خالکوبی ۱۳۹۷/۱۱/۱ - ۸۵۵ بازدید

سلام خواستم بدونم خالکوبی روبدن زن یامرد حرام است یامشکلی نداره؟

طبق نظر مقام معظم رهبری: انجام تاتو دائم (یا زیرپوستی ) ، حرام نیست وبرای وضو وغسل مانع نیست ولی بهتر است بانوان در ایام عادت ماهانه انجام شود واگر در ایام پاکی انجام شود اگر اب برای ابروها یا بدن ضرر ندارد باید عادی وضو بگیرید و اگر اب ضرر دارد باید وضو وغسل جبیره ای انجام شود (قسمت زخمی ابرو را با کمی پلاستک وچسب ضد اب بپوشانید که اب نفوذ نکند وبعد سر وگردن را غسل دهید وروی چسب را نیز بشویید وبعد از شستن باید خارج از اب روی چسب را به نیت جبیره دست مرطوب بکشید وبعد غسل را تمام کنید و وضو نیز همینگونه است.)وتیمم باطل است واگر نمازی با تیمم خوانده اید باید قضا شود وتاتو را باید از نامحرم بپوشانید وانجام تاتوموقت (روپوستی ) جایز نیست چون مانع رسیدن اب به پوست است لذا وضو وغسل را باطل می کند ودر صورت انجام باید حتما انرا برطرف کنید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.