حمله به نجف اشرف و عذاب الهی ۱۳۹۱/۹/۲

اراده الهی به این تعلق گرفته است که در این گونه امور انسان ها با اراده آزاد خود جهت گیری های خویش را مشخص سازند و در برابر حرکت های باطل، مؤمنان مؤظف به رویارویی و مقاومت هستند و در صورت انجام وظیفه خود به پیروزی خواهند رسید، اما انتظار معجزه ای زود هنگام در این مسائل بی جاست کما این که خود این امامان(ع) در زمان حیاتشان با جهاد و مبارزه در برابر دشمنان می ایستادند. اکنون نیز مسلمانان باید در برابر این حوادث با همدستی، اتحاد به جهاد و مقاومتی دراز آهنگ بپردازند و در این صورت خدا آنها را یاری خواهد کرد وگرنه هر روز شاهد حوادثی اینچنین خواهند بود.
اراده الهی به این تعلق گرفته است که در این گونه امور انسان ها با اراده آزاد خود جهت گیری های خویش را مشخص سازند و در برابر حرکت های باطل، مؤمنان مؤظف به رویارویی و مقاومت هستند و در صورت انجام وظیفه خود به پیروزی خواهند رسید، اما انتظار معجزه ای زود هنگام در این مسائل بی جاست کما این که خود این امامان(ع) در زمان حیاتشان با جهاد و مبارزه در برابر دشمنان می ایستادند. اکنون نیز مسلمانان باید در برابر این حوادث با همدستی، اتحاد به جهاد و مقاومتی دراز آهنگ بپردازند و در این صورت خدا آنها را یاری خواهد کرد وگرنه هر روز شاهد حوادثی اینچنین خواهند بود. البته عذاب الهی برای دشمنان خواهد بود اما این عذاب ابعاد و اقسامی دارد؛ بخش کوچکی از آن دنیوی است، ولی عذاب اصلی و عمده آنان در آخرت است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.