حورالعین ۱۳۹۱/۱۱/۴

این آیه صفت حورالعین زنان بهشتی را بیان می کند که به مانند مرواریدی می مانند که درون صدف قرار دارد. کنایه از این که چشم کسی به آنان نیفتاده و دست کسی به آنان نرسیده است. «حورالعین» حور به معنی سیه چشم یا کسی که سیاهی چشم او کاملاً مشکی و سفیدیش کاملاً شفاف است. و «عین» به معنی درشت چشم است. V}(المیزان، ج ۱۹، ص ۱۲۲؛ المیزان ج ۱۸، ص ۱۴۹؛ برهان، ج ۴، ص ۲۷۷){V
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۰/۸۷۳۳)
این آیه صفت حورالعین زنان بهشتی را بیان می کند که به مانند مرواریدی می مانند که درون صدف قرار دارد. کنایه از این که چشم کسی به آنان نیفتاده و دست کسی به آنان نرسیده است. «حورالعین» حور به معنی سیه چشم یا کسی که سیاهی چشم او کاملاً مشکی و سفیدیش کاملاً شفاف است. و «عین» به معنی درشت چشم است. (المیزان، ج ۱۹، ص ۱۲۲؛ المیزان ج ۱۸، ص ۱۴۹؛ برهان، ج ۴، ص ۲۷۷)
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۰/۸۷۳۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.