ح ۶.
۱۴. بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۹۵ ح ۶۰ بزیادة و نقیصة عن الطرائف.
۱۵. بحار الأنوار: ج ۴۳ ص ۲۲۰ ح ۲ و ۳ عن عیون الأخبار.
۱۶. آل محمد علیه السّلام: ص ۲۶ ح ۱۶۵.
۱۷. بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۷۰ عن کتاب الفردوس بنقیصة فیه.
۱۸. المناقب لعبد اللّه الشافعی (مخطوط): ص ۲۱۵ على ما فی صحیفة الإمام الرضا علیه السّلام.
۱۹. جواهر العقدین للسمهودی: على ما فی صحیفة الإمام الرضا علیه السّلام.
۲۰. کشف الغمة للإربلی: ج ۲ ص ۲۶۹.
۲۱. فرائد السمطین: ج ۲ ص ۲۶۵ ح ۵۳۳.
۲۲. العترة الطاهرة: ص ۳۳۱ على ما فی صحیفة الإمام الرضا علیه السّلام.
۲۳. مصباح الأنوار (مخطوط): ص ۲۳۱، على ما فی صحیفة الإمام الرضا علیه السّلام.
۲۴. المستدرک لابن البطریق، على ما فی صحیفة الإمام الرضا علیه السّلام.
۲۵. اللآلی المصنوعة للسیوطی: ج ۱ ص ۴۰۲، عن الحاکم على ما فی صحیفة الإمام الرضا علیه السّلام.
۲۶. عوالم العلوم: ج ۱۱/ ۲ مجلد فاطمة الزهراء علیه السّلام، ص ۱۱۷۴ ح ۴ عن عیون أخبار الرضا علیه السّلام و ص ۱۱۷۲، عن ینابع المودة و ص ۱۱۷۳ عن عیون أخبار الرضا علیه السّلام.
۲۷. عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج ۲ ص ۸.
۲۸. تنزیه الشریعة المرفوعة: ج ۱ ص ۴۱۳.
۲۹. موسوعة الإمام الصادق علیه السّلام للقزوینی: ج ۱ ص ۳۷۰.
۳۰. إشراق الإصباح للصنعانی (مخطوط): ص ۱۳۱ شطرا من الحدیث.
۳۱. ملحقات الإحقاق: ج ۱۹ ص ۷۳ عن المناقب لابن المغازلی و أهل البیت علیه السّلام.
۳۲. کتاب أبی الجعد لأحمد بن عامر الطائی: ص ۳.
۳۳. الدمعة الساکبة: ج ۱ ص ۳۴۴ عن عیون الأخبار.
اما آنچه که در متن سوال آمده ،ما هیچ روایت صحیح السندی را نیافتیم که حکایت از آن کند که حضرتش با پهلوی شکسته و ... وارد محشر می شود و از خداوند چنان درخواستی را می کند ؛ بعید نیست این گونه مطالب ساخته و پرداخته مداحان و روضه خوانهایی باشد که برای گرم کردن مجلس عزا و گرفتن اشک ، اینگونه جریان حضور حضرت زهرا (س) را تصویر سازی کرده اند ؛ و البته به خاطر جهلشان به روایات ، هر نقل غیر معتبر و حدیث مجهول و مجعولی را نیز مستمسک سخنان خودشان قرار می دهند. نقلهای ناظر به این مطالب را تا جایی که ما بررسی کردیم نه سند درستی دارند و نه مدرک معتبری.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.