خدا شیطان می شود ۱۳۹۰/۶/۲۶ - ۱۴ بازدید

کل نیزانجان شخصیت خیالی دیگری است که اکنکار آن را خلق نموده و برای سرگوب ادیان دیگر از آن بهره می حوید. اکنکار مدعی است کل نیزانجان که در واقع شیطان است همان خدای بقیه ادیان و مذاهب است. در برخی نوشته‌ها و باورها، اکنکار «کَل نیرانجان» را به عنوان خیانت¬پیشه¬ای می‌شناسد که آرزو دارد در مقام خدایی پرستش شود. (نک: توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۲۸)«کَل نیرانجان» همان قدرت کاذبی است که نماد تمامی اتفاقات منفی است. اکنکار در این مقام او را اهریمنی می‌داند که در صدد بازداشتن روح از تعالی و ترقی است. بنا به عبارتِ کتاب مقدس ادعایی، او «شیطان جهان‌های روانی است». (توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۸۲)
کل نیزانجان شخصیت خیالی دیگری است که اکنکار آن را خلق نموده و برای سرگوب ادیان دیگر از آن بهره می حوید. اکنکار مدعی است کل نیزانجان که در واقع شیطان است همان خدای بقیه ادیان و مذاهب است. در برخی نوشته‌ها و باورها، اکنکار «کَل نیرانجان» را به عنوان خیانت¬پیشه¬ای می‌شناسد که آرزو دارد در مقام خدایی پرستش شود. (نک: توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۲۸)«کَل نیرانجان» همان قدرت کاذبی است که نماد تمامی اتفاقات منفی است. اکنکار در این مقام او را اهریمنی می‌داند که در صدد بازداشتن روح از تعالی و ترقی است. بنا به عبارتِ کتاب مقدس ادعایی، او «شیطان جهان‌های روانی است». (توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۸۲)
طبق عقیدة اکیست‌ها «کَل نیرانجان» برای اعمال شیطانی خود از نفسانیّات پنج گانه انسانی سود جسته و بشر را از رسیدن به مقام تعالی باز می¬دارد. (نک: توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۱۹۳) او مسئول تمامی آرزوهای پلید بوده و باعث می‌شود مرگ در دل انسان‌ها رخنه کند. کَل نیرانجان انسان‌ها را در اندوه، پریشانی، نکبت و تهی¬دستی غوطه ور می‌کند. اوست که انسان‌ها را به خودکشی و خود انهدامی و بدبختی و بی¬علاقه¬گی و نارضایتی و تفرقه می کشاند. خشم، حرص، وابستگی و خودستایی، گرایش به الکل و افیون و مواد مخدر، زودرنجی، عیب جویی و ... همه و همه از آثار کَل نیرانجان هستند. (نک: توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۲۳۵-۲۳۷)
از این دست گفته‌ها درباره کَل نیرانجان فراوان است. هر انسانی با مراجعه به این گفته‌ها در می‌یابد که کل نیرانجان شخصیتی است که علیه خدا شوریده و خود را در جهت مخالفت با روح الهی وقف نموده است.
چهرة متناقض دیگری نیز از کَل نیرانجان ارائه شده است:
کَل نیرانجان؛ مظهر تجلّی منفی خدا، قدرتی که به جریان می¬افتد تا جهان‌های مادون را نگهداری نماید. جهانی که ارتعاشاتش حالات خشن ماده را نشان می‌دهد. (توئیچل، واژه نامه اکنکار: ۱۲۹)
به نظر پال توئیچل تمام این جهان‌ها، برهماندا، آندا و پیندا، تحت حاکمیت نیروی کل یا نیروی منفی قرار دارند. حکمران این جهان‌ها کَل نیرانجان است. او جهان فیزیکی را آفریده و مرگ و زندگی، خلقت و نابودی در ید قدرت او ست. گر چه او قادر به انجام هر کاری است که مایل باشد، وظیفه‌اش از بالا به او دیکته می‌شود...او اغلب توسط بسیاری از گروه‌های مذهبی، به عنوان بالاترین مرتبه خدایی تلقی می‌شود. ( توئیچل، اکنکار کلید جهانهای اسرار: ۳۲۵)
مقام اهریمنی کل نیرانجان به یک باره به مقام خالقیت و حتی ربوبیت رسیده است. این مقام تا بدانجا متعالی است که نظر اکیستها بسیاری از ادیان او را با خدای خود اشتباه گرفته اند.پال ادعا می‌کند کل نیرانجان همان یهوة یهودی‌ها و خدای مسیحیان و برهم و دانتیست‌هاست. ( نک: توئیچل، اکنکار کلید جهانهای اسرار: ۳۳۴)
مقام ابزار الهی بودن از دیگر مقامهای اوست. او به عنوان ابزاری جهت آزمودن و تعالی چلاها کاربرد دارد. همچنین او یکی دیگر از مظاهر و تجلّیات خداوند اکنکار است که یا شیطان است، یا خالق و یا همکار خداوند!
نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سوال اول: آیا این نظر شخصی شماست؟
سوال دوم: در زمان سفر پال توئیچل، پیامبران را در کدام طبقه دید؟ طبقه اول یا سوم و بالاتر؟ در صورتی که پاسخ این سوال را نمیدانید کتاب دندان ببر را مطالعه کنید.
سوال سوم: آیا شما با اکنکار مشکل دارید یا با هر چیزی که انسان را به تعالی میرساند؟
سوال چهارم: هم اکنون که اسلام و دین ناب محمدی را زیر سوال برده اید ، برای منافع شخصیتان تحریف کرده اید، پس سنگش را چرا به سینه میزنید؟
سوال پنجم: اگر اسلام را دوست میدارید، چرا عارفان طریقتهای اسلامی (اهل حقی - نعمت آبادی - قادری و ...) را تحت پیگرد قرار دادید، دراویش را کتک زدید، به زندان انداختید و شکنجه کردید و حتی آنها.
سوال آخر: آیا میدانید اسلام دین سلامتیست و شما لیاقت حتی به زبان آوردن نام مقدس آن را ندارید؟

امیدوارم مورد رحمت خداوند محمد و تمام ادیان و مکاتب الهی قرار گرفته و راه انسانیت را در پیش بگیرید. و همچنین به نام خداوندی که زنده میکند، قتل نکنید.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.