حوریان بهشتی ۱۳۹۲/۴/۵

در رابطه با زاد و ولد گفتنی است که در بهشت هر گون نعمتی را تصور کنید وجود دارد، از جمله نعمت ها و لذایذ، آمیزش جنسی است، اما به شکلی دیگر و در صورتی تکامل یافته تر از آنچه در این دنیا هست. در آخرت، برای مومنان هر لذتی هست، و سراسر خوشی و راحتی است و هیچ گونه درد و رنجی همراه آن نیست بر خلاف لذتهای این دنیا که در کنارشان، درد و سختی نیز هست. چند مطلب قابل توجه است: الف) در بهشت هر چه انسان درخواست کند به آن می رسد «و لکم فیها ما تشتهی انفسکم» (فصلت ۳۱)ب) همه چیز آخرت اعم از بهشت و جهنم با دنیا فرق دارد.
در رابطه با زاد و ولد گفتنی است که در بهشت هر گون نعمتی را تصور کنید وجود دارد، از جمله نعمت ها و لذایذ، آمیزش جنسی است، اما به شکلی دیگر و در صورتی تکامل یافته تر از آنچه در این دنیا هست. در آخرت، برای مومنان هر لذتی هست، و سراسر خوشی و راحتی است و هیچ گونه درد و رنجی همراه آن نیست بر خلاف لذتهای این دنیا که در کنارشان، درد و سختی نیز هست. چند مطلب قابل توجه است:
الف) در بهشت هر چه انسان درخواست کند به آن می رسد «و لکم فیها ما تشتهی انفسکم» (فصلت ۳۱)
ب) همه چیز آخرت اعم از بهشت و جهنم با دنیا فرق دارد. به عبارت واضح تر آن جا جهان دیگری است با قوانین خاص خود به طوری که « وان الدار الاخره لهی الحیوان» آخرت سرای زنده است یعنی حتی درخت در بهشت شعور دارد و وقتی شما اراده کنید از میوه آن بخورید خود درخت میوه اش را به شما عرضه می کند.
ج) فرزند داری و یا تولید مثل، در بهشت ممکن است، ولی تابع اراده و خواست بهشتیان است، با شکلی متفاوت از دنیا، هم از لحاظ نحوه به وجود آمدن و هم از لحاظ شرایط آن طفل بعد از خلقت از حیث تکلیف و ...

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.