حیض درسن یائسگی ۱۳۹۰/۷/۱۱ - ۱۰۰۱ بازدید

T}همه مراجع (به جز مکارم): {Tخیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حیض را داشته باشد.V} العروة الوثقى، ج ۱، فصل فى الحیض.{VT}آیةاللَّه مکارم: {Tخیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ مگر اینکه آنچه مى بیند تمام شرایط حیض را داشته باشد که در این صورت باید مطابق آن عمل کند.V} توضیح المسائل، م ۴۲۸.{VT} تبصره . {Tحکم این خون که آیا مى تواند استحاضه باشد، در بخش استحاضه بیان شده است. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۹۳/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع (به جز مکارم):

خیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حیض را داشته باشد. العروة الوثقى، ج ۱، فصل فى الحیض.

آیةاللَّه مکارم:

خیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ مگر اینکه آنچه مى بیند تمام شرایط حیض را داشته باشد که در این صورت باید مطابق آن عمل کند. توضیح المسائل، م ۴۲۸.

تبصره .

حکم این خون که آیا مى تواند استحاضه باشد، در بخش استحاضه بیان شده است. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۹۳/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.