خدای هولناک اکنکار ۱۳۹۰/۶/۲۶

خداپرستی اکیستها هرگز توحیدی نیست هر چند گاهی نیز ادعای توحیدی بودن دارند اما با بیان انواع دیگری از خدایان و خداپرستی ها حرف خودشان را نقض می کنند.
درباره خدای هولناک اکنکار نیز باید گفت اکنکار هرگز ابا ندارد تا صفات مادی را به خداوند نسبت دهد لذا در فصلی از کتاب دندان ببر به هولناکی یکی از خدایانش اشاره می کند.
«خدای خوفناک زندگی» نام فصلی از کتاب دندان ببر اکنکار است. این فصل برای توصیف مهیب¬ترین و خوفناک¬ترین موجود ترتیب داده شده است که از قضا از خداوندی نیز چیز کم ندارد:
خداپرستی اکیستها هرگز توحیدی نیست هر چند گاهی نیز ادعای توحیدی بودن دارند اما با بیان انواع دیگری از خدایان و خداپرستی ها حرف خودشان را نقض می کنند.
درباره خدای هولناک اکنکار نیز باید گفت اکنکار هرگز ابا ندارد تا صفات مادی را به خداوند نسبت دهد لذا در فصلی از کتاب دندان ببر به هولناکی یکی از خدایانش اشاره می کند.
«خدای خوفناک زندگی» نام فصلی از کتاب دندان ببر اکنکار است. این فصل برای توصیف مهیب¬ترین و خوفناک¬ترین موجود ترتیب داده شده است که از قضا از خداوندی نیز چیز کم ندارد:
هیچ چیز بی من نیست و چیزی بی من نمی‌تواند بود داشته باشد؛ من حتی از حکمت برترم و برتر از همه نشانه‌های دیگر خدا؛ حتی عشق نیز برتر از من نیست. (توئیچل، دندن ببر: ۱۵۸)
صفاتی چون بدی که در برابر نیکی قد علم می‌کند؛ زشتی که در مقابل زیبایی قرار دارد و... از صفات خدایان اکنکار هستند. (نک: توئیچل، دندان ببر، ۴۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.