حکومت اسلامی -ولایت فقیه ۱۳۹۱/۸/۱۲

تشکیل حکومت دینی، در عصر غیبت مورد قبول بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی است چنانکه حضرت امام (ره) در این باره می فرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵ و ۴۶۶)
تشکیل حکومت دینی، در عصر غیبت مورد قبول بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی است چنانکه حضرت امام (ره) در این باره می فرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵ و ۴۶۶)
و هم چنین در جایی دیگر در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».(کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۱. )
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز می فرمایند:
« ولایت فقیه که {همان حکومت است} در رهبری جامعه اسلامی و اداره ی مسایل اجتماعی در عصر و زمان،از ارکان مذهب حقّه ی اثنا عشری است که ریشه هایی در اصل امامت دارد.کسانی که بر اساس استدلال و اقامه ی برهان به آن اعتقاد ندارند،معذورند،و لکن ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمان برای آنها جایز نیست.» (آیت الله خامنه ای،اجوبه الاستفتاآت،ص۲۴. )و در جای دیگر می فرمایند: «ولایت فقیه از شؤون ولایت و امامت و از اصول مذهب است و احکام راجع به ولایت،مثل سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شود و کسی که نهایتاً بر اساس دلیل به عدم قبول ولایت رسیده معذور است» .(همان،ص۲۷.)
( منبع:کتاب،ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ،۱۳۸۳،صص۴۵ تا ۵۹ )

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.