خدای گان ها ۱۳۹۰/۶/۲۶

با سلام
در پرسش مربوط به خاستگاه اکنکار، توضیح داده شد که این فرقه معجونی از تمامی فرق و ادیان می باشد. علاوه بر اذعان برخی اکیستها و نیز پژوهشگران آمریکایی یکی دیگر از دلایل این ادعا در آموزه های آن نهفته است. با نگاه به خداشناسی اکنکار در می یابیم که این فرقه در مراحل کوناگون به خدای ادیان متفاوت باور پیدا کرده است.
با سلام
در پرسش مربوط به خاستگاه اکنکار، توضیح داده شد که این فرقه معجونی از تمامی فرق و ادیان می باشد. علاوه بر اذعان برخی اکیستها و نیز پژوهشگران آمریکایی یکی دیگر از دلایل این ادعا در آموزه های آن نهفته است. با نگاه به خداشناسی اکنکار در می یابیم که این فرقه در مراحل کوناگون به خدای ادیان متفاوت باور پیدا کرده است.
از یک سو شاهدیم در گرته برداری از آثار سنت مت که آیین در شرق است به خدایان دوازده گانه طبقات عالم باورد دارند و از سوی دیگر به نوعی با طرح جهان های مادی و معنوی و ادعای جایگاه کل نیرانجان به ثنویت شرقی نزدیک می شوند. اساسا نیروهای کل و نیزوهای سوگماد در این فضا به وجود آمده اند.
اما اکنکار در یک جهش دیگر نوعی از تثلیث و سه گانگی را به ظهور می کشاند که می توان آن را تقریب به تثلیث مسیحیت دانست.
ناگفته نماند اثر پذیری توئیچل از عرفان اسلامی و یهودی نیز او را به وادی توحید رهنمون می کند و گاهی نیز سخنانی درباره سوگماد دارد که بوی توحید از آن به مشام می رسد.
طیف خداشناسی اکنکار به همین جا ختم نمی شود و گاهی نیز ادعاهایی درباره طبیعت خدایی، انسان خدایی و هیچ خدایی وجود دارد.
به پرسش های دیگر راجع به خداشناسی به صورت موردی به طیف های خداشناسی اکنکار پرداخته مراجعه شود
نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.