خدا با همه محرم است؟! ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ - ۲۸ بازدید


۱. نماز داراى آثار و فواید فراوانى است. یکى از آنها، نهادینه کردن ارزش ها و تمرین پیوسته پاکى هاست. یاد خدا، بزرگ ترین ارزش است و نمازهاى پنج گانه، این ارزش را در قلوب همگان نهادینه مى کند.
حفظ حجاب و پوشش اسلامى براى زنان نیز یک ارزش گران بها و تعیین کننده است. خداوند متعال، تمرین و یادآورى پیوسته آن را براى زنان، در نماز، واجب کرده است؛ تا همواره بر حفظ آن پایدار باشند.
۲. وجود پوششى یک پارچه براى تمام بدن و داشتن پوششى مخصوص براى نماز، توجه و حضور قلب انسان را بیشتر مى کند و از پراکندگى خاطر مى کاهد و ارزش نماز را صد چندان مى کند.
Zan04_0.jpg
۱. نماز داراى آثار و فواید فراوانى است. یکى از آنها، نهادینه کردن ارزش ها و تمرین پیوسته پاکى هاست. یاد خدا، بزرگ ترین ارزش است و نمازهاى پنج گانه، این ارزش را در قلوب همگان نهادینه مى کند.
حفظ حجاب و پوشش اسلامى براى زنان نیز یک ارزش گران بها و تعیین کننده است. خداوند متعال، تمرین و یادآورى پیوسته آن را براى زنان، در نماز، واجب کرده است؛ تا همواره بر حفظ آن پایدار باشند.
۲. وجود پوششى یک پارچه براى تمام بدن و داشتن پوششى مخصوص براى نماز، توجه و حضور قلب انسان را بیشتر مى کند و از پراکندگى خاطر مى کاهد و ارزش نماز را صد چندان مى کند.
۳. داشتن پوشش کامل در پیش گاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. از این رو، براى مرد نیز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همین ادب حضور در پیشگاه الهى، زمینه ساز حضور معنوى و بار یافتن به محضر حق مى شود.
۴. حکم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم، تفاوت هایى دارد و با آن، قابل مقایسه نیست؛ به عنوان مثال، پوشاندن روى پا در برابر نامحرم، واجب است؛ ولى در نماز- بدون حضور نامحرم- واجب نیست.

(به نقل از: نرم افزار گلشن فرهنگ و معرفت، ویژه نامه پرسمان، شماره ۱۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.