نسخه آزمایشی

حقوق زن و مرد نسیت به یکدیگر ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

مهم ترین حقوق زن وشوهر نسبت به یکدیگر عبارتست از:

۱- ایجاد جوی سالم بر مبنای صلح و دوستی و محبت به جای قهر واعراض از یکدیگر(نساء ۱۲۸؛ روم ۲۱)

۲- احترام متقابل , انجام دادن وظیقه و رعایت حقوق یکدیگر(بقره ۲۲۱)

۳- حفظ یکدیگر از انحرافات , عیب پوشی و رعایت مساوات(بقره ۱۸۷)

۴- قرار دادن قاضی تحکیم ار خویشان برای جلوگیری از تشدید اختلاف و نیز رسیدن به صلح(نساء۳۵)

۵- اهتمام به معنویات و عبادات در زندگی زناشویی از سوی یکدیگر (احزاب ۳۵)

۶- نجات یکدیگر از آتش جهنم با گناه نکردن و تعلیم و اعلم و ادبو امر به معروف کردن ونهی از منکر کردن یکدیگر(تحریم ۶)

۷- رازداری نسبت به یکدیگر(تحریم ۳)

********
ماهنامه پیام زن شماره ۱۱

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب